Actueel

INHOUD PAGINA

AGENDA 2024
Vergadering Parochie commissie LARO (St. Lambertus en St. Rochus)
2024
5 februari
8 april
3 juni
5 augustus
7 oktober
2 december

Allerzielen viering 2024

zondag …………. 15.00 uur Allerzielenlof.

Eerste H. Communie
Zondag 26 mei 2024 11.00 uur

H. Vormsel
Vrijdag 28 juni 2024 19.00 uur

Vrijwilligersavond 2025
6 maart 2025 St. Rochuskerk Budschop aanvang 19.00 uur met H. Mis uit dankbaarheid.

Orgelconcerten 2024 jn St. Lambertuskerk
21 juni
26 juli 2024

AANVULLING VAN VRIJWILLIGERS
Door ouderdom en/of ziekte zijn het afgelopen jaar een aantal vrijwilligers moeten stoppen. Dat wil zeggen dat diverse werkgroepen nog wat vrijwilligers kunnen gebruiken.
Heeft men belangstelling om te gaan deelnemen aan een van deze werkgroepen, neem dan contact op met een van de werkgroepen. Informatie daarover kunt u elke maandag verkrijgen in het parochiecentrum tussen 10 en 11 uur voormiddag tel. 0495-625887.

Schoonmaakster gevraagd:
De Parochie St.Lambertus vraagt een schoonmaakster voor
Ca. 3 uur per week ( voorkeur op woensdagvoormiddag) voor het schoonhouden van onze kerk.
Sollicitaties aan de Parochie St.Lambertus , Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert.
Voor meer informatie kunt u bellen met M.Tinnemans, tel. 0495-633421.

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN
Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit.
Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.
Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie is niemand meer vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordigers.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Sebastian, telefoon 631317 of mail  bericht aan pastoor: Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.
Pastoor

LIGT EEN VAN UW DIERBARE HIER BEGRAVEN ?
Ligt een van uw dierbare begraven op het parochie kerkhof bij de St. Lambertuskerk, dan zult u ongetwijfeld hebben gezien dat de begraafplaats er netjes verzorgd uitziet. Het kerkbestuur is trots op haar vrijwilligers die dit bijna wekelijke verzorgen.
Jammer dat het aantal vrijwilligers verminderd door leeftijd of handicap. Het gevolg daarvan kan zijn dat op termijn het kerkhof er minder fraai bij komt te liggen. Dat is iets wat u en wij niet willen.
Om dat te voorkomen doen wij een beroep op nabestaanden om zich als vrijwilliger te melden om de begraafplaats te onderhouden. Het vergt niet veel tijd en is geen zwaar werk. Bovendien kunt u dat werk zelf naar uw eigen kunnen aanpassen.
Meer over het een en ander kunt u lezen hierover door hier te klikken….>  U kunt daar ook lezen op welke dinsdag er van 9 uur tot 11.00 uur wordt gewerkt,. Om 10.00 uur een gezellige pauze met koffie en er iets bij……

Wenst u na dit gelezen te hebben meer informatie of u wil zich als vrijwilliger melden neem dan contact op met Frans Heijnen tel: 06-52460585

VORMELINGEN SINT LAMBERTUSKERK NEDERWEERT
Zie voor vormelingen voorgaande jaren de pagina “Pastoraal algemeen”

EERSTE H. COMMUNIE
Op zondag 26 mei hebben 15 kinderen de Eerste Heilige Communie ontvangen.
In processie, met voorop onder muzikale begeleiding van de Harmonie St. Joseph Nederweert en Melodie der Peel Ospel, ging men vanaf het raadhuisplein naar de kerk. Hier werden ze welkom geheten door pastoor Sebastian en trok men de kerk in om daar op feestelijke wijze de kinderen van de basisscholen de EERSTE HEILIGE COMMUNIE mochten ontvangen.
De 15 communicanten met hun papa’s en mama’s en de broertjes en zusjes keerde daarna huiswaarts waar dit feestelijk gebeuren aan huis werd voortgezet.
Hieronder foto’s van de viering (door er op te klikken krijgt u ze in volgorde vergroot in beeld). (Foto’s: Erik Koppen)

KERKHOF ONDERHOUD SAMEN MAKEN WIJ ER IETS MOOIS VAN !!!!
Meer over het kerkhof is te lezen door hier te klikken om verder te lezen…………>>>>

Het onderhoud van het kerkhof wordt door vrijwilligers altijd op boven vermelde dagen gedaan op dinsdag van 9 tot 11 uur. Er is een koffie pauze om 10 uur. Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdagmorgen op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’.
Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: “Vele handen maken licht werk”.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum
Of neem contact op met Tjeu Tinnemans, tel. 06-22512256.
De groep werkt altijd op dinsdagvoormiddag van ca. 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.

KOSTER BENOEMING IN ST. LAMBERTUSKERK

Met ingang van 1 januari  2023 is tot koster benoemd Mien Verheggen-Knapen. Mien was vanaf 2011 tot die datum hulp-koster in de parochie.
Tot 31 december 2022 was Tjeu Tinnemans vanaf 2002 koster. Hij vond nu na ruim 20 jaar de tijd gekomen om het stokje over te dragen aan Mien Verheggen.

Mien Verheggen woont momenteel St. Rochusplein 6, 6031 BD  Nederweert. telefoon: 0495-632684. e-mail adres:   Verheggen.knapen@kpnplanet.nl

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2019 is ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2019 voorzover u die nog niet betaald heeft.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  R.K. Kerk St. Lambertus onder vermelding van “kerkbijdrage 2019”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.
“Wie niet meebetaalt, moet niet klagen als de kerk gesloten moet worden. Een parochie kan alleen overeind gehouden worden door de parochianen zelf”, schrijft Harrie Smeets bisschop van Roermond.

Bij een  betaling van minimaal € 80,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

LEDENADMINISTRATIE van de parochie
Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.
Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.
Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

Enkele activiteiten die in het jaar 2022 plaats hadden kunt u bekijken door te klikken op het betreffende onderwerp:

Installatie pastoor Sebastian op 1 mei 2022 

Eerste H. Communie viering 22 mei 2022 . Hiervan hebben wij geen foto’s ontvangen. Er zijn foto’s gemaakt. Degene die daarvan mooie foto’s heeft wordt verzocht enkele hiervan te zenden naar info@kerknederweert.nl . Wij kunnen deze dan alsnog op de website plaatsen.

Vormelingen 8 juli 2022

Uitgereikte vrijwilligers insigne in 2022 (8 september 2022)

H. Hartbeeld heeft een ere plek gekregen 23 oktober 2022