Actueel

 

INHOUD VAN DEZE PAGINA

Adreswijziging klik hier om wijziging aan Parochie te melden lees verder ……………………………….

Aandacht vragen wij ook voor o.a.:

Concert
In verband met de restauratie van ons monumentale Clerinxorgel kan er dit jaar geen orgelconcert plaatsvinden. Als vervanging hiervan zal er een concert gegeven worden door het accordeonensemble VIRTUOSA. Zij voeren voor accordeon bewerkte klassieke orgelwerken uit in de Sint Lambertuskerk te Nederweert. Het concert is op vrijdagavond 5 juli 2019 en begint om 20.00 uur. Het is een benefietconcert. De entree bestaat uit een vrije gave, bestemd voor de restauratie van het orgel.

Boekverkoop
In het weekeinde van zaterdag 29 juni en zondag 30 juni zullen zusters van de Gemeenschap Redemptor hominis na afloop van de vieringen in de Lambertuskerk, Eind en Budschop het boek “God spreekt in de stilte van het hart” van Emilio Grasso, de stichter van hun Gemeenschap te koop aanbieden.

Jubileum collecte
Tijdens de jubileum mis b.g.v. het 25 jarig priester jubileum van pastoor Schuffelers werd door deze de collecte warm aanbevolen voor de restauratie van het monumentale kerkorgel. Deze collecte bracht een bedrag op van 540,00 euro waarvoor dank.

DANKBETUIGING

Pastoor Schuffelers 25 jaar priester

foto: Huib van Deursen

Overweldigend

Dat is het gevoel dat bij mij opkomt bij het terugblikken op de viering van mijn priesterjubileum. Overweldigend te zien hoe snel allerlei activiteit ontstond in de vier parochies en men elkaar daarbij ook opzocht om dingen samen te organiseren. Hoe al meteen de koren van de vier parochies de hoofden bij elkaar staken om te kijken hoe men samen de jubileummis zou kunnen opluisteren en deze zou kunnen invullen. Hoeveel uren men bezig was om de versiering in de kerk en bij de pastorie te verzorgen en ook daar gezichten uit de vier parochies te zien waren. Hoe druk ook een kleine feestcommissie uit de vier parochies heel wat uren besteedde om alles goed te organiseren. Overweldigend.
Maar ook overweldigend de hartelijke felicitaties bij de receptie en door middel van de vele kaarten die ik mocht ontvangen.
Vooral echter overweldigend dat mijn eerste wens was dat dit feest zou bijdragen aan het groeien van een eenheid tussen de vier parochies. Want ja, vier parochies, ieder met zijn eigen kleur, en dat is goed, maar samen toch onderdeel van Gods kerk.
Graag wil ik gewoon iedereen echt van uit het diepst van mijn hart bedanken voor alles!

Pastoor Schuffelers

Jubileum pastoor

Op dinsdag 28 mei is het 25 jaar geleden dat ik door Mgr. Wiertz tot priester werd gewijd. Ik wil dit graag samen met mijn familie, vrienden en de parochianen van de vier parochies van onze federatie vieren. Om zoveel mogelijk mensen daartoe de gelegenheid te bieden zal het feest gevierd worden op zondagmiddag 2 juni. Om 14.00 uur is de feestelijke Eucharistieviering in de Lambertuskerk en aansluitend is de receptie in zaal centraal. Om deze reden komen de heilige Missen op zaterdagavond 1 juni in de Lambertuskerk en in Eind en de heilige Missen op zondagmorgen 2 juni in de Lambertuskerk en in Budschop te vervallen.

Pastoor Schuffelers

Het echtpaar Tjeu en Toos Tinnemans-Greijmans, twee actieve vrijwilligers van de St. Lambertusparochie beiden
lid in de orde van Oranje-Nassau

Foto Nederweert24.nl

Tjeu is sinds 2002 een actief vrijwilliger van de St. Lambertusparochie. In de begin jaren als collectant die tevens belast was met de organisatie en toezicht van open dagen en bouw Kerststal. In 2008 werd hij koster-acoliet en in 2009 werd hij door de bisschop benoemd tot lid van het Kerkbestuur nu parochiecommissie. Vanaf 2012 is hij penningmeester en doet hij het administratief beheer van het kerkhof en de leden administratie van de parochies in groot-Nederweert..
Na de parochiefusie op 1 januari 2014 is hij tot en met 2017 penningmeester geweest van de Parochiefederatie BENO (Budschop-Eind-Nederweert-Ospel). Sinds 2016 is hij ook financieel administrateur van de parochie H. Rochus Budschop.
Vanaf 2009 is hij qualitate qua bestuurslid-penningmeester van de Beurzenstichting Reijnier Stappers.
Naast de activiteiten voor de parochie heeft hij vele verdiensten bij verschillende organisatie om er enkele te noemen. De Zonnebloem afdeling Nederweert waarvan hij 11 jaar bestuurslid (penningmeester) was en vrijwilliger bij en organisator van activiteiten en uitstapjes van de gasten/deelnemers. Ook was hij van diezelfde organisatie stafmedewerker/hoofd vakanties van de Zonnebloem regiovakanties.
Bestuurslid en medeoprichter van TWC Nederweert (Tour- en Wielerclub). Hij is sinds 1995 lid van de technische commissie, wedstrijdleider en penningmeester van de Bridgeclub Nederweert.
Ook buiten Nederweert heeft hij o.a. In Meijel zich ingezet als vrijwilliger. Al met al is hij 47 jaar actief voor de gemeenschap op verschillend gebied.

Toos heeft zicht al 33 jaar belangeloos ingezet voor de gemeenschap o.a. Vanaf 2007 is zij actief voor de R.K. Parochie Sint Lambertus Nederweert en actief voor de Stichting Dekenaal Lourdescomité Weert en Regio, waarvan zij bestuurslid is en in het bijzonder belast met de aanmeldingen van de pelgrims uit Nederweert en omgeving.
Vanaf 2000 is zij als vrijwilligster actief in Zorgcentrum Sint Joseph Nederweert en begeleidt zij individuele cliënten met een zorgvraag. Momenteel doet zij dat nog één middag per week bij één cliënte en is zij ook lid van de pastorale werkgroep. Zij is ook actief betrokken als vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Nederweert.

Het echtpaar heeft een buitengewone staat van dienst en feliciteren wij hun met de welverdiende Koninklijke onderscheiding die zij op 26 mei 2019 door burgemeester Evers opgespeld hebben gekregen. 

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdag op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’. Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wel wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: vele handen maken licht werk.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum.
De groep werkt altijd op dinsdag van 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.
De komende tijd zijn de volgende dinsdagen gepland:
April: 9-23-30
Mei: 7-21-28
Juni: 4-11-18-25
Pastoor Schuffelers

Vrijwilligersavond St. Lambertusparochie

Traditie getrouw organiseerde St. Lambertusparochie voor haar ruim 76 vrijwilligers een vrijwilligersavond. De koren die hun eigen Cecilia-avond organiseren zijn bij dit aantal niet meegeteld. Dit jaar voor de eerste keer is deze avond verschoven naar maart omdat begin van het jaar de weersgesteldheid soms minder goed is. De avond is begonnen met een H. Mis uit dankbaarheid, waarna aansluitend de avond werd voortgezet in zaal Centraal. .

Pastoor Schuffelers dankte alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Zonder deze gratis aangeboden personele bijdrage van de vrijwilligers zou het voor de parochie moeilijk zijn om deze werken uit te voeren.

Ook het afgelopen jaar waren weer een aantal vrijwilligers die voor hun verdiensten voor de parochie een vrijwilligersinsigne met oorkonde ontvingen. Het St. Lambertus-insigne in Brons ontvingen de dames G. Feijen en mvr. C. Verhoef. Laatst genoemde kon niet aanwezig zijn vanwege verblijf in het ziekenhuis en zal bij gelegenheid alsnog het insigne ontvangen.  Verder ontvingen dit insigne de heren Fr. van Eijk en G. Fijen. Het Zilveren St. Lambertusinsigne kreeg opgespeld G. Scheijven en het Gouden St. Lambertusinsigne ontving J. Caris.

Er waren twee vrijwilligers die tien jaar geleden het goud verdiende en nu bij het veertig jarig jubileum werden gehuldigd en werden ze in de bloemetjes gezet. Dit waren de dames L. Caris-Koolen en H. Dielissen-Custers.

 Nadat allen gebruik hadden gemaakt van een heerlijk goed verzorgd buffet werd de avond voortgezet  met muziek uit de oude doos van “Hans de Brabander”..
Al met al was het een gezellige avond zoals door meerdere vrijwilligers na afloop werd opgemerkt.

VORMELINGEN 2018
Op vrijdag 21 december ontvingen 20  jongeren in de St. Lambertuskerk het Heilig Vormsel. Na een aantal weken van voorbereidingen, verzorgt door pastoor Schuffelers, werd door deken Franken het H. Vormsel toegediend. Hieronder een foto van de vormelingen.

VRIJWILLIGERS VOOR KERKHOF ONDERHOUD
Voor het onderhoud van de begraafplaats bij de St. Lambertuskerk worden vrijwilligers gevraagd. De vrijwilligers die het kerkhof onderhouden doen dit met veel zorg voor de dierbare die hier begraven liggen. Door ouderdom zijn er een aantal weggevallen die graag nog hadden willen doorgaan, maar door vitaliteit helaas hebben moeten afhaken.
Het kerkhof onderhoud is geen zwaar werk en kan nog tot hoge leeftijd worden verricht. Daarnaast is het een groep die gezellig met elkaar om de twee weken op dinsdag voormiddag dat onderhoud doen. Tijdens de pauze wordt er een kopje koffie gedronken in het parochiecentrum en is er een gezellig samenzijn. Soms is er bij koffie iets heerlijks dat vaak door nabestaanden uit dankbaarheid wordt bezorgd.
Spreekt vorenstaande u aan mee te werken het kerkhof te onderhouden, dan kunt u zich melden bij Jan Wijen telefoon 634295 (Herstraat 5). Een bezoek tijdens dit werk is welkom, zodat u aan de hand daarvan kunt beslissen om deel te nemen aan dat onderhoud.
Wat wij willen is dat het kerkhof, zoals nu het geval is, nog in lengte van jaren er goed onderhouden bij blijft liggen.

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 4.150 euro. Dit is inclusief de adoptie van 119 orgelpijpen. Zoals u kunt lezen is er nog een hele weg te gaan om die 50.000 euro bij elkaar te krijgen. Er zijn nog ruim voldoende orgelpijpen om te adopteren a. 15 euro per stuk. Voor het adopteren van orgelpijpen liggen achter in kerk formulieren. Ook is de mogelijkheid om via de website www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ een adoptie-formulier in te vullen en met een klik te verzenden. In beide gevallen is vermeld op welk rekening nummer u de bijdrage kunt storten ( NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St. Lambertus).

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort. U kunt ons helpen dat tekort weg te werken door het adopteren van een of meer orgelpijpen. De prijs per orgelpijp is 15 euro. Achter in kerk liggen daarvoor formulieren die u kunt invullen en het bedrag overmaken op rekening nummer vermeld op het formulier. U kunt ook op eenvoudige wijze op de website https://www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ een adoptie-formulier invullen. Verder kunt u op de website in deze rubriek alles lezen hoe belangrijk het is om het orgel nog in lengte van jaren te laten klinken.

Dromen over de toekomst
Op woensdag 23 oktober vond er een informatieavond plaats. Op deze avond leesm hier verder werd uitleg gegeven over de bedoelingen van het bisdom met het opstellen van beleidsplannen per samenwerkingsverband van parochies. Het is de bedoeling dat ook onze federatie een dergelijk beleidsplan maken dat gericht is op de toekomst van onze parochies.
Op deze avond is aangegeven dat de eerste stap bestaat uit het met een groep van geïnteresseerden gaan dromen over de toekomst van onze parochies, los van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Met het resultaat van dit dromen kunnen daarna groepen aan de slag om te kijken wat gerealiseerd kan worden en hoe. Maar de eerste stap is dus het vormen van een kerngroep die samen wil gaan dromen.
Op de informatieavond werd al de gelegenheid gegeven zich voor deze kerngroep aan te melden. Maar er zullen zeker ook mensen zijn die die avond niet aanwezig konden zijn, maar wel interesse hebben. Zij kunnen zich melden bij pastoor Schuffelers, telefoon 631317.

U kunt ook hier het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en bij pastoor Schoolstraat 6, Nederweert en de bus doen.

WEBSITE Parochiefederatie Budschop-Eind-Nederweert-Ospel  (BENO)
De parochiefederatie BENO, waaronder ook onze parochie valt, heeft een website geopend. In deze website komen diverse zaken voor van de vier parochies. De link daarnaar toe is:  https://parochies-beno.nl

HIJ KLOPT EN VEEGT EN ZUIGT.

Dit was heel lang geleden een reclamespreuk voor een stofzuiger. Deze spreuk is in zekere zin al een tijdje op mij als pastoor van toepassing. Een tijd geleden heeft degene die de pastorie poetste, ook tot verdriet van haarzelf, moeten besluiten om hiermee te stoppen, omdat zij een baan kon krijgen. Dit betekent dat ik sinds januari van dit jaar het huishoudelijk werk zelf moet doen. Sinds die tijd moet uw pastoor zich dus ook bezig houden met wassen en strijken, met stofzuigen, dweilen, schrobben en stof afnemen, met de badkamer en de toiletten poetsen. Nu ga ik daar echt niet dood van, maar ja ….. mannenhanden!? Bovendien lukt het me niet om het echt goed bij te houden. Af en toe krijg ik wat hulp van mijn familie, maar die moeten daarvoor wel vanuit Maastricht komen, dus ook niet echt een ideale oplossing.

Uw pastoor is dus op zoek naar iemand die dit werk voor zijn rekening wil nemen.

Wie is bereid om de pastoor te hulp te schieten? U kunt daarvoor contact met de pastoor opnemen.

Hernieuwde oproep
In september (lees hierboven) deed ik een oproep voor huishoudelijke hulp op de pastorie, omdat ik op dit moment alles zelf moet doen. Helaas heb ik nog geen nieuwe huishoudelijke hulp weten te vinden. Is er echt niemand die mij wil helpen? Men kan contact met mij opnemen als men interesse heeft (Schoolstraat 2, telefoon 631317). We kunnen dan samen overleggen over de frequentie, het aantal uren en de vergoeding.
Pastoor Schuffelers

KERKELIJKE UITVAART IN DE ST. LAMBERTUSKERK

 Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake.

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake.

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.

De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

  • De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
  • De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)

Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

  • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
  • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
  • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart.

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.
Bij een crematie kan men kiezen voor:

  • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
  • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
  • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.
Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

De tekst van “Kerkelijke uitvaart” (hierboven vermeld) kunt u door hier te klikken downloaden en afdrukken. 

OVERLEDEN

Op dinsdag 16 juli  is in de leeftijd van 90  jaar overleden Mien Feijen-Verdonschot,  Brugske 16B 02, Nederweert.  De uitvaart zal plaats hebben op zaterdag 20 juli om 10.30 uur.

Op donderdag 16 mei  is in de leeftijd van 89  jaar overleden Bèr Verheijen,  Burg. Spiertzplein, Nederweert.  De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag 24 mei om 10.30 uur.

Op maandag 29 april  is in de leeftijd van 84  jaar overleden Jo Kneepkens, Kapelaniestraat 25B8, Nederweert.  De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 4 mei om 11.00 uur.

Op vrijdag 19 april  is in de leeftijd van 90  jaar overleden Pierre Creemers, Brugske 16L4, Nederweert.  De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag  26 april  om 14.00 uur.

Op vrijdag 19 april  is in de leeftijd van 92  jaar overleden Jac Coumans, Brugske 16e6, Nederweert.  De uitvaart heeft plaats gehad op donderdag 25 april 11.00 uur.

Op vrijdag 13 april  is in de leeftijd van 89  jaar overleden Tinus Mertens, Agneshof 7a1 Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad  op donderdag 18 april.

Op donderdag 11 april  is in de leeftijd van 91  jaar overleden Mia Claassen-Nijs, Agneshof. De uitvaart heeft plaats gehad op  vrijdag 12 april.

Op zaterdag  9 maart  is in de leeftijd van 92  jaar overleden Zus Ritzen-van Leuven, Hagelkruis 1a B 018 Maarheeze. De uitvaart zal plaats hebben op vrijdag 15 maart om 10.30 uur.

Op zondag  3 maart  is in de leeftijd van 87  jaar overleden Miet Roost-Janssen, Burg. Spiertzplein 6. De uitvaart heeft plaats gehad op donderdag 7 maart om 10.30 uur.

Op zaterdag  23 februari  is in de leeftijd van 85  jaar overleden Annie Hoeben-Tinnemans, Pastoor van der Steenstraat 6A1. De uitvaart heeft plaats  gehad op vrijdag  1 maart om 15.00 uur.

Op woensdag  6 februari  is in de leeftijd van 88  jaar overleden Fons Bruekers en woonde Beuldersweg 12. De uitvaart heeft plaats gehad op woensdag 13 februari  om 10.30 uur.

Moge zij rusten in vrede

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaar”

VOL VERWACHTING
We gaan op weg naar het feest van Kerstmis. Het feest waarop we vieren dat Jezus geboren wordt in een stal te Bethlehem. Maria zal Hem dan neerleggen in een kribbe. Voordat een kindje geboren wordt is iedereen vol verwachting naar de komst van het kindje. De weken en de dagen worden afgeteld. Ook voor het Kerstfeest tellen we de weken af, vol verwachting om het Kerstfeest te gaan vieren. Vier weken voor Kerstmis beginnen we met de eerste kaars aan te steken. Elke week een kaars meer. Totdat er vier kaarsen branden. Dan gaan we het Kerstfeest vieren. Deze kaarsen staan op een krans. We noemen die krans een Adventskrans. In de kerk staat een grote adventskrans.
De adventskrans die de kinderen voor thuis hebben gemaakt is j.l. zaterdag begin van de advent gezegend en door de kinderen meegenomen naar huis en siert nu hun woning.

 

Allerzielen kruisje met kaars afhalen
Degene die verhinderd was met Allerzielen het kruisje met kaars van hun dierbare in ontvangst te nemen, kan het kruisje met prentje en kaars afhalen in het Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens de spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag ‘s morgens van tien tot elf uur.

Kerstactie Broederschap Weert

In december helpt de Broederschap de Voedselbank voor de 6e keer met het inzamelen van artikelen. Met deze actie voor de Voedselbank brengt de Broederschap de naastenliefde in de praktijk. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee. Carin Rosbergen, coördinator namens de Broederschap: “U maakt niet alleen de cliënten van de Voedselbank blij. Het is ook een fijn gevoel iets voor een ander te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis.”
Hoe doet u mee?
Doneer houdbare producten, vooral blikken of potten groenten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen (shampoo, tandpasta, zeep). Deze producten levert u in tussen 7 en 22 december bij de kratten die klaarstaan in de kerken. Ook de Jumbo winkels doen aan de actie mee. Dit zijn Jumbo Heerschap (Boshoven, Collegeplein, Leuken, Moesel en Nederweert) en Jumbo René Puts in Stramproy. Alle giften zijn van harte welkom. Let u wel op dat de producten nog minstens twee maanden houdbaar zijn.
Hoe werkt de Voedselbank?
De cliënten zijn mensen uit onze regio die onder het bestaansminimum zitten. Vaak zitten ze in de schuldsanering. Zonder de hulp van de Voedselbank zouden deze mensen honger lijden. Zij kunnen onze hulp goed gebruiken. Namens de Voedselbank vraagt de Broederschap u om gul te geven.

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit. Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.

Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.

Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.

Pastoor Schuffelers

HET JAARLIJKS TEKORT BIJ St. Lambertusparochie LOOPT OP

In de Parochiecommissie van de St. Lambertusparochie is met zorg kennis genomen van het exploitatieverslag 2017, waarin het boekjaar is afgesloten met een tekort van 15.898,59 euro. Het nadelig saldo is met ruim 2.000 euro gestegen ten opzichte van 2016. In de begroting 2018 wordt rekening gehouden met een tekort van 26.400 euro.

De gezins-kerk-bijdrage 45.565,16 euro is de grootste inkomsten post die met bijna 4.000 euro lager is dan het voorgaand jaar. Door overlijden of verhuizing wordt het aantal betalende parochianen steeds minder en komen er geen nieuwe vaste betalers bij.
Aan onderhoud, energie kosten etc. ( €. 45.201,97) betaald de parochie ongeveer hetzelfde bedrag dat zij ontvangt aan gezinsbijdrage.
Het jaarlijks tekort wordt gedekt uit de voorzieningen voor groot onderhoud van het kerkgebouw. Dat kan zo niet doorgaan omdat er op termijn geen voorzieningenpost meer is voor groot onderhoud. 
Het is daarom dat de parochiecommissie een beroep doet op alle inwoners van de parochie om een jaarlijkse bijdrage te doen voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw “Het monument van Nederweert”. Iedereen zonder uitzondering zal het betreuren indien dat gebouw in verval zou geraken.
Nogmaals voor het behoud van dat monument zou het ieder inwoner van de parochie, die geen kerkbijdrage betalen, het waard moeten zijn jaarlijks enkele tientjes bij te dragen voor het onderhoud en in stand te houden van het monument.

De minimale  kerkbijdrage is 70 euro per jaar, dat is nog geen 6 euro per maand. Een bedrag dat vrijwel door ieder gezin zou kunnen worden opgebracht. Wie voldoende kerkbijdrage betaald hoeft  voor uitvaartdiensten, huwelijks- en jubilea-missen niets te betalen en wordt er zelfs een reductie gegeven op een grafplek op het kerkhof.

Vrijwel alle inkomsten bestaan uit een vrijwillig bijdrage, die alleen maar vrijwillig zijn te verhogen. Andere mogelijkheden, die een overheid wel heeft, is voor de kerk niet mogelijk. De parochie merkt hierbij op dat vrijwillige bijdrage aan de parochie als gift aftrekbaar is bij de belastingen.

Het financieel verslag 2017,  kunt u door hier te klikken downloaden en   ligt achter in de kerk om mee te nemen om thuis eens rustig door te lezen en hoopt de parochie dat de nu nog niet betalende inwoners van de parochie besluiten jaarlijks een bijdrage te doen voor onderhoud van het monument. Besluit u een steentje bij te dragen specifiek voor groot onderhoud van de mooie monumentale St. Lambertuskerk dan kunt u deze storten op bankrekening nr.  NL80RABO.0135.507.227. Vermeld er dan bij “onderhoud”.

Het jaarverslag 2017 tevens parochiegids 2018, waarin ook het financeelverslag 2017 is opgenomen, kunt u hier downloaden en afdrukken door hier te klikken.

Het exploitatieverslag kunt u ook tijdens spreekuur ophalen in het parochiecentrum (Kerkstraat 58, achterzijde kerk). Ook kunt u daar terecht voor meer informatie op elke maandag, woensdag en vrijdag  van 10 uur tot 11 uur.  U kunt daar terecht voor kerkbijdrage, het opmaken van stichtingen, het lezen van H. Missen enz…Ook telefonisch bereikbaar op nr. 0495-625887 en per email: administratie@kerknederweert.nl . Ook kunt u voor het doen van kerkbijdrage, kerkhof zaken terecht bij de administrateur Tjeu Tinnemans tel. 0495-633421 (e-mail penmr@kerknederweert.nl ) .

Parochiecommissie zoekt secretaris

Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken), Jan Wijen (technisch onderhoud kerkhof) en Jell Vissers (algemene zaken).

Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

BEVEILIGING ST. LAMBERTUS TOREN GEREED
“Veiligheid staat voorop. Dat is het belangrijkste” aldus de burgemeester toen bleek dat er stukken steen van de toren waren gevallen. De tijdelijke beveiliging is inmiddels vervangen door een zeer deugdelijke beveiliging, zoals u hier op foto kunt zien. Ambtelijk is men nu bij gemeente bezig om het hele werk voor te bereiden. Zodra dat is afgerond en de financiering rond is kan met de restauratie worden begonnen.
Het een en ander zal de nodige tijd kosten en kan men momenteel nog niet zeggen wanneer met het werk kan worden begonnen en hoeveel tijd voor die werkzaamheden nodig zijn.
Tot dat alles gereed is kunnen de nu aangebrachte beveiliging worden verwijderd.
Met volle inzet van het gemeentebestuur en ambtenaren zijn de veiligheidsvoorzieningen tijdig voor de Kerstdagen gereed gekomen, zodat de kerkgangers zich niet meer hoeven te behelpen met slechts een toegang. Vanaf Kerstavond kan men weer gewoon gebruik maken van alle ingangen.
Hiervoor onze dank aan het gemeentebestuur en personeel alsook de aannemer die dit karwei heeft uitgevoerd.De noodoplossing is sterk en veilig zoals u op foto kunt zien. U kunt dit zelf komen aanschouwen door tijdens de Kerstdagen naar de kerk te komen en daar de diensten bij te wonen. Ook een bezoek aan de Kerststal en de beelden in beweging zetten en een kaarsje op te steken is aan te bevelen.De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag telkens van 14.00 tot 16.30 uur.
 

KERKBIJDRAGE

Het jaar 2018 loopt alweer bijna ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2018.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  R.K. Kerk St. Lambertus onder vermelding van “kerkbijdrage 2018”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.

Bij een  betaling van minimaal € 70,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

LEDENADMINISTRATIE van de parochie

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.

Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.

Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken

Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken.

Koperpoetsgroep kan uitbreiding gebruiken

De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u intresse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Klik op pagina 2.  Boven op die pagina treft u de inhoud daarvan aan.