Organisatie

Parochiekantoor: Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert .(gelegen achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof. Brievenbus is aanwezig).

Openingstijden kantoor:
maandag: voormiddag van 10.00-11.00 uur.
Voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen en vele andere zaken de parochie betreffende. Telefoon 0495-625887 of per mailto

Informatie over financiële zaken, kerkbijdrage en grafrechten: M. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto

Pastorale aangelegenheden Tot nader bericht is geen pastoor op pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert aanwezig

Pastoor: van de parochies tot nader bericht is er geen pastoor:
St. Lambertus Nederweert
St. Rochus Budschop en
St. Gerardusmajella Nederweert-Eind
Telefoon 0495-631317 

 

Voor het overmaken van: Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk (groot onderhoud) etc. bankrekening nr. NL80 RABO 0135507227 bij de Rabobank Nederweert  t.n.v. Kerkbestuur Sint-Lambertus te Nederweert. Bij giften voor  onderhoud vermelden “onderhoud”

Parochiecommissie

Functie Naam Telefoonnummer e-mail
   Pastoor/voorzitter/pastorale zaken vacant 0495-631317 pastoor
    Secretaris vacant    
   Administrateur / penningmeester M. Tinnemans 0495633421 penningmeester
   Overige bestuursleden      
  Beheer gebouwen administratief  
H. Scheijven 0495-625335 bouwzaken
  Beheer gebouwen technisch
Fr. van der Kemp
  bouwtech
 Algemene zaken & website G. Vissers 06-51883234  az / web kerk 
  Technisch beheer begraafplaats vacant idem afv. Federatie BENO
   
  Kapel Schoor Fr. van Eijk  0495-625288  schoor
   Kosters      
   Koster M. Tinnemans 0495-633421 koster
   Koster W. Verheggen-Knapen 0495-632684  
   Koster (hulp) G. Wullems 0495-633436  
       
   Administratie kantoor parochie centrum   0495-625887 e-mail

BESTUURSZAKEN/PAROCHIECOMMISSIE

Parochiecommissie zoekt secretaris

Sinds het overlijden van Ton van der Sande (zie hieronder) is de commissie op zoek naar een secretaris. Deze is beging 2018 nog steeds niet gevonden. Wenst u de Parochiecommissie helpen en u heeft belangstelling voor die functie of u kent iemand in uw naaste omgeving om die taak op zich te nemen, laat dit dan aan een van de commissieleden weten dan kunt u zich melden. Zie namen hiervan in de index “Organisatie”.

Parochiecommissie St. Lambertus (Nederweert) en St. Rochus (Budschop) (2017)

Beide commissies hebben besloten voortaan de vergaderingen in een gemeenschappelijke overleg te houden.  Zij zullen alle zaken die betrekking hebben op beide parochies gemeenschappelijk regelen. De financiën blijven gescheiden.

FEDERATIE BENO (Budschop – Eind – Nederweert – Ospel)   
Zie in deze rubriek de pagina “Federatie”  

Personele zaken VRIJWIILGERS Zie rubriek “Vrijwilligers”