Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE 
KERKDIENSTEN IN PERIODE van  14 november t/m 30 november 2019

DONDERDAG 14 november
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 15 november
H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel Voor oude stichtingen

ZATERDAG 16 november
H. Maria
Vooravond van de 33e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector mevr.H.Dielissen) – jaardienst ouders Berben-Bukkems tevens vanwege verjaardag en voor zoon Wiel, Toos Gielen-Loijen vanwege verjaardag, Theo Claessens.

ZONDAG 17 november
Drieëndertigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector mevr. L.Roost) – Zeswekendienst Jan Poell
H.Doopsel Stijn Knapen, Hoebenstraat 9

MAANDAG 18 november
Kerkwijding Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 19 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 20 november
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 21 november
Opdracht van de H. Maagd Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 november
H. Cecilia maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 23 november
H. Clemens I paus en martelaar
Vooravond van Christus, Koning van het heeal
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector koorleden) –Echtgenoten Bruijnaers-Gielen, Familie Verheijen, zoon Theo en schoonzoon Harrie.

ZONDAG 24 november
Christus, Koning van het heelal
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector dhr.W.Engelen) – jaardienst Marie Koppen

MAANDAG 25 november
H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 26 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 27 november
H. Oda, maagd
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 29 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 30 november
H. Andreas, apostel
Vooravond van de 1ste zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector, mevr.H.Dielissen) – Zeswekendienst Leen Geurts-van Riet, jaardienst Bertha Hoeben-Zentjens

Officiële opening kerktoren

Op zaterdag 30 november is om 14.00 uur de feestelijke opening van de kerktoren. Met toespraken van burgemeester Birgit op de Laak,  gedeputeerde Hubert Mackus, de voorzitter van het Fondscomité oud-burgemeester Fons Jacobs en pastoor Schuffelers zal het gebeuren van de restauratie langs verschillende kanten belicht worden. Gerard Kessels zal op zijn geheel eigen wijze een bijdrage leveren. Het geheel wordt afgewisseld met muziek door Zus& Zo.  Rond 15.15 uur zullen wij ons naar buiten begeven, waar door burgemeester Birgit op de Laak een gedenksteen wordt onthuld, welke door de pastoor ingezegend zal worden, en zullen de klokken worden geluid.  Daarna is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken.  Er zal daarbij in de kerk een diashow worden getoond van de werkzaamheden en is er ook gelegenheid de toren te beklimmen.

Een woord van dank

We hebben weer het weekeinde mogen vieren van Allerheiligen en Allerzielen. Speciaal hebben wij dit gedaan met het Allerzielenlof en daarna de zegening van de graven op ons kerkhof.
Dank aan degenen die mee hebben geholpen aan het Allerzielenlof.  Daarnaast konden wij bij de zegening van de graven zien dat ons kerkhof er weer schitterend uitzag. Natuurlijk hebben families gezorgd voor de graven van hun dierbaren, maar daarnaast hebben de medewerkers van het kerkhof er weer voor gezorgd dat het kerkhof er piekfijn uitzag. Zij zorgen daar het hele jaar door voor, maar met Allerzielen met extra inzet. Heel hartelijk dank daarvoor.

Pastoor Schuffelers

Overleden
Op 2 november is de uitvaart van Tonny van Riet-van de Kruijs, zij overleed in de leeftijd van 91 jaar en woonde de laatste jaren in zorgcentrum Hieronymus te Weert.
Moge zij rusten in vrede.

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.

Overweldigend

Dat is het gevoel dat bij mij opkomt bij het terugblikken op de viering van mijn priesterjubileum.  Lees verder en bekijk foto’s van het jubileum…………………. 

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 4.150 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..

DROMEN OVER DE TOEKOMST
Op woensdag 23 oktober vond er een informatieavond plaats. Op deze avond werd uitleg gegeven over de bedoelingen lees verder …………………… 

HERNIEUWDE OPROEP
In september deed ik een oproep voor huishoudelijke hulp lees verder…………………………………..