Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE 
KERKDIENSTEN IN PERIODE van  12 september t/m 28 september 2019

DONDERDAG 12 september
De heilige naam van Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 14 september
Kruisverheffing
Vooravond van de 24e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector koorleden ) – jaardienst
Roos Janssen

ZONDAG 15 september
vierentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector L.Roost) –Jac en Marie Wijen-Bongers, Lies Bruekers-van de Kruijs vanwege verjaardag.

MAANDAG 16 september
HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 17 september
H.Lambertus, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 18 september
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 19 september
H. Januarius, bisschop en martelaar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 20 september
HH.Andreas Kim Taegôn, priesten en Paulus Chöng Hasang en gezellen, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 21 september
H.Mateüs, apostel en evangelist
Vooravond van de 25e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector H.Dielissen ) – zeswekendienst Jan Moonen en tevens voor Thijs Moonen, jaardienst Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, jaardienst Frans Creemers, jaardienst Dora Moonen-van de Kerkhof.

ZONDAG 22 september
vijfentwintigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector L.Roost) –overleden echtgenoten Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen

MAANDAG 23 september
H. Pius van Pietrelcina, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 24 september
Geen rozenkransgebed en H. Mis

WOENSDAG 25 september
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 26 september
HH. Cosmas en Damianus, martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 28 september
H. Wenceslaus, martelaar
Vooravond van de 26e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang koor Ospel lector L.Caris ) – Pierre Cuijpers vanwege verjaardag.


Bewondering en dankbaarheid

Regelmatig wordt er bij een uitvaart toch gevraagd om de traditionele Requiemmis met Gregoriaans gezang. Ondanks het feit dat ons eigen Herenkoor behoorlijk kleiner is geworden, hebben we tot nu toe nog steeds aan deze wens kunnen voldoen. Dit is uiteraard te danken aan de heren van ons Herenkoor, maar zeer zeker ook aan de zangers uit Budschop, Nederweert-Eind en Ospel, die bereid zijn om zich bij diensten aan te sluiten. Deze bereidheid is er ook als een Requiemmis in een van de andere parochies gezongen moet worden. De laatste uitvaart in de Lambertuskerk waren ze uiteindelijk met 15 zangers (inclusief de organist) aanwezig. Gewoon geweldig! En iets om dankbaar voor te zijn, zeker ook namens de families die zo afscheid van een dierbare kunnen nemen. Dit is ook een teken van samenwerking tussen de vier parochies van onze federatie. Nogmaals heel veel dank aan deze zangers!

Parochiebedevaart Kevelaer 2019.

Zoals ieder jaar is er een bedevaart naar het Mariaoord Kevelaer in Duitsland. Deze wordt gehouden op dinsdag 24 september 2019.
Om 8.45 uur vertrekt de bus vanaf de kerk in Keent.
Om 9.00 uur vertrekt de bus vanaf de Pinnenhof in Nederweert.
Om 11.00 uur vieren we de Heilige Eucharistie in de Biechtkapel,
om 12.00 uur is het diner in het Priesterhuis en
om 15.00 uur een plechtig Lof in de Kaarsenkapel.
Om 17.00 uur is de terugreis.
De kosten bedragen € 30,00 inclusief buskosten en diner.
Mocht U belangstelling hebben om hier aan deel te nemen dan kunt u zich opgeven bij:
Pastoor Schuffelers, Schoolstraat 2, Nederweert tel. 631317;
mevr. Roost Rooseveltstraat 21, Nederweert tel. 633380;
Parochiecentrum Lambertuskerk tel. 625887
of de heer Götzen, J. van Polanenstraat 18, Weert tel. 530282.
De sluitingsdatum voor opgave is 18 september dit i.v.m. met regelen van vervoer en het reserveren van het diner.

Overweldigend

Dat is het gevoel dat bij mij opkomt bij het terugblikken op de viering van mijn priesterjubileum.  Lees verder en bekijk foto’s van het jubileum…………………. 

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 4.150 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..

DROMEN OVER DE TOEKOMST
Op woensdag 23 oktober vond er een informatieavond plaats. Op deze avond werd uitleg gegeven over de bedoelingen lees verder …………………… 

HERNIEUWDE OPROEP
In september deed ik een oproep voor huishoudelijke hulp lees verder…………………………………..