Beurzenstichting

BEURZENSTICHTING REIJNIER STAPPERS

 • Algemeen
 • Bestuur
 • Doelstelling
 • Staat van Baten en Lasten

  Algemeen

De studiebeurs is op 30 januari 1570 gesticht door Reijnier Stappers priester. De laatste wijziging van de statuten is op 19 december 2013 notarieel vastgesteld.
De laatste uitkering uit de studiebeurs had plaats in 1999. Sindsdien heeft er geen uitkering plaats gehad.
Het laatste verzoek om een studiebeurs is in 2003 ontvangen. Dat verzoek voldeed niet aan de voorwaarden van de gewijzigde statuten en is op grond daarvan in datzelfde jaar afgewezen. Sindsdien is er geen verzoek om een beurs ontvangen.

Bestuur van de stichting

Het bestuur bestaat statutair uit de leden van het R.K. Kerkbestuur (sinds 2014 Parochiecommissie) van de St. Lambertusparochie te Nederweert.

Functie

Naam

Straat

Woonplaats

Datum benoeming

 

Voorzitter/pastoor

R.H.P. Schuffelers

Schoolstraat 2

Nederweert

01-12-2007

e-mail

Secretaris 

vacant w.n. G. Vissers

 zie onder      

Penningmeester

M.T. Tinnemans

Geer 14

Nederweert

01-10-2009

e-mail

Bestuurslid

J. Wijen

Herstraat 5

Nederweert

11-04-2017

e-mail

Bestuurslid

H. Scheijven

Kerkstraat 86a

Nederweert

11-04-2017

  e-mail

Bestuurslid/webmaster

G.P.H. Vissers

Schoolstraat 6

Nederweert

01-07-1997

  e-mail

POSTADRES  STICHTING: Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert. telefoon: 0495-625887

 Bank nr. stichting:    NL52 RABO 01403 22132

Doel van de Beurzenstichting Reijnier Stappers

De Beurzenstichting Reijnier Stappers is statutair gevestigd te Nederweert.

Het bestuur heeft op 12 november 2013 de statuten als volgt gewijzigd (notarieel vastgesteld 19-12-2013): Hierin zijn verwerkt de wzijgingen die op 10 maart 2010 notarieel zijn vastgesteld.

Artikel 2:

 1. De stichting heeft ten doel het ter beschikking stellen van gelden voor groot onderhoud van de Sint Lambertusparochie in de parochie Nederweert.
 2. Voorts heeft de stichting ten doel de uitkering van een studiebeurs aan:
 3. die naaste bloedverwant van stichter der beurs, wijlen de heer Reijnier Stappers, die de opleiding tot Rooms-katholiek priester volgt;
 4. die inwoner van de gemeente Nederweert die een opleiding tot Rooms-katholiek priester volgt;
 5. die student of studente die een wetenschappelijk onderzoek verricht in historische of bouwkundige zin naar de St-Lambertuskerk of Sint-Lambertusparochie van Nederweert.

lid 4.        

Indien aan een student(e) een beurs is toegekend, duurt de beurs voort tot deze zijn priesteropleiding of zijn/haar wetenschappelijk onderzoek heeft beëindigd, zulks ter beoordeling van het bestuur van de stichting.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 en 2017

2018 exploitatie web