Organisatie

Parochiekantoor: Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert .(gelegen achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof. Brievenbus is aanwezig).

Openingstijden kantoor:

maandag, woensdag en vrijdag voormiddag van 10.00-11.00 uur.

Voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen en vele andere zaken de parochie betreffende. Telefoon 0495-625887 of per mailto

Informatie over financiële zaken, kerkbijdrage en grafrechten: M. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto

Pastorale aangelegenheden kunt u contact opnemen met Pastoor R. Schuffelers:  pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, Spreekuur pastoor op afspraak (tel. 0495-631317  of mailto).

Voor het overmaken van: Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk (groot onderhoud) etc. bankrekening nr. NL80 RABO 0135507227 bij de Rabobank Nederweert  t.n.v. Kerkbestuur Sint-Lambertus te Nederweert. Bij giften voor  onderhoud vermelden “onderhoud”


Pastoor: R. Schuffelers, Schoolstraat 2, 6031 CW  Nederweert Pastoor van de parochies:
St. Lambertus Nederweert                                                
St. Rochus Budschop en
St. Gerardusmajella Nederweert-Eind
Telefoon 0495-631317  / mailto pastoor / ingeval van spoed ook mobiel bereikbaar.nr. 06-20663417

Parochiecommissie

Functie Naam Telefoonnummer e-mail
   Pastoor/voorzitter/pastorale zaken R. Schuffelers 0495-631317 pastoor
    Secretaris vacant    
   Administrateur / penningmeester M. Tinnemans 0495633421 penningmeester
   Overige bestuursleden      
  Beheer gebouwen    H. Scheijven 0495-625335 bouwzaken
  Algemene zaken G. Vissers 0495-460043  az / web kerk 
  Technisch beheer begraafplaats J. Wijen 0495-634295 onderhoud
  Afgevaardigde Federatie vacant    
   Kosters      
   Koster M. Tinnemans 0495-633421 koster
   Koster W. Verheggen-Knapen 0495-632684  
   Koster (hulp) G. Wullems 0495-633436  
       
   Administratie kantoor parochie centrum M. van de Moosdijk-Hermans 0495-625887 e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSZAKEN/PAROCHIECOMMISSIE

Huibert Scheijven en Jan Wijen benoemd tot lid van de Parochiecommissie

In de vergadering van 11 april 2017 hebben voornoemde kandidaten zich bereid verklaart zitting te nemen in de Parochiecommissie.
Huibert Scheijven neem het administratief beheer van gebouwen over van Jell Vissers en het onderhoud technische beheer gebouwen neemt hij  over van Cor Steijn.    
Jan Wijen neemt het technisch beheer van de begraafplaats over van Cor Steijn.

Met deze benoeming is de Parochiecommissie nog niet geheel compleet. Er wordt nog steeds gezocht naar een secretaris. Zodra deze er is zal de parochiecommissie compleet zijn.

Parochiecommissie zoekt secretaris

Sinds het overlijden van Ton van der Sande (zie hieronder) is de commissie op zoek naar een secretaris. Deze is beging 2018 nog steeds niet gevonden. Wenst u de Parochiecommissie helpen en u heeft belangstelling voor die functie of u kent iemand in uw naaste omgeving om die taak op zich te nemen, laat dit dan aan een van de commissieleden weten dan kunt u zich melden. Zie namen hiervan in de index “Organisatie”.

Parochiecommissie St. Lambertus (Nederweert) en St. Rochus (Budschop) (2017)

Beide commissies hebben besloten voortaan de vergaderingen in een gemeenschappelijke overleg te houden.  Zij zullen alle zaken die betrekking hebben op beide parochies gemeenschappelijk regelen. De financiën blijven gescheiden.

Ton van der Sande secretaris van de St. Lambertusparochie overleden (2016)

Ton vd sande overl 16-11-2016

Op 16 november 2016 bereikte ons het droevige bericht dat onze secretaris Ton van der Sande (Stateris 2e) op 78 jarige

 leeftijd is overleden. Ton was van 20 september 2000 secretaris van het kerkbestuur en na de oprichting van de parochie federatie tot zijn overlijden secretaris van de Parochiecommissie St. Lambertus. Voor dat Ton door de Bisschop benoemd werd tot lid van het kerkbestuur deed hij al enkele jaren administratief werk voor de parochie en was hij vele jaren Lector in onze parochie.
Vanaf de oprichting van de Orgelkring Nederweert was hij bestuurslid daarvan.
Wij kenden hem als een zeer betrokken gewaardeerd toegewijd bestuurslid / secretaris. Wij zullen zijn inbreng met node missen en nemen dan ook met pijn in ons hart afscheid van hem.
Wij wensen zijn kinderen en overige familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Moge hij rusten in vrede.