Pastoraal algemeen

Pagina 2

27 COMMUNIECANTJES ONTVINGEN IN 2017 DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hieronder enkele foto’s van de viering die op  zondag 21 mei 2017 plaats had. (Foto studio TON)

VORMELINGEN 2007

Vormelingen 2007

VORMELINGEN 2008

Vormsel 2008

 

Vormselviering vrijdag 12 december 2008 door Mgr. Wiertz bisschop van Roermond.

vormsel dec. 2008 mgr. Wiertz spreekt de vormelingen toe

 

 

 

 

 

 

 

vormsel dec. 2008 mgr. Wiertz

 

 

 

2009 Heeft er geen vormsel toediening plaats gehad omdat in eind 2008 het vormsel plaats had en in 2010 begin van het jaar. Het was dus slechts een korte tussen periode.

 

 

 

 

VORMELINGEN 2010

Op vrijdag 15 januari 2010 werden de kinderen van de Nederweerter basisscholen gevormd door mgr. E. de Jong.   Hier links een groepsfoto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormelingen 2010 groepsfoto.

 

VORMELINGEN 2011

Vormelingen 2011

 

Op zondag 27 november 2011 ontvingen de jongeren uit de St. Lambertusparochie het Heilig Vormsel.
Allen van harte gefeliciteerd.

 

 

 

 

 

 

VORMELINGEN  2012

Vormelingen 2012

 

 

Op vrijdag 7 december heeft vicaris Maessen in de heilige mis van 19.00 uur in de Lambertuskerk het Heilig Vormsel toegediend aan 48  jongeren van groep acht an de basisscholen De Klimop, De Bongerd en De Kerneel.

 

 

 

2013  Ontvingen 39 jongeren het Vormsel

Vormelingen 2013

Tijdens een plechtige viering in de kerk ontvingen 39 jongeren  van de St. Lambertusparochie op vrijdag 10 december het Heilig Vormsel. De toediening had plaats door deken Franken.

Hier rechts een groepsfoto.

 

 

 

 

2014 Ontvingen 36 jongeren het H. Vormsel op 13 december.

Dit werd toegediend door mgr. Wiertz, bisschop van Roermond. Er is geen groepsfoto gemaakt en ziet u slechts 2 foto’s.

2014 bisschop Wierts vormsel

2014 bisschop Wierts vormse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 een verplaatsing van het H. Vormsel naar janauri 2016, waardoor in 2015 geen toediening heeft plaats gehad.

2016      22 vormelingen Geen groepsfoto gemaakt.

2017 21 vormelingen

Vormelingen 27 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilig Vormsel 2017

Op zaterdag 16 december zal vicaris Smeets in de heilige mis van 18.00 uur in de Lambertuskerk het Heilig Vormsel toedienen aan de jongeren van groep acht van de basisscholen De Klimop, De Bongerd en De Kerneel. De jongeren van deze scholen hebben via de school een aanmeldingsformulier ontvangen.

Vormelingen 16 december 2017

Mogelijk zijn er nog jongeren die niet op een van deze scholen zitten en die graag het H. Vormsel willen ontvangen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij de pastoor, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hetnet.nl. Zij zullen dan een aanmeldingsformulier toegestuurd krijgen.

Deze jongeren kunnen zich aansluiten bij de voorbereidingslessen op donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur in het parochiezaaltje bij de kerk. Deze lessen beginnen op donderdag 28 september. Het is daarom zaak dat deze jongeren zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdag 22 september, contact opnemen met de pastoor.

 

 

Pagina 1: is deze pagina
Pagina 2:1e H. Communie & H. Vormsel
pagina 3: Diverse berichten
Pagina 4: Vervolg van pag.3
Pagina 5: Onderwijs
Pagina 6: Allerzielen vieringen