Vrijwilligers archief pagina 1-2-3

VERDIENSTEN  PAROCHIE VRIJWILLIGERS

INHOUD VAN DEZE PAGINA

St. Lambertusinsigne
De eerste uitreiking
Dit jaar 2022 uitgereikt
Uitgereikte insignes

ST. LAMBERTUSINSIGNE VOOR VRIJWILLIGERS VAN DE PAROCHIE

Sint-Lambertus insigne in Brons, Zilver en Goud. voor vrijwilligers van de Sint-Lambertus parochie sinds 2004.
Het Sint Lambertusinsigne met oorkonde wordt toegekend en opgespeld aan vrijwilligers, die onafgebroken:

  • tien jaar of langer (brons),
  • twintig jaar of langer (zilver) en
  • dertig jaar of langer (goud) in onze parochie en voor de kerk actief zijn.

Op het insigne is een afbeelding van Sint-Lambertus, patroon van onze kerk, afgebeeld. Als voorbeeld voor de beeltenis diende een ruim 250 jaar oud kazuifel, dat de pastoor op Palmzondag draagt.

St. Lambertusinsigne

INHAALSLAG

Omdat de insignes dit jaar voor het eerst worden uitgereikt, is er een hele groep vrijwilligers die voor een van de drie soorten in aanmerking komt. De parochie maakt dit jaar (2005) een inhaalslag. Zo’n zestig parochianen-vrijwilligers krijgen in de loop van het jaar een Lambertusinsigne. Begonnen is met drie gouden insignes. Later in het jaar volgen de andere.
Bij de uitreiking zei pastoor Mutsaerts dat in de Sint-Lambertusparochie meer dan 130 parochianen op velerlei gebied onbetaald vrijwilligerswerk verrichten en daardoor een onmisbare steun voor het kerkbestuur zijn.
Vrijwilligers zijn werkzaam bij het onderhoud van de gebouwen, het kerkhof, het interieur en koperwerk. Er is een bloemsiergroep, er zijn parochianen die rondgaan voor de vastenactie en de actie Kerkbalans en er is een groep die op ziekenbezoek gaat.
Het is goed om te weten dat het insigne wordt toegekend aan vrijwilligers die een onafgebroken periode van 10, 20 of 30 jaar in onze parochie zich vrijwillig hebben ingezet.

v.l.n.r. de dames van IJzendoren, Poell-van den Heuvel en Bongers-Rijnders

Drie parochianen van de Sint-Lambertusparochie in Nederweert hebben een gouden vrijwilligersinsigne ontvangen. Het zijn de dames P. Bongers-Rijnders (rechts), L. Poell-van de Heuvel (midden) en J. van IJzendoorn-Bongers (links). Pastoor E. Mutsaerts reikte in het voorbije weekend de insignes uit.

De dames Bongers en Poell hebben zich 37 jaar ingezet onder meer als lid van de verwelkomingsgroep nieuwe parochianen, de koperpoetsgroep en de acties Kerkbalans en de Vastenactie. Mevrouw IJzendoorn, dochter van de ‘gouden’ mevrouw Bongers, was drie periodes lid van het kerkbestuur, verzorgt de kinderwoorddiensten en viel weleens is als dirigent van het jeugdkoor.

De drie gouden vrijwilligersinsignes waren de eerste van de Lambertusparochie. Met de insignes wil het kerkbestuur uiting geven aan de waardering en dankbaarheid, die de parochie verschuldigd is aan de vrijwilligers. Er zijn insignes in drie metalen: goud (verguld) voor dertig of meer jaren als vrijwilliger, zilver voor twintig jaar of meer en brons voor tien jaar of meer. Op het insigne is Sint-Lambertus afgebeeld.

Op de avond van de Ceciliaviering van het dameskoor zijn drie Lambertusinsignes uitgereikt. De dames T. Linssen-Hoeben en A. Bongers-Vossen kregen een zilveren insigne; zij zijn twintig jaar bij het koor. Mevrouw H. Hendrikx-Saes ontving een bronzen insigne; zij zingt tien jaar in het dameskoor. 

PAROCHIE VRIJWILLIGERSAVOND 2023

Donderdagavond had, traditie getrouw de jaarlijkse parochie vrijwilligersavond plaats van Nederweert, Budschop en kapel Schoor. Dit jaar namen voor het eerst ook de vrijwilligers van de St. Rochus parochie hier aan deel.
De avond begon zoals gebruikelijk met een H. Mis uit dankbaarheid. Tijdens deze dienst werden ook de overleden vrijwilligers herdacht.

Aansluitend aan de dank Mis werden alle vrijwilligers welkom geheten in zaal Centraal door Pastoor Sebastian. Hij dankte namens het parochiebestuur alle vrijwilligers voor hun tomeloze vrijwillige inzet voor de parochies.
In totaal zijn er ruim 100 vrijwilligers waarvan een aantal in twee of meer werkgroepen werkzaam zijn. Hij wenste tot slot allen een gezellige avond.
Vervolgens ging hij over tot het uitreiken van het St. Lambertus insigne met oorkonde aan vier vrijwilligers.

St. Lambertusinsigne In Brons is toegekend aan: Jan Janssen (Kerkhof- en Kerststalploeg).
Well Kluskens (koor Schoor) was niet aanwezig maar zal bij gelegenheid alsnog het speldje ontvangen.
St. Lambertusinsigne In Goud ontving Hans Sieben (organist kapel Schoor)
Een bijzonder aandacht was er  voor  Annie Schroijen-Stultiens. Zij is n.l. veertig jaar lid van koor Schoor. Zij ontving een oorkonde met een bos bloemen.

De vrijwilligersavond, die zeer goed werd bezocht, had ook dit jaar door omstandigheden niet plaats op de 1e donderdag van maart.

VERDIENSTEN PAROCHIANEN 2022

Donderdagavond 8 september 2022 kwamen de vrijwilligers van de St. Lambertusparochie bijeen om samen een welverdiende  vrijwilligersavond te vieren. Twee jaar is deze bijeenkomst, vanwege Covid niet georganiseerd.

De avond begon met het vieren van een H. Mis uit dankbaarheid. Na afloop werd de avond in zaal Centraal in een gezellige sfeer voortgezet.
De bijeenkomst werd geopend door pastoor Sebastian die de vrijwilligers dankte voor hun tomeloze inzet voor de parochie. Vervolgens konden allen genieten van een wel verdiend heerlijk buffet met diverse gerechten.

Daarna ging pastoor Sebastian over tot de huldiging van 15 jubilarissen die in het zonnetje werden gezet.
Het Bronzen insigne met oorkonde van verdiensten werden opgespeld bij: Truus van Eijk-Wijen, Annie Pepels-Koks, Toos Velings-Vossen, Mientje Wulms-Knapen, Emmy Vestjens-van Meel, Bert Verheggen  en Jo de Wit. 
Het insigne in Zilver met oorkonde van verdiensten werden opgespeld bij: Mia Kessels-Smolenaers, Annie Scheijven-Meulen, Sjra Wullems, M. Konings-Donkers, N. Oosterhout-Geurts, Toos Ramakers-Stultiens en A. Verschuren-Stultiens. Laatste 2 genoemde waren verhinderd en zullen het insigne met oorkonde thuis ontvangen.
Tot slot was het Toos Verdonschot-van Loon die 40 jaar de leiding heeft over de Bloemsiergroep. Zij ontving de oorkonde met een bos bloemen.

De parochie telt 12 vrijwilligersgroepen met in totaal 87 vrijwilligers. Het zijn er ruim 120 geweest. Dat wil zeggen dat er momenteel behoefte is aan uitbreiding van de vrijwilligers groepen.
U kunt ook Tjeu Tinnemans telefoon 06-22512256 benaderen die u verder zal verwijzen of een mail naar info@kerknederweert.nl .

Het orkest zorgt voor gezellige muziek.

Het orkest zorgt voor gezellige muziek.

VERDIENSTEN PAROCHIANEN 2012

Vrijwilligersavond 2013 met uitreiking Lambertusinsigne voor vier parochianen

Op donderdag 10 januari 2013 had er een goed bezochte jaarlijkse vrijwilligersavond plaats.
Vier parochianen van de Sint-Lambertuskerk, hoewel een uit Budschop, hebben  donderdag op de jaarlijkse vrijwilligersavond, het Lambertusinsigne ontvangen. Pastoor R. Schuffelers reikte drie bronzen insignes uit aan mevrouw Judith van der Heijden-Crins (Alexanderstraat 2, foto links) die tien jaar bij de bloemsiergroep is, aan de heer Vic Kees (Schoolstraat 10. niet op foto), die eveneens tien jaar administratieve taken vervult met name het archief, en aan de heer Henk Sieben (Agneshof  25, tweede foto van links), die tien jaar in de kascontrolecommissie zit, vaak invalt als organist en de helpende hand uitsteekt als de orgelstemmer komt of andere werkzaamheden aan het orgel worden verricht en hij is lid van Stichting Orgelvrienden Nederweert.

 Pastoor R. Schuffelers (Schoolstraat 2) kreeg een zilveren Lambertusinsigne op zijn jasje bevestigd door het kerkbestuurslid Lies Roost (onder het toeziend oog van Ton van der Sande die de toekenning bekend maakte.) Hij is vijf jaar pastoor in onze parochie (derde foto van links). Op de foto rechts een gezellig samenzijn op de vrijwlligersavond.

UITREIKING ST. LAMBERTUSINSIGNE OP DE VRIJWILLIGERSAVOND 2013

De vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van de St. Lambertusparochie had plaats op 9 januari 2014. Zoals gebruikelijk begon ook deze avond met een H. Mis uit dankbaarheid en werd de avond voortgezet in zaal Centraal met een gezellig samenzijn en een heerlijk buffet. De avond werd iets minder goed bezocht dan voorgaande jaren. De vermoedelijke reden zou kunnen zijn, zoals enkele opmerkte een te vroege uitnodiging voor die avond, waardoor deze aan de aandacht is ontsnapt.
Tijdens de avond werden een aantal vrijwilligersinsignes (St. Lambertusinsigne) uitgereikt aan enkele vrijwilligers voor hun verdiensten in de parochie.
Na een toespraak werd door pastoor Schuffelers het insigne opgespeld bij:
In Brons Wiel Smolenaers en in Zilver Tjeu Claassen als vrijwilliger voor het kerkhof onderhoud.
Tjeu Tinnemans ontving het insigne in Zilver. Hij is koster, bestuurslid, penningmeester, kerhof administratie en is verder nog met een aantal taken in de parochie en nu Federatie belast.
Enkele vrijwilligers die niet aanwezig waren en gehuldigd zijn waren niet aanwezig maar krijgen bij gelegenheid het insigne opgespeld. Dit zijn in Brons voor Jo. Kneepkens en in Zilver André van Deursen, Hermana Coolen en Dree Caris.

Op foto ziet achtereenvolgend Tjeu Tinnemans, Tjeu Claassen en Wiel Smolenaers en een foto van een groep vrijwilligers.

HULDIGING VRIJWLLIGERS  2014

Marlies van de Moosdijk

Op donderdag 15 januari 2015 had de gebruikelijke jaarlijkse bindingsavond voor de vrijwillgers van de parochie plaats. In de parochie verrichten ruim 100 vrijwilligers hand en spandiensten. Welke groepen dit zijn kunt u lezen in de rubriek “Organisatie”  in de pagina “Vrijwilligers”.

Voor die vrijwillige inzet bied het bestuur jaarlijks een feestavondje aan, die begint met een dankmis en vervolgens een gezelliug samenzijn met een heerlijk buffet in zaal Centraal tegenover de kerk.

Op foto links ontvangt Marlies van de Moosdijk de Zilveren vrijwilligers speld en rechts Toos Wullems het Bronzen vrijwilligers speld. Klik op foto om te vergroten. Anny Stienen en Jan Verhijden konden door omstandigheden niet aanwezig zijn en zal pastoor op korte termijn deze aan huis bezoeken en het insigne opspelden.

Toos Wullems

 

HULDIGING VRIJWILLIGERS 2015 tijdens BINDINGSAVOND 2016

De bindingsavond is gehouden op donderdag 14 januari 2016. De avond begon met een dank Mis in de St. Lambertuskerk en werd verder voortgezet in zaal Centraal met te beginnen een heerlijk koud- resp. warmbuffet. Daarna was er de zanggroep “Tössedoôr” die de avond opluisterde met mooie bekende liedjes, die velen konden meezingen.

Voor de verdiensten voor de parochie als vrijwilliger worden jaarlijks op deze avond de St. Lambertus vrijwilligersinsigne opgespeld.

Pastoor Schuffelers die alle vrijwilligers dankte voor hun inzet het afgelopen jaar deelde mede dat de parochiecommissie v/h kerkbestuur besloten heeft het insigne in Brons voor 10 jaar trouwe dienst als vrijwilliger toe te kennen aan:
mvr. M. Hekers-van Gemert lid van de koperpoetsgroep en  dhr. J. Timmermans als lid van de kerhofonderhoudsploeg.
Eerst genoemde was niet aanwezig en zal pastoor haar bezoeken om alsnog het insigne op te spelden.
Het Zilveren St. Lambertusinsigne voor 20 jaar trouwe dienst als vrijwilligers is toegekend aan:
mvr. H. Beelen-Oosterbos als organist bij het dames- en herenkoor en aan dhr. P. Moonen als lid van de kerkhof onderhoudsploeg.
Helna Beelen was verhinderd en werd zij na de zaterdagavondmis achter het orgel vandaan gehaald waarna pastoor haar het insigne opspelde onder dank en een applaus van de aanwezigen.

Toekenning St. Lambertusinsigne  2017 uitgereikt in 2018.

Op de j.l. donderdag gehouden avond voor de vrijwilligers van de St. Lambertusparochie is aan twee leden het St. Lambertusinsigne opgespeld door pastoor Schuffelers. Dit insigne is opgespeld bij de heer M. Beerens die 10 jaar mede gezorgd heeft voor het op orden houden van de begraafplaats bij de kerk en aan mevrouw T. Tinnmenans-Greijmans, zij zorgde 10 jaar op allerlei gebied voor de kerk onder anderen als collectant en bewaking bij open dagen. Een derde vrijwilligster waaraan ook het insigne is toegekend was die avond verhinderd. Pastoor zal bij gelegenheid alsnog het insigne opspelden.
Zoals gebruikelijk is de avond ingezet met een H. Mis uit dankbaarheid met aansluitend een gezellige avond in zaal Centraal. Op deze avond is aan alle vrijwilligers dank gebracht voor hun inzet in het afgelopen jaar.

VRIJWILLIGERS INSIGNE TOEGEKEND AAN ZEVEN VRIJWILLIGERS  2020

Traditie getrouw werd voor de vrijwilligers van de St. Lambertusparochie de  vrijwilligersavond gehouden. Deze avond begon, zoals gebruikelijk, met een H. Mis uit dankbaarheid waarna een gezellige voortzetting van die avond plaats had in zaal Centraal, waarbij een heerlijk buffet zorgde voor de inwendige mens.

Pastoor Schuffelers dankte alle vrijwilligers voor de verdiensten die men voor de parochie heeft op velerlei gebied.

De parochie telt 12 werkgroepen o.a.: Bloemsier, Catechese, Collectanten, Kerkhof,  Koperpoets, Lectoren, Opendagen/Kerststal  en de Koren. Met in totaal ruim 140 vrijwilligers waarvan een aantal in twee of meer werkgroep en werkzaam zijn.
Zoals gebruikelijk ontvingen een aantal vrijwilligers het St. Lambertusinsigne van verdiensten met bijbehorende oorkonde.
In Brons is toegekend aan: Ine Geenen-Sieben, Annie Stultiens-van de Heuvel, Doortje van der Vleuten en Jo van de Voort.
In Zilver insigne ontving Zus Sieben en Harrie Roost.
In Goud insigne ontving Tjeu Tinnemans.
Enkele vrijwilligers die voor het vrijwilligersinsigne in aanmerking kwamen en niet aanwezig, waren zullen binnenkort bezoek van pastoor kunnen verwachten die hun thuis het insigne met oorkonde zal uitreiken.

Enkele werkgroepen willen graag nog wat uitbreiding met vrijwilligers.
Heeft men belangstelling om ook te gaan deelnemen aan een van deze werkgroepen, neem dan contact op met een van de werkgroepen. Informatie daarover kunt u elke maandag, woensdag en vrijdag verkrijgen in het parochiecentrum tussen 10 en 11 uur voormiddag tel. 0495-625887.

Pagina 1 : Bestuurszaken
Pagina 2 : St. Lambertusinsigne verdiensten parochie vrijwilligers
Pagina 3 : Kerkelijke- en Burgerlijke- onderscheiding parochie vrijwilligers
Terug naar pagina Archief Algemeen