Actueel


AGENDA

Vergaderingen parochiecommissie in 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) zullen deze plaats hebben op de 1e maandag van de even maand (februari, april, juni, augustus, oktober en december)
7 februari
4 april
1
3 juni
1 augustus
3 oktober
5 december

 

OVERLEDEN

Op dinsdag 22  november 2022 is in de leeftijd van 89 jaar overleden Dré Caris, Meester Mertensstraat 17, Nederweert. De uitvaart zal plaats hebben op zaterdag 26 november om 11 uur.

Op dinsdag 25 oktober 2022 is in de leeftijd van 83 jaar overleden Guus Scheijven, Houtmolen  32, Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad op dinsdag 1 november om 13 uur.

Op zondag 25 september 2022 is in de leeftijd van 84 jaar overleden Anny Zwambag-Elberse, St. Jozephstraat 11, Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag  1 oktober om 11 uur.

Op woensdag 21 september 2022 is in de leeftijd van 93 jaar overleden Truus Vossen-Willekens, Molembeersel. De uitvaart heeft plaats gehad woensdag 28 september en op diezelfde dag bijgezet op het kerkhof bij de St. Lambertuskerk Nederweert.

Op zondag 4 september 2022 is in de leeftijd van 91 jaar overleden Anny Rademakers-Groot, Brugske 16, Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag  10 september om 10.30 uur.

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaar”.

Onderhoud kerkhof door vrijwilligers klik hier om daar meer over te lezen…….>
Ook kunt u op die pagina lezen wanneer de vrijwilligers aan het werken zijn.

 

15 VRIJWILLIGERS VAN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE GEHULDIGD

Het was donderdagvond weer een gezellige bijeenkomst met de vrijwilligers van de St. Lambertusparochie, die sinds 2019 vanwege Covid niet meer heeft plaats gehad.

De avond begon in de kerk met het vieren van een H. Mis uit dankbaarheid. Na afloop werd de avond in zaal Centraal in een gezellige sfeer voortgezet.
De bijeenkomst werd geopend door pastoor Sebastian die de vrijwilligers dankte voor hun tomeloze inzet voor de parochie. Vervolgens konden allen genieten van een wel verdiend heerlijk buffet met diverse gerechten.
Daarna ging pastoor Sebastian over tot de huldiging van 15 jubilarissen die in het zonnetje werden gezet.
Het Bronzen insigne met oorkonde van verdiensten werden opgespeld bij: Truus van Eijk-Wijen, Annie Pepels-Koks, Toos Velings-Vossen, Mientje Wulms-Knapen, Emmy Vestjens-van Meel, Bert Verheggen en Jo de Wit.
Het insigne in Zilver met oorkonde van verdiensten werden opgespeld bij: Mia Kessels-Smolenaers, Annie Scheijven-Meulen, Sjra Wullems, M. Konings-Donkers, N. Oosterhout-Geurts, Toos Ramakers-Stultiens en A. Verschuren-Stultiens. Laatste 2 genoemde waren verhinderd en zullen het insigne met oorkonde thuis ontvangen.
Tot slot was het Toos Verdonschot-van Loon die 40 jaar de leiding heeft over de Bloemsiergroep. Zij ontving de oorkonde met een bos bloemen.


De parochie telt 12 vrijwilligersgroepen met in totaal 87 vrijwilligers. Het zijn er ruim 120 geweest. Dat wil zeggen dat er momenteel behoefte is aan uitbreiding van de vrijwilligers groepen.
Op de website van de parochie ( https://www.kerknederweert.nl/?page_id=68 ) kunt u het een en ander lezen van die werkgroepen. Ofschoon elke groep aanvulling van vrijwilligers kan gebruiken, worden hier o.a. genoemd : Parochiecommissie, Lectoren/Catechese, Zang koren en Kerkhofploeg. Neem contact op met een van deze groepen voor meer informatie.

 

1e H. COMMUNNIE 2023  

21 mei  in de St. Lambertuskerk om 11.00 uur.
Hiervoor is nu al aanmelden mogelijk door opgave per e-mail aan: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u een formulier invullen dat u hieronder aantreft.  (Bij omschrijving: voornamen volledig, roepnaam, geboorte datum, telefoonnummer.)


H. Vormsel in 2023

7 juli  in de St. Lambertuskerk om 19.00 uur.
Hiervoor is nu al aanmelden mogelijk door opgave per e-mail aan: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u een formulier invullen dat u hieronder aantreft. (Bij omschrijving: voornamen volledig, roepnaam, geboorte datum, telefoonnummer.)


ORGELCONCERT

Vrijdagavond 15 juli heeft het Orgelconcert in de St. Lambertuskerk plaats gehad.
De organist Cees van der Poel kreeg een aandachtig gehoor van aanwezigen. 

Het volgende concert zal plaats hebben op vrijdag 16 september 2022. Meer hierover is spoedig te lezen op de website van de Orgelkring: www.orgelkringnederweert.nl

Foto’s Cor Damhuis Weert
Foto’s Concert 15 juli 2022.

Welkom aan de toehoorders

                                                                                              Opening door de voorzitter Henk Sieben

 
Scheidend bestuurslid Jell Vissers
(mede oprichter van de “Orgelkring”) en echtgenote krijgen een afscheids presentje overhandigd


 
Ook de regie was weer in aktie

Organist Cees van der Poel licht het programma toe

 
Overzicht bezoekers

Cees van der Poel in aktie
 
 

 

 

 

LIGT EEN VAN UW DIERBARE HIER BEGRAVEN ?

Ligt een van uw dierbare begraven op het parochie kerkhof bij de St. Lambertuskerk, dan zult u ongetwijfeld hebben gezien dat de begraafplaats er netjes verzorgd uitziet. Het kerkbestuur is trots op haar vrijwilligers die dit bijna wekelijke verzorgen.
Jammer dat het aantal vrijwilligers verminderd door leeftijd of handicap. Het gevolg daarvan kan zijn dat op termijn het kerkhof er minder fraai bij komt te liggen. Dat is iets wat u en wij niet willen.
Om dat te voorkomen doen wij een beroep op nabestaanden om zich als vrijwilliger te melden om de begraafplaats te onderhouden. Het vergt niet veel tijd en is geen zwaar werk. Bovendien kunt u dat werk zelf naar uw eigen kunnen aanpassen.
Meer over het een en ander kunt u lezen hierover door hier te klikken….>  U kunt daar ook lezen op welke dinsdag er van 9 uur tot 11.00 uur wordt gewerkt,. Om 10.00 uur een gezellige pauze met koffie en er iets bij……

Wenst u na dit gelezen te hebben meer informatie of u wil zich als vrijwilliger melden neem dan contact op met Tjeu Tinnemans tel: 06-22512256……

 

KERKELIJKE UITVAART
IN DE ST. LAMBERTUSKERK


Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake. 

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake. 

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.
De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)
Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

  • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
  • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
  • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart. 

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.

Bij een crematie kan men kiezen voor:

  • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
  • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
  • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.

Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

De tekst van “Kerkelijke uitvaart” (hierboven vermeld) kunt u door hier te klikken downloaden en afdrukken. 

Allerzielen kruisje met kaars afhalen
Degene die verhinderd was met Allerzielen het kruisje met kaars van hun dierbare in ontvangst te nemen, kan het kruisje met prentje en kaars afhalen in het Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens de spreekuren op maandag morgen van tien tot elf uur.        

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit.
Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.
Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.
Pastoor Schuffelers

Parochiecommissie zoekt secretaris
Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/ penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken) en Jell Vissers (algemene zaken).
Momenteel 2020 is ook nog een functie vacant voor “kerkhof zaken” (technisch)
Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2019 is ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2019 voorzover u die nog niet betaald heeft.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  R.K. Kerk St. Lambertus onder vermelding van “kerkbijdrage 2019”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.
“Wie niet meebetaalt, moet niet klagen als de kerk gesloten moet worden. Een parochie kan alleen overeind gehouden worden door de parochianen zelf”, schrijft Harrie Smeets bisschop van Roermond.

Bij een  betaling van minimaal € 80,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

 

LEDENADMINISTRATIE van de parochie  

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.
Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.
Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier:

B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

 

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken 
Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. 
De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u interesse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Klik op pagina 2.  Boven op die pagina treft u de inhoud daarvan aan.