Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE 
KERKDIENSTEN IN PERIODE van 18 april t/m 4 mei 2019

DONDERDAG 18 april Witte Donderdag
19.00 uur Witte Donderdagviering,

VRIJDAG 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg bidden
19.00 uur Goede Vrijdagviering (zang dameskoor Cantantes, lectoren mevr.L.Roost en mevr.L.Caris)

ZATERDAG 20 april
Paaszaterdag/Stille zaterdag
21.00 uur Paaswake( zang dameskoor Cantantes, lector mevr. L. Roost /koorleden) – jaardienst ouders Kirkels-Konings, dochter Nelly en zoon Michel, jaardienst Tinus Frenken en overledenen van de familie Frenken, jaardienst Harrie van Hulsen en Els van Hulsen-van Dael.

ZONDAG 21 april
Hoogfeest van Pasen
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector mevr.L.Caris)

MAANDAG 22 april
2e Paasdag
9.30 uur H.Mis (zang Herenkoor, lector mevr.L.Roost)

DINSDAG 23 april
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 24 april
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 25 april
11.00 uur uitvaart Jac Coumans
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis tot bijzondere intentie

VRIJDAG 26 april
14.00 uur Uitvaart Pierre Creemers
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

ZATERDAG 27 april
Vooravond van de 2e zondag van Pasen
18.00 uur H.Mis (zang Rochuskoor, Lector mevr.H.Dielissen)- zeswekendienst Zus Ritzen-van Leuven, jaardienst Giel Pleunis en Nel Hoeben, jaardienst Frans van Hulsen, Lei Geurts vanwege verjaardag, Sjef Feijen vanwege verjaardag.

ZONDAG 28 april
Tweede zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector mevr.L.Roost)

MAANDAG 29 april
H.Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 30 april
H. Pius V, paus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 1 mei
H.Jozef, de arbeider
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis tot bijzondere intentie

VRIJDAG 3 mei
HH.Filipus en Jacobus, apostelen
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 4 mei
14.30 uur Huwelijksmis voor Luc Cranen en Reuske Hertogs
18.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantantes , Lector koorleden)- maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, Peter Hohannes OpHeij en Maria OpHeij-Aben, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx,overleden ectgenoten Pierre en Lies van den Hurck-Kessels.

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdag op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof lees verder………………………………….   

Uitvaarten in de Goede Week
De Goede Week is een heel speciale week in het kerkelijk jaar. Dit komt ook tot uitdrukking in de liturgische vieringen, met name  lees verder……………………………………… 

H. VORMSEL
Vrijdag 21 december ontvingen 20 jongeren het H. Vormsel lees verder…………

VRIJWILLIGERS VOOR KERKHOF ONDERHOUD
Voor het onderhoud van de begraafplaats bij de St. Lambertuskerk worden vrijwilligers gevraagd. verder lezen. ……….

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 4.150 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..

DROMEN OVER DE TOEKOMST
Op woensdag 23 oktober vond er een informatieavond plaats. Op deze avond werd uitleg gegeven over de bedoelingen lees verder …………………… 

HERNIEUWDE OPROEP
In september deed ik een oproep voor huishoudelijke hulp lees verder…………………………………..