Pastoraal algemeen

Pagina 2

Vormelingen 2022

 

UITNODIGING COMMUNICANTEN  2023 PAROCHIE ST. LAMBERTUS, NEDERWEERT.

In 2023 is er weer een mogelijkheid om de kinderen de Eerste Heilige Communie te laten doen.
Dit is een informatiebrief over de viering van de Eerste Heilige Communie in de Lambertuskerk te Nederweert. 
De Eerste Heilige Communie is op zondag 21 mei om 11.00 uur. 

Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zijn er 8 voorbereidingslessen voor de kinderen. Waarbij mijn eerste zorg is om een basisidee te geven over het belang van de Heilige Eucharistie en dat ze één zullen zijn met Jezus door de Heilige Communie te ontvangen. 
Daarom wil ik de kinderen van groep 4 en hoger uitnodigen en ik hoop dat ze het idee van de Heilige Eucharistie zullen kunnen begrijpen.

Deze voorbereidingen zou ik elk jaar in de Lambertusparochie willen laten plaats vinden.

Belangrijk: Mochten er nog ouders zijn die een communicantje willen aanmelden, dan kan dat nog vóór 14 november 2022 via email aan Pastoor Sebastian (pastoor@kerknederweert.nl)  Mocht er na die datum  nog iemand zijn om deel te nemen dan kunt u dit alsnog melden, zolang de voorbereiding nog niet is gestart en dat is ruim voor 1 maart 2023.  U krijgt dan bericht of nog kan worden deelgenomen.

Ik verzoek u daarom de naam van de ouders, naam van het communicantje, woonadres, e-mailadres, geboortedatum en doopdatum van het communicantje te mailen naar: pastoor@kerknederweert.nl 
U kunt ook die gegevens op een briefje zetten en in de brievenbus van de pastoor Schoolstraat 2 doen. Zich aanmelden kan ook middels een formulier op deze site.

De data, plaats en tijd van de lessen staan al vast (zie onderstaande lijst).

Data van de lessen: (DEFINITIEF)

maart: 1, 15, 22, 29.
april: 5, 12, 19.
woensdag  10 mei: 13.30  Rondleiding in de kerk
woensdag  17 mei generale repetitie in de kerk om 13.30 uur. Tijdens de repetitie zal er ook met de muziek geoefend worden.
zondag  21 mei  Eerste Heilige Communieviering in de H. Lambertuskerk, op zondag 11.00 uur.  

De wekelijkse communie voorbereidingslessen vinden plaats in het parochiecentrum de zaal naast de Lambertuskerk.

Tijdstip van de lessen: 13.30 – 14.15 uur.
De Ouder/verzorgers: brengen en halen zelf hun kind op.
Bij verhindering: afmelden via de mail aan Pastoor Sebastian.

Er is een ouderavond gepland op 29 november 2022 in het Parochiecentrum naast de Kerk om 19.30 uur. Deze duurt ongeveer een uur.

Als u vragen hebt, neem dan contact op via de volgende e-mail: pastoor@kerknederweert.nl

Hartelijke groet, Pastoor Sebastian.

27 COMMUNIECANTJES ONTVINGEN IN 2017 DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hieronder enkele foto’s van de viering die op  zondag 21 mei 2017 plaats had. (Foto studio TON)

H. VORMSEL vanaf 2007 volgt hieronder:

2022  20 VORMELINGEN

Op vrijdag 8 juli is om 19.00 uur de Vormselviering van 20 kinderen in de St. Lambertuskerk te Nederweert. 
Vormheer is deken Nevelstein  uit het dekenaat
Kerkrade.
De viering werd muzikaal opgeluisterd door het dameskoor Cantantes.

 Foto galery VORMELINGEN

VORMELINGEN 2019, 2020 en 2021 zijn geen foto’s van ontvangen.

VORMELINGEN 2018

2017       21 vormelingen

Vormelingen 27 januari 2017

 

Vormelingen 16 december 2017

 

2015 een verplaatsing van het H. Vormsel naar janauri 2016, waardoor in 2015 geen toediening heeft plaats gehad.

2016      22 vormelingen Geen groepsfoto gemaakt.

2014 Ontvingen 36 jongeren het H. Vormsel op 13 december.

Dit werd toegediend door mgr. Wiertz, bisschop van Roermond. Er is geen groepsfoto gemaakt en ziet u slechts 2 foto’s.

2014 bisschop Wierts vormsel

2014 bisschop Wierts vormsel

 

 

2013  Ontvingen 39 jongeren het Vormsel

Vormelingen 2013

Tijdens een plechtige viering in de kerk ontvingen 39 jongeren  van de St. Lambertusparochie op vrijdag 10 december het Heilig Vormsel. De toediening had plaats door deken Franken.

 

VORMELINGEN  2012

Vormelingen 2012

Op vrijdag 7 december heeft vicaris Maessen in de heilige mis van 19.00 uur in de Lambertuskerk het Heilig Vormsel toegediend aan 48  jongeren van groep acht an de basisscholen De Klimop, De Bongerd en De Kerneel.

VORMELINGEN 2011

Vormelingen 2011

Op zondag 27 november 2011 ontvingen de jongeren uit de St. Lambertusparochie het Heilig Vormsel.
Allen van harte gefeliciteerd.

VORMELINGEN 2010

Op vrijdag 15 januari 2010 werden de kinderen van de Nederweerter basisscholen gevormd door mgr. E. de Jong. 

 

2009 Heeft er geen vormsel toediening plaats gehad omdat in eind 2008 het vormsel plaats had en in 2010 begin van het jaar. Het was dus slechts een korte tussen periode.

VORMELINGEN 2008

Vormsel 2008

 

Vormselviering vrijdag 12 december 2008 door Mgr. Wiertz bisschop van Roermond.

vormsel dec. 2008 mgr. Wiertz spreekt de vormelingen toe

 

vormsel dec. 2008 mgr. Wiertz

VORMELINGEN 2007

Vormelingen 2007

 

 


Pagina 3