Jaarverslagen

HET JAARLIJKS TEKORT BIJ DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE
BLIJFT VOORTDUREN

Het exploitatieverslag 2018 is door de parochiecommissie op 3 juni 2019 vastgesteld.
Aan de hand van dat verslag blijkt dat het boekjaar 2018 wederom is afgesloten met een nadelig saldo van bijna 5.000 euro. Dit is minder dan begroot maar desondanks baart dit zorgen voor de toekomst.
In het exploitatieverslag 2018 kunt u lezen dat aan kerk/gezinsbijdrage is ontvangen   €. 45.390,00, Dat bedrag is geheel nodig  voor onderhoud van de monumentale kerk met bijbehorende begraafplaats,  dat was in 2018   €. 46.570.
Het financieel verslag 2018, waarin u kennis kunt nemen van alle inkomsten en uitgaven van de parochie kunt u op de website lezen  https://www.kerknederweert.nl/financiele-zaken/#exploitatie.  U kunt het daar ook downloaden en afdrukken. Maakt u geen gebruik van internet dan kunt u het verslag ook ophalen tijdens de het spreekuur  van 10. tot 11 uur in het parochiecentrum op maandag, woensdag en vrijdag. Het parochiecentrum  ligt aan achterzijde Kerkstraat 58. Ook zullen een aantal exemplaren achter in de kerk worden gelegd om mee te nemen.
Het is inmiddels wel bekend dat de parochie jaarlijks moet zien rond te komen van de vrijwillige bijdrage. Dat is een kerkbijdrage, ook wel gezinsbijdrage genoemd en andere vrijwillige bijdragen. De kerkbijdrage is een jaarlijks bijdrage die door een vaste kern van parochianen wordt overgemaakt. In de meest gevallen hebben deze een machtiging verstrekt voor een automatische overboeking. Dat is momenteel €. 80 of meer per jaar. Omgerekend slechts 1,50 per week. Aan deze vaste groep wordt gevraagd er voor te zorgen dat de bijdrage  met ingang van 2019 wordt aangepast.
Bij een betaling van minimaal 80 euro per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis. Daarnaast wordt aan parochianen van onze parochie een reductie op de grafrechten bij begraving op het parochieel kerkhof verleend. Deze vaste groep parochianen is de laatste jaren wat aan het afnemen, waardoor het voor het bestuur steeds moeilijker wordt om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Aan degenen die tot nu toe geen kerkbijdrage betalen wordt een beroep gedaan om mee te doen voor behoud van de parochie.
Het is goed te weten dat de mooie en historische St.-Lambertuskerk – hét monument van Nederweert – jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zou dit normaal onderhoud niet geschieden dan raakt het monument in verval en dat is iets wat niemand in Nederweert zou willen. Daarom wordt aan de inwoners van de parochie, gelovig of niet gelovig, gevraagd een steentje bij te dragen voor het onderhoud van het monumentale gebouw.
U kunt de  bijdrage overmaken op banknummer NL80RABO 0135 5072 27 van:   Kerk Sint-Lambertus te Nederweert  met vermelding onderhoud  of  kerkbijdrage.
Wilt u meer informatie stuur dan uw vraag naar: penningmeester@kerknederweert.nl

INDEX beknopte “Jaarverslagen”

De jaarverslagen  van voor 2009 treft u hier niet aan. Mocht u om de een of ander reden belangstelling voor hebben dan kunt u hiervoor terecht in het parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Door op het jaar te klikken kunt u het betreffende verslag lezen

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Bisschoppelijke goedkeuring voor jaarstukken

De jaarstukken tot en met 2018 hebben de Bisschoppelijke goedkeuring verkregen.
U kunt voorzover u wenst de betreffende jaarstukken nog eens rustig doorlezen om op het betreffende jaar te klikken.

De parochiecommissie respectievelijk het kerkbestuur legt ieder jaar de door het bestuur goedgekeurde jaarstukken ter goedkeuring voor aan de Bisschop.
In alle gevallen heeft de Bisschop lof over de stukken. In de goedkeuringsbrief staat vermeld dat uit de stukken blijkt duidelijk, de jaarstukken met zorg en deskundig zijn samengesteld. Voor de werkzaamheden die u hiertoe heeft verricht, zijn wij u dan ook zeer erkentelijk. 

Eerder kregen de parochianen deze stukken huis aan huis bezorgd. In verband met de kosten daarvan heeft de bezorging niet meer plaats, maar liggen deze  achter in de kerk om mee te nemen en thuis eens rustig door te lezen. Ook kunt u deze van de website downloaden. Ook kunt u deze tijdens kantooruren in het parochiecentrum verkrijgen.