Restauratie orgel

INHOUD VAN DEZE RUBRIEK


MET UW BIJDRAGE ZAL HET MONUMENTAAL CLERINXORGEL MET HAAR PRACHTIGE KLANKEN 
IN LENGTE VAN JAREN BEHOUDEN BLIJVEN

Het actiecomité voor restauratie van het historisch Clerinx-orgel op donderdag 8 november 2018 tijdens een Benefietconcert officieel met haar inzamelingsactie gestart . Onder aan deze pagina treft u enkele foto’s aan van het concert en de ondertekening van het restauratie contract.
Wij rekenen er op dat met hulp van de Nederweerter bevolking het tekort het komende kalenderjaar bij elkaar gebracht kan worden, zodat ons Clerinx-orgel de volgende 75 jaar weer in volle glorie zal klinken.

Actie “adopteer een orgelpijp”
Om het mogelijk te maken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan dit project heeft het comité bedacht dat het adopteren van één of meerdere van de in totaal 1663 orgelpijpen misschien een goed idee was.  Deze  orgelpijpen zijn op dit moment fysiek aanwezig in het orgel maar ze moeten allemaal een “grote beurt” krijgen en dit zou door een gift van € 15,00 per orgelpijp al een groot deel van onze geldzorgen kunnen verlichten.  Voor grotere giften is het natuurlijk ook mogelijk om een hele of gedeeltelijke pijpenrij ( register) te sponsoren, gemiddeld heeft elk register 56 orgelpijpen.  Daarnaast is het altijd ook nog mogelijk om noodzakelijk nieuw pijpwerk, klavieren of  de renovatie van windlade(s) te adopteren, desgewenst met naamsvermelding in of nabij het instrument.
Zij willen met deze actie het tekort van ongeveer 50.000 euro bijelkaar zien te krijgen. 
Uw bijdrage kunt u storten op  rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk  St. Lambertus  (Sint  Lambertus parochie Nederweert) onder vermelding van  “Orgel”. 

Zodra wij uw bijdrage hebben ontvangen, ontvangt u van ons een adoptie-certificaat. 
U kunt dit eenvoudig en snel regelen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden en tot slot uw bijdrage te voldoen bij uw bank. 

Maakt u van bovenstaande mogelijkheid geen gebruik dan kunt u hier een formulier downloaden voor het adopteren van een of meer orgelpijpen.
Giften voor de restauratie zijn voor de belasting aftrekbaar (ANBI regeling).
Giften van  enige omvang zullen wij desgevraagd (met logo van bedrijf) publiceren op deze site en is het op verzoek ook mogelijk op een andere manier te publiceren.

Lees meer over deze actie door hier te klikken………………….

Overzicht van de kosten kunt u hieronder lezen.

2018-10-11 kostenoverzicht orgel web

Het actiecomité dat gelden voor de restauratie gaat inzamelen is als volgt samengesteld:

Schuffelers R. (pastoor) Parochiecommissie
Scheijven Huibert             Parochiecommissie
Heemstra Evert                 Orgelkring Nederweert
Hendrix Boy                         Orgelkring Nederweert
Sieben Henk                        Orgelkring Nederweert
Tindemans Jan                   Heemkunde Nederweert

Hier kunt u regelmatig zien wat de financiële stand is van de actie.

2019-09-01 actuele grafiek actie bijdrage v8

Het actiecomité dankt u voor uw bijdrage

IN HET KORT…

Het monumentaal historisch orgel is in 1849 gemaakt door orgelbouwer A. Clerinx (B) en in 1851 in gebruik genomen.
In 1915 is er een nieuwe blaasbalg geplaatst.
Nadat de kerk in 1920 van elektriciteit was voorzien is op enig moment een windmotor geplaatst.
In 1942 is door het groeiend aantal koorleden de verplaatsing van het orgel naar achteren besproken om zodoende meer ruimte op het oksaal te krijgen. 

In 1944 raakte het orgel tengevolge van oorlogshandelingen zwaar beschadigd. Uiteindelijk is het in de jaren 1954/56 gerestaureerd.  
De kas van het Groot Orgel werd naar achteren verplaatst, waar in 1942 over is gesproken. Er is toen ook een geheel nieuwe windvoorziening aangelegd bestaande uit vier regulateurs en een nieuwe windmotor. 
Door minder ruimte achter het orgel is er onvoldoende ventilatie ontstaan, hetgeen schadelijk is voor het orgel.  Daardoor zijn er vochtproblemen ontstaan.

In 1985 is het Hoofdwerk  schoongemaakt waarbij het pijpwerk werd gerepareerd en de intonatie gecorrigeerd.
In 1993 classificeerde de provincie Limburg kerk en orgel als Provinciaal monument.
In 1998 volgde een schoonmaak van Rugpositief en Pedaal waarbij tevens de regulateurs opnieuw werden beleerd en de pulpeten vernieuwd. 
In 2005 zijn  herstelwerkzaamheden verricht aan de laden en de houten pijpen van het Pedaal. Toen al was duidelijk dat op termijn ingrijpendere werkzaamheden noodzakelijk zouden zijn.
In 2013 heeft er een grondig onderzoek plaats gehad naar de toestand van het orgel.
In  2015 zijn er stappen gezet om het orgel een grote restauratie beurt te geven. Dit wordt ondernomen om dit historisch orgel voor de toekomst te behouden. Nu in 2018 is het zover dat op ongeveer 50.000 euro na het orgel gerestaureerd kan worden.

Het actiecomité rekent op de medewerking van de parochianen en van mensen buiten de parochie om een steentje (orgelpijpje) bij te dragen voor het behoud van dit monumentaal orgel. 
Het orgel van Nederweert is het grootste Clerinx-orgel in Nederland en bovendien het enige dat in Nederland op zijn oorspronkelijke standplaats bewaard bleef. De andere ‘Nederlandse’ Clerinx-orgels zijn te vinden in Nijmegen (Stevenskerk, 1848) en Nieuw Helvoet (Hervormde Kerk, ca 1850).  Beide instrumenten zijn echter veel kleiner van omvang.

Meer over dit orgel kunt u lezen in de pagina die u in deze rubriek aantreft.

170 jarige gaat voor revisie ‘onder het mes’

Met het benefietconcert is op donderdagavond 8 november 2018 is restauratie traject van start gegaan alsook actie “”Voor behoud van het clerinx-orgel
 Lees verder meer ………………………….

Over de conditie van het orgel in 2013 kunt u lezen door hier te klikken……..

Een artikel weekblad van Nederweert juli 2016…..

Artikel in dagblad De Limburger 19-10-2018. “Hoe meer centen, des te mooier de klank lees verder….  

Monument nr. 30315

Wenst u na het lezen van het vorenstaande nog meer weten van het monumentaal clerinxorgel lees dan hier verder…………………….

 

 

Grote  ravage in de Sint-Lambertuskerk van Nederweert!?

Op 6 mei 2019 is de renovatie / restauratie van het orgel gestart. Er is bij de start nog 40.000 euro tekort. Het is dus nog niet zeker dat de totale renovatie kan worden uitgevoerd.  Dit is afhankelijk van uw bijdrage…………………………… 

Ter geruststelling…… er zijn geen vandalen bezig geweest maar de renovatie van ons monumentale Clerinxorgel is afgelopen week van start gegaan. Daarvoor is een totale  demontage van het enorme instrument nodig.

Orgelbouwer Hans van Rossum met zijn team hadden een week uitgetrokken om het kostbare instrument te ontmantelen en naar hun werkplaats in Wijk en Aalburg af te voeren.

Nadat de totaal 1663 orgelpijpen voorzichtig waren verwijderd en de kas van het kleine orgel in de balustrade met bijbehorende windlade was weggehaald bleek dat demontage van de grote orgelkas nog niet zo eenvoudig is.

Mogelijk moet restauratie van deze z.g. hoofdkas ter plaatse worden uitgevoerd, dit om authentieke onderdelen van deze historische kas niet onherstelbaar te beschadigen.

Al met al zal het voor kerkbezoekers een vreemde gewaarwording zijn het instrument in deze ontluisterende en half gedemonteerd staat te zien staan, terwijl het toch altijd een trotse blikvanger was die onlosmakelijk bij het prachtige kerkinterieur hoorde.

Volgens planning wordt het orgel weer in volle luister teruggeplaatst rond mei 2020 waarna het er voor een volgende generaties weer minstens 75 jaar tegen kan.

Financiering:

De restauratie wordt goeddeels bekostigd uit bijdragen van de gemeente Nederweert, Provincie Limburg, Kerkbestuur Sint. Lambertus, bisdom Roermond en giften door enige vermogensfondsen.

De totale restauratiekosten bedragen ongeveer € 280.000,00 waarvan nog ongeveer € 50.000,00 bijeengebracht moet worden door acties en giften uit onze gemeenschap en bedrijfsleven.

Het actiecomité “Restauratie Clerinxorgel” heeft er alle vertrouwen in dat dit bedrag er bij oplevering  is.          De eerste € 10.000,00 zijn al binnen!

Het is nog steeds mogelijk een of meerdere van de orgelpijpen te adopteren voor € 15,00 per stuk terwijl voor grotere bedragen specifieke onderdelen zoals hele registers van 56 pijpen, windlades, klavieren etc. gesponsord kunnen worden.

Voor het adopteren van een of meer orgelpijpen liggen achter in kerk formulieren en kan men ook op de website ( https://www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ ) een formulier invullen en verzenden. De adoptie bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 t.n.v.  Sint  Lambertus parochie Nederweert ov.v.  “Orgel”. Op de hiervoor vermelde wedsite kunt u verder alles lezen over het monumentale Clerinxorgel en de noodzaak van de restauratie.

Concerten 2019:

Het zal duidelijk zijn dat we, wegens het ontbreken van ons orgel,  dit jaar geen echte orgelconcerten kunnen organiseren. Om ons publiek toch een goed vervangend concert aan te bieden heeft de Orgelkring Nederweert besloten voor haar publiek, als vervanging, op 5 juli toch een concert te organiseren met het professionele Accordeon-quintet Virtuosa, dat bekende gearrangeerde orgelwerken zal uitvoeren.

Daarnaast is het de bedoeling om in het najaar met een aantal Nederweerter koren nog een tweede concert uit te voeren. Van beide concerten is de opbrengst als benefiet bedoeld in de restauratiekosten zoals boven vermeld.

Hieronder een aantal foto’s van start renovatie op 6 mei 2019 (foto’s Henk Sieben)

2019-05-11 de limburger