Pastoraal algemeen

Op Palmzondag woonde Bisschop Harrie Smeets de H. Mis bij in de Lambertuskerk Nederweert

Op Palmzondag werd in een volle kerk bisschop Harrie Smeets door Pastoor Sebastian van harte welkom geheten.

Na afloop werden de parochianen in de gelegenheid gesteld persoonlijk de bisschop een hand te drukken en hem kracht en sterkte te wensen. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt hetgeen de bisschop zeer waardeerde.

Palmzondag
Door de aanwezigheid van de bisschop op deze Palmzondagviering, die het begin van de Goede Week leidt naar Pasen, was deze aanwezigheid een bijzondere eer voor
de parochie en de inwoners van Nederweert.

 

Op foto
Bisschop omringt door misdienaars, acolieten, pastoor en koor van Budschop

WEDEROM KERSTSTAL MET BEWEGENDE BEELDEN IN DE ST. LAMBERTUSKERK  2013

Vele vrijwilligers zijn bezig geweest met de versiering van de kerk en de bouw van de Kerstal met beweegbare beelden. Het is nu wachten op het open gaan tijdens de gezinsmis die om zeven uur op Kerstavond begint. Op Kerstavond is er ook om elfuur een nachtmis.

Kerststal

De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van 25 december tot en met 1 januari. Alle middagen van twee uur tot half vijf. En natuurlijk ook na de H.H. Missen tot ca elf uur.
Het is beslist de moeite waard om een kijkje te nemen, de beelden in beweging te zetten en een kaarsje op te steken.

Op verzoek is de Kerststal voor groepen ook op nader af te spreken tijden open. Hiervoor dient u contact op te nemen met Tjeu Tinnemans (koster) tel. 633421

VIDEO KERSTSTAL

 

 

 

 

 

KERSTMIS

Kerststal in Lambertuskerk met bewegende beelden in Lambertuskerk s middags open

Op kerstavond (zondag 24 december) tijdens de gezinsmis van zeven uur wordt het kindje Jezus in de kribbe in de kerststal met de bewegende beelden gelegd. Dan gaan ook de lichtjes in de stal aan.

De beelden kunnen na de mis in werking worden gesteld. Dan zaagt de timmerman weer, speelt de herder op zijn doedelzak spint een vrouw achter een spinnewiel  en komt het water uit de waterput. Een knikengeltje betuigt vriendelijk zijn dank voor de centjes.

De beelden zijn een minuutje in werking na inworp van een muntje van 50 eurocent of een euro. De opbrengst is voor de kerk, die in deze kersttijd extra kosten heeft aan verlichting en verwarming, omdat de kerk iedere middag open is ter bezichtiging van de kerststal.

Komt het zien hoe een enthousiaste groep vrijwilligers in de week voor kerstmis in actie zijn (geweest) om op een deskundige wijze de kerststal op te bouwen en er voor te zorgen dat alles weer functioneert.

Behalve de gezinsmis om zeven uur is er in de Lambertuskerk op kerstavond (zondag) ook een nachtmis die om elf uur begint. De zang wordt verzorgd door respectievelijk het Dameskoor Cantantes en het Herenkoor St. Lambertus. Na de nachtmis is de kerststal ook open.

De kerststal is te bezichtigen van Kerstmis tot en met oudjaarsdag van twee uur tot half vijf  s-middags en ook tot ongeveer een half uur na de missen.

Op deze zondag komt de H. Mis om 9.30 uur s-morgens te vervallen. Op eerste kerstdag (maandag) en tweede kerstdag (dinsdag) is er om halftien een H. Mis.

Op oudjaarsdag zondag 31 december en op nieuwjaarsdag is er om 9.30 uur een H. Mis.

Op Nieuwjaarsdag (maandag) is er na de hoogmis van 10.00 uur een dubbele receptie in het Parochiecentrum bij gelegenheid dat men elkaar Nieuwjaar kan wensen. Tegelijk kan pastoor Schuffelers, die op 1 januari jarig is, worden gefeliciteerd met zijn verjaardag.

In de video hieronder kunt u al vast een kijkje nemen hoe de kerststal er uit ziet. Opgemerkt kan worden dat terplekke het er nog veel mooier uitziet. Het is de moeite waard een kijkje te komen nemen, de beelden in beweging te zetten en een kaarsje aan te steken bij het kindje Jezus.

 

ADVENT IS BEGONNEN (2015)

Ieder maakt zijn eigen adventskrans

Kinderen hebben in groep een aantal mooie Advents kransen gemaakt. Deze zijn tijdens de zaterdagavondmis door pastoor gezegend en hebben de kinderen de gezegende kerkskrans mee naar huis genomen om aan huis elke week voor Kerstmis een volgens kaars aan te maken.

Op foto een groep kinderen die de kerstkrans in het parochiecentrum samen hebben gemaakt.

(foto: Marlies v.d. Moosdijk)

 Gezocht: herdertjes, engeltjes, koningen, Maria en Jozef op kerstavond  (2015)

Uitbeelding kerstspel in kerk

 In de gezinsmis van Kerstavond wordt traditiegetrouw in de St. Lambertuskerk om 19.00 uur het kerstverhaal uitgebeeld door de kinderen zelf. Kinderen die op de basisschool zitten, mogen hieraan meedoen. Ze hoeven geen tekst van buiten te leren, maar beelden uit wat er verteld wordt.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en vind je het leuk om met het kerstspel mee te spelen, geef je dan op bij Pastoor Schuffelers. Maandagmiddag 21 december om 15.30 uur worden de rollen verdeeld en de kleding gepast. Het verhaal wordt één keer geoefend in de kerk.

De dameswerkgroep helpt daarbij. Opgeven: mail de naam, leeftijd en telefoonnummer van het kind naar Pastoor Schuffelers pastoor@kerknederweert.nl of doe een briefje met deze gegevens en een mailadres bij hem in de bus op Schoolstraat 2. Kinderen die zich hebben opgegeven, kunnen op maandagmiddag 21 december om 15.30 uur naar het parochiecentrum aan de achterzijde van de kerk gebracht worden en rond 17.00 uur weer opgehaald worden.

 Website orgelvienden

De Orgelkring Nederweert “vrienden van het Clerinxorgel” hebben een eigen website http://www.orgelkring-nederweert.nl . Hier is informatie te lezen over het orgel in de kerk en de orgelconcerten.

Zuster Anima herkozen als generaal-overste

Zuster Anima Christi van Eijk, die vroeger langdurig in Nederweert verbleef en daar regelmatig terugkeert, is afgelopen week opnieuw herkozen tot generaal-overste van de Dienaressen van de Heer en de maagd van Matará. De 40-jarige religieuze gaat nu voor de derde termijn deze wereldwijde zustercongregatie vanuit Rome leiden.
Zuster Anima werd op haar 28ste gekozen tot generaal-overste voor een termijn van zes jaar. Toen die verstreken was, werd de Nederweertse herkozen voor een tweede termijn. Volgens de statuten is een derde termijn eigenlijk niet mogelijk, maar de bisschop die toezicht op de congregatie houdt, gaf dispensatie.

De Servidoras del Seň y de la virgin de Matará vormen de vrouwelijke taak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Deze congregatie werd in 1984 in Argentinië door pater Carlos Miguel Buela gesticht. Inmiddels heeft de congregatie in ruim twintig landen kloosters gesticht. In ons land zijn vier kloosters, waarvan twee in Limburg (Brunssum en Valkenburg).

Het aantal blauwe zusters, die ook wel zo genoemd worden naar hun felblauwe habijt, is wereldwijd meer dan zevenhonderd.

Burgemeester Evers trots op kerktoren

Burgemeester H. Evers van Nederweert sprak bij de installatie van pastoor Schuffelers van ’een heel bijzondere gebeurtenis’. Het komt immers niet vaak voor dat een burgemeester vanaf het altaar de kerkgangers toespreekt. Hij heette pastoor Schuffelers ’van harte welkom’ namens het gehele gemeentebestuur en daarmee alle plaatsgenoten.

Pastoor Schuffelers is geboren in Maastricht en was tot voor kort pastoor in Maastricht. “Eerlijk is eerlijk”, zo ging burgemeester Evers in op de verschillen tussen Maastricht en Nederweert. “We hebben hier geen vette klei of rijke löss en geen sphinx of regout. Nederweert is gebouwd op turf en zandgrond. Dat was ploeteren, zo leert de overlevering, en dat ploeteren heeft door de eeuwen heen de cultuur en de omgangsvormen in onze dorpen en parochies zeer beïnvloed. Hier zijn vooral praktisch ingestelde en hardwerkende mensen.”

Kerkbezoek

Het kerkbezoek is een graadmeter voor een parochie: kerkelijke deelname aan de liturgische diensten geven aan een geloofsverbondenheid van parochianen en diepgang van christelijk leven. Onze parochie kent gelukkig nog de mogelijkheid om dagelijks de Heilige Mis mee te vieren. Wij nodigen u graag uit door de week en vooral in het weekend – de zondagsplicht is nog altijd van kracht! – met ons de geheimen van ons geloof te voltrekken en ons thuis te weten in de rust en sereniteit van ons Godshuis. Het doet je goed om samen rondom Christus en Zijn levensoffer en de Maaltijd van Jezus samen te komen. Graag reken ik op u!

Wees gegroet!

Misschien heeft u het ook wel gezien op het journaal (17 augustus). In Amerika zijn ze druk bezig een nieuwe stad te bouwen: een puur katholieke stad! En de naam is: Ave Maria. Met een prachtige kerk, die op kerstavond in gebruik wordt genomen. Mooie huizen en brede, veilige straten. Het idee voor deze stad komt van iemand met heel veel geld. Zijn doel is nobel: mensen helpen in de hemel te komen. Wat voor idee zit daar achter?
Enerzijds denk ik dat deze gelovige miljardair zoveel mogelijk verlokkingen en gevaren van de buitenwereld wil wegnemen. Zo zou een gelovig leven gemakkelijker kunnen worden.

Anderzijds zullen mensen in een gelovige gemeenschap elkaar sterken in het geloof: “en gij op uw beurt, versterk uw broeders, versterk uw zusters…”. Het idee van zo’n ’gelovig getto’ is al oud. Lees de brieven van de apostel Johannes maar eens. Hij leefde ook onder gelijkgestemden. Echter, deze ’Johannes-gemeenschappen’ bestaan niet meer. Er is geen spoor meer van te vinden. Toen konden ze de wereld al niet buitenhouden. Hoeveel moeilijker zal dat vandaag de dag zijn!
Jezus Christus zelf was niet bang voor de wereld. “Het woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. Hoeveel goeds heeft Hij niet kunnen doen voor zieken, lijdenden, zondaars? Daar is nabijheid voor nodig. Je moet er wel sterk voor in je schoenen staan. Kracht zoeken bij God.

Een gulden middenweg is ook hier het beste, lijkt mij: kracht en steun zoeken bij gelijkgestemden, ‘afstemmen op God’. Een dan, gesterkt, naar buiten treden om anderen op hun weg te sterken.

Jongerenkoor Voices moet stoppen

Jongerenkoor Voices heeft het kerkbestuur bericht dat het per 1 januari 2008 stopt. Dirigente Lieke Smeets kan zich door studie en werk niet meer voor honderd procent inzetten voor het koor. Een vervanger is op dit moment moeilijk te vinden. Bij het besluit om te stoppen speelt ook mee dat enige koorleden zich ook niet meer voor honderd procent kunnen geven. Enige leden moeten bedanken omdat zij wegens studie buiten Nederweert gaan wonen en anderen hebben werk. Hierdoor daalt het aantal leden tot tien of minder.
Het bestuur van Voices overweegt in juli/augustus van dit jaar tot een herstart te komen.

Afscheid ouderenkoor 2010

Het Ouderenkoor Sint-Lambertus heeft tijdens de H. Mis op de jaarlijkse vrijwilligersavond voor het laatst gezongen. Er waren te weinig mensen over om te zingen. In de loop der jaren zijn er tachtig leden geweest. Pastoor Schuffelers sprak niet alleen over een afscheid, maar ook over uitbreiden. De leden van ouderenkoor kunnen zich nu tijdens de HH. Missen over de hele kerk verdelen en meezingen.

Martelaren van Gorcum in stripalbum

Er is een stripalbum over de martelaren van Gorcum verschenen. Het heet De Tijdelijke Dood, van tekenaar en tekstschrijver Geert de Sutter. Het verhaal gaat over de negentien heilige martelaren van Gorcum, die op 9 juli 1572 zijn opgehangen. Zij waren slachtoffers van de godsdiensttwisten in die tijd.

Twee van de negentien martelaren komen uit deze streek. Naar Sint-Antonius is de schutterij van Boeket, die deze maand het prachtig verlopen OLS heeft georganiseerd, genoemd. De andere heilige uit deze streek is Sint-Hieronymus.

Het stripalbum is binnenkort te koop in het Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom Roermond. Bedevaartgangers naar Brielle kunnen het daar kopen. Het heiligdom in Den Briel is deze maand en in augustus iedere middag open van een tot vijf uur.

Pagina 1: iAlgemeen
Pagina 2:1e H. Communie & H. Vormsel
pagina 3: Diverse berichten
Pagina 4:  Afscheid, installatie, jubileum pastoors
Pagina 5: Onderwijs
Pagina 6: Allerzielen vieringen