Pastoraal algemeen

Pagina 4

Inhoud deze pagina

Z.E.H. Sebastian Eriyangalath is met ingang van 1 mei 2022 benoemd tot pastoor van de Federatie “BENO” Nederweert. Dat zijn de parochies H. Lambertus in Nederweert, H. Gerardus Majella in Nederweert-Eind, H. Rochus inBudschop en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Ospel. Pastoor Koumans blijft in Ospel als pastoor in functie. 

U kunt de video van de plechtigheid terug zien door hier op “INSTALLATIE” te klikken en ga verder naar punt 31 in de afspeel lijn.

Sebastian Eriyangalath (1974) komt uit Kerala in India. Daar werd hij in 2000 priester gewijd. Hij werkte diverse jaren in verschillende parochies en volgde een aanvullende studie catechese voordat hij naar Nederland kwam. Sindsdien 2017 is hij als priester actief in het bisdom Roermond.
Het eerste jaar was hij kapelaan in de zogeheten VOMMMM-parochies (Venzelderheide, Ottersum, Mook, Middelaar, Molenhoek en Milsbeek) in het dekenaat Venray. In 2018 werd Eriyangalath benoemd tot kapelaan in de parochies van Schaesberg, Nieuwenhagen en Nieuwenhagerheide in Landgraaf. Op 1 mei tot pastoor van BENO parochies voornoemd.

Foto collage van de installatie (Foto’s Jac Smeets)

Dank U …
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie warme welkom in de parochies van BENO. Jullie hebben van de dag van mijn installatie een onvergetelijke herinnering gemaakt. Bedankt voor jullie gebeden, harde werk en aanwezigheid.
Bij deze gelegenheid wil ik nog volgende informatie doorgeven. Ziekenbezoek: Op vrijdag is er gelegenheid om de Heilige Communie thuis te ontvangen. Adres en telefoonnummer graag doorgeven aan het parochiecentrum.
Ook voor een ziekenzalving of speciale pastorale zorg, of als iemand een bezoek aan mij wil brengen svp aanmelden in het parochiecentrum.
Bezoeken bij voorkeur niet op maandag omdat dat de vrije dag van mij is.

Hartelijke groeten
Pastoor Sebastian

Dankbetuiging
Namens Pastoor Sebastian bedanken wij iedereen voor de hartverwarmende
belangstelling bij de installatie als Pastoor van de Parochies Budschop-Eind en
Nederweert en administrator van de Parochie Ospel.
Het was een onvergetelijk dag.

Bestuur BENO

 

AFSCHEID PASTOOR SCHUFFELERS OP ZONDAG 9 januari 2022 10.00 uur
Afscheidsdienst Pastoor Schuffelers voor alle vier Parochies, Budschop, Eind, Nederweert en Ospel.
In verband met de corona maatregelen zal e.e.a. helaas sober moeten gebeuren.
Na de dienst bestaat wel de gelegenheid om in de kerk afscheid te nemen van Pastoor.

25 jarig priester jubileum pastoor Schuffelers 2 juni 2019

Afscheid nemen
In september werd officieel afgekondigd dat ik de parochies in Nederweert zou gaan verlaten, omdat ik een nieuwe benoeming had gekregen voor de parochies van Vijlen, Lemiers en Holset. De benoeming zou per 1 november 2021 ingaan.
Inmiddels weten we dat in mijn overgang naar Vijlen een behoorlijke vertraging is opgetreden vanwege de tijd die nodig was om de pastorie aldaar op te knappen. De werkzaamheden zijn nu zover afgerond, zodat mijn verhuizing toch kan gaan plaatsvinden. Vrijdag 14 januari is het zover dat de verhuiswagen voor zal rijden.

Het wordt nu werkelijk een feit dat ik Nederweert zal verlaten. En dat geeft een dubbel gevoel. Van de ene kant is het natuurlijk een uitdaging om nog eens een nieuw avontuur aan te gaan. Maar nu het moment gaat aanbreken ga ik ook het gegeven van afscheid moeten nemen toch voelen. Veertien jaar ben ik in Nederweert geweest en dat is niet niks. Het zijn de parochies waar ik het langste ben geweest. Een tijd van het delen van vreugdevolle momenten, maar ook van diep verdrietige momenten en alles wat daar tussenin ligt. In deze dagen kom ik toch genoeg mensen tegen met wie je in het verleden contact hebt gehad vanwege een bepaalde gebeurtenis in hun leven en ook al heb je daarna misschien niet zoveel contact meer gehad, toch merk je hoe er een bepaalde band is ontstaan.
Ik heb geprobeerd om mijn taak als pastoor zo goed mogelijk te verrichten, maar ben daarbij ook vaak genoeg tegen mijn eigen beperkingen aangelopen. Ik besef ten zeerste dat ik zeker niet aan alle verwachtingen heb kunnen voldoen, waarvoor mijn oprechte excuses.
Ik weet dat door het bisdom naarstig wordt gezocht naar een opvolger. Ik bid dat er snel een goede opvolger gevonden kan worden, zodat het werk voor de parochies weer met nieuw elan opgepakt kunnen worden.
Een nieuwe episode voor de parochies breekt aan met een nieuwe pastoor. Zeker spannend. Hoe zal hij zijn? Hij zal in ieder geval een pastoor zijn die het niet alleen kan en de hulp van de parochianen heel erg nodig zal hebben. Ik vertrouw erop dat hij kan rekenen op deze hulp.
Een belangrijk punt zal zeker de samenwerking van de vier parochies zijn, in welke vorm dan ook. Ook dat is een spannend gegeven. Maar ik ben er vast van overtuigd als we allemaal het wel en wee van de vier parochies in ons hart dragen er zeker wegen gevonden zullen worden om tot een goede en vruchtbare samenwerking te komen.
Afscheid nemen, het brengt vele gevoelens met zich mee. Je merkt toch hoe je de parochies en de parochianen in je hart draagt. Dat zal ik zeker meenemen bij mijn overgang naar Vijlen, zeer zeker ook in mijn gebed.

Pastoor Schuffelers

Pastoor Schuffelers verlaat Nederweert.

In het weekend van 4 en 5 september deelde pastoor Schuffelers aan het einde van de H.Mis mede dat hij per 1 november a.s. is benoemd tot pastoor in de parochies Vijlen, Lemiers en Holset in Zuid-Limburg.
Hij volgt daar Pastoor van Galen op die een benoeming heeft gekregen in Meerssen.
Pastoor Schuffelers werd in 2007 aangesteld als Pastoor van de Parochies Nederweert, Budschop en Eind
en is hier 14 jaar werkzaam geweest.
De procedure voor zijn opvolger in de parochies van Nederweert is in gang gezet.
Het streven is dat deze benoeming zo spoedig mogelijk zal ingaan.

Pastoor Schuffelers met ingang van 1 november 2021 benoemd tot pastoor van de parochies Vijlen, Lemiers en Holset

In het weekend van 6-7 november deelde pastoor Schuffelers mede dat vanwege bouwtechnische huisvestingsproblemen hij nog niet kan verhuizen naar zijn nieuwe parochie. De verhuizing zal daardoor naar verwachting begin januari 2022 worden. Dat wil zeggen hij tot die tijd nog in de parochies van Nederweert zal blijven functioneren.
De betreffende parochies hopen dat ook dan zijn opvolger bekend zal zijn.

In het weekend van 4 – 5 september deelde pastoor Schuffelers aan het eind van de H. Mis mede dat hij per 1 november benoemd is tot pastoor van de parochies Vijlen, Holset en Lemiers. Hij volgt hier pastoor Theo van Galen op, die benoemd is in Meersen. Tot dat een pastoor in Vaals benoemd is krijgt pastoor Schuffelers voorlopig ook de parochie H. Paulus en H. Jozef in Vaals onder zijn hoede en wordt lid van het pastorale team aldaar.

Pastoor Schuffelers is vanaf 1 december 2007 (14 jaar) pastoor van de Federatie BENO (Budschop, Eind, Nederweert en Ospel). Omdat Ospel een pastoor heeft lag zijn pastorale taken met name bij de parochies Nederweert, Eind en Budschop.
De benoeming betekent dat hij met ingang van die datum Nederweert gaat verlaten.
De Maastrichtenaar René Schuffelers (1954) werkte voordien als kapelaan in Houthem en in Heerlen en was van 1998 tot 2007 pastoor van diverse parochies in Maastricht-Oost.

De procedure voor zijn opvolger in de parochies van Nederweert is in gang gezet. Het streven is dat deze benoeming zo spoedig mogelijk zal ingaan. Hij verwacht niet dat dit eerder dan 1 december 2021 zal zijn. De parochies zullen tot die tijd met vervangers moet werken.

DANKBETUIGING
Pastoor Schuffelers 25 jaar priester 2 juni 2019
Overweldigend

Dat is het gevoel dat bij mij opkomt bij het terugblikken op de viering van mijn priesterjubileum. Overweldigend te zien hoe snel allerlei activiteit ontstond in de vier parochies en men elkaar daarbij ook opzocht om dingen samen te organiseren. Hoe al meteen de koren van de vier parochies de hoofden bij elkaar staken om te kijken hoe men samen de jubileummis zou kunnen opluisteren en deze zou kunnen invullen. Hoeveel uren men bezig was om de versiering in de kerk en bij de pastorie te verzorgen en ook daar gezichten uit de vier parochies te zien waren. Hoe druk ook een kleine feestcommissie uit de vier parochies heel wat uren besteedde om alles goed te organiseren. Overweldigend.
Maar ook overweldigend de hartelijke felicitaties bij de receptie en door middel van de vele kaarten die ik mocht ontvangen.
Vooral echter overweldigend dat mijn eerste wens was dat dit feest zou bijdragen aan het groeien van een eenheid tussen de vier parochies. Want ja, vier parochies, ieder met zijn eigen kleur, en dat is goed, maar samen toch onderdeel van Gods kerk.
Graag wil ik gewoon iedereen echt van uit het diepst van mijn hart bedanken voor alles!

Pastoor Schuffelers

Jubileum pastoor

Op dinsdag 28 mei is het 25 jaar geleden dat ik door Mgr. Wiertz tot priester werd gewijd. Ik wil dit graag samen met mijn familie, vrienden en de parochianen van de vier parochies van onze federatie vieren. Om zoveel mogelijk mensen daartoe de gelegenheid te bieden zal het feest gevierd worden op zondagmiddag   2 juni 2019. Om 14.00 uur is de feestelijke Eucharistieviering in de Lambertuskerk en aansluitend is de receptie in zaal centraal.
De jubileum mis alsook de receptie werd druk bezocht.

Jubileum collecte
Tijdens de jubileum mis b.g.v. het 25 jarig priester jubileum van pastoor Schuffelers, op 2 juni 2019, werd door deze de collecte warm aanbevolen voor de restauratie van het monumentale kerkorgel. Deze collecte bracht een bedrag op van 540,00 euro waarvoor dank.

Benoeming pastoor Schuffelers nu officieel

Pastoor Schuffelers

Nadat het bisdom in verband met de voorbereidingen van de installatie al telefonisch had laten weten dat per 1 december 2007 de nieuwe pastoor benoemd wordt, heeft vicaris-generaal mgr. dr. Schnackers de benoeming schriftelijk bevestigd. Ingaande 1 december heeft bisschop mgr. F. Wiertz de zeereerwaarde heer R.H.P. Schuffelers benoemd tot pastoor van de parochies H-.Lambertus, H. Rochus en H.-Gerardus Majella. De vicaris-generaal besluit zijn brief aan het kerkbestuur met ’in de hoop en het vertrouwen op een vruchtbare samenwerking’.

Benoeming pastoor Sint-Lambertusparochie, Sint-Rochusparochie en parochie H. Gerardus-Majella te Nederweert.

De 53 jarige pastoor R. Schuffelers uit Maastricht is benoemd tot pastoor van de Sint-Lambertusparochie, van de Sint-Rochusparochie en de parochie H. Gerardus -Majella te Nederweert.

Zijn benoeming gaat in per 1 december 2007. Hij is de opvolger van pastoor E. Mutsaerts die met ingang van 15 oktober 2007 eervol ontslag heeft gekregen van beide parochies.

Pastoor Schuffelers is nu pastoor van twee parochies in Maastricht. Hij is geboren op nieuwjaarsdag 1954 in Maastricht. Aan zijn priesteropleiding is hij op latere leeftijd begonnen, een zogenaamde late roeping. Op 40-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd.
Na zijn middelbare schoolopleiding is hij wis- en natuurkunde gaan studeren in Nijmegen en gaan werken bij het GAK (huidige UWV). In die tijd volgde hij ook een juridische opleiding.

Na zijn priesterwijding is hij drie jaar kapelaan geweest in Heerlen. Zijn eerste benoeming als pastoor was in Houthem-St. Gerlach en Broekhem, gemeente Valkenburg. In december 1998 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochie H.-Antonius van Padua in de wijk Nazareth te Maastricht. Vijf jaar geleden kreeg pastoor Schuffelers er een tweede parochie in Maastricht bij, de H.-Johannes de Doper parochie in Limmel. Bijzonder hieraan is dat hij in deze laatste parochie geboren is.

De kerk van Nazareth is een grote kerk met 900 plaatsen, waarvan er tijdens de zondagsmis soms maar dertig bezet zijn. Deze kerk staat op de nominatie om afgebroken te worden. De beide Maastrichtse parochies krijgen na het vertrek van pastoor Schuffelers geen nieuwe pastoor meer.

De nieuwe pastoor komt niet helemaal op onbekend terrein in Nederweert. Hij heeft hier in de Sint-Lambertusparochie indertijd bij pastoor Miltenburg gedurende drie weken een zomerstage gevolgd.
De kerkbesturen zijn ingenomen met de snelle benoeming en gaan er van uit dat de nieuwe pastoor zich snel thuis zal voelen in deze parochies.

Pastoor Schuffelers bij installatie vaandel schutterij

INSTALLATIE PASTOOR SCHUFFELERS 2008

Nieuwe pastoor van Nederweert loopt over vaandel van schutterij

Eigenlijk is het alleen voorbehouden aan de paus en de koningin. Maar ter gelegenheid van zijn installatie mocht de nieuwe pastoor René Schuffelers in Nederweert samen met deken H. Franken bij zijn installatie in de Sint-Lambertuskerk toch over het vaandel van Schutterij St.-Antonius schrijden. Zij deden dat zeer waardig. Maar niet iedereen van de schutterij kon deze inbreuk op de traditie waarderen.
Er gebeurde zondagmiddag bij de installatie nog iets bijzonders. De pastoor, zijn 84-jarige vader, andere familieleden en kerkbestuursleden werden niet alleen door de harmonie aan de pastorie afgehaald. Voorzitter Giel Bruijnaers van Harmonie St.-Joseph zijn dat de harmonie alleen bij bijzondere gelegenheden iemand afhaalt. Hij noemde het heel bijzonder als harmonie én schutterij uitrukken. De installatie van een pastoor iets zo iets zeer bijzonders. Met de muziek voorop en voorafgegaan door een stoet acolieten en misdienaars met zwaaiende wierookvaten liepen de pastoor en de rest van het gezelschap naar de kerk, waar de schutterij een erehaag vormde.

Deken Franken feliciteerde de drie clusterparochies Lambertus, Gerardus Majella en Rochus met de nieuwe pastoor ’en nog wel een relatief jonge’. “Die kan nog jaren mee”, zei de deken in zijn preek over pastoor Schuffelers, die op nieuwjaarsdag 54 jaar wordt. “Maar er kleven ook gevaren aan zo’n jonge pastoor. Want dan denk je al gauw: die kan dat wel.” Deken Franken dacht dat deze pastoor heel wat aan kan, hij is een rustige pastoor die vol in het leven staat en vol in de kerkelijke traditie, maar ook een mens van vlees en bloed.

De deken van Weert wilde hiermee zeggen dat men moet kijken in deze omgeving, heel dicht bij huis en heel recent. De vorige pastoor Mutsaerts was pas 50 jaar en volledig op. Pastoor Mols van Ittervoort en Neeritter is 60 en is opgegeven. De vorige deken Coenen was pas 53, toen hij door een ongeneeslijke ziekte getroffen werd.
De deken van Roermond is iets ouder en overspannen door de grote werkdruk. De kapelaan van Boshoven is een paar weken geleden verplaatst naar Landgraaf om daar vier parochies te leiden.
“Kortom, wees zuinig op jullie nieuwe pastoor”, was de goede raad van Franken aan het adres van de elfduizend parochianen in Nederweert, Budschop en Nederweert-Eind. “Hij is hier ten dienste van de gemeenschap in Nederweert, hij is volgens de benoemingsbrief van de bisschop ook verbonden aan het hele dekenaat Weert.” In de benoemingsbrief van mgr. Frans Wiertz, die tijdens de installatieplechtigheid werd voorgelezen, staat: “Ik ga ervan uit dat u zich binnen het dekenaat mede inzet voor het proces van herstructurering en revitalisering, zoals dat in ons bisdom in gang is gezet”. Deken Franken besloot zijn preek met de wens: “Moge een nieuwe, inspirerende en gezegende tijd aanbreken voor de parochies in Nederweert”.

Herdersschopje

Pastoor R. Schuffelers krijgt op zondag 9 december bij zijn installatie van pastoor van drie parochies een herdersschopje aangeboden. Dat gebeurt in de pastorie tijdens een bijeenkomst, waarin hij ten overstaan van deken Franken de eed van trouw aflegt. De pastoor maakt daarna met zijn herdersstaf zijn intrede in de Sint-Lambertuskerk.
Het herdersschopje is een symbool. Het herdersschopje had vroeger een duidelijke functie. Wanneer een schaap van de kudde afdwaalde, schepte de herder met zijn staf een kluit aarde en gooide het naar het afgedwaalde schaap. Hij gooide de kluit ook wel naar het voorste schaap in de schudde om het dier aan te sporen door te lopen.

Bijbels symbool

De herdersstaf is een sterk Bijbels symbool. Elke mensen die verantwoordelijkheid neemt, neem de staf op en gaat op pad, hij hoedt wie en wat hem is toevertrouwd en gaat voorop om de weg te banen en leiding te geven. Maar evenzeer verlaat hij het vertrouwde pad om te zoeken naar wat verloren is.
De paus en de bisschoppen tronen hun staf vaak mee. Pastoors laten hun herdersstaf of –schopje meestal thuis. Of de nieuwe pastoor zijn herdersschopje zal gebruiken om afgedwaalden van de kerk tot de orde te roepen, is de vraag.

Bereidheid door God gestuurd te worden

Pastoor Schuffelers schrijft dat het leven van een priester altijd in het teken staat van de bereidheid door God gestuurd te worden naar plekken waar Hij je nodig vindt. “Concreet komt dit tot uitdrukking in het feit dat de bisschop priesters in een parochie tot pastoor benoemt, maar ook na verloop van tijd weer voor een andere parochie benoemt, zodat de pastoor afscheid moet nemen van zijn oude parochie(s) en naar de plek moet gaan waar de bisschop vindt dat hij nodig is.” Pastoor Schuffelers meldt in het kerkenblad van de parochies in Nazareth en Limmel dat de bisschop hem eerst benaderd had voor overplaatsing naar Schaesberg. Dit is op het allerlaatste moment niet doorgegaan. Maar toen is al aangegeven dat op niet al te lange termijn een overplaatsing toch plaats zou moeten vinden. Het is Nederweert geworden, waar pastoor Schuffelers drie parochies onder zich krijgt.

Dankbaarheid

Ja, dankbaarheid is er in mijn hart. Bij mijn begin Nederweert is er natuurlijk gespannenheid. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Hoe zal het gaan? Dat zijn allemaal gevoelens die door je heen gaan. En alle drukte rond de verhuizing en de inrichting van de pastorie zorgen natuurlijk ook voor de nodige onrust zo vlak voor Kerstmis.
En dan is manier waarop wij ontvangen zijn te midden van al die onrust een weldaad. Er is alles aan gedaan om de pastorie piekfijn in orde te brengen en daar is men echt in geslaagd. Graag zeg ik dank voor de geweldige inzet om dit op zo’n korte termijn te realiseren.
Maar vooral ben ik dankbaar voor de dag van de installatie die werkelijk schitterend is geweest. Van heel wat kanten heb ik reacties gekregen dat men zeer geraakt was door deze viering.

De tijd is aangebroken om op weg te gaan. Het is niet natuurlijk de meest gunstige tijd om te beginnen.. Je bent nieuw en je weet niet wat op je afkomt. En het juist een tijd waarin veel op je afkomt. Het zal niet lukken om in deze drukke tijd aan alle wensen te voldoen. Ik hoop dat daarvoor begrip is. Het is roeien met de riemen die we hebben. Ik zal de komende tijd nodig hebben om te inventariseren wat er allemaal te doen is in de drie parochies, om dan te kijken wat mogelijk en wat onmogelijk is om als priester alleen te kunnen doen. Er zal een goede afstemming moeten komen tussen de drie parochies, zodat het geheel werkbaar blijft. Gelukkig kan ik daarbij rekenen op de steun van mijn assistente Annemie Stheins. Maar ook voor haar geldt natuurlijk dat ze maar een mens is, die ook maar 24 uur per dag beschikbaar heeft.
We willen ons graag gaan inzetten voor de drie parochies en zijn ervan overtuigd dat we daarbij ook kunnen rekenen op de inzet van vele parochianen. Zonder die inzet is het niet mogelijk.

Dus laten we op weg gaan met Gods hulp en de steun en inzet van elkaar.

Pastoor R. Schuffelers  (2008)

Hieronder treft u een fotocollage aan van de installatie


Dank van pastoor Mutsaerts
naar aanleiding van zijn 25 jarig priester jubileum op 11 juni 2006

Pastoor Mutsaerts 25 jaar priester

De parochie mag terugzien op een feestelijke dag! Velen van binnen en buiten onze geloofsgemeenschap zijn getuigen geweest van mijn zilveren priesterfeest in onze Sint-Lambertuskerk. Heel dankbaar ben ik voor alle gelovigen, voor allen die hebben bijgedragen aan een feestelijke liturgie en omlijsting van mijn gedenkdag. Met mooie begeleiding van Harmonie St.-Joseph en Schutterij St.-Antonius, een prachtige versiering bij de hoofdingang van onze kerk en in de kerk zelf, de koren van Nederweert en Budschop, allen die in de kerk de liturgie eerbiedig en feestelijk maakten, en de tallozen die mij de hand drukten tijdens de geanimeerde receptie in Zaal Centraal. Allen hebben mij en mijn familie een onvergetelijke dag bezorgd. Veel dank ook aan de kerkbesturen van Budschop en onze parochie die zich zo zeer hebben ingezet om alles goed voor te bereiden en te laten verlopen.

Ik ben u allen veel dank verschuldigd voor uw gebed, uw aanwezigheid in de kerk en bij de receptie, voor de medewerking van zovelen, voor uw attenties en hartelijke blijken op deze voor mij zo bijzondere dag.

Pastoor E. Mutsaerts

 

AFSCHEID PASTOOR MUTSAERTS                        
Pastoor moet even afstand nemen

Pastoor Mutsaerts

Aan het eind van de mis op 28/29 april zaterdagavond in de Sint-Lambertuskerk en zondagmorgen in de Sint-Rochuskerk hebben afgevaardigden van de kerkbesturen een nagenoeg gelijkluidende mededeling over pastoor E. Mutsaerts gedaan. In de kapel op Schoor werd dezelfde mededeling gedaan voorafgaand aan de voorbede, opdat er tijdens de mis al voor de pastoor gebeden kon worden.
Meegedeeld werd dat de pastoor bij de bisschop kenbaar heeft gemaakt voor onbepaalde tijd afstand te moeten nemen van zijn parochies. Het parochiewerk enerveert hem buitengewoon en draagt daardoor niet bij aan zijn herstel. Met andere woorden: de bisschop hoeft voorlopig niet te rekenen op onze pastoor. En Nederweert, Budschop en Schoor dus ook niet.
De pastoor wil geheel afstand nemen van deze parochie, al is het maar omdat hij een parochie van dergelijke omvang ook op termijn niet meer aan kan. De nieuwe situatie is voorgelegd aan de bisschop en de vicaris-generaal. Ook de deken van Weert is op de hoogte.

Aansluitend aan de dienst is in het weekend van 2-3 juni 2007 de volgende mededeling gedaan

Het komt maar hoogstzelden voor dat een lid van het kerkbestuur zich vanaf deze plaats tot de medeparochianen richt. Nu is er alle aanleiding toe zegt vice-voorzitter Jell Vissers.
Allereerst de hartelijke groeten van onze pastoor. Hij bedankt u voor de vele blijken van medeleven onder meer in de vorm van schriftelijke wensen voor een spoedige beterschap.
Hij is ook dankbaar voor uw gebed. Hij vraagt u voor hem te blijven bidden, want hij wil zo gauw mogelijk weer in onze parochie zijn werkzaamheden hervatten.
De pastoor is herstellende van een lichte herseninfarct. Het zal nog wel even duren voordat hij weer volledig kan functioneren.
Hij wil wel, maar van alle kanten wordt hem aangeraden nog enige tijd rust te nemen.
Tot nu toe, tot en met dit weekend, is het gelukt een vervanger te krijgen voor deze parochie.
Pastoor Koumans uit Ospel is zo vriendelijk uitvaartdiensten te verzorgen; dit is toch niet de gemakkelijkste taak, zeker niet voor een priester van buiten de parochie. Gelukkig stonden daar ook een paar bruiloften tegenover.
Voor de missen is een beroep gedaan op priesters uit Weert en omgeving. Onder hen ook emeriti, zeg maar rustende of gepensioneerde priesters. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.
Door het grote priestertekort wordt het steeds moeilijker om aan een vervanger te komen.
Het is niet voor niets dat het bisdom heeft geadviseerd te streven naar één mis in elk weekend in alle parochies.

Op 15 oktober 2007 heeft de bisschop van Roemond, mgr. Fr. Wiertz, aan pastoor E. Mutsaerts eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie H. Lambertus.

Respect voor besluit van pastoor

De kerkbesturen van Sint-Lambertus en Sint-Rochus en het kapelbestuur van Schoor hebben hun respect betoond voor de moeilijke beslissing van de pastoor zijn werk in Nederweert te beëindigen. Zij vragen de parochianen te blijven bidden voor een spoedig herstel van pastoor Mutsaerts. Ook nadat de bisschop het verzoek om een tijdlang geen parochiewerk te hoeven heeft ingewilligd en de pastoor hier niet meer werkzaam is, blijft uw gebed gewenst. Indien de pastoor hersteld is, hebben de kerkbesturen overleg met hem over een passend afscheid. De pastoor kan niet ’zo maar’ vertrekken, aldus de twee kerkbesturen en het kapelbestuur in hun mededelingen aan de parochianen.
Pastoor Mutsaerts zal bij de kerkberichten van volgende week in het Weekblad voor Nederweert zelf ook iets schrijven naar aanleiding van zijn naderend vertrek uit Nederweert.

Afscheid in twee kerken van pastoor Mutsaerts

Een goed gevulde St. Lambertuskerk heeft zaterdagavond afscheid genomen van pastoor E. Mutsaerts. Daags daarna was het afscheid in de St. Rochuskerk. Velen hebben na de mis de scheidende pastoor de hand gedrukt en hem bedankt voor zijn werk in de parochie of voor hen persoonlijk. Vice-voorziiter G. Vissers van het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie zei aan het eind van de mis dat onder de bezielende leiding van pastoor Mutsaerts in elf jaar heel veel werk verzet is in deze parochie.
“De zichtbare resultaten zijn onder meer: restauratie van de gewelven, schilderwerk van het interieur van deze kerk, vitalisering van het kerkhof, de bouw van het parochiecentrum. Zelfs de geluidsinstallatie doet het nu al weken goed”, aldus de heer Vissers. Hij wees ook op de vele mooie liturgische vieringen en de onzichtbare geestelijke hulp die de pastoor aan velen heeft geboden.
Kerkmeester Vissers sprak de wens uit dat de pastoor snel herstelt en spoedig zijn werk kan hervatten.
De bedoeling is dat pastoor Mutsaerts deze week verhuist. Hij neemt voorlopig zijn intrek bij zijn priesterbroer in Heeze, die een grote pastorie bewoont.

In de fotogalerij hieronder van links naar rechts: Deken Franken opent; Vice-voorzitter Jell Vissers dankt pastoor namens bestuur en parochianen; Deken Franken, pastoor Mutsaerts en acolieten; Pastoor Mutsaerts dankt; 2e rij Druk bezochte receptie volgde. Op de laatste foto de kosters waar pastoor altijd bijzonder goed mee heeft kunnen samenwerken.

Door op foto te klikken krijgt u deze vergroot in beeld.

Afscheidsbrief/woord pastoor Mutsaerts

Vorig jaar mocht ik feestelijk en in aanwezigheid van velen mijn zilveren priesterfeest vieren. Dit jaar werd ik ziek en werd ik beperkt in mijn functioneren, zo zeer zelfs dat ik mijn taken hier niet meer ter hand kan nemen. Omstandigheden kunnen in een mensenleven soms ingrijpend veranderen.
Dezer dagen maakte ik in stilte een balans op van een elfjarig pastoraat in Nederweert, een betrokkenheid bij de gemeenschappen van Sint-Lambertus en Sint-Rochus, in Schoor en het Zorgcentrum St.-Joseph en kortere tijd in Eind. Velen hebben mij omringd met hun talenten en mogelijkheden om mijn pastoraat mogelijk te maken. Bij lief en leed, bij zoveel verschillende momenten, mocht ik Gods Liefde bemiddelen en voelde ik mij persoonlijk één met mensen die op mij een beroep hebben gedaan.
Het zijn goede jaren geweest, van contacten, van vriendschap, van samen optrekken, om samen te groeien zoals Christus voor ogen heeft. Nogmaals: in samenwerking met vele vrijwilligers in de diverse gemeenschappen die altijd ondersteuning hebben geboden en die de Kerk hier ter plaatse hebben gedragen.
Ik kijk terug in dankbaarheid en zie vooruit naar een toekomst die nu voor mij en ons zelf niet zo helder is. Binnenkort verlaat ik u om voorlopig mijn intrek te nemen in het huis van mijn priesterbroer te Heeze om daar op verhaal te komen en medisch aan te sterken. Want dat heb ik – helaas – hard nodig. Maar ook hoop ik op een spoedige opvolging van een nieuwe priester in Nederweert die samen met pastoor Koumans van Ospel invulling geeft aan de cluster. Mag ik vragen om uw gebed voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap en uw gebed voor mij.
Hier geldt niet voor mij: uit het oog, uit het hart. Komend weekend wil ik passend afscheid van u allen te nemen. Dank voor uw begrip en hartelijkheid. Voor mogelijke tekorten vraag ik vergeving. Het ga allen goed en ik hoop u nog persoonlijk te ontmoeten.

Pastoor E. Mutsaerts

Onze parochie ondervindt het tekort nu aan den lijve

Na overleg met de vicaris-generaal van het bisdom en deken Franken van Weert heeft het kerkbestuur besloten voorlopig tot september de mis op zondag te laten vervallen. U kunt zich voorstellen dat dit voor het bestuur een pijnlijk besluit was om te nemen.
De komende drie maanden is er alleen op zaterdagavond een mis in deze kerk. In Budschop, waar onze pastoor administrator is, is op zondagmorgen een mis om elf uur.
De misintenties die reeds zijn opgegeven voor de zondag of door-de-weekse dagen verschuiven naar de zaterdag. Voorlopig kunt u misintenties opgeven alleen voor de zaterdagavond.
Veranderingen en/of wijzigingen van diensten zullen wij vermelden in het weekblad van Nederweert, zodat u wekelijks op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in onze parochie.
Het kerkbestuur rekent op uw begrip.

Kudde zoekt herder

Pater Pollmann haakte zondagmorgen tijdens de mis in de kapel van Schoor in op de mededeling dat pastoor Mutsaerts de bisschop kenbaar heeft gemaakt zich om gezondheidsredenen te moeten terugtrekken uit Nederweert. In het evangelie van die zondag staat dat de herder op zoek gaat naar het ene schaap dat is afgedwaald. Hier is het andersom, aldus de Franciscaner pater: de kudde moet op zoek naar een herder. Hij vroeg de parochiegemeenschap te bidden voor een goede oplossing.

Deken Franken van Weert ook waarnemend pastoor

Deken Hans Franken van Weert is benoemd tot administrator (=waarnemend pastoor) van de parochies H. Matthias en De Goede Herder te Weert. Hij is tijdelijk pastoor sinds het vertrek met eervol ontslag van pater Sjef Litjens, die teruggegaan is naar het klooster van zijn congregatie van de Heilige Geest. De deken behoudt zijn overige taken, onder meer als deken van Weert. De gemeente Nederweert, met uitzondering van Leveroy, behoort tot het dekenaat Weert. (2012).

Na zes jaar Rome naar Nederweert

Op de dag waarop de Kerk het feest viert van de gedaanteverandering van de Heer (6 augustus) ben ik, stilletjes, begonnen als assistent, invaller in uw parochies. Zes jaar lang heb ik mogen wonen en studeren in de eeuwige stad Rome. Ik heb er het overlijden van paus Johannes Paulus II meegemaakt en kon aanwezig zijn bij de ’installatie’ van de nieuwe paus, Benedictus XVI. Maar meestal was het toch gewoon colleges volgen en boeken bestuderen, maar dan wel in een bijzonder fraaie omgeving!
Deze ’Romeinse periode’ is voor mij nu afgesloten. Totdat ik een vaste benoeming krijg van de bisschop, zal ik eerst enkele maanden assisteren, waar het nodig is. Zo mag ik gedurende de zomermaanden ook enige tijd in Nederweert en Budschop ’uithelpen’.
Zoals u weet vond de gedaanteverandering van de Heer plaats op een hoge berg. Het was er zo indrukwekkend dat Petrus uitriep “Het is goed om hier te zijn”. Velen van u hebben waarschijnlijk ook zo’n gevoel bij eigen dorp en parochie. Ik ken de streek, de parochies en de mensen nog niet zo goed (ik ben zelf afkomstig uit Melick, bij Roermond, en in Roermond kapelaan geweest), maar ik ben blij dat het me gegeven is uw regio en parochieel leven te leren kennen en enige tijd als priester in uw midden te mogen zijn.

Kapelaan M. Heemels

Drs. Heemels vervangt pastoor een maand

Het bisdom heeft de tijdelijke benoeming van drs. Lic. Marc Heemels tot administrator (waarnemend pastoor) in Stramproy, Altweerterheide en Tungelroy bekend gemaakt. Drs. Heemels vervangt tot 1 maart 2008 pastoor Harry Notermans, die in het buitenland een studie kerkmuziek gaat volgen.
Voordat hij naar Stramproy gaat, komt drs. Heemels een maand pastoor E. Mutsaerts vervangen in Nederweert en Budschop. Het eerste weekend dat hij hier is, is het weekend van 11-12 augustus, en hij blijft tot en met 15-16 september. Ook in die periode is er in de Sint-Lambertuskerk geen mis op zondag. Drs. Heemels studeerde tot voor kort bijbelwetenschap in Rome.

Pastoor Mutsaerts overleden

Op 13 maart 2020 is onze oud pastoor Ed Mutsaerts in de leeftijd van 63 jaar overleden. Vanwege de corona crisis heeft de uitvaart in besloten kring in zijn geboorte plaats Tilburg plaats gevonden.

Foto: tijdens zijn afscheid in 2007

Dankbaar herinneren wij hem als pastoor van onze parochie in de periode van ruim 11 jaar  (22-06-1996 tot 15-10-2007).
Wij kennen hem als pastoor die veel aandacht had voor ouderen en zieken die hij maandelijks bezocht. Ook bij de jeugd was hij zeer geliefd.

Naast dit pastorale werk zijn er in die periode onder zijn leiding vele restauratiewerken aan de St. Lambertuskerk uitgevoerd. O.a. vernieuwing van gewelven die op instorten stonden, is het  interieur van de kerk van een nieuwe verflaag voorzien en is er een complete nieuwe hete lucht verwarming geïnstalleerd. Ook het dak is voorzien van een nieuwe lijbedekking en is het parochiecentrum gebouwd.
Helaas hebben wij, door zijn ziekte in 2007, veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit verlies.

 

 

 

Schuttersmis (2007)

Traditiegetrouw was aan de vooravond van het OLS een schuttersmis. Liefst acht priesters stonden aan het altaar. Hoofdcelebrant was  mgr. R. Maessen, deken van Thorn. De deken was blij dat pastoor Mutsaerts de mis kon mee celebreren. Onze pastoor kreeg daarvoor een hartelijk applaus van de volle kerk.

De schuttersmis was een prachtige dienst. Ouderwets lang, iets meer dan anderhalf uur, maar door de prachtige zang van Bel Canto en het muzikaal geschal van de trompetters van leden van Harmonie St. Joseph schoot de tijd goed op. Het trommelkorps van Schutterij Sint Antonius leverde ook een gewaardeerde medewerking aan de kerkdienst.

De kerk was prachtig versierd, waarvoor een tiental dames van de bloemsiergroep verantwoordelijk zijn. De ’bloemsiermeisjes’ hebben er donderdag en vrijdag vele uren ingestoken. Bewoners van Zorgcentrum St. Joseph en parochianen van de St. Rochuskerk in Budschop hebben een klein beetje mee kunnen genieten. Daar is zondagmorgen een bloemstukje gebracht.

Plechtige O.L.S. mis voorafgaand aan het Oud Limburgs Schuttersfeest


Ook in de Antoniuskapel in Boeket is een fraai bloemstukje, dat tijdens de schuttersmis onze kerk sierde, afgeleverd.
Ook de mannen achter de schermen, de kosters hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de mooie dienst. In ieder geval de eerste vijf jaar zal er niet meer zo’n schuttersmis in onze kerk zijn, want zo lang kan Antonius d’n Um niet winnen

 v.l.n.r.: Pastoor H. Janssen, pater J. Verboogen, pastoor H. Janssen, deken mgr. R. Maessen, pastoor E. Mutsaerts, pater Fr. Mertens, kapelaan Fr. Jongen en pastoor R. Verheggen.  (foto Smile Fotografie)

O.L.S. 2007

Schutterij St.-Antonius werkt hard aan de voorbereiding van het O.L.S. dat in de maand juli van volgend jaar in onze gemeenschap plaats vindt. Vele gesprekken zijn gevoerd, commissies worden gevormd en vrijwilligers zullen worden gevraagd om dit oer-Limburgs gebeuren te kunnen realiseren.
De parochie zal graag haar aandeel hebben, vooral in een feestelijke Viering in de kerk aan de vooravond van het feestgebeuren. Wij hopen dat velen van onze parochie en er buiten hun schouders eronder zetten, opdat het een feestelijke viering wordt. Graag wensen wij Schutterij St.-Antonius zegen bij de voorbereidingen en wensen dat de oproep tot medewerking breed weerklank vindt.

St.-Antonius Boeket organiseert OLS

Om in de stijl van de kerkberichten te blijven: de kogel is door de kerk bij Schutterij St.-Antonius. De schutterij uit Boeket heeft de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) voor volgend jaar op zich genomen. Een hele klus. Dit karwei kan niet geklaard worden zonder de medewerking van vrijwilligers. Honderden vrijwilligers zijn er nodig. In Stramproy waren er dit jaar vijftien- tot zestienhonderd in touw. Als de schutterij een beroep op u doet of als u denkt dat u op de een of andere kan meewerken, meldt u aan. Na de vakantieperiode komt de organisatie op gang. Eerst nog achter de schermen, maar niet lang daarna zullen we er meer van horen.

St.-Antonius heeft Um

We hebben afgelopen zaterdag tweemaal extra de klokken geluid. De eerste keer tegen vijf uur ‘s middags, toen Schutterij St.-Antonius op het OLS in Stramproy d’n Um had gewonnen. De tweede maal rond acht uur ’s avonds toen de winnaars en andere leden van de schutterij een groots onthaal kregen in Nederweert. Gefeliciteerd dames en heren van de schutterij. De klokken voor de schutterij zijn nu stil, het feestgedruis is voorbij, nu komt de organisatie van de 101ste OLS op de eerste zondag in juli volgend jaar. Zet ‘m op!


Christelijke opvoeding

Kinderen opvoeden is een uiterst belangrijke taak. De opvoeding bepaalt voor een groot gedeelte hoe je als volwassen mens door het leven zult gaan. De belangrijkste ingrediënten voor een evenwichtige opvoeding zijn veiligheid, aandacht en waardering, gezelligheid, discipline, een morele en godsdienstige opvoeding.

Veiligheid: groeien naar volwassenheid is voor een kind onmogelijk, wanneer het zich niet veilig voelt.. Een kind heeft de rust en warmte van een kalme omgeving nodig. Onrust maakt een kind zenuwachtig, gespannen en gauw geïrriteerd. Die veiligheid vindt een kind meestal op de eerste plaats bij zijn moeder. Het hecht zich aan haar, leert een binding te leggen. En die kwaliteiten heeft het nodig om later relaties met anderen aan te knopen. Ruzies tussen ouders, spanningen e.d. worden door een kind – al dan niet bewust – geregistreerd en geven het een gevoel van onveiligheid met alle gevolgen voor zijn verdere ontwikkeling.

Aandacht en waardering: hoofdpijlers voor een harmonieuze opvoeding! Elk kind is de moeite waard en moet om zichzelf gewaardeerd worden. Door hun waardering uit te drukken in woord en gebaar zullen kinderen echt het gevoel krijgen dat zij waardevol zijn en heel welkom binnen het gezin.

Gezelligheid: een gezin moet gekenmerkt worden door een open, hartelijke en gezellige sfeer. Waar gezinsgenoten met elkaar dingen samen doen en bespreken. Waar een gezellige inrichting van het huis is. Waar enerzijds geen wanorde heerst maar ook geen overdreven ordelijkheid en waar ook gelachen wordt en de positieve sfeer overheerst.

Discipline: het klinkt misschien ouderwets, maar flinkheid en discipline zijn onontbeerlijk voor een gezonde opvoeding. Kinderen moeten geen watjes of doetjes worden. Op een goede wijze moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en frustraties. Zij moeten hun emoties de baas weten te blijven. Een daarvoor is (zelf)discipline nodig.

Morele en godsdienstige opvoeding: het bijbrengen van morele en godsdienstige waarden is een hoofddoel van elke opvoeding. Het is belangrijk om het geweten van een kind goed te vormen. Dat kinderen weet krijgen van de belangrijkheid van trouw, betrouwbaarheid, eerlijkheid, bescheidenheid en werkzaamheid. Ook dat het gebed er zijn vaste plaats inneemt: in het gezin en in de kerkgang. Om thuis samen te bidden en samen de Eucharistie in het weekeinde mee te vieren, tot dankzegging en voor verkrijging van Gods zegen.

Ouders en opvoeders mogen altijd een beroep doen op de Kerk om hen bij te staan in de vorming van jonge mensen tot gelukkige christenmensen.

Pastoor


Liturgische kleuren

Van oudsher zien wij in de liturgie verschillende kleuren bij de HH. Diensten. De kleur wit wordt gebruikt in de vieringen van Pasen en Kerstmis, op feesten en gedachtenissen van Christus, behalve die van Zijn lijden. Ook wordt de kleur wit gewoonlijk gebruikt op feesten van Maria en de heilige engelen alsmede de heiligen die niet-martelaar zijn. Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag en Goede Vrijdag, op pinksterzondag en bij de vieringen van het lijden van Jezus. Op de feesten van apostelen en evangelisten en de gedachtenissen van de martelaren wordt ook de kleur rood gebruikt.

Groen wordt gebruikt in de liturgische diensten van de gewone tijd door het jaar. Voor de advent en de veertigdagentijd wordt de ingetogen kleur paars gebruikt. Ook draagt een priester vaak een paars kazuifel bij uitvaartdiensten. De kleur bij requiemvieringen is gewoonlijk paars of zwart. Tenslotte: op de zondagen Gaudete (derde zondag van de advent) en Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd) kan de kleur roze gebruikt worden. 

Liturgische gewaden

Gewoonlijk draagt een priester in de misviering de volgende liturgische kleding: een albe, als het ware een wit onderkleed, bijeengehouden door een cingel (liturgisch koord). Altijd draagt hij een stola die afhangt over zijn schouders in de liturgische kleuren van de dag, met in dezelfde kleur het kazuifel, een bovenkleed. De gewaden stammen in wezen uit de oude Romeinse tijd, toentertijd kleding van de gezagsdragers. Bij andere diensten draagt een priester in plaats van een kazuifel een koorkap, ook wel pluviale genoemd.

Ziekenzalving

Ik kom nogal eens vragen over de ziekenzalving tegen. Mag ik ze hier een keer op een rijtje zetten en een voor een beantwoorden.
Wat is het verschil tussen bedienen, laatste oliesel, sacrament van de zieken en ziekenzalving? Er is geen verschil. De term ziekenzalving is het officiële woord.
Vroeger kreeg je de ziekenzalving meestal vlak voor het sterven. Is dat nog zo? Dit sacrament is er voor mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn en dat ze vermoedelijk aan die ziekte zullen sterven. Ze hoeven dus niet te wachten tot het laatste moment.
Wie kan de ziekenzalving geven? Alleen een priester kan iemand dit sacrament geven.
Waarom is dit sacrament zo belangrijk voor een zieke? Door de ziekenzalving krijgt iemand kracht van God om zijn ziekte te dragen. Soms draagt het bij aan iemands genezing. De apostel Jocobus, die er in de bijbel over schrijft, vermeldt dat het ook zondevergevend is.
Wat raadt u aan? Mijn advies  is altijd om niet te lang te wachten. Dan is de zieke nog vaak helder van geest. Dan kunnen de familieleden – als zij dat willen – allemaal aanwezig zijn. Dan krijgt de zieke de kracht die hij bij zijn ziekte nodig heeft. En dat loopt hij of zij niet het risico dat er moeilijk op tijd een priester gevonden kan worden.

 Pastoor

GOEDE CHRISTELIJKE LITERATUUR

Het bisdom Roermond heeft sinds kort het Carolushuis, een verzendboekhandel. In de nieuwe catalogus vindt U een rijk aanbod van bijbels, gebedenboeken, catechese, werken op het gebied van liturgie,theologie, filosofie of naslagwerken over kerkelijke kunst. U kunt de catalogus aanvragen via tel. 0475- 386825. Ook kunt u bestellen via email: carolushuis@bisdom-roermond. nl of kijk op: http://www.carolushuis.nl.

Lectuurschap

Aan de achterste bank in de kerk is een leesplank bevestigd waarop u de nodige lectuur aantreft met informatie over actuele kerkelijke zaken. Ook zijn er kleine gebedsboekjes te verkrijgen voor een geringe bijdrage. Er ligt ook een prachtig boekje over Sint-Lambertus, patroon van onze kerk (kosten 3 euro), geschreven door een historicus. Kijkt u gerust eens en neemt kennis van de literatuur die ons geloofsleven en kennis verdiept. Aanbevolen!

Pagina 1: Algemeen
Pagina 2:1e H. Communie & H. Vormsel
pagina 3: Diverse berichten
Pagina 4:  Afscheid, installatie, jubileum  pastoors 
Pagina 5: Onderwijs
Pagina 6: Allerzielen vieringen