Actueel

 

Op Palmzondag woonde Bisschop Harrie Smeets de H. Mis bij in de Lambertuskerk Nederweert

Op Palmzondag werd in een volle kerk bisschop Harrie Smeets door Pastoor Sebastian van harte welkom geheten.

Na afloop werden de parochianen in de gelegenheid gesteld persoonlijk de bisschop een hand te drukken en hem kracht en sterkte te wensen. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt hetgeen de bisschop zeer waardeerde.

Palmzondag
Door de aanwezigheid van de bisschop op deze Palmzondagviering, die het begin van de Goede Week leidt naar Pasen, was deze aanwezigheid een bijzondere eer voor
de parochie en de inwoners van Nederweert.

Op foto
Bisschop omringt door misdienaars, acolieten, pastoor en koor van Budschop


UITNODIGING VORMELINGEN
SINT LAMBERTUSKERK NEDERWEERT

Op vrijdag 7 juli 2023 om 19.00 uur is er weer een mogelijkheid om de kinderen het heilig Vormsel te laten doen.
Ter voorbereiding op het Vormsel zijn er 9 voorbereidingslessen voor de kinderen. Waarbij mijn eerste zorg is om een basisidee te geven over het belang van het geloof.
Deze voorbereidingen zou ik elk jaar in de Lambertusparochie willen laten plaatsvinden.
Belangrijk:
Tevens ontvang ik graag de gegevens van de vormelingen die dit jaar het heilig Vormsel willen ontvangen. Ik verzoek u daarom mij de naam van de ouders, naam van de vormeling, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en doopdatum van de vormeling te mailen naar: pastoor@kerknederweert.nl
De data, plaats en tijd van de lessen staan al vast en zijn op dinsdag:
28 maart, 4 – 11 – 18 april, 9 – 16 – 23 mei, 13 – 20 juni 2023.
Tijdstip van de lessen: van 15.30 uur – 16.15 uur in het Parochie centrum achter zijde kerk.
Rondleiding in de kerk: 27 juni
Oefening voor de H. Mis: 4 juli
H. Vormselviering in de H. Lambertuskerk: 7 juli om 19.00 uur.
Hoofdcelebrant: Mgr. René Maessen.
Bij verhindering: afmelden via de mail aan Pastoor Sebastian.
Aanmelding van vormelingen kan tot 20 maart 2023.
Er is een ouderavond gepland op donderdag 23 maart a.s. om 19.30 uur in het Parochiecentrum naast de Kerk. Deze duurt ongeveer een uur.
Als u vragen hebt, neem dan contact op via de volgende e-mail:
pastoor@kerknederweert.nl
Pastoor Sebastian
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier voor deelname:

KOSTER BENOEMING IN ST. LAMBERTUSKERK

Met ingang van 1 januari  2023 is tot koster benoemd Mien Verheggen-Knapen. Mien was vanaf 2011 tot die datum hulp-koster in de parochie.
Tot 31 december 2022 was Tjeu Tinnemans vanaf 2002 koster. Hij vond nu na ruim 20 jaar de tijd gekomen om het stokje over te dragen aan Mien Verheggen.

Mien Verheggen woont momenteel St. Rochusplein 6, 6031 BD  Nederweert. telefoon: 0495-632684. e-mail adres:   Verheggen.knapen@kpnplanet.nl

OVERLEDEN

Op donderdag 1 juni is in de leeftijd van 85 jaar overleden Jos van de Wouw. De uitvaart zal plaats hebben op vrijdag 9 juni om 11.30 uur.

Op zaterdag 15 april is in de leeftijd van 97 jaar overleden Ida Beris. De uitvaartdienst heeft plaats gehad op vrijdag 21 april  om 11.00 uur.

Op maandag 3 april is in de leeftijd van 96 jaar overleden Mia van de Rijdt-Bruijnen (woonde Kerkstraat 87A).

De uitvaart dienst heeft plaats gehad op dinsdag 11 april om 11.00 uur.

Op donderdag 23 maart is in de leeftijd van 94 jaar overleden Mia van Veldhoven-Doensen (Lindenstraat Nederweert). De uitvaart dienst heeft plaats gehad op donderdag  30 maart om 11.00 uur.

Op woensdag 15 maart is in de leeftijd van 101 jaar overleden Johanna Nijskens-Boonen. Zij woonde Brugske Nederweert. De uitvaart dienst heeft plaats gehad op maandag 20 maart om 11.00 uur. 

Op donderdag 9 maart is in de leeftijd van 86 jaar overleden Nellie Seuren-Mennen. De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag 10 maart om 10.30 uur.

Op donderdag 2 maart is in de leeftijd van 84 jaar overleden Maria Jansen-Seuren woonde aan de Schoolstraat Nederweert. De uitvaart dienst heeft plaats gehad op vrijdag 10 maart om 10.30 uur.  Zij zal worden begraven op het Parochiekerkhof bij de kerk.

Op zaterdag 4 maart is in de leeftijd 90 jaar overleden Theo Schreinemachers woonde aan de Mgr. Kreijelmansstraat te Nederweert..
De uitvaart dienst heeft plaats gehad zaterdag 11 maart om 11.00 uur.

 

 

AGENDA 2023
Vergadering Parochie commissie LARO (St. Lambertus en St. Rochus)
6 februari
3 april
5 juni
7 augustus
2 oktober
4 december

Eerste H. Communie
Zondag 21 mei 11.00 uur
Verder lezen voorbereiding 1e H. Communie klik hier…..>>>

Open kerkendag 29 mei  2023 kerk interieur bezichtigen van 13.00 – 17.00  uur.

Vrijwilligersavond 2023
Donderdag 1 juni 2023 Vrijwilligersavond aanvang om  19.00 uur met een H. Mis.

H. Vormsel
Vrijdag 7 juli 19.00 uur

 

Enkele activiteiten die in het jaar 2022 plaats hadden kunt u bekijken door te klikken op het betreffende onderwerp:

Installatie pastoor Sebastian op 1 mei 2022 

Eerste H. Communie viering 22 mei 2022 . Hiervan hebben wij geen foto’s ontvangen. Er zijn foto’s gemaakt. Degene die daarvan mooie foto’s heeft wordt verzocht enkele hiervan te zenden naar info@kerknederweert.nl . Wij kunnen deze dan alsnog op de website plaatsen.

Vormelingen 8 juli 2022

Uitgereikte vrijwilligers insigne in 2022 (8 september 2022)

H. Hartbeeld heeft een ere plek gekregen 23 oktober 2022

 

KERKHOF ONDERHOUD 2023 SAMEN MAKEN WIJ ER IETS MOOIS VAN !!!! Meer over het kerkhof is te lezen door hier te klikken om verder te lezen…………>>>>

De planning Voor vrijwilligerswerken is als volgt in 2023.

Voorjaar

Zomer

Najaar (herfst)

 14 februari

 6, 13, 20  en 27 juni

 5, 12, 19 en 26 september

 14 en 21 maart

4, 11, 18 en 25 juli

 3, 10, 17 en 24 oktober

 4, 11 en 25 april

 1, 8, 15, 22  en 29 augustus

 12 november

 9, 16, 23 en 30 mei

 

13 december

Het onderhoud van het kerkhof wordt door vrijwilligers altijd op boven vermelde dagen gedaan op dinsdag van 9 tot 11 uur. Er is een koffie pauze om 10 uur. Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.

LIGT EEN VAN UW DIERBARE HIER BEGRAVEN ?

Ligt een van uw dierbare begraven op het parochie kerkhof bij de St. Lambertuskerk, dan zult u ongetwijfeld hebben gezien dat de begraafplaats er netjes verzorgd uitziet. Het kerkbestuur is trots op haar vrijwilligers die dit bijna wekelijke verzorgen.
Jammer dat het aantal vrijwilligers verminderd door leeftijd of handicap. Het gevolg daarvan kan zijn dat op termijn het kerkhof er minder fraai bij komt te liggen. Dat is iets wat u en wij niet willen.
Om dat te voorkomen doen wij een beroep op nabestaanden om zich als vrijwilliger te melden om de begraafplaats te onderhouden. Het vergt niet veel tijd en is geen zwaar werk. Bovendien kunt u dat werk zelf naar uw eigen kunnen aanpassen.
Meer over het een en ander kunt u lezen hierover door hier te klikken….>  U kunt daar ook lezen op welke dinsdag er van 9 uur tot 11.00 uur wordt gewerkt,. Om 10.00 uur een gezellige pauze met koffie en er iets bij……

Wenst u na dit gelezen te hebben meer informatie of u wil zich als vrijwilliger melden neem dan contact op met Tjeu Tinnemans tel: 06-22512256……

KERKELIJKE UITVAART
IN DE ST. LAMBERTUSKERK


Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake. 

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake. 

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.
De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)
Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

 • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
 • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
 • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart. 

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.

Bij een crematie kan men kiezen voor:

 • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
 • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
 • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.

Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

De tekst van “Kerkelijke uitvaart” (hierboven vermeld) kunt u door hier te klikken downloaden en afdrukken. 

Allerzielen kruisje met kaars afhalen
Degene die verhinderd was met Allerzielen het kruisje met kaars van hun dierbare in ontvangst te nemen, kan het kruisje met prentje en kaars afhalen in het Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens de spreekuren op maandag morgen van tien tot elf uur.        

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit.
Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.
Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.
Pastoor Schuffelers

Parochiecommissie zoekt secretaris
Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/ penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken) en Jell Vissers (algemene zaken).
Momenteel 2020 is ook nog een functie vacant voor “kerkhof zaken” (technisch)
Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2019 is ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2019 voorzover u die nog niet betaald heeft.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  R.K. Kerk St. Lambertus onder vermelding van “kerkbijdrage 2019”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.
“Wie niet meebetaalt, moet niet klagen als de kerk gesloten moet worden. Een parochie kan alleen overeind gehouden worden door de parochianen zelf”, schrijft Harrie Smeets bisschop van Roermond.

Bij een  betaling van minimaal € 80,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE van de parochie  

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.
Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.
Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier:

B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

 

 

 

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken 
Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.daarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.deze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.
KOOR IS INMIDDELS DOOR HET LEDEN TEKORT OPGEHEVEN.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. 
De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u interesse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

 • INHOUD PAGINA 2
 • Te koop aangeboden diverse pastorale artikelen
 • Tijdig inleveren misintenties
 • Koorleden gevraagd
 • Muzikale ondersteuning bij uitvaarten
 • Mis door de week
 • Rozenkrans gebed
 • Gespreksavonden voor huwelijksparen
 • Mariakapel
 • Adreswijziging bij verhuizing
 • Liturgische kleuren
 • Ziekenhuis bezoek
 • Ziekenzalving
 • Zieken communie
 • Huis zegening
 • Parochiegids 2000 (nog actueel)
 • Flesje wijwater
 • Glas in lood
 • Antonius van Padua
 • Koffie morgen
 •   Klik hier om direct naar de inhoud van pagina 2 te gaan

 

Klik op pagina 2.  Boven op die pagina treft u de inhoud daarvan aan.