Organisatie

Parochiekantoor: Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert .(gelegen achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof. Brievenbus is aanwezig).
Openingstijden kantoor:
maandag: voormiddag van 10.00-11.00 uur.
Voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen en vele andere zaken de parochie betreffende. Telefoon 0495-625887 of per mailto

Informatie over financiële zaken, kerkbijdrage en grafrechten: M. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto

Pastorale aangelegenheden 

Pastoor Sebastian Eriyangalath
Pastorie: Schoolstraat 2, 6031 CW  Nederweert
Telefoon: 0495-631317
Mobiel tel.: 06 25353895  ;  e-mail :  pastoor
Ziekenbezoek Voor bezoek aan een zieken kunt u contact opnemen met de pastoor.
H. Communie thuis. Thuis wonende ouderen en/of zieken die thuis H. Communie willen ontvangen, zal hiervoor elke vrijdag de gelegenheid zijn. U dient dit tijdig te vragen zowel telefonisch bij pastoor of te melden tijdens de kantoor uren in het parochiecentrum.
Ziekenzalving of pastorale zorg. Ook hiervoor wordt u in de gelegenheid gesteld. Neem daarvoor contact op met  pastoor Sebastian. Zie telefoon of e-mail hierboven vermeld.
Bezoek aan pastoor op de pastorie
Wenst u een bezoek of gesprek te hebben met de pastoor dan kunt u daarvoor contact opnemen met de pastoor op elke dag m.u.v. maandag.

Andere parochiele zaken
Voor het overmaken van: Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk (groot onderhoud) etc. bankrekening nr. NL80 RABO 0135507227 bij de Rabobank Nederweert  t.n.v. Kerkbestuur Sint-Lambertus te Nederweert. Bij giften voor  onderhoud vermelden “onderhoud”

Parochiecommissie :

BESTUURSZAKEN/PAROCHIECOMMISSIE

Parochiecommissie St. Lambertus (Nederweert) en St. Rochus (Budschop) LARO

Beide commissies hebben besloten voortaan de vergaderingen in een gemeenschappelijke overleg te houden.  Zij zullen alle zaken die betrekking hebben op beide parochies gemeenschappelijk regelen.

 

Functie

Naam Telefoonnr. e-mail
Pastoor/voorzitter/pastorale zaken   LARO
Sebastian Eriyangalath
0495-631317 pastoor
Secretaris LARO
P. Slegers  0495-633664 secretaris
Administrateur / penningmeester LARO
M. Tinnemans 0495-633421 penningmeester
   Overige bestuursleden      
Beheer gebouwen St. Rochus RO
J. Evers
0495-633410
budschop
Kapel Schoor LA Fr. van Eijk  0495-625288  schoor
Technisch beheer begraafplaats LA Fr. Heynen 06-52460585 begraafplaats
Algemeen o.a. koren W. Robben   mail
Beheer gebouwen  LARO H. Scheijven 0495-625335 gebouwen
Algemene zaken & website LA G. Vissers 06-51883234  az / web kerk 
   Kosters      
   Koster W. Verheggen-Knapen 0495-632684  
   Koster (hulp) G. Wullems 0495-633436  
       
   Administratie kantoor parochie centrum   0495-625887 e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATIE BENO (Budschop – Eind – Nederweert – Ospel)   
Zie in deze rubriek de pagina “Federatie”  

Personele zaken VRIJWIILGERS Zie rubriek “Vrijwilligers”