Actueel

Coronaregels met ingang van 13 oktober 2020
2020-10-15 corona Bisschoppen

Lees de maatregelen Bisschoppen 9 oktober 2020 en
Voor de video boodschap enz.. klik hier…

Door de week H.Mis in St. Lambertuskerk Nederweert
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de week in de Lambertuskerk  (op dinsdag, donderdag en vrijdag) ook weer hervat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.


In de Lambertuskerk blijft wel dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:


AGENDA

Vergaderingen parochiecommissie in 2021 (behoudens onvoorziene omstandigheden) op de hierna volgende data
1 februari
12 april
7 juni
9 augustus
4 oktober
6 december

Eerste H. Communie

Bewondering en dankbaarheid

Regelmatig wordt er bij een uitvaart toch gevraagd om de traditionele Requiemmis met Gregoriaans gezang. Ondanks het feit dat ons eigen Herenkoor behoorlijk kleiner is geworden, hebben we tot nu toe nog steeds aan deze wens kunnen voldoen. Dit is uiteraard te danken aan de heren van ons Herenkoor, maar zeer zeker ook aan de zangers uit Budschop, Nederweert-Eind en Ospel, die bereid zijn om zich bij diensten aan te sluiten. Deze bereidheid is er ook als een Requiemmis in een van de andere parochies gezongen moet worden. De laatste uitvaart in de Lambertuskerk waren ze uiteindelijk met 15 zangers (inclusief de organist) aanwezig. Gewoon geweldig! En iets om dankbaar voor te zijn, zeker ook namens de families die zo afscheid van een dierbare kunnen nemen. Dit is ook een teken van samenwerking tussen de vier parochies van onze federatie. Nogmaals heel veel dank aan deze zangers!

Pastoor Schuffelers

 
OVERLEDEN

Op maandag 12 april is in de leeftijd van 82 jaar overleden Anna van de Kruijs-Gielen, (Schoor 8). De uitvaart zal plaats hebben op zaterdag 17 april om 14.00 uur.

Op zondag 11 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden Truus Janssen-van de Kerkhof, (Kerkstraat 72). De uitvaart zal plaats hebben op zaterdag 17 april om 11.00 uur.

Op maandag 5 april is in de leeftijd van 90 jaar overleden Maria Roost-Swinkels, (Brugske 16). De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 10 april om 11.00 uur.

Op maandag 22  maart is in de leeftijd van 87 jaar overleden Christ van Haperen, (St. Martinus Weert). De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag 27 maart om 11.00 uur.

Op woensdag 24 februari is in de leeftijd van 58 jaar overleden Fré Beerens, (dr. v.d.Wouwstraat 50, Nederweert). De uitvaart heeft plaats gehad op woensdag 3 maart.

Op woensdag 24 februari is in de leeftijd van 96 jaar overleden Helena Hoeben-Drijdijk, (Winnerstraat 25, Nederweert). De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag 27 februari te Ospel met begraving op het kerkhof bij de St. Lambertuskerk in Nederweert omstreeks 12.30 uur.

Op zondag 21 februari is in de leeftijd van 91 jaar overleden Kiem Muller-Ong, (Heuvel 9, Nederweert). De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag 26 februari om 11.00 uur in de kapel Moezel Weert. Bijzetting op het kerkhof bij de St. Lambertuskerk in Nederweert omstreeks 12.00 uur.

Op maandag 1 februari is in de leeftijd van 90 jaar overleden Leo Raaphorst, (Schoolstraat 47, Nederweert). De uitvaart heeft plaats gehad op maandag  8 februari om 13.00 uur in de St. Lambertuskerk.

Op dinsdag 26 januari is in de leeftijd van 87 jaar overleden Wiel Moonen (Hogeweg 8, Nederweert). De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag  5 februari om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk.

Op donderdag 7 januari is in de leeftijd van 89 jaar overleden theu Verdonschot (Kapelaniestraat 16, Nederweert). De uitvaart heeft plaats gehad op zaterdag  16 januari om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk.

Op maandag 4 januari is in de leeftijd van 88 jaar overleden Leen van Nieuwenhoven-v.d. Kruijs (Brugske 16, Nederweert). De uitvaart heeft plaats gehad op vrijdag  8 januari om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk.

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaae.

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdag op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’. Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wel wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: vele handen maken licht werk.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum.
De groep werkt altijd op dinsdag van 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.

pastoor Schuffelers


De dinsdagen in 2020 zijn als volgt gepland:
februari: 25
maart: 17-24
april: 7-14-21-28
mei: 12-19-26
Juni: 2-9-16-23-30
juli: 7-14-21-28
aug.: 4-11-18-25
sept.: 1-8-15-22-29
okt.: 6-13-20-27
nov.: 3-17
dec.: 15

KERKELIJKE UITVAART
IN DE ST. LAMBERTUSKERK


Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake. 

De vooravond
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake. 

Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.
De dag van de uitvaart
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis).
De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een Eucharistieviering.)
Vooravond en/of dag van de uitvaart
Men kan kiezen voor;

  • alleen een kerkelijke dienst op de vooravond;
  • een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of
  • alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart. 

Crematie
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.

Bij een crematie kan men kiezen voor:

  • Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk);
  • Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst;
  • Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium.

Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is.

Kosten
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,– inclusief een vooravonddienst. De kosten voor alleen een vooravonddienst zijn €. 250,–.

Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,– per jaar dan zijn de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor)
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317  of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421.

De tekst van “Kerkelijke uitvaart” (hierboven vermeld) kunt u door hier te klikken downloaden en afdrukken. 

Allerzielen kruisje met kaars afhalen
Degene die verhinderd was met Allerzielen het kruisje met kaars van hun dierbare in ontvangst te nemen, kan het kruisje met prentje en kaars afhalen in het Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens de spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag ‘s morgens van tien tot elf uur.

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november 2018 is t/m 1 juni 2020 in totaal ontvangen een bedrag van ruim 22.000 euro. Dit is inclusief de adoptie van  392 orgelpijpen. Zoals u kunt lezen is er nog een hele weg te gaan om het nu nog (1 juni 2020) resterende bedrag van 28.000 euro bij elkaar te krijgen. Er zijn nog ruim voldoende orgelpijpen om te adopteren a. 15 euro per stuk. Voor het adopteren van orgelpijpen liggen achter in kerk formulieren. Ook is de mogelijkheid om via de website www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ een adoptie-formulier in te vullen en met een klik te verzenden. Verder kunt u op de website in deze rubriek alles lezen hoe belangrijk het is om het orgel nog in lengte van jaren te laten klinken.
In beide gevallen is vermeld op welk rekening nummer u de bijdrage kunt storten ( NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St. Lambertus).

NIEUWSBRIEF juni 2020 VAN ACTIECOMITÉ RESTAURATIE ORGEL
Lees hier de brief……………………>
Bij het lezen van de brief u uiteraard gezien dat er nog ruim 28.000 euro tekort is.  Er zijn nog 1271 orgelpijpen te adopteren a. 15 euro per stuk. Daarvoor kunt gebruik maken van een formulier door hier te klikken.  
Alvast bedankt.

ST. LAMBERTUS HEEFT ZIJN STEM VERLOREN

Sinds 1 januari 2014 vormen de vier parochies van Nederweert een federatie met één federatiebestuur. Volgens het convenant zitten er van elke parochie twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur, zodat elke parochie evenveel stem heeft in de beslissingen van het federatiebestuur. Maar helaas heeft St. Lambertus zijn stem verloren, omdat er van de parochie St. Lambertus niemand meer in het federatiebestuur zit.
Het is dringend nodig dat St. Lambertus zijn stem weer kan laten horen in het federatiebestuur en mee kan doen in het nemen van beslissingen. We zijn dus naarstig op zoek naar twee mensen die namens de St. Lambertusparochie zitting willen nemen in het federatiebestuur.
Daarnaast is ook St. Rochus van Budschop gehandicapt. Van deze parochie zit er maar één vertegenwoordiger in het federatiebestuur. Ook daar is dus dringend behoefte aan een tweede vertegenwoordiger.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met pastoor Schuffelers, telefoon 631317 of pastoorschuffelers@hotmail.com. Dit kunt u ook doen als u eventueel tips hebt over mogelijke kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen te vinden zijn die zich zo voor de parochies willen inzetten.
Pastoor Schuffelers

Parochiecommissie zoekt secretaris
Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/ penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken) en Jell Vissers (algemene zaken).
Momenteel 2020 is ook nog een functie vacant voor “kerkhof zaken” (technisch)
Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2019 is ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2019 voorzover u die nog niet betaald heeft.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  R.K. Kerk St. Lambertus onder vermelding van “kerkbijdrage 2019”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.
“Wie niet meebetaalt, moet niet klagen als de kerk gesloten moet worden. Een parochie kan alleen overeind gehouden worden door de parochianen zelf”, schrijft Harrie Smeets bisschop van Roermond.

Bij een  betaling van minimaal € 80,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

LEDENADMINISTRATIE van de parochie  

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.
Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.
Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier:

B.v. datum van verhuizing en eventueel andere gegevens.

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken 
Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. 
De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u interesse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

Klik op pagina 2.  Boven op die pagina treft u de inhoud daarvan aan.