Actueel

INHOUD VAN DEZE PAGINA

Adreswijziging ook doorgeven aan de parochie lees verder ……………………………….

Dromen over de toekomst
Op woensdag 23 oktober vond er een informatieavond plaats. Op deze avond leesm hier verder werd uitleg gegeven over de bedoelingen van het bisdom met het opstellen van beleidsplannen per samenwerkingsverband van parochies. Het is de bedoeling dat ook onze federatie een dergelijk beleidsplan maken dat gericht is op de toekomst van onze parochies.
Op deze avond is aangegeven dat de eerste stap bestaat uit het met een groep van geïnteresseerden gaan dromen over de toekomst van onze parochies, los van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Met het resultaat van dit dromen kunnen daarna groepen aan de slag om te kijken wat gerealiseerd kan worden en hoe. Maar de eerste stap is dus het vormen van een kerngroep die samen wil gaan dromen.
Op de informatieavond werd al de gelegenheid gegeven zich voor deze kerngroep aan te melden. Maar er zullen zeker ook mensen zijn die die avond niet aanwezig konden zijn, maar wel interesse hebben. Zij kunnen zich melden bij pastoor Schuffelers, telefoon 631317.

U kunt ook hier het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en bij pastoor Schoolstraat 6, Nederweert en de bus doen.

WEBSITE Parochiefederatie Budschop-Eind-Nederweert-Ospel  (BENO)
De parochiefederatie BENO, waaronder ook onze parochie valt, heeft een website geopend. In deze website komen diverse zaken voor van de vier parochies. De link daarnaar toe is:  https://parochies-beno.nl

HIJ KLOPT EN VEEGT EN ZUIGT.

Dit was heel lang geleden een reclamespreuk voor een stofzuiger. Deze spreuk is in zekere zin al een tijdje op mij als pastoor van toepassing. Een tijd geleden heeft degene die de pastorie poetste, ook tot verdriet van haarzelf, moeten besluiten om hiermee te stoppen, omdat zij een baan kon krijgen. Dit betekent dat ik sinds januari van dit jaar het huishoudelijk werk zelf moet doen. Sinds die tijd moet uw pastoor zich dus ook bezig houden met wassen en strijken, met stofzuigen, dweilen, schrobben en stof afnemen, met de badkamer en de toiletten poetsen. Nu ga ik daar echt niet dood van, maar ja ….. mannenhanden!? Bovendien lukt het me niet om het echt goed bij te houden. Af en toe krijg ik wat hulp van mijn familie, maar die moeten daarvoor wel vanuit Maastricht komen, dus ook niet echt een ideale oplossing.

Uw pastoor is dus op zoek naar iemand die dit werk voor zijn rekening wil nemen.

Wie is bereid om de pastoor te hulp te schieten? U kunt daarvoor contact met de pastoor opnemen.

Hernieuwde oproep
In september (lees hierboven) deed ik een oproep voor huishoudelijke hulp op de pastorie, omdat ik op dit moment alles zelf moet doen. Helaas heb ik nog geen nieuwe huishoudelijke hulp weten te vinden. Is er echt niemand die mij wil helpen? Men kan contact met mij opnemen als men interesse heeft (Schoolstraat 2, telefoon 631317). We kunnen dan samen overleggen over de frequentie, het aantal uren en de vergoeding.
Pastoor Schuffelers

KERKELIJKE UITVAART IN DE ST. LAMBERTUSKERK

 Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake.

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake.

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.

De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

  • De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
  • De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)

Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

  • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
  • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
  • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart.

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.
Bij een crematie kan men kiezen voor:

  • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
  • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
  • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.
Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

De tekst van “Kerkelijke uitvaart” (hierboven vermeld) kunt u door hier te klikken downloaden en afdrukken.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van  15 november t/m  1 december 2018

DONDERDAG 15 november
H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 16 november
H. Margarita van Schotland
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
Vooravond van de 33e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector mevr.L.Caris) –jaardienst ouders Berben-Bukkems en zoon Wiel, Toos Gielen-Loijen vanwege verjaardag, Peter Lambertus Verdonschot vanwege verjaardag.

ZONDAG 18 november
33e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector dhr.W.Engelen) –

MAANDAG 19 november
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 20 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 21 november
Opdracht van de H.Maagd Maria
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 23 november
H. Clemens I
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 24 november
HH. Andreas Düng-Lac, priester
Vooravond van Christus, Koning van het heelal
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector koorleden) –echtgenoten Bruijnaers-Gielen vanwege verjaardag, Voor de leden en overleden leden van dameskoor Cantantes.

ZONDAG 25 november
Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector mevr.L.Caris) – jaardienst Marie Koppen.

MAANDAG 26 november
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 27 november
H. Oda, maagd
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 29 november
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 30 november
H. Andreas, apostel
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 1 december
H. Maria
H. Egidius patroonheilige van de smeden
1ste zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantantes, lector mevr.H.Dielissen) – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst familie Rutjens-Wiermans, Bertha Hoeben-Zentjens, Alle voormalige en huidige bewoners en gebruikers van “De Smeêt” en al hun familieleden.

VOL VERWACHTING
We gaan op weg naar het feest van Kerstmis.  lees meer……………………………………..

Restauratie orgel
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..

Dromen over de toekomst
Op woensdag 23 oktober vond er een informatieavond plaats. Op deze avond werd uitleg gegeven over de bedoelingen lees verder …………………… 

Hernieuwde oproep
In september deed ik een oproep voor huishoudelijke hulp lees verder…………………………………..

 

OVERLEDEN

Op maandag  24 september 2018 is  in de leeftijd van 84 jaar overleden  Leen Reijnders-Schroijen,  Hinkert 31  De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 29 september om 10.30 uur.

Op vrijdag  24 augustus 2018 is  in de leeftijd van 97 jaar overleden   Nellie Kessels-Ghielen, Kapelaniestraat 25C17.  De uitvaart heeft plaats gehad op donderdag 30 augustus om 10.30 uur.

Op woensdag 25 juli 2018 is  in de leeftijd van 81 jaar overleden   Sjef Peerlings, Staat 9B.  De uitvaart heeft plaats gehad op woensdag 1 augustus om 10.30 uur.

Op 14 juli 2018 is  in de leeftijd van 88 jaar overleden   Theo  Claessens, Sjeeshuys 6.  De uitvaart heeft  plaats gehad op donderdag 19 juli  om 10.30 uur.

Moge zij rusten in vrede

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaar”

VOL VERWACHTING
We gaan op weg naar het feest van Kerstmis. Het feest waarop we vieren dat Jezus geboren wordt in een stal te Bethlehem. Maria zal Hem dan neerleggen in een kribbe. Voordat een kindje geboren wordt is iedereen vol verwachting naar de komst van het kindje. De weken en de dagen worden afgeteld. Ook voor het Kerstfeest tellen we de weken af, vol verwachting om het Kerstfeest te gaan vieren. Vier weken voor Kerstmis beginnen we met de eerste kaars aan te steken. Elke week een kaars meer. Totdat er vier kaarsen branden. Dan gaan we het Kerstfeest vieren. Deze kaarsen staan op een krans. We noemen die krans een Adventskrans. In de kerk zal een grote adventskrans staan. Maar we kunnen er ook een voor thuis maken.
Op vrijdag 30 november kunnen kinderen vanaf 15.00 uur in het parochiecentrum bij de Lambertuskerk een adventskrans voor thuis maken. Wij zorgen voor het materiaal. Wel vragen we om een bijdrage van 3,50 Euro in de kosten van het materiaal. Op zaterdag 1 december in de avondmis van 18.00 uur zullen de kransen gezegend worden en kun je ze mee naar huis nemen.
Om te weten hoeveel materiaal we nodig hebben vragen we wel om je uiterlijk woensdag 28 november aan te melden voor het maken van een adventskrans.

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort. U kunt ons helpen dat tekort weg te werken door het adopteren van een of meer orgelpijpen. De prijs per orgelpijp is 15 euro. Achter in kerk liggen daarvoor formulieren die u kunt invullen en het bedrag overmaken op rekening nummer vermeld op het formulier. U kunt ook op eenvoudige wijze op de website https://www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ een adoptie-formulier invullen. Verder kunt u op de website in deze rubriek alles lezen hoe belangrijk het is om het orgel nog in lengte van jaren te laten klinken.

Allerzielen kruisje met kaars afhalen
Degene die verhinderd was met Allerzielen het kruisje met kaars van hun dierbare in ontvangst te nemen, kan het kruisje met prentje en kaars afhalen in het Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens de spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag ‘s morgens van tien tot elf uur.

BENEFIETCONCERT
Het actiecomité  “restauratie Clerinxorgel” zal op 8 november starten met hun actie voor gelden te vergaren voor de restauratie van het mooie monumentale orgel in de St. Lambertuskerk..
De actie begint met het benefietconcert om 20.00 uur op donderdag 8 november a.s. waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Na een lange voorbereiding voor de restauratie van het 170 jaren oude Clerinx-orgel, is het nu zover dat spoedig met de restauratie kan worden begonnen. Het orgel zal zodanig worden gerestaureerd dat het voor de toekomstige generaties in ere gehouden en bespeelt kan worden.
Bij de inleiding en tijdens de pauze wordt het een en ander medegedeeld wat het belang is voor behoud van dit orgel.
U bent van harte welkom op deze avond in de St. Lambertuskerk met het monumentale Clerinx-orgel dat ook voor u van belang is om voor de toekomst te behouden.
Het concert is gratis bij te wonen en zal aan het einde van de avond bij de uitgang om een bijdrage worden gevraagd, dat geheel besteed zal worden voor de restauratie van het orgel.

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit. Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.

Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.

Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.

Pastoor Schuffelers

HET JAARLIJKS TEKORT BIJ St. Lambertusparochie LOOPT OP

In de Parochiecommissie van de St. Lambertusparochie is met zorg kennis genomen van het exploitatieverslag 2017, waarin het boekjaar is afgesloten met een tekort van 15.898,59 euro. Het nadelig saldo is met ruim 2.000 euro gestegen ten opzichte van 2016. In de begroting 2018 wordt rekening gehouden met een tekort van 26.400 euro.

De gezins-kerk-bijdrage 45.565,16 euro is de grootste inkomsten post die met bijna 4.000 euro lager is dan het voorgaand jaar. Door overlijden of verhuizing wordt het aantal betalende parochianen steeds minder en komen er geen nieuwe vaste betalers bij.
Aan onderhoud, energie kosten etc. ( €. 45.201,97) betaald de parochie ongeveer hetzelfde bedrag dat zij ontvangt aan gezinsbijdrage.
Het jaarlijks tekort wordt gedekt uit de voorzieningen voor groot onderhoud van het kerkgebouw. Dat kan zo niet doorgaan omdat er op termijn geen voorzieningenpost meer is voor groot onderhoud. 
Het is daarom dat de parochiecommissie een beroep doet op alle inwoners van de parochie om een jaarlijkse bijdrage te doen voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw “Het monument van Nederweert”. Iedereen zonder uitzondering zal het betreuren indien dat gebouw in verval zou geraken.
Nogmaals voor het behoud van dat monument zou het ieder inwoner van de parochie, die geen kerkbijdrage betalen, het waard moeten zijn jaarlijks enkele tientjes bij te dragen voor het onderhoud en in stand te houden van het monument.

De minimale  kerkbijdrage is 70 euro per jaar, dat is nog geen 6 euro per maand. Een bedrag dat vrijwel door ieder gezin zou kunnen worden opgebracht. Wie voldoende kerkbijdrage betaald hoeft  voor uitvaartdiensten, huwelijks- en jubilea-missen niets te betalen en wordt er zelfs een reductie gegeven op een grafplek op het kerkhof.

Vrijwel alle inkomsten bestaan uit een vrijwillig bijdrage, die alleen maar vrijwillig zijn te verhogen. Andere mogelijkheden, die een overheid wel heeft, is voor de kerk niet mogelijk. De parochie merkt hierbij op dat vrijwillige bijdrage aan de parochie als gift aftrekbaar is bij de belastingen.

Het financieel verslag 2017,  kunt u door hier te klikken downloaden en   ligt achter in de kerk om mee te nemen om thuis eens rustig door te lezen en hoopt de parochie dat de nu nog niet betalende inwoners van de parochie besluiten jaarlijks een bijdrage te doen voor onderhoud van het monument. Besluit u een steentje bij te dragen specifiek voor groot onderhoud van de mooie monumentale St. Lambertuskerk dan kunt u deze storten op bankrekening nr.  NL80RABO.0135.507.227. Vermeld er dan bij “onderhoud”.

Het jaarverslag 2017 tevens parochiegids 2018, waarin ook het financeelverslag 2017 is opgenomen, kunt u hier downloaden en afdrukken door hier te klikken.

Het exploitatieverslag kunt u ook tijdens spreekuur ophalen in het parochiecentrum (Kerkstraat 58, achterzijde kerk). Ook kunt u daar terecht voor meer informatie op elke maandag, woensdag en vrijdag  van 10 uur tot 11 uur.  U kunt daar terecht voor kerkbijdrage, het opmaken van stichtingen, het lezen van H. Missen enz…Ook telefonisch bereikbaar op nr. 0495-625887 en per email: administratie@kerknederweert.nl . Ook kunt u voor het doen van kerkbijdrage, kerkhof zaken terecht bij de administrateur Tjeu Tinnemans tel. 0495-633421 (e-mail penmr@kerknederweert.nl ) .

Parochiecommissie zoekt secretaris

Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken), Jan Wijen (technisch onderhoud kerkhof) en Jell Vissers (algemene zaken).

Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

BEVEILIGING ST. LAMBERTUS TOREN GEREED
“Veiligheid staat voorop. Dat is het belangrijkste” aldus de burgemeester toen bleek dat er stukken steen van de toren waren gevallen. De tijdelijke beveiliging is inmiddels vervangen door een zeer deugdelijke beveiliging, zoals u hier op foto kunt zien. Ambtelijk is men nu bij gemeente bezig om het hele werk voor te bereiden. Zodra dat is afgerond en de financiering rond is kan met de restauratie worden begonnen.
Het een en ander zal de nodige tijd kosten en kan men momenteel nog niet zeggen wanneer met het werk kan worden begonnen en hoeveel tijd voor die werkzaamheden nodig zijn.
Tot dat alles gereed is kunnen de nu aangebrachte beveiliging worden verwijderd.
Met volle inzet van het gemeentebestuur en ambtenaren zijn de veiligheidsvoorzieningen tijdig voor de Kerstdagen gereed gekomen, zodat de kerkgangers zich niet meer hoeven te behelpen met slechts een toegang. Vanaf Kerstavond kan men weer gewoon gebruik maken van alle ingangen.
Hiervoor onze dank aan het gemeentebestuur en personeel alsook de aannemer die dit karwei heeft uitgevoerd.De noodoplossing is sterk en veilig zoals u op foto kunt zien. U kunt dit zelf komen aanschouwen door tijdens de Kerstdagen naar de kerk te komen en daar de diensten bij te wonen. Ook een bezoek aan de Kerststal en de beelden in beweging zetten en een kaarsje op te steken is aan te bevelen.De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag telkens van 14.00 tot 16.30 uur.
 

KERKBIJDRAGE

Het jaar 2018 loopt alweer bijna ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2018.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  St. Lambertus parochie onder vermelding van “kerkbijdrage 2018”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.

Bij een  betaling van minimaal € 70,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

LEDENADMINISTRATIE van de parochie

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.

Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.

Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken

Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken.

Koperpoetsgroep kan uitbreiding gebruiken

De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u intresse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Klik op pagina 2.  Boven op die pagina treft u de inhoud daarvan aan.