Actueel

HIER KUNT U IN DE PERIODE DAT ER NOG GEEN OPVOLGER VOOR PASTOOR SCHUFFELERS IS BENOEMD  LEZEN OF ER WIJZIGINGEN IN DIENSTEN en/of ANDER NIEUWS IN DE PAROCHIE PLAATS HEEFT

Tijdens de periode dat er nog geen pastoor in onze parochie in functie is zullen wij het voorlopig moeten doen met vervangers.
Dat betekent dat er alleen H.Missen zullen plaats vinden in het weekend en komen de H.Missen door de week te vervallen.
Zijn eventuele wijzigen of ander nieuws in deze vervangingsperiode kijk dan in deze rubriek met  “ACTUEEL NIEUWS” . Ouderen die geen website kunnen bekijken of daar niet mee om kunnen gaan adviseren wij familie, vrienden of bekenden te vragen hier te kijken en hun in kennis stellen van het laatste nieuws.
Wie men voor huwelijk, doop, bediening of uitvaart kan benaderen zullen wij eveneens op de website plaatsen alsook in het weekblad van Nederweert.

DE 3 PAROCHIES SINT-LAMBERTUS, SINT-GERARDUS MAJELLA en SINT-ROCHUS in  NEDERWEERT HEBBEN NA  9 JANUARI 2022 NOG GEEN OPVOLGER VOOR PASTOOR SCHUFFELERS

Uit een mailwisseling met het bisdom is gebleken dat er nog geen opvolger is gevonden en de parochies het voorlopig moeten doen met vervangers.
Ook de deken kan niet zorgen voor vervangers omdat alle priesters in het dekenaat bezet zijn.
De Vicaris gaat nu op zoek naar mogelijke priesters die hier invulling aan kunnen geven.
Pastoor Koumans heeft toegezegd dat hij voor een eventuele begrafenis beschikbaar is.
Voor doop en bediening wordt nog een oplossing gezocht.

Omdat gebedsdiensten geen oplossing is wordt In overweging genomen of alle missen wel doorgang moeten vinden,
De Missen op werkdagen komen voorlopig te vervallen.

Wij hopen spoedig te kunnen rekenen op een opvolger, zodat alles weer op normale wijze kan worden voorgezet.

     INHOUD van deze pagina 1

 

 


AGENDA

Vergaderingen parochiecommissie in 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) zullen deze plaats hebben op de 1e maandag van de even maand (februari, april, juni, augustus, oktober en december)
7 februari
4 april
6 juni
1 augustus
3 oktober
5 december

H. Vormsel
? nog niet bekend

Eerste H. Communie
? nog niet bekend

 
OVERLEDEN

Op dinsdag 14 december is in de leeftijd van 84 jaar overleden Toos van Roy-Janssen (Agneshof 7a, Nederweert).
De uitvaartmis heeft plaats gehad op dinsdag 21 december om 16.00 uur.

Op maandag 6 december is in de leeftijd van 87 jaar overleden Nelly Kneepkens-Janssen (Brugske 16, Nederweert).
De uitvaartmis heeft plaats gehad op zaterdag 11 december om 13.30 uur.

Op zaterdag 31 oktober is in de leeftijd van 87 jaar overleden Jan Willems (Burg. van Udenstraat 21, Nederweert).
De uitvaartmis heeft plaats gehad op donderdag 4 november om 10.30 uur.

Op zaterdag 23 oktober is in de leeftijd van 93 jaar overleden Dré Meevis (Agneshof 7A3, Nederweert).
De avondmis heeft plaats gehad op vrijdag 29 oktober om 19.00 uur.

Op zaterdag 2 oktober is in de leeftijd van 88 jaar overleden Truus Meevis-Smeets (Agneshof 7A3, Nederweert).
De avondmis heeft plaats gehad op vrijdag 8 oktober om 19.00 uur.

Op woensdag 4 augustus is in de leeftijd van 85 jaar overleden Truus Soers-Hoeben (Brugske 16, Nederweert).
De uitvaart heeft plaats gehad op dinsdag 10 augustus om 10.30 uur.

 

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaar”.

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdag op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’. Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wel wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: vele handen maken licht werk.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum.
De groep werkt altijd op dinsdag van 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.

pastoor Schuffelers


De dinsdagen in 2020 zijn als volgt gepland:
februari: 25
maart: 17-24
april: 7-14-21-28
mei: 12-19-26
Juni: 2-9-16-23-30
juli: 7-14-21-28
aug.: 4-11-18-25
sept.: 1-8-15-22-29
okt.: 6-13-20-27
nov.: 3-17
dec.: 15

KERKELIJKE UITVAART
IN DE ST. LAMBERTUSKERK


Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake. 

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake. 

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.
De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)
Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

  • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
  • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
  • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart. 

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.

Bij een crematie kan men kiezen voor:

  • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
  • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
  • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.

Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

De tekst van “Kerkelijke uitvaart” (hierboven vermeld) kunt u door hier te klikken downloaden en afdrukken. 

Allerzielen kruisje met kaars afhalen
Degene die verhinderd was met Allerzielen het kruisje met kaars van hun dierbare in ontvangst te nemen, kan het kruisje met prentje en kaars afhalen in het Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens de spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag ‘s morgens van tien tot elf uur.

          CLERINX-ORGEL OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN 

                                FEESTELIJKE INWIJDING VAN HET CLERINX-ORGEL

Na een uitstel van bijna een jaar, is het dan toch gelukt om het Clerinx orgel feestelijk officieel in gebruik te nemen. Het corona-virus noodzaakte iedereen zijn of haar programma aan te passen of zelfs af te gelasten.
Gelukkig kon het dit jaar, met inachtneming van de anderhalve meter afstand-regel, wel doorgaan.
 
Op 20 augustus 2021 was de kerk gevuld met zo’n 130 bezoekers die getuige konden zijn van deze, toch wel historische, gebeurtenis.
De mensen werden welkom geheten door dhr Sieben. In het bijzonder de vicaris-generaal van het bisdom mgr. Maessen, de Orgelbouwer dhr. Hans van Rossum, projectbegeleider dhr. Roger van Dijk en wethouder Ria Stienen.

De dienst werd geopend met gebed en een toepasselijke evangelie-lezing, waarna Pastoor Schuffelers de wijwater-kwast ter hand nam en het orgel inzegende.
Na deze korte ceremonie nam organist Marcel Verheggen het stokje over en startte het concert met een uitleg over de te spelen orgelwerken, waaronder een aan de H. Lambertus gewijd muziekstuk.
De fraaie klanken vulden al snel de Lambertuskerk en iedereen genoot van de de volle klank en mogelijkheden van het gerestaureerde orgel.

Na het eerste blok muziek, was het de beurt aan mijnheer pastoor die een gloedvol betoog hield over de betekenis van de (orgel) muziek in, zowel concerten als in de eredienst. Maar ook de betrokkenen bij de restauratie werden niet vergeten en in het zonnetje gezet. Dat er voor zo’n restauratie veel geld nodig is, hoeft natuurlijk geen betoog. Maar, memoreerde pastoor Schuffelers zeer terecht, er is nog veel geld nodig om de nodige “gaten te dichten”. Niet alleen voor het orgel, maar ook voor de gehele kerk en kerkhof.

Daarna was het weer tijd voor de muziek. Enkele prachtige stukken werden door Marcel Verheggen ten gehore gebracht. Alle registers en de gehele omvang van het orgel werden benut. Van de diepe, ronkende bas-tonen tot frivole omspelingen in de hoogste registers.

Om nog meer inzicht te geven in het restauratieproces werd door orgelbouwer Hans van Rossum een uitleg gegeven hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Zonder in technische details te treden, gaf hij aan hoe moeilijk het soms is om het orgel zo authentiek mogelijk te restaureren. Er werden zelfs enkele originele Clerinx-registers uit het Belgische Kortessem verkregen, wat natuurlijk een mooi toeval was. Zij werden onder het stof vandaan gehaald en volledig geïntegreerd in het geheel. Onder de toehoorders bevond zich een afvaardiging van het kerkbestuur uit Kortessem om ook “hun” registers te horen klinken.
Hans vond het een prachtig project, temeer omdat dit een van de eerste orgels uit het zuiden van Nederland was dat hij heeft gerestaureerd. Na volledige demontage en maandenlange restauratie in zijn werkplaats, kon het orgel vorig jaar april/mei weer teruggeplaatst worden in de St. Lambertuskerk.
Het resultaat van veler inspanningen, waarvan die van Roger van Dijk als begeleider van het hele project en Henk Sieben als man achter de schermen, niet onvermeld mogen blijven.
Vandaag is het eindpunt van deze omvangrijke restauratie bereikt en het emotioneerde de orgelbouwer dan ook op het einde van zijn toespraak. Wat eens temeer aangaf hoezeer hij zijn hart aan deze restauratie verpand had.

Marcel Verheggen liet daarna in enkele werken het sprankelende, volle geluid in diverse stemmingen en sferen tot zijn recht komen.
Met het slotstuk (Rondo van Christian-Friedrich Ruppe) kwam een glorieus einde aan dit concert.

Het Clerinx-orgel is herboren en staat weer tot beschikking aan de komende generaties, die hopelijk zoveel mogelijk gaan genieten van dit instrument en het tot in de verre toekomst weten te behouden.

Het slotwoord van deze feestelijke inwijding was voor Henk Sieben, voorzitter van de Stichting Orgelkring Nederweert.
Ook hij memoreerde de inspanningen van veel mensen en zette enkele “hoofdrolspelers” in de schijnwerpers. Zij kregen, net als organist Marcel Verheggen, van iedereen een welverdiende staande ovatie. Natuurlijk dankte Henk niet alleen de grote sponsors, zoals Provincie, Gemeente en Bisdom, maar ook onze donateurs en publiek.  Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest, maar hun ondersteuning is, ook in de toekomst, uiteraard hard nodig.
Verder vermeldde hij met trots dat ons Nederweerter orgel op plaats 45 van beste orgels van Nederland staat.

Onder de indruk en voldaan verlieten de toehoorders de kerk en werd er door menigeen nog gezellig nagepraat in de Wintertuin van zaal Centraal.

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit.
Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.
Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.
Pastoor Schuffelers

Parochiecommissie zoekt secretaris
Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/ penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken) en Jell Vissers (algemene zaken).
Momenteel 2020 is ook nog een functie vacant voor “kerkhof zaken” (technisch)
Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2019 is ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2019 voorzover u die nog niet betaald heeft.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  R.K. Kerk St. Lambertus onder vermelding van “kerkbijdrage 2019”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.
“Wie niet meebetaalt, moet niet klagen als de kerk gesloten moet worden. Een parochie kan alleen overeind gehouden worden door de parochianen zelf”, schrijft Harrie Smeets bisschop van Roermond.

Bij een  betaling van minimaal € 80,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

 

LEDENADMINISTRATIE van de parochie  

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.
Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.
Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier:

B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

 

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken 
Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. 
De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u interesse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Klik op pagina 2.  Boven op die pagina treft u de inhoud daarvan aan.