Overleden dit jaar

                                                                                             

                               2018-2019                                                                              2017-2018                                                                                  

Overleden vanaf Allerzielen
2018
   tot     Allerzielen 2019

Datum overlijden Leeftijd  

  Overleden vanaf Allerzielen
2017
   tot    Allerzielen 2018

Datum overlijden Leeftijd
Annie van Houten-Gielen 28-11-2018 87 Mien Korsten-van Otterdijk 20-10-2017 92
Jeanne Heynen-Kessels 05-12-2018 73 Frans Engels 27-10-2017 79
Jan Rademakers 16-12-2018 97 Frits van de Winkel  05-11-2017 84
Tinus Gielen 25-12-2018 84 Frans Stienen 09-11-2017 77
Jan van Nieuwenhoven 08-01-2019 86 Dora Biezenaar-van den Wijngaard  09-11-2017 97
To Knapen-Brentjens 13-01-2019 105 Mia Timmermans-van Kimmenade 15-11-2017 91
Nellie Mans-Terium 21-01-2019 79 Pierre Stienen  g.u. * 18-12-2017 83
Fons Bruekers 06-02-2019 88 Truus Kessels 22-12-2017 83
Annie Hoeben-Tinnemans 23-02-2019 85  Lies Breukers-Knapen
02-01-2018
93
Miet Roost-Janssen 03-03-2019 87  Bèr Bijlmakers
05-01-2018
91
Zus Ritzen-van Leuven 09-03-2019 92  Toos van Geneijgen-Hoeben
09-01-2018
88
Mia Claassens-Nijs 11-04-2019 91  Frans Daniëls
10-01-2018
78
Tinus Mertens 13-04-2019 89  An Gubbels-Broods
16-01-2018
92
Jac  Coumans 19-04-2019 92  Harrie Engelen
24-01-2018
90
Pierre Creemers 19-04-2019 90  Frans van Veldhoven
26-01-2018
82
Jo Kneepkens 29-04-2019 84  Lies van den Hurck-Kessels
04-02-2018
93
Bèr Verheijen 16-05-2019 89 Wim van Loon
10-02-2018  60
Mien Feijen-Verdonschot 16-07-2019 90  Dora Verstappen-Linders
14-02-2018 92
Jan Moonen 03-08-2019 80  Lei Hoeben
 20-02-2018  92
Mies Steuten 12-08-2019 86  Sjaak Verstappen
 06-03-2018  86
Truus Wullems- Thommassen 31-08-2019 71  Jan Poell
19-03-2018
88
Mia Coolen-Gielen 15-09-2019 82  Leen Verdonschot-van Heugten *
 28-03-2018  95
Leen Geurts-van Riet 14-10-2019 97 Harrie van Hulsen
01-04-2018
84
Harry Hermans 15-10-2019 94   Jeu Brunenberg *
07-04+2018
86
Tonny van Riet-van de Kruys 27-10-2019 91  Jan Verstappen
12-04-2018
91
       Gerrit Baetsen
14-04-2018
85
       Peter Schwillens  01-05-2018 72
      Nellie van de Loo-van  Nieuwenhoven  11-05-2018 93
      Ans Smolenaers-Ceelen 29-05-2018 57
      Marianne Beijes 02-06-2018 66
      Jo de Leeuw 05-06-2018 73
      Piet Michiels *  07-06-2018 82
      Mieke Gutjens-Feijen 18-06-2018 94
      Thijs Moonen 27-06-2018 47
      Theo Claessens 14-07-2018 88
      Sjef Peerlings 25-07-2018 81
      Nellie Kessels-Ghielen 24-08-2018 97
      Frans Coolen * 27-08-2018 61
        Truus van de Mortel-Kluskens * 17-09-2018 73
        Leen Reijnders-Schroijen 24-09-2018 84
25       40    
             
  • Uitvaartdienst elders