Vrijwilligers

VRIJWILLIGERSGROEPEN

–   Acolieten / Misdienaars
–    Bloemsiergroep
–    Catechese (kinderclub / gezinsmis)
–    Collectanten
–    Diverse werken
–    Kerkhofonderhoud
–    Kerststalbouw
–    Koperpoets
–    Lectorengroep
–   
Dameskoor Cantantes
–    Herenkoor St. Lambertus
–    Toezicht open dagen 
–    Werkgroepen kapel Schoor

In deze groepen zijn ruim 87 vrijwilligers actief. Zonder die vrijwilligers is de parochie niet goed draaiende te houden.

Voor hun inzet wordt er jaarlijks, uit  dankbaarheid,  aan het begin van elk jaar een vrijwilligersavond georganiseerd. De avond begint met een DANKMIS, waarna in zaal Centraal een heerlijk buffet met diverse gerechten klaar staat. Aansluitend is er, in een ongedwongen sfeer, een gezellig samenzijn.
Op deze avond worden elk jaar vrijwilligers gehuldigd die respectievelijk 10, 20, 30 jaar in een of meer groepen werkzaam zijn geweest. Voor deze inzet is er een St. Lambertus-insigne in BRONS, ZILVER en GOUD beschikbaar.

Wil men meer weten over de werkzaamheden van de groep, hoe vaak deze in actie komen of u wil toetreden tot een van deze groepen, neem dan contact op met leden van de parochiecommissie of met iemand van de betreffende werkgroep waaraan u zou willen deelnemen. Ook kunnen wij u per e-mail informeren. Door hier e-mail te klikken kunt u uw vraag stellen. U krijgt dan spoedig bericht van ons terug.

ST. LAMBERTUSINSIGNE VOOR VRIJWILLIGERS VAN DE PAROCHIE

Sint-Lambertus insigne in Brons, Zilver en Goud. voor vrijwilligers van de Sint-Lambertus parochie sinds 2004.
Het Sint Lambertusinsigne met oorkonde wordt toegekend en opgespeld aan vrijwilligers, die onafgebroken:

  • tien jaar of langer (brons),
  • twintig jaar of langer (zilver) en
  • dertig jaar of langer (goud) in onze parochie en voor de kerk actief zijn.

Op het insigne is een afbeelding van Sint-Lambertus, patroon van onze kerk, afgebeeld. Als voorbeeld voor de beeltenis diende een ruim 250 jaar oud kazuifel, dat de pastoor op Palmzondag draagt.

St. Lambertusinsigne

Hieronder uitreiking insigne dit jaar en de Inmiddels toegekende insignes zie “Archief’  pagina 2”.

KERKHOF ONDERHOUD

De vrijwilligers die het kerkhof onderhouden krijgen ieder jaar een planning van de dinsdagen waarop de werkzaamheden zullen plaats hebben. Er wordt op die dagen in de voormiddag gewerkt vanaf 9 uur tot uiterlijk 12 uur. Om 10 uur is er een gezellige koffiepauze. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de volgende dag. Afhankelijk van het weer is het mogelijk dat al begin maart wordt begonnen.
Niemand is verplicht te komen en hoeft ook aan niemand uit te leggen waarom men een keer niet is gekomen. Laten we het zo houden schreef Bér Bijlmakers+  onlangs aan de vrijwilligers. Dat werkt nu al ruim 25 jaar zo in die gemoedelijke sfeer.
Het kerkhof mag gezien worden. Bezoekers zijn vol lof over het goede onderhoud. Die gedachte geeft ons de kracht om door te gaan op de ingeslagen weg.
De planning van werkzaamheden en meer over het “kerkhof”kunt u lezen in de index rubriek “Kerkhof” .

BLOEMSIERGROEP

Volgens een in overleg met de groep opgemaakt rooster komen deze wekelijks in actie. Meestal is dat op donderdagmiddag.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Toos Verdonschot-van Loon telefoon 0495631925.
Ook met deelnemers van de andere groepen wordt een rooster opgemaakt of wel worden deze individueel benaderd.

DAMESKOOR  “CANTANTES”   40 jaar ( 4 nov. 2017)

Cantantes 40 jarig jubileum  4 novemberr 2017

3 november 1977 was de oprichtingsbijeenkomst van “een “ dameskoor. Vooral met de bedoeling om samen te zingen en daarbij de H. Mis op te luisteren. En dat hebben we ook steeds gedaan: met veel enthousiasme en inzet.
In de beginjaren zongen we naast de weekenddienst ook nog vaak een jubileum-, huwelijk- of uitvaartmis: soms wel 3 op een dag. En steeds weer present!
Het samen zingen en de gezelligheid staat nog altijd hoog in ons vaandel. Het koor heeft lange tijd bestaan zonder een echte naam te hebben: pas 10 jaar geleden hebben we de naam “Cantantes” aangenomen. Onlangs hebben we ook een gezamenlijk, herkenbaar en verbindend element toegevoegd: een corsage die de kleuren van Nederweert in zich heeft en zo onze band met Nederweert laat zien.

40 jaar bestaan: met 8 dames die vanaf het eerste begin lid zijn en nog altijd enthousiast hun partij meezingen.
Deze jubilarissen worden, tijdens het feest voor koor en genodigden, uiteraard in het zonnetje gezet en daarbij bedankt voor hun inzet.
Het zijn de dames Annie verdonschot, Door Verheijen, Truus Gommers, Leonie Cuijpers, Driena Steuten, Mientje Koolen, Toos van Roij en Tiny Linsen.

Wilt u het koor en de jubilarissen horen dan kan dat op zaterdagavond 4 november 2017 tijdens de feestmis om 18.00 uur in de St Lambertuskerk. Feliciteren kan op zondagmiddag, 5 november 2017 tijdens de receptie van 16.00 uur tot 17.30 uur in zaal “Centraal”, Kerkstraat 59 te Nederweert.

We hopen met z’n allen nog lang met veel plezier en inzet samen te zingen.

Oproep: Koorleden gevraagd

Koren hebben behoefte aan nieuwe leden om hun diensten te kunnen blijven aanbieden. Gelukkig hebben verschillende koren het afgelopen jaar nieuwe leden gekregen. Maar toch, aanvulling is gewenst! Het is een ondersteuning van de muziek. In een prettige sfeer bent u samen voor een repetitieavond om steeds kennis te blijven nemen van de muziek. Voor informatie over het herenkoor kunt u terecht bij de heer H. Engelen (tel. 633236) en voor het dameskoor bij mevrouw T. Linsen-van Roy (tel. 0495-552393)

Vrijwilligers actief

Rondom de kerk en de pastorie hebben vrijwilligers hard gewerkt bij allerlei activiteiten van herstel, reparatie en bouw. Wij zijn allen zeer erkentelijk voor hun grote inzet om onze parochie met hun talenten en vaardigheden te ondersteunen. Daardoor vormt onze geloofsgemeenschap een grote familie van mensen die zich inzetten om dienstbaar te zijn aan onze St.-Lambertusparochie. Heel veel dank.

Pastoor

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers betekenen voor het leven in de parochie een grote steun. Op het kerkhof is na de winterperiode een begin gemaakt met het onderhoud van het kerkhof. Nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld om onze groep kerkhofmedewerkers te versterken. Andere vrijwilligers zijn ijverig bezig om verlichting op het oksaal te verbeteren, geluidsapparatuur up to date te maken en het Kruisaltaar te renoveren. Om niet te spreken van zovele anderen die de parochie hun diensten bewijzen. Heel veel dank voor alle ondersteuning, voor zoveel betrokkenheid bij de parochie en ons kerkgebouw.

Vrijwilligersavond

Het lijkt ongelooflijk, maar het is waar: onze parochie heeft meer dan honderd vrijwilligers. Parochianen die zich op de een of andere manier inzetten. Als kerkhofmedewerker, als collectant in de kerk voor de Vastenactie, voor het bezorgen van post bijv. voor de jaarlijkse actie Kerkbalans die er weer aan zit te komen, voor de jaarlijkse grote schoonmaak van de kerk. Als koperpoetsster, als lid van de bloemsiergroep, als klusser, als koster. Zij sparen de parochie veel geld uit. Sterker nog: zonder vrijwilligers is de parochie niet draaiend te houden.

Bij de ruim honderd vrijwilligers zijn de koorzangers en -zangeressen niet eens meegeteld en ook de misdienaars en acolieten. Die hebben hun eigen feestje, de koren een Ceciliaviering en de misdienaars een spelletjesmiddag en een barbecue en soms een uitstapje.

Zonder vrijwilligers geen kerststal in Lambertuskerk

Vrijwilligers hebben in de aanlooptijd naar Kerstmis in de Sint-Lambertuskerk weer de kerststal opgebouwd.
Het is een trouwe groep kerststalbouwers. ”Zonder vrijwilligers zouden we dit niet klaar spelen”, zegt het bestuur.
Dat geldt volgens de pastoor voor veel meer werken in de kerk en in de parochie, waarvoor mensen vrije tijd beschikbaar stellen.
De grote kerststal is opgesteld achter in de kerk. De kerststal heeft bewegende beelden. Zie video hieronder. Beelden, die ’op commando’ van een muntje in werking treden.
Voor 50 eurocent ongeveer een minuut. Bij de grote kerststal zaagt een timmerman, werkt een vrouw aan het spinnewiel, speelt een muzikant op zijn doedelzak en draait een watermolen die pompt water rond.

VRIJWILLIGERS BOUWEN JAARLIJKS DE KERSTSTAL

Jaarlijks komen een aantal vrijwilligers in actie om de kerststal te bouwen. Dit zijn vakmensen waarbij iedereen weet wat zijn taak is voor het opbouwen van een bepaald onderdeel.

Hieronder kunt u in een fotogalerij de ploeg in actie zien, waarbij iedereen weet wat zijn taak is. Klik op foto om te vergroten. Daaronder ziet u in de video het resultaat van hun inzet.

Hieronder treft u een aantal foto’s aan waar de vrijwilligferrs bezig zijn met de bouw van de Kerststal.

Om de foto vergroot in beeld te krijgen klik daar dan op.