Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE KERKDIENSTEN IN PERIODE
van 2 april maart tot en met 1 juni 2020.

Coronavirus
Inmiddels hebben de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid een nieuw besluit genomen met betrekking tot de vieringen.

Tot en met maandag 1 juni komen alle vieringen, dus zowel op zaterdagavond als op zondag morgen en op de weekdagen, te vervallen. Alleen uitvaarten kunnen plaatsvinden met in achtneming van de daarvoor opgestelde regels.

In de Lambertuskerk blijft wel dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:

Niet meer dan 3 personen tegelijk
Minimale afstand van 1,5 meter houden

Op Goede Vrijdag is van 15.00 uur tot 16.00 uur ook de grote kerk open voor persoonlijk gebed. Ook hier de regel van 3 en 1,5 meter

Vieringen die op de televisie te volgen zijn.

  • Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2
  • Paaszaterdag: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond met onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij de KRO op NPO 2
  • 1e Paasdag: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 en bij de L1

    Het is goed om de website van de kerk regelmatig te raadplegen: www.kerknederweert.nl

Hieronder vindt u dit gebed, dat u dan thuis kunt bidden.
Ook in de Mariakapel in de Lambertuskerk  Nederweert is de hele dag open, zodat men ook daar kan bidden en een kaars kan opsteken! Het onderstaande gebed zal ook daar aanwezig zijn.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Pastoor Schuffelers

PS
U kunt dit gebed ook downloaden en afdrukken door hier te klikken….

 

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 4.150 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..