H. Hartbeeld

Het Heilig-Hartbeeld  ’Onthand’ in de Schoolstraat naast de voormalige Sint-Lambertusschool      op gemeentelijke monumentenlijst

H. Hartbeeld mist linker arm 2013

Het H.-Hartbeeld mist nu al vier jaar een linkerhand en er is een stuk van de arm en van de schouder afgebroken. De beschadigingen  in de winter van 2013 zijn waarschijnlijk het gevolg van vorst.

De juridisch eigenaar van het H.-Hartbeeld is de Woning-Vereniging  Nederweert.
Het voordeel van een gemeentelijk monument is dat voor restauratie subsidie aangevraagd kan worden.  

Aanwijzing van een gemeentelijk monument is een bevoegdheid van B. en W.

Volgens de erfgoedcommissie en ook volgens B. en W. is het lokaal van groot belang dat het H.-Hartbeeld daarom meer dan waard is het te behouden. ”Een bouwwerk dus waarop  we bijzonder trots mag zijn”, staat in de brief van het college aan de woningvereniging.

Voor veel Nederweertenaren is het H.-Hart beeld van cultuurhistorsche waarde. Het is een exponent van de periode van het rijke Roomse leven.
In de jaren twintig van de vorige eeuw werden in Limburg en Brabant veel dergelijke beelden geplaatst. Als demonstratie van het katholieke geloof en vanwege zijn prominente plek in het dorpsbeeld, kan volgens B. en W. aan dit beeld een monumentale status worden toegekend.
Het H.-Hartbeeld in Nederweert werd in 1920 geplaatst. Het stond naast de ingang van de kerk op het kerkpad, waar toen een kinderbegraafplaats was.
In 1944  heeft het beeld bij de beschieting van de kerktoren enige oorlogsschade opgelopen. Het is na de oorlog gerestaureerd en verplaatst naar de plek waar het nu staat.

Zachte zandsteen

H. Hartbeeld 2010

H. Hartbeeld 2010

Het beeld is gemaakt van savonieresteen, een zachtere zandsteensoort. De schouders, borst, de voet en de cape zijn een beetje aangetast door mossen en korstmossen. Gewoonlijk is de aantasting van korstmossen niet diep. Savoniesteen is echter een kwetsbaar natuursteen en moet daarom vaker schoon gemaakt worden dan andere hardere natuursteensoorten. Di geldt vooral voor de delen, die niet glad zijn. Het wegnemen van de mossen is vakmanswerk, zodat het beeld niet beschadigd wordt.

 

De parochiecommissie hoopt dat het beeld midden volgend jaar compleet is.  Er kan subsidie worden aangevraagd. De parochie hoopt ook op andere bijdragen.

 

Op foto links het beeld nog met beide handen.

Op foto rechtsboven mist het beeld niet alleen de linkerhand maar ook een gedeelte van de arm en van de schouder. Ook is te zien dat beeld met mosgroei is bedekt.