Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE KERKDIENSTEN IN PERIODE
van 16 januari t/m 1 februari 2020

DONDERDAG 16 januari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 januari
H. Antonius, abt
Geen rozenkransgebed en H. Mis

ZATERDAG 18 januari
H.Maria
18.00 uur H. Mis (,zang dameskoor Cantantes , lector koorleden) – jaardienst Pierre Stienen, jaardienst Tjeu en Maria Gielen-Janssen, jaardienst overleden ouders Gielen-van Nieuwenhoven en overige familie, jaardienst Truus Heldens-Hermans en familie Heldens en familie Hermans.

ZONDAG 19 januari
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector mevr. L Caris ) – jaardienst Sjeng van Gemert.

MAANDAG 20 januari
H. Fabianus, paus en martelaar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 22 januari
H. Vincentius, diaken en martelaar
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 23 januari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 25 januari
Bekering van de H. Paulus
Vooravond van de 3e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (,zang dameskoor Cantantes , lector dhr. W. Engelen) –-jaardienst Leo van Lier, Theu Gerris

ZONDAG 26 januari
Derde zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Bel Canto, lector mevr.L.Roost ) – Jubileum Bel Canto
Voor de leden en overleden leden van zangkoor Bel Canto,
Miet Feijen vanwege verjaardag.

MAANDAG 27 januari
H. Angela Merici, maagd
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 28 januari
H. Thomas van Aquino
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 29 januari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 30 januari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 31 januari
H. Johannes (Don Bosco),priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 1 februari
Vooravond van de 4e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (,zang dameskoor Cantantes , lector mevr. H.Dielissen) –maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Anita Vossen-Janssen en voor Wiel Janssen vanwege verjaardag, jaardienst Jan de Loos, jaardienst Mia Troisfontaine-Potting.


Koren-lectorenoverleg
Op maandag 20 januari is om 14.00 uur het koren-lectorenoverleg in het parochiecentrum.

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 4.150 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..