Tarieven

TARIEVEN per 1 januari 2019

 
a. Eenvoudige dienst H. Mis door de week 12,50  
b. H. Mis in het weekend (zaterdag of zondag) 27,50  
c. Jubileummis (Excl. Koor organist) 275,00   *
d. Begrafenisdienst (incl. vooravonddienst en excl. Koor en organist) 440,00   *
e. Alleen vooravonddienst  (H. Mis  of avondwake) 275,00   *
f. Alleen dienst in crematorium 440,00   *
g. Begeleiding na dienst in kerk naar crematorium 60,00  
h. Huwelijksmis  (excl. Koor en organist) 440,00   *
i. Zesdeweekdienst 27,50 zes weken ieder weekend 165,– euro
j. Stichting gedurende 10 jaar in weekend   (10 x 27,50) 275,00  
k. Stichting gedurende 10 jaar door de week  (10 x 12,50) 125,00  
l. Stichting gedurende 20 jaar weekend  (20 x 27,50) 550,00  
m. Stichting gedurende 20 jaar door de week (20 x 12,50) 250,00  
n. Kerkbijdrage  (1% netto inkomen minimaal per jaar) 80,00   *
o. Nieuw graf met 20 jaar grafrechten 460,– #
Urnengraf met 20 jaar grafrechten 500,– 2 Zie opmerking hieronder
Kindergraf met 20 jaar grafrechten) 370,–   2 Zie opmerking hieronder
Grafrecht verlenging voor 10 jaar 230,– per breedte van max. 100 cm zie notitie #.
q. Noveenkaars (9 dagen)   5,–  
p. Offerkaars  0,50   
Offerkaars 0,50  
     

 

# Voor bestaande naast elkaar gelegen graven meer dan 100 cm per 10 cm extra €. 23,–. minimaal per graf €. 460,–

Sinds 1 januari 2019 kunnen weer graven naast elkaar worden uitgegeven. Een dubbel graf naast elkaar is maximaal 180 cm. Een enkel breed graf is maximaal 100 cm breed en de afmetingen van een grafsteen is maximaal 80 x 160 cm (horizontaal). Bij een dubbel naast elkaar gelegen graf is de grafsteen maximaal 160 x 160 cm.

Bij een bijzetting binnen een grafrecht van 10 of  20 jaar heeft er een verrekening plaats.

*) Is niet van toepassing voor parochianen die €. 80,– of meer aan kerkbijdrage betalen. Betaalt men minder dan heeft er een verrekening plaats.

Heeft men elders (niet zijnde een clusterparochie) kerkbijdrage betaald dan is men het volledig bedrag verschuldigd.

Bij een huwelijksmis, nadat men twee jaar heeft samen gewoond en geen kerkbijdrage heeft betaald wordt de volle bijdrage gevraagd.  

Bij een uitvaart is in het tarief ook de vooravondmis/avondwake begrepen. Dat wil zeggen als men alleen een avondmis wil laten doen de kosten in dat geval 275 euro bedragen.

2) Heeft men vier aansluitende jaren voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald krijgt men een reductie van €. 140,–en bedraagt het grafrecht €. 320,– minimaal. Deze reductie is alleen van toepassing voor parochianen die kerkbijdrage hebben betaald aan de St. Lambertusparochie.