Pastoraal algemeen

Pagina 1 van deze rubriek met zes pagina’s (door op pagina te klikken kunt u direct op deze pagina die u wil bezoeken)

Pagina 1:  Algemeen is deze pagina
Pagina 2:1e H. Communie & H. Vormsel
pagina 3: Diverse berichten
Pagina 4: Afscheid, installatie, jubileum  pastoors 
Pagina 5: Onderwijs
Pagina 6: Allerzielen vieringen

Spreekuur pastoor

Spreekuur van pastoor op afspraak telefoon 0495-631317 . U kunt ook per mail pastoor bereiken mailto.  Bij voorkeur niet op woensdag omdat dit de vrije dag is van pastoor.

Collecte tijdens uitvaart is niet voor het lezen van Missen’

De collecte tijdens een uitvaartdienst is niet bestemd voor het lezen van  een of meerdere Missen voor de overledene.  De collecte is bestemd voor het onderhoud, verwarming en verlichting van de kerk en voor pastorale diensten.

Muzikale ondersteuning bij uitvaartdiensten

Tijdens de vergadering van het kerkbestuur in april is de afspraak gemaakt dat de uitvaartdiensten in principe muzikaal worden opgeluisterd door parochiekoren, met name het heren- en het dameskoor. In gevallen dat men kiest voor een ander koor, is overleg met de pastoor vooraf noodzakelijk.
Onze parochiekoren hebben een repertoire dat past bij het biddend afscheid nemen van overledenen. Jarenlange ervaring leert ons dat zij door tekst en muziek zorgen voor een plechtige viering van de uitvaartliturgie. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de overledene bij een ander koor heeft gezongen dat nu de uitvaartliturgie muzikaal wil ondersteunen. Neem altijd eerst vooraf contact op met de pastoor, voordat u afspraken met muziekgroepen maakt.

Gestichte jaardienst

Bij menigeen is het onbekend wat een gestichte jaardienst inhoudt. Het wil zeggen dat men gedurende een periode van tien of twintig jaar een H. Mis laat lezen voor de zielenrust van een overledene, op diens sterfdag of verjaardag of een andere datum. De kosten van een gestichte jaardienst bedragen 210 respectievelijk 420 euro. Het is een document dat ondertekend wordt door de stichter, het kerkbestuur en het bisdom. Vaak is het raadzaam bij het overlijden van de laatste ouder goede afspraken te maken omtrent de Misvieringen na het overlijden van een ouder of familielid. Op de pastorie kunt u terecht voor meer informatie. Zij rekenen op ons gebed voor hun zielenrust.

Kruisjes overledenen

Voor iedere overledene die vanuit onze kerk wordt begraven, is nu een kruisje beschikbaar. Het kruisje wordt tijdens de requiemmis geplaatst in een passende lijst die op de communiebank staat. Na de misviering wordt het kruisje bevestigd op een hangbord achter in de kerk en blijft daar tot het einde van het kerkelijk jaar. De houten kruisjes en het hangbord zijn gemaakt door een vrijwilliger, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. De kruisjes vervangen de bidprentjes die tot nu toe in een vitrine onder de toren te zien waren.

Mis door de week

In onze parochie is er gewoonlijk iedere dag een Eucharistieviering. Gewoonlijk ’s-avonds om 19.00 uur in de Mariakapel op dinsdag, donderdag en vrijdag en op maandag in het Zorgcentrum St. Joseph. 

Een vaste groep gelovigen viert de H. Mis mee. Als pastoor ben ik hen daarvoor van harte dankbaar. Anderzijds denk ik wel eens: veel meer mensen kunnen de H. Mis meevieren om Gods genade af te smeken en de heer te danken voor Zijn zegen. Een half uur van gebed, van dankzegging, van stil worden in jezelf, van bij de heer te zijn. Komt u met ons meevieren! U zult de rijkdom van dit half uur samen bidden ervaren als een moment van genade dat je nadien niet graag meer wilt missen. Van harte uitgenodigd!

Mariakapel open

De Mariakapel in onze kerk is dagelijks geopend en velen maken er gebruik van om te bidden bij Onze Lieve Heer en Zijn Moeder, of de voorspraak van andere heiligen in te roepen. Een ruimte van gebed, bezinning en stilte, waar iedereen welkom is, om tevens te bidden voor de intenties die je ter harte gaan.

Loopt u gerust binnen, het omgaan met God en Zijn heiligen komt een mens altijd ten goede..Velen maken hiervan gebruik om te bidden bij de beeltenissen van de heilige Familie, Maria, Sint-Antonius en Sint-Gerardus. U bent van harte welkom voor stil gebed, voor het meebidden van het rozenkransgebed woensdagmiddag om drie uur, om het aansteken van een kaars. Een bezoek aan deze bijzondere gebedsruimte doet een mens echt goed. Welkom!

Bloemen in Mariakapel

Bijna iedere week ligt er wel een bos bloemen in de Mariakapel. Soms ook wel meer. De bloemen worden in vazen gedaan en bij het Maria-altaar gezet. Omdat de kapel een paar keer per dag gecontroleerd wordt, blijven de bloemen nooit lang zonder water. Dank u wel aan de onbekende gevers. En…goed voorbeeld doet goed volgen!

Dank voor de bloemen

Mothers prayers

Een goed initiatief is ontstaan: moeders bidden met regelmaat voor hun gezinnen. In korte tijd zijn er verschillende gebedsgroepen ontstaan en wij willen van harte onze sympathie uitspreken voor deze goede en belangrijke zaak: bidden voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van jonge mensen. Wij bidden in het rozenkransgebed op woensdagmiddag, bij de aanbidding op vrijdag en in de Misviering voor deze intentie. Wellicht kan er in onze parochie een groep van moeders het voortouw nemen. Meldt u zich bij de pastoor die graag zijn medewerking zal verlenen.

Herenkoor

Het herenkoor kon fris en jong bloed gebruiken. Het jongste lid wil een cursus Gregoriaans gaan volgen, maar zou graag met een lid van het herenkoor daar naartoe gaan.
Wie met het herenkoor wil meezingen, kan zich aanmelden op de pastorie of bij een van de leden van het koor. Aanmelden houdt niet de verplichting in om de cursus Gregoriaans te gaan volgen. Het koor repeteert op donderdagavond in het parochiecentrum. Loop daar eens binnen voor een kennismaking.Pagina 1: iAlgemeen

Pagina 1: Algemeen is deze pagina
Pagina 2:1e H. Communie & H. Vormsel
pagina 3: Diverse berichten
Pagina 4:  Afscheid, installatie, jubileum  pastoors
Pagina 5: Onderwijs

Pagina 6: Allerzielen vieringen