Contact

 • betreffende pastorale zaken: Pastoor R. Schuffelers telefoon 0495-631317 spoed 06-20663417 of mailto
 • betreffende  financiële zaken: M. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto
 • betreffende begraafplaats: M. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto
 • betreffende bestelling HH. Missen, afhalen doopbewijzen enz. Marlies v.d.Moosdijk telefoon 0495-625887 of mailto
 • betreffende  bouwzaken: Huibert Scheijven telefoon 0495-625335 of mailto
 • betreffende kerkhof onderhoud: Jan Wijen telefoon 0495-634295 of mailto
 • Openingstijden kantoor Parochiecentrum, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert :
  maandag, woensdag en vrijdag voormiddag van 10.00-11.00 uur.
  (Parochiecentrum gelegen achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof. Brievenbus is aanwezig). 
  Voor het overmaken van: Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk (groot onderhoud) etc.
  bankrekening nr. NL80 RABO 0135507227 bij de Rabobank Nederweert  t.n.v. Kerkbestuur Sint-Lambertus te Nederweert. Bij giften voor  onderhoud vermelden “onderhoud”
  U kunt ook met onderstaand formulier contact opnemen  voor o.a. 
 • Kerkbijdrage of bijdragen voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw;   
 • Melding voor doop / eerste Communie / Vormsel.
 • Bestelling (opgave)  lezen H. Mis voor ………… Misstipendia etc.
 • Zaken betreffende het kerkhof;
 • Deelname aan vrijwilligersgroepen etc….
  Bij ontvangst ingevuld formulier  ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van ons.