Restauratie orgel

Het actiecomité dat gelden voor de restauratie gaat inzamelen is in alfabetische volgorde als volgt samengesteld:

Heemstra Evert
Hendrix Boy
Scheijven Huibert
Schuffelers R. (pastoor)
Sieben Henk
Tindemans Jan

Het actiecomité is  nog niet naar buiten getreden in afwachting beëindiging actiecomité “Kerktoren” die haar taak op 9 oktober 2018 heeft volbracht met de afdracht van de opbrengsten aan de gemeente.

Het actiecomité voor restauratie van het historisch Clerinx-orgel zal op 8 november 2018 officieel met haar inzamelingsactie starten.  Meer over dit concert zult u spoedig hier kunnen lezen.

Het tekort is ongeveer 50.000 euro zie overzicht hieronder.

Na 8 november 2018 kunt u hier wekelijks zien hoe de financiële actie verloopt.

grafiek1-1

 

Het monumentaal historisch orgel is in 1849 gemaakt door orgelbouwer A. Clerinx (B) en in 1851 in gebruik genomen.
In 1915 is er een nieuwe blaasbalg geplaatst.
Nadat de kerk in 1920 van elektriciteit was voorzien is op enig moment een windmotor geplaatst.
In 1942 is door het groeiend aantal koorleden de verplaatsing van het orgel naar achteren besproken om zodoende meer ruimte op het oksaal te krijgen. 

In 1944 raakte het orgel tengevolge van oorlogshandelingen zwaar beschadigd. Uiteindelijk is het in de jaren 1954/56 gerestaureerd.  
De kas van het Groot Orgel werd naar achteren verplaatst, waar in 1942 over is gesproken. Er is toen ook een geheel nieuwe windvoorziening aangelegd bestaande uit vier regulateurs en een nieuwe windmotor. 
Door minder ruimte achter het orgel is er onvoldoende ventilatie ontstaan, hetgeen schadelijk is voor het orgel.  Daardoor zijn er vochtproblemen ontstaan.

In 1985 is het Hoofdwerk  schoongemaakt waarbij het pijpwerk werd gerepareerd en de intonatie gecorrigeerd.
In 1993 classificeerde de provincie Limburg kerk en orgel als Provinciaal monument.
In 1998 volgde een schoonmaak van Rugpositief en Pedaal waarbij tevens de regulateurs opnieuw werden beleerd en de pulpeten vernieuwd. 
In 2005 zijn  herstelwerkzaamheden verricht aan de laden en de houten pijpen van het Pedaal. Toen al was duidelijk dat op termijn ingrijpendere werkzaamheden noodzakelijk zouden zijn.
In 2013 heeft er een grondig onderzoek plaats gehad naar de toestand van het orgel.
In  2015 zijn er stappen gezet om het orgel een grote restauratie beurt te geven. Dit wordt ondernomen om dit historisch orgel voor de toekomst te behouden. Nu in 2018 is het zover dat op ongeveer 50.000 euro na het orgel gerestaureerd kan worden.

Het actiecomité rekent op de medewerking van de parochianen en van mensen buiten de parochie om een steentje (orgelpijpje) bij te dragen voor het behoud van dit monumentaal orgel. 
Het orgel van Nederweert is het grootste Clerinx-orgel in Nederland en bovendien het enige dat in Nederland op zijn oorspronkelijke standplaats bewaard bleef. De andere ‘Nederlandse’ Clerinx-orgels zijn te vinden in Nijmegen (Stevenskerk, 1848) en Nieuw Helvoet (Hervormde Kerk, ca 1850).  Beide instrumenten zijn echter veel kleiner van omvang.

Meer over dit orgel kunt u lezen in de pagina die u in deze rubriek aantreft.

Over de conditie van het orgel in 2013 kunt u lezen door hier te klikken……..

Een artikel weekblad van Nederweert juli 2016…..

Artikel in dagblad De Limburger 19-10-2018. “Hoe meer centen, des te mooier de klank lees verder….  

Monument nr. 30315