Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE 
KERKDIENSTEN IN PERIODE van 14 februari t/m 2 maart 2019

DONDERDAG 14 februari
HH.Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 15 februari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 16 februari
H.Maria
Vooravond van de 6e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector mevr. H.Dielissen) – overleden ouders Gielen-van Nieuwenhoven en overleden familieleden, overleden ouders Verheijen-van den Kerkhof, familie Custers-Verheijen, zoon Pierre, schoonzonen Harrie Sijbers, Harrie Dielissen en Graad Caris.

ZONDAG 17 februari
6e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, mevr.L.Caris ) –Wiel van Gemert vanwege verjaardag

MAANDAG 18 februari
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 19 februari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 20 februari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 21 februari
H.Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 februari
Cathedra van de heilige apostel Petrus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 23 februari
H.Polycarpus, bisschop en martelaar
Vooravond van de 7e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector koorleden) –zeswekendienst Jan van Nieuwenhoven, jaardienst Henricus Greijmans, tevens voor To Greijmans-Hendrikx en zoon Teng.  Jaardienst Lei Hoeben.

ZONDAG 24 februari
7e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, mevr.L.Roost ) –

MAANDAG 25 februari
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 26 februari
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 27 februari
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 28 februari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 1 maart
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 2 maart
Vooravond van de 8e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector mevr. H.Dielissen) – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Mia Janssen-Berben, Bertha Hoeben-Zentjens vanwege verjaardag, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx,

Overleden
Op 13 februari was de uitvaart van Fons Bruekers, hij overleed in de leeftijd van 88 jaar woonde Beuldersweg 12.
Moge hij rusten in vrede.

H. VORMSEL
Vrijdag 21 december ontvingen 20 jongeren het H. Vormsel lees verder…………

VRIJWILLIGERS VOOR KERKHOF ONDERHOUD
Voor het onderhoud van de begraafplaats bij de St. Lambertuskerk worden vrijwilligers gevraagd. verder lezen. ……….

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 4.150 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..

DROMEN OVER DE TOEKOMST
Op woensdag 23 oktober vond er een informatieavond plaats. Op deze avond werd uitleg gegeven over de bedoelingen lees verder …………………… 

HERNIEUWDE OPROEP
In september deed ik een oproep voor huishoudelijke hulp lees verder…………………………………..