Contact

  • betreffende pastorale zaken: Pastoor R. Schuffelers telefoon 0495-631317 spoed 06-20663417 of mailto
  • betreffende  financiële zaken: M. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto
  • betreffende begraafplaats: M. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto
  • betreffende bestelling HH. Missen, afhalen doopbewijzen enz. Marlies v.d.Moosdijk telefoon 0495-625887 of mailto
  • betreffende  bouwzaken: Huibert Scheijven telefoon 0495-625335 of mailto
  • betreffende kerkhof onderhoud: Jan Wijen telefoon 0495-634295 of mailto

Openingstijden kantoor Parochiecentrum, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert :
maandag, woensdag en vrijdag voormiddag van 10.00-11.00 uur.
(Parochiecentrum gelegen achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof. Brievenbus is aanwezig). 

Voor het overmaken van: Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk (groot onderhoud) etc. bankrekening nr. NL80 RABO 0135507227 bij de Rabobank Nederweert  t.n.v. Kerkbestuur Sint-Lambertus te Nederweert. Bij giften voor  onderhoud vermelden “onderhoud”

U kunt ook met onderstaand formulier contact opnemen  voor o.a. 
kerkbijdrage of bijdragen voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw;   
zaken betreffende het kerkhof;
deelname aan vrijwilligersgroepen etc….
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons.