Pastoors sinds 1428

Lijst van pastoors vanaf 1428 in de St. Lambertusparochie Nederweert

In de voor ons bekende archieven hebben wij geen gegevens aangetroffen van pastoors vanaf 1062 tot voor de benoeming van pastoor van der Steen die in 1579 is overleden. Mocht iemand daar wel over beschikken neem dan contact op met het kerkbestuur die dan het overzicht zal completeren.

Van benoeming
tot ontslag

Naam pastoor

Bijzonderheden                                    

1428  –   ?

Lambertus van Heelt

maakt zijn testament

?       –  1579

Antonius a. Lapide (van der Steen)

Voorstander v.d. Kath. identiteit van Nederweert gedurende de
Reformatie. Geboren in Overpelt. Deken van Weert. Overleden in Nederweert in 1579.

?       –  1599

Andries Driessen

 

1599   –   1607

  Wilhelmus Breugels

Overgeplaatst naar Antwerpen

1607   –   1620

  Peregrimus Vogels

 Deken van Nederweert, daarna Aken Canoniek Aartspriester, benoemd tot bisschop van Roermond (gestorven voor de wijding op 4 oktober 1649).

1621   –   1657

Arnoldus Strickers

 

1658   –   1673

Franciscus van den Borcht

 

1673   –   1680

Andreas Wouters

 

1680   –   1715

Egidius Gabriëlis

 

1715   –   1725

Michael Gabriëlis

 

1727   –   1746

Henricus Bernardus de Haes

Getuigt van armoedige staat v.d. bewoners van Nederweert. Pleit voor restauratie van de bouwvallige kerk.

1747   –   1795

Lambertus Stoutemans

 

1796   –   1817

Michael Stoutemans

Franse bezetting, menig kerkelijke kostbaarheid moet worden verborgen. Ook pastoor duikt onder

1817   –   1835

M. Deckers

 

1835   –   1846

Wilhelmus Scheyven

Grote verbouwer van de kerk

1846   –   1852

J. J. van Wis

 

1852   –   1879

Joannes Erens

Stichting parochie Ospel; Klooster Franciscanessen; RK meisjesschool en St. Jozefgesticht

1880   –   1884

L. van de Winkel

 

1884   –   1889

L. Sevriens

 

1889   –   1892

Alex Meuwissen

 

1892   –   1904

J.H.G. Kerbosch

 

1904   –   1916

J. H. Pijls

Wereldoorlog I

1916   –   1934

Leon H. Veltmans

 

1934   –   1945

J.G.T.I  Krijn

Wereldoorlog II

1945   –   1953

J.W.J. Krijns

Herstel oorlogsschade kerk en interieur

1953   –   1964

J. H. Kessels

 

1964   –   1977

W. Cox

 

1978   –   1985

M. Claessens

Wijziging inrichting Mariakapel. Schilderwerk interieur kerk (1980) en herstel kerktoren (1983)

1985   –   1987

J. In de Kleef

 

1988   –   1994

W. Miltenburg

 

1994   –   1995

L. Creemers

(tot 01-05-1995)

1996   –   2007

Ed  Mutsaerts 

(van22-06-1996 tot  15-10-2007)
2000: Vitalisering parochie kerkhof;
2001/2002: Grote restauratie resp.vernieuwing gewelven zuidbeuk, schilderwerk interieur; 2003: Bouw parochiecentrum.

2007 – 2022

René Schuffelers

(van 01-12-2007 tot 9 januari 2022)

 2022 –
 Sebastian Eriyangalath
 van 1 mei 2022 –