Actueel


AGENDA

Vergaderingen parochiecommissie in 2021 (behoudens onvoorziene omstandigheden) op de hierna volgende data
1 februari
12 april
7 juni
9 augustus
4 oktober
6 december

H. Vormsel
2 juli 2021

Eerste H. Communie
3 oktober 2021

 

 
OVERLEDEN

Op dinsdag 25 mei is in de leeftijd van 64 jaar overleden Geer Gielen (Brugstraat 7a, Nederweert.
De uitvaart heeft plaats gehad op dinsdag 1 juni om 14.00 uur.

Op donderdag 20 mei is in de leeftijd van 85 jaar overleden Mia Brouwer-Hamaekers,
De uitvaart heeft plaats gehad op woensdag 26 mei om 15.00 uur.

Op zondag 25 april is in de leeftijd van 96 jaar overleden Wies Bruekers-Sijmkens, (Woonzorgcentrum Hushoven Weert). De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 1 mei om 13.30 uur.

Op zaterdag 17 april is in de leeftijd van 93 jaar overleden Anneke Verdonschot-Scheijven, (Sjeeshuijs 17). De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag 23 april om 11.00 uur.

Op maandag 12 april is in de leeftijd van 82 jaar overleden Anna van de Kruijs-Gielen, (Schoor 8). De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 17 april om 14.00 uur.

Op zondag 11 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden Truus Janssen-van de Kerkhof, (Kerkstraat 72). De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 17 april om 11.00 uur.

Op maandag 5 april is in de leeftijd van 90 jaar overleden Maria Roost-Swinkels, (Brugske 16). De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 10 april om 11.00 uur.

 

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaar”.

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdag op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’. Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wel wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: vele handen maken licht werk.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum.
De groep werkt altijd op dinsdag van 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.

pastoor Schuffelers


De dinsdagen in 2020 zijn als volgt gepland:
februari: 25
maart: 17-24
april: 7-14-21-28
mei: 12-19-26
Juni: 2-9-16-23-30
juli: 7-14-21-28
aug.: 4-11-18-25
sept.: 1-8-15-22-29
okt.: 6-13-20-27
nov.: 3-17
dec.: 15

KERKELIJKE UITVAART
IN DE ST. LAMBERTUSKERK


Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake. 

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake. 

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.
De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)
Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

  • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
  • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
  • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart. 

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.

Bij een crematie kan men kiezen voor:

  • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
  • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
  • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.

Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

De tekst van “Kerkelijke uitvaart” (hierboven vermeld) kunt u door hier te klikken downloaden en afdrukken. 

Allerzielen kruisje met kaars afhalen
Degene die verhinderd was met Allerzielen het kruisje met kaars van hun dierbare in ontvangst te nemen, kan het kruisje met prentje en kaars afhalen in het Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens de spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag ‘s morgens van tien tot elf uur.

RESTAURATIE ORGEL
Zoals bekend is het orgel gereed, maar nog niet officieel in gebruik. Ofschoon het orgel momenteel al bij vieringen wordt gebruikt en op 2 juli 2021 al een concert heeft plaats gehad, zal de officiële in gebruik name plaats hebben met een wijding op 20 augustus 2021.
Tijdens de restauratie periode hebben er verschillende actie plaats gehad, maar is het verwachte bedrag nog niet ontvangen. Er is n.l. nog een tekort van ruim 24.000 euro.
Zoals u hier leest is er nog een hele weg te gaan om het nu nog (1 juni 2021) resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Er zijn nog ruim voldoende orgelpijpen om te adopteren a. 15 euro per stuk. Voor het adopteren van orgelpijpen liggen achter in kerk formulieren. Ook is de mogelijkheid om via de website www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ een adoptie-formulier in te vullen en met een klik te verzenden. Verder kunt u op de website in deze rubriek alles lezen hoe belangrijk het is om het orgel nog in lengte van jaren te laten klinken.

In beide gevallen is vermeld op welk rekening nummer u de bijdrage kunt storten bij ded RABO bank   ( NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St. Lambertus).

CONCERTEN MET HET GERESTAUREERD ORGEL  op 2 juli en 20 augustus 2021
Voorafgaand aan het inwijdingsconcert dat op 20 augustus zal worden georganiseerd heeft er op 2 juli 2021 een openingsconcert van de SOL (Stichting Orgelfestival Limburg) plaats gehad. Dat concert werd zeer goed bezocht, rekening houdend met een afstand van anderhalve meter vanwege het corona voorschrift. 
In verband met de Coronacrisis is het inwijdingsconcert dat in 2020 zou plaats hebben verschoven naar 20 augustus 2021. Verwacht mag worden dat dan meer bezoekers toegelaten mogen worden.

Normaal gaat een inwijdingsconcert vooraf aan het ingebruikneming van het orgel.
Door onvoorziene omstandigheden, vanwege de coronacrisis, is de volgorde gewijzigd.
Het organiserend comité hoopt dat vele het inwijdingsconcert door velen zal worden bezocht.

OPENINGSCONCERT STICHTING ORGELKRING LIMBURG (SOL)
Na een periode van onzekerheden, trieste en moeilijke omstandigheden voor velen, zijn wij bijzonder blij dat het Openings-concert van het Orgelfestival Limburg 2021 in de St. Lambertuskerk Nederweert op vrijdag 2 juli 2021 heeft kunnen plaats hebben.
Dit openingsconcert is in goed overleg met de SOL en gemeente Nederweert georganiseerd. Dit concert gaat vooraf aan een reeks van concerten die hierna in diverse plaatsen in Limburg zullen volgen.
Iedereen staat weer te popelen om een orgelconcert te kunnen bezoeken en samen te genieten van de muziek. Ook voor de muzikanten is het een feest om weer te mogen optreden.
Wij zijn er trots op om het pas gerestaureerde Clerinx orgel te kunnen presenteren aan orgelliefhebbers uit de wijde omtrek. De lovende berichten over de klank en vakmanschap in pers en vakbladen, liegen er niet om.
Meer hierover kunt u lezen in de uitnodigingsbrief door hierop te klikken….

Noteert u ook de datum 20 augustus 2021 dat het inwijdingsconcert zal worden georganiseerd van het compleet gerestaureerd Clerinxorgel. Ook al wordt het orgel soms al gebruikt, heeft de officiële ingebruikname met wijding en concert nog niet plaats gehad. Dat is nu gepland voor vrijdag 20 augustus 2021.
Meer hierover kunt tegen die tijd hier lezen.

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit.
Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.
Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.
Pastoor Schuffelers

Parochiecommissie zoekt secretaris
Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/ penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken) en Jell Vissers (algemene zaken).
Momenteel 2020 is ook nog een functie vacant voor “kerkhof zaken” (technisch)
Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2019 is ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2019 voorzover u die nog niet betaald heeft.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  R.K. Kerk St. Lambertus onder vermelding van “kerkbijdrage 2019”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.
“Wie niet meebetaalt, moet niet klagen als de kerk gesloten moet worden. Een parochie kan alleen overeind gehouden worden door de parochianen zelf”, schrijft Harrie Smeets bisschop van Roermond.

Bij een  betaling van minimaal € 80,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

LEDENADMINISTRATIE van de parochie  

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.
Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.
Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier:

B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken 
Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. 
De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u interesse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Klik op pagina 2.  Boven op die pagina treft u de inhoud daarvan aan.