Pastoraal

 LITURGISCHE KALENDER DEZE WEEK lees verder............. 

KERSTMIS

Op kerstavond 24 december wordt tijdens de gezinsmis van zeven uur door kinderen van de basisscholen een kerstspel opgevoerd.  Het kindje Jezus  wordt dan in de kribbe gelegd. Dan gaan ook de lichtjes in de stal aan.
De bewegende beelden kunnen na de mis in werking worden gesteld. Dan zaagt de timmerman weer, speelt de herder op zijn doedelzak spint een vrouw achter een spinnewiel  en komt het water uit de waterput. Een knikengeltje betuigt vriendelijk zijn dank voor de centjes.
De beelden zijn een minuutje in werking na inworp van een muntje van 50 eurocent of een euro. De opbrengst is voor de kerk, die in deze kersttijd extra kosten heeft aan verlichting en verwarming, omdat de kerk iedere middag open is ter bezichtiging van de kerststal.
Komt het zien hoe een enthousiaste groep vrijwilligers in de week voor kerstmis in actie zijn (geweest) om op een deskundige wijze de kerststal op te bouwen en er voor te zorgen dat alles weer functioneert.

Behalve de gezinsmis om zeven uur is er in de Lambertuskerk op kerstavond ook een nachtmis die om elf uur begint. De zang wordt verzorgd door respectievelijk het Dameskoor Cantantes en het Herenkoor St. Lambertus. Na de nachtmis is de kerststal ook open.
De kerststal is elk jaar te bezichtigen van Kerstmis 25 december tot en met 31 december van twee uur tot half vijf  s-middags en ook tot ongeveer een half uur na de missen.
De hieronder vermelde tijdstippen van diensten in de kerk kunnen anders zijn tijdens de kerstdagen. Lees hiervoor de kerkberichten op deze site.
Op de eerste en tweede kerstdag is de H. Mis om 9.30 uur s-morgens.
Op Nieuwjaarsdag is er na de hoogmis van 10.00 uur een dubbele receptie in het Parochiecentrum bij gelegenheid dat men elkaar Nieuwjaar kan wensen. Tegelijk kan pastoor Schuffelers, die op 1 januari jarig is, worden gefeliciteerd met zijn verjaardag.

In de video hieronder kunt u al vast een kijkje nemen hoe de kerststal er uit ziet. Opgemerkt kan worden dat terplekke het er nog veel mooier uitziet. Het is de moeite waard een kijkje te komen nemen, de beelden (op schaal 1 : 2) in beweging te zetten en een kaarsje aan te steken bij het kindje Jezus.

KERSTMIS 2014

Bezoek van bewoners van KSW (klein schalig wonen) in 2010

Voor kerstvieringen in de St. Lambertuskerk verwijzen wij u naar hier boven in de index naar de rubriek “Kerkdiensten”
Voor een bezoek aan de kersstal zijn de openingstijden: Aansluitend aan alle diensten en vervolgens tot en met 31 december elke dag van 14.00 uur tot 16.30 uur.  Overeenkomstig zal ook dit jaar 2014 dezelfde kerststal te zien zijn. Het is de moeite waard een bezoek te brengen, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

KERSTSPEL door kinderen van de basisscholen.

Voorafgaand aan de gezinsmis op kerstavond hebben leerlingen van basisscholen een kerstspel opgevoerd in de Sint-Lambertuskerk. Zij deden dat voor een volle kerk. Opvallend is dat bijna alle kinderen meisje zijn.
Voor het kerstspel hebben de kinderen zich kunnen opgeven. Zij hebben niet vaak hoeven oefenen. Voor de kleren van engelen, herders enz. zorgt de parochie.
Volgend jaar is er weer een kerstspel.
Tot en met nieuwjaarsdag blijven beelden in de kerststal van de Lambertuskerk – tegen betaling van een muntje – in beweging. De kerststal is te bezoeken ’s middags van twee uur tot half vijf en in het weekeinde en op Nieuwjaar na de kerkdiensten.

Foto’s: en video Jell Vissers.

Zeventig procent in Limburg is katholiek (2011)

Van de 1,1 miljoen inwoners in de provincie en ook in het bisdom Roermond zijn 786.000 personen volgens kerkelijke registratie rooms-katholiek. Dat is 70 procent van de bevolking.Vergeleken met een jaar eerder is dit een afname van bijna 3 procent.
Van de Limburgse katholieken gaat 8 procent regelmatig naar de kerk. Dat zijn 84.200 kerkgangers per weekeinde. In de parochies zijn liefst 33.900 mensen actief als vrijwilliger. Ongeveer de helft van hen is lid van een zangkoor.
Deze cijfers zijn afkomstig van het onderzoekbureau Kaski.

Doopsel: eerste grote ontmoeting met God

Het Heilig Doopsel is de eerste grote ontmoeting van een mens met God. Door het levensschenkend water en de aanroeping van Gods naam, wordt een pasgebore  kind van God en opgenomen in de grote familie van gelovigen, de kerk. Als mens weet je je veilig onder Gods bescherming.. Hij gaat met je op weg om je veilig te begeleiden en eens thuis te brengen.

In onze parochie vieren wij gewoonlijk het H. Doopsel op zondag, waarbij bepaalde zondagen zijn vastgesteld om dit sacrament te vieren. Gewoonlijk zijn er een gemeenschappelijk gesprek met de pastoor en een huisbezoek. Neem gerust contact op met de pastorie (tel. 631317), dan leven wij samen naar deze belangrijke viering toe.

Inzegening woning

Sinds het nieuwe appartementencomplex aan de Willibrordusstraat/Pastoor v.d. Steenstraat in gebruik genomen is, zijn enkele parochianen daarheen verhuisd. Ook zijn er bewoners van buiten onze parochie komen wonen. Wie zijn appartement door de pastoor wil laten inzegenen, kan contact met hem zoeken. Hij komt graag. Er kan een afspraak gemaakt worden. De inzegening geldt natuurlijk ook voor andere huizen.

Het gebed dat de pastoor uitspreekt bij de inzegening:

Heer Jezus Christus, Gij hebt ons de Heilige Familie als voorbeeld gegeven en zo het huiselijk leven geheiligd. Op voorspraak van Maria en Jozef vragen wij U: wees aanwezig in onze woning. Geef ons een goed gezinsleven en onderlinge liefde. En laat ons eens ons eeuwig thuis vinden bij U in de hemel.

Verandering in mistijden op zaterdagavond

In de laatste clustervergadering van de parochies in Nederweert hebben we onder meer gesproken over de mistijden. Met name de tijd van 17.30 uur op zaterdag in de Sint-Lambertuskerk wordt als minder prettig ervaren. Om tot een gunstig tijdstip te komen heeft de pastoor aangegeven dat hij bereid is de H. Mis in de Lambertuskerk te verplaatsen naar 18.00 uur. Dat betekent dat de H. Mis Nederweert-Eind ook wat later gezet moet worden. Gekozen is voor het tijdstip van 19.15 uur. Dit houdt in dat de tijd tussen de twee Heilige Missen voor de pastoor wel krap wordt, maar hij is daartoe bereid als dit het kerkbezoek kan bevorderen. Vanaf de maand juni worden deze nieuwe tijden gehanteerd.

Kruisjes overledenen

Voor iedere overledene die vanuit onze kerk wordt begraven, is nu een kruisje beschikbaar. Het kruisje wordt tijdens de requiemmis geplaatst in een passende lijst die op de communiebank staat. Na de misviering wordt het kruisje bevestigd op een hangbord achter in de kerk en blijft daar tot het einde van het kerkelijk jaar. De houten kruisjes en het hangbord zijn gemaakt door een vrijwilliger, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. De kruisjes vervangen de bidprentjes die tot nu toe in een vitrine onder de toren te zien waren.

Rozenkrans bidden

Meimaand – Mariamaand. Op doordeweekse dagen bidden wij gezamenlijk de rozenkrans in de Mariakapel voorafgaand aan de avondmis van zeven uur. Het bidden van het rozenhoedje begint om half zeven, zodat er nog even tijd overblijft tussen het rozenkrans bidden en het begin van de H. Mis om zeven uur. Op woensdagavond is er geen mis en dan wordt de rozenkrans zoals gewoonlijk gebeden om drie uur ’s middags.

Legende van H. Dominicus en de rozenkrans

De dag waarop de Kerk H. Dominicus gedenkt – dit jaar op woensdag 8 augustus – is een mooie gelegenheid om te wijzen op het gezamenlijk rozenkransgebed iedere woensdagmiddag om drie uur in de Mariakapel. Wat hebben H. Dominicus en de rozenkrans met elkaar te maken? Dominicus kan gezien worden als de ’uitvinder’ van de rozenkrans. Volgens de legende zou hij uit handen van Maria de rozenkrans ontvangen hebben.

Een legende is een overgeleverd religieus verhaal dat moeilijk aantoonbaar is. In ieder geval is het wel zo dat Dominicus dikwijls wordt afgebeeld knielend aan de voeten van Maria, die hem een rozenkrans uitreikt. Hij zou de rozenkrans al hebben gekregen, toen hij 10 jaar was. Later, toen hij tegen de Albigenzen predikte, zou hij verschijningen hebben gekregen. Volgens de legende zou Maria gezegd hebben: Ga dan nu, neem met u deze souter (rozenkrans) en predik hem standvastig.

Dominicus deelde aan veel mensen die naar hem luisterden, bidsnoeren uit en bracht veel mensen ertoe de rozenkrans te bidden. Dat gebeurt nu over de hele wereld en op woensdagmiddag in onze Mariakapel.

In onze kerk staat boven het Maria-altaar een beeldengroep. Ook hier geeft Maria aan Dominicus een rozenkrans. Links van Maria knielt een vrouw, voorstellende Catharina van Siena, een Dominicanes. Deze afbeelding komt heel vaak voor. Toch een beetje raar. Dominicus en Catharina van Siena waren geen tijdgenoten. Er ligt ongeveer honderd jaar tussen. Kunstenaars volgden waarschijnlijk hun gevoel en schilderden beiden samen als vertrouwelingen van Maria die veelvuldig de rozenkrans baden.

Gezelligheid: een gezin moet gekenmerkt worden door een open, hartelijke en gezellige sfeer. Waar gezinsgenoten met elkaar dingen samen doen en bespreken. Waar een gezellige inrichting van het huis is. Waar enerzijds geen wanorde heerst maar ook geen overdreven ordelijkheid en waar ook gelachen wordt en de positieve sfeer overheerst.

Discipline: het klinkt misschien ouderwets, maar flinkheid en discipline zijn onontbeerlijk voor een gezonde opvoeding. Kinderen moeten geen watjes of doetjes worden. Op een goede wijze moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en frustraties. Zij moeten hun emoties de baas weten te blijven. Een daarvoor is (zelf)discipline nodig.

Morele en godsdienstige opvoeding: het bijbrengen van morele en godsdienstige waarden is een hoofddoel van elke opvoeding. Het is belangrijk om het geweten van een kind goed te vormen. Dat kinderen weet krijgen van de belangrijkheid van trouw, betrouwbaarheid, eerlijkheid, bescheidenheid en werkzaamheid. Ook dat het gebed er zijn vaste plaats inneemt: in het gezin en in de kerkgang. Om thuis samen te bidden en samen de Eucharistie in het weekeinde mee te vieren, tot dankzegging en voor verkrijging van Gods zegen.

Ouders en opvoeders mogen altijd een beroep doen op de Kerk om hen bij te staan in de vorming van jonge mensen tot gelukkige christenmensen.

Pastoor E. Mutsaerts

Liturgische kleuren

Van oudsher zien wij in de liturgie verschillende kleuren bij de HH. Diensten. De kleur wit wordt gebruikt in de vieringen van Pasen en Kerstmis, op feesten en gedachtenissen van Christus, behalve die van Zijn lijden. Ook wordt de kleur wit gewoonlijk gebruikt op feesten van Maria en de heilige engelen alsmede de heiligen die niet-martelaar zijn. Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag en Goede Vrijdag, op pinksterzondag en bij de vieringen van het lijden van Jezus. Op de feesten van apostelen en evangelisten en de gedachtenissen van de martelaren wordt ook de kleur rood gebruikt.
Groen wordt gebruikt in de liturgische diensten van de gewone tijd door het jaar. Voor de advent en de veertigdagentijd wordt de ingetogen kleur paars gebruikt. Ook draagt een priester vaak een paars kazuifel bij uitvaartdiensten. De kleur bij requiemvieringen is gewoonlijk paars of zwart. Tenslotte: op de zondagen Gaudete (derde zondag van de advent) en Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd) kan de kleur roze gebruikt worden. 

Liturgische gewaden

Gewoonlijk draagt een priester in de misviering de volgende liturgische kleding: een albe, als het ware een wit onderkleed, bijeengehouden door een cingel (liturgisch koord). Altijd draagt hij een stola die afhangt over zijn schouders in de liturgische kleuren van de dag, met in dezelfde kleur het kazuifel, een bovenkleed. De gewaden stammen in wezen uit de oude Romeinse tijd, toentertijd kleding van de gezagsdragers. Bij andere diensten draagt een priester in plaats van een kazuifel een koorkap, ook wel pluviale genoemd.

Ziekenzalving

Ik kom nogal eens vragen over de ziekenzalving tegen. Mag ik ze hier een keer op een rijtje zetten en een voor een beantwoorden.
Wat is het verschil tussen bedienen, laatste oliesel, sacrament van de zieken en ziekenzalving? Er is geen verschil. De term ziekenzalving is het officiële woord.
Vroeger kreeg je de ziekenzalving meestal vlak voor het sterven. Is dat nog zo? Dit sacrament is er voor mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn en dat ze vermoedelijk aan die ziekte zullen sterven. Ze hoeven dus niet te wachten tot het laatste moment.
Wie kan de ziekenzalving geven? Alleen een priester kan iemand dit sacrament geven.
Waarom is dit sacrament zo belangrijk voor een zieke? Door de ziekenzalving krijgt iemand kracht van God om zijn ziekte te dragen. Soms draagt het bij aan iemands genezing. De apostel Jocobus, die er in de bijbel over schrijft, vermeldt dat het ook zondevergevend is.
Wat raadt u aan? Mijn advies  is altijd om niet te lang te wachten. Dan is de zieke nog vaak helder van geest. Dan kunnen de familieleden – als zij dat willen – allemaal aanwezig zijn. Dan krijgt de zieke de kracht die hij bij zijn ziekte nodig heeft. En dat loopt hij of zij niet het risico dat er moeilijk op tijd een priester gevonden kan worden.

 Pastoor E. Mutsaerts

Lectuurschap

Aan de achterste bank in de kerk is een leesplank bevestigd waarop u de nodige lectuur aantreft met informatie over actuele kerkelijke zaken. Ook zijn er kleine gebedsboekjes te verkrijgen voor een geringe bijdrage. Er ligt ook een prachtig boekje over Sint-Lambertus, patroon van onze kerk (kosten 3 euro), geschreven door een historicus. Kijkt u gerust eens en neemt kennis van de literatuur die ons geloofsleven en kennis verdiept. Aanbevolen!

GOEDE CHRISTELIJKE LITERATUUR

Het bisdom Roermond heeft sinds kort het Carolushuis, een verzendboekhandel. In de nieuwe catalogus vindt U een rijk aanbod van bijbels, gebedenboeken, catechese, werken op het gebied van liturgie,theologie, filosofie of naslagwerken over kerkelijke kunst. U kunt de catalogus aanvragen via tel. 0475- 386825. Ook kunt u bestellen via email: carolushuis@bisdom-roermond. nl of kijk op: http://www.carolushuis.nl