Actueel

INHOUD VAN DEZE PAGINA

 

KERKELIJKE UITVAART IN DE ST. LAMBERTUSKERK

 Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake.

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake.

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.

De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

  • De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
  • De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)

Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

  • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
  • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
  • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart.

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.
Bij een crematie kan men kiezen voor:

  • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
  • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
  • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.
Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van    17 mei t/m  2 juni 2018

 DONDERDAG 17 mei
Viering van Barmhartigheid

10.30 uur Uitvaart Mellie van de Loo-van Nieuwenhoven
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgelegenheid.
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

 VRIJDAG 18 mei
H.Johannes, paus en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  19 mei
Vooravond van het hoogfeest van Pinksteren
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes,  lector koorleden,) – Zeswekendienst Harrie van Hulsen en tevens  jaardienst Els van Hulsen-van Dael.

 

ZONDAG 20 mei
Hoogfeest van Pinksteren
9.30 uur  H. Mis (zang Herenkoor,lector mevr.L.Caris) – zeswekendienst Jan Verstappen, t.e.v. de H. Drievuldigheid.

MAANDAG 21 mei 2e Pinksterdag
Maria, Moeder van de Kerk.
9.30 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, lector mevr.L.Roost)

DINSDAG 22 mei
H.Rita van Cascia, kloosterlinge.
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG  23 mei
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 24 mei
Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

 VRIJDAG 25 mei
H.Gregorius, VII paus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  26 mei
H.Philippus Neri, priester.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes,  mevr.L.Caris,) –maanddienst Mia Truijen
jaardienst Harrie Nijssen tevens voor verjaardag, overleden familie Veugelers-de Wit.

DONDERDAG 24 mei
Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

 VRIJDAG 25 mei
H.Gregorius, VII paus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  26 mei
H.Philippus Neri, priester.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes,  mevr.L.Caris,) –zeswekendienst Jeu Brunenberg, maanddienst Mia Truijen, jaardienst Harrie Nijssen tevens voor verjaardag, overleden familie Veugelers-de Wit.

 ZONDAG 27 mei
Heilige Drie-eenheid
1ste H.Communie voor de kinderen van de basisscholen.
9.30 uur  H. Mis  – jaardienst Miet Feijen, overleden echtgenoten van Hulsen-Konings, t.e.v.de H.Drievuldigheid.

MAANDAG 28 mei
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 29 mei
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG  30 mei
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 31 mei
Maria Bezoek
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

 VRIJDAG 1 juni
Justinus, martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel.

ZATERDAG  2 juni
H.Maria
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes,  mevr.H.Dielissen) –zeswekendienst Gerrit Baetsen, maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen,  jaardienst Petrus Hubertus Verheijen, jaardienst Neske Horijon-Reemers tevens voor Frits Horijon en zonen Thijs en Harrie, jaardienst Pierre Stienen tevens voor verjaardag.

OVERLEDEN

Op 11 mei 2018 is  in de leeftijd van 93 jaar overleden   Nellie van de Loo-van Nieuwenhoven, zij woonde Brugske 10 te Nederweert. De uitvaart zal  plaats hebben op donderdag 17 mei   om 10.30 uur.

Op 1 mei 2018 is  in de leeftijd van 72 jaar overleden   Peter Schwillens, hij woonde Biest 43 Weert. De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag  5 mei  om 10.30 uur.

Op 14 april 2018 is  in de leeftijd van 85 jaar overleden   Gerrit Baetsen, hij woonde Kapelaniestraat 47 te Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad op donderdag 19 april  om 10.30 uur.

Op 12 april 2018 is  in de leeftijd van 91 jaar overleden   Jan Verstappen, hij woonde Hinkert 44 te Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad op dinsdag 17 april  om 11.00 uur.

Op 7 april 2018 is  in de leeftijd van 86 jaar overleden   Jeu Brunenberg, hij woonde Ouwijck 1 te Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad  op vrijdag 13 april  om 11.30 uur.

Op 1 april 2018 is  in de leeftijd van 84 jaar overleden   Harrie van Hulsen, hij woonde Herstraat 12 te Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad  op zaterdag  7 april  om 10.30 uur.

 

Moge zij rusten in vrede

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaar”

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit. Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.

Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.

Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.

Pastoor Schuffelers

HET JAARLIJKS TEKORT BIJ St. Lambertusparochie LOOPT OP

In de Parochiecommissie van de St. Lambertusparochie is met zorg kennis genomen van het exploitatieverslag 2017, waarin het boekjaar is afgesloten met een tekort van 15.898,59 euro. Het nadelig saldo is met ruim 2.000 euro gestegen ten opzichte van 2016. In de begroting 2018 wordt rekening gehouden met een tekort van 26.400 euro.

De gezins-kerk-bijdrage 45.565,16 euro is de grootste inkomsten post die met bijna 4.000 euro lager is dan het voorgaand jaar. Door overlijden of verhuizing wordt het aantal betalende parochianen steeds minder en komen er geen nieuwe vaste betalers bij.
Aan onderhoud, energie kosten etc. ( €. 45.201,97) betaald de parochie ongeveer hetzelfde bedrag dat zij ontvangt aan gezinsbijdrage.
Het jaarlijks tekort wordt gedekt uit de voorzieningen voor groot onderhoud van het kerkgebouw. Dat kan zo niet doorgaan omdat er op termijn geen voorzieningenpost meer is voor groot onderhoud. 
Het is daarom dat de parochiecommissie een beroep doet op alle inwoners van de parochie om een jaarlijkse bijdrage te doen voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw “Het monument van Nederweert”. Iedereen zonder uitzondering zal het betreuren indien dat gebouw in verval zou geraken.
Nogmaals voor het behoud van dat monument zou het ieder inwoner van de parochie, die geen kerkbijdrage betalen, het waard moeten zijn jaarlijks enkele tientjes bij te dragen voor het onderhoud en in stand te houden van het monument.

De minimale  kerkbijdrage is 70 euro per jaar, dat is nog geen 6 euro per maand. Een bedrag dat vrijwel door ieder gezin zou kunnen worden opgebracht. Wie voldoende kerkbijdrage betaald hoeft  voor uitvaartdiensten, huwelijks- en jubilea-missen niets te betalen en wordt er zelfs een reductie gegeven op een grafplek op het kerkhof.

Vrijwel alle inkomsten bestaan uit een vrijwillig bijdrage, die alleen maar vrijwillig zijn te verhogen. Andere mogelijkheden, die een overheid wel heeft, is voor de kerk niet mogelijk. De parochie merkt hierbij op dat vrijwillige bijdrage aan de parochie als gift aftrekbaar is bij de belastingen.

Het financieel verslag 2017,  kunt u door hier te klikken downloaden en   ligt achter in de kerk om mee te nemen om thuis eens rustig door te lezen en hoopt de parochie dat de nu nog niet betalende inwoners van de parochie besluiten jaarlijks een bijdrage te doen voor onderhoud van het monument. Besluit u een steentje bij te dragen specifiek voor groot onderhoud van de mooie monumentale St. Lambertuskerk dan kunt u deze storten op bankrekening nr.  NL80RABO.0135.507.227. Vermeld er dan bij “onderhoud”.

Het jaarverslag 2017 tevens parochiegids 2018, waarin ook het financeelverslag 2017 is opgenomen, kunt u hier downloaden en afdrukken door hier te klikken.

Het exploitatieverslag kunt u ook tijdens spreekuur ophalen in het parochiecentrum (Kerkstraat 58, achterzijde kerk). Ook kunt u daar terecht voor meer informatie op elke maandag, woensdag en vrijdag  van 10 uur tot 11 uur.  U kunt daar terecht voor kerkbijdrage, het opmaken van stichtingen, het lezen van H. Missen enz…Ook telefonisch bereikbaar op nr. 0495-625887 en per email: administratie@kerknederweert.nl . Ook kunt u voor het doen van kerkbijdrage, kerkhof zaken terecht bij de administrateur Tjeu Tinnemans tel. 0495-633421 (e-mail penmr@kerknederweert.nl ) .

Parochiecommissie zoekt secretaris

Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken), Jan Wijen (technisch onderhoud kerkhof) en Jell Vissers (algemene zaken).

Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

Website parochie vernieuwd

Deze website “”www.kerknederweert.nl” bestaat dit jaar (2018)  20 jaar. In 2013 is deze vernieuwd en in 2018 heeft deze een geheel nieuwe opzet gekregen alsook een geheel nieuw uiterlijk. Duidelijker en overzichtelijker zijn de verschillende onderwerpen, die eenvoudig zijn te vinden en te openen. 
Via de openingspagina (Home)  kan men in de banner (boven balk) het menu zien, waarin de hoofdrubrieken staan vermeld en daaronder de verschillende pagina’s. De web site is daardoor overzichtelijker geworden en  zijn de verschillende pagina’s, waarvoor men kiest te bereiken.

Voor ouderen en jongeren die geïnteresseerd zijn hoe de kerk er voor, in  en na de oorlog 1940-’45 er uit zag, is het de moeite waard de pagina’s “Memo kapelaan Jansen”  in de rubriek archief te lezen en de vele foto’s te bekijken. Dit is een dagboek  met veel foto’s van 1939 en 1940.   Om daar nu naar toe te gaan om  te lezen klik dan hier….
In de rubriek Monumenten staan veel gegevens over onze monumenten, met name onze kerk. Wenst u dat nu te lezen klik dan hier…..

Elke woensdag wordt de website geactualiseerd met de nieuwe kerkberichten en nieuws.
Webmaster Jell Vissers (info@kerknederweert.nl) houdt zich aanbevolen voor opmerkingen die de website  www.kerknederweert.nl kunnen verbeteren.

BEVEILIGING ST. LAMBERTUS TOREN GEREED
“Veiligheid staat voorop. Dat is het belangrijkste” aldus de burgemeester toen bleek dat er stukken steen van de toren waren gevallen. De tijdelijke beveiliging is inmiddels vervangen door een zeer deugdelijke beveiliging, zoals u hier op foto kunt zien. Ambtelijk is men nu bij gemeente bezig om het hele werk voor te bereiden. Zodra dat is afgerond en de financiering rond is kan met de restauratie worden begonnen.
Het een en ander zal de nodige tijd kosten en kan men momenteel nog niet zeggen wanneer met het werk kan worden begonnen en hoeveel tijd voor die werkzaamheden nodig zijn.
Tot dat alles gereed is kunnen de nu aangebrachte beveiliging worden verwijderd.
Met volle inzet van het gemeentebestuur en ambtenaren zijn de veiligheidsvoorzieningen tijdig voor de Kerstdagen gereed gekomen, zodat de kerkgangers zich niet meer hoeven te behelpen met slechts een toegang. Vanaf Kerstavond kan men weer gewoon gebruik maken van alle ingangen.
Hiervoor onze dank aan het gemeentebestuur en personeel alsook de aannemer die dit karwei heeft uitgevoerd.De noodoplossing is sterk en veilig zoals u op foto kunt zien. U kunt dit zelf komen aanschouwen door tijdens de Kerstdagen naar de kerk te komen en daar de diensten bij te wonen. Ook een bezoek aan de Kerststal en de beelden in beweging zetten en een kaarsje op te steken is aan te bevelen.De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag telkens van 14.00 tot 16.30 uur.

KERKBIJDRAGE

Het jaar 2017 loopt alweer bijna ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2017.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  St. Lambertus parochie onder vermelding van “kerkbijdrage 2017”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.

Bij een  betaling van minimaal € 70,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

LEDENADMINISTRATIE van de parochie

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.

Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.

Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken

Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken.

Koperpoetsgroep kan uitbreiding gebruiken

De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u intresse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Klik op pagina 2.