Vrijwilligers archief pagina 1-2-3

BESTUURSZAKEN

Pagina 1 : Bestuurszaken (deze pagina)
Pagina 2 : St. Lambertusinsigne verdiensten parochie vrijwilligers
Pagina 3 : Kerkelijke- en Burgerlijke- onderscheiding parochie vrijwilligers
Terug naar pagina Archief Algemeen

 Nog andere leden voor kerkbestuur gezocht (oktober 2009)

Het pakket werkzaamheden dat de heer Tinnemans als lid van het kerkbestuur (2009) overneemt, is niet het volledige pakket van de heer Vissers. De hoofdtaak van de heer Vissers is de functie van penningmeester en hij heeft dus de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid.

De heer Tinnemans zal wel de financiële administratie, dus het bijhouden van de boekhouding, voor zijn rekening nemen, maar niet de verdere werkzaamheden die behoren bij de functie van penningmeester. Daarbij kan men denken aan het betalingsverkeer, contacten met banken, debiteuren en crediteuren, waartoe ook het opmaken van de jaarstukken behoort.
Voor deze taak zoeken wij dus nog een nieuw kerkbestuurslid. Het is echter voor de kandidaten goed te weten dat zij niet de boekhouding hoeven te doen, hetgeen al een hele verlichting van de taak betekent.

Graag willen we parochianen uitnodigen ernstig na te denken of zij eventueel bereid zijn deze taak als penningmeester van ons kerkbestuur op zich te nemen. Het is ook met betrekking tot de toekomst van onze parochie van wezenlijk belang dat we voor deze taak iemand kunnen vinden.

Als men interesse heeft, kan men contact opnemen met pastoor Schuffelers (tel. 631317). Als men graag wil weten wat de taak precies inhoudt, kan men ook contact opnemen met de heer Vissers (tel. 460043). Uiteraard is daarbij de heer Vissers bereid zijn opvolger op deskundige wijze bij te staan met raad.

Wij willen vragen om, als men een mogelijk geschikte kandidaat voor deze functie weet, dit aan de pastoor door te geven, zodat we met deze kandidaat contact kunnen opnemen.

Het gaat om de toekomst van onze parochie en van onze parochiekerk!.

Nieuw lid kerkbestuur van Sint-Lambertuskerk (2009)

De heer M.Tinnemans heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie. Hij is al lange tijd actief voor de kerk, waarbij hij zich, naast het kosterwerk, vooral ook administratief inzet voor de parochie. Hij zal voor dit administratieve pakket nu als kerkbestuurslid de verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit pakket komt vrij, omdat de heer J.Vissers, die tot nu toe voor dit deel van het werk verantwoordelijk was. Wij zijn blij dat de heer Tinnemans het kerkbestuur wil komen versterken. Hij is door de bisschop met ingang van 1 oktober 2009 benoemd voor vier jaar.

Nieuwe penningmeester (2012)

Het kerkbestuur heeft een nieuwe penningmeester. Tjeu Tinnemans is de opvolger van Jell Vissers, die ruim twaalf jaar penningmeester is geweest. De heer Vissers (80) is eerder onderscheiden met de Pauselijke onderscheiding “Bene Merenti” (goede verdiensten). Hij blijft kerkbestuurslid tot 1 juli 2013 en zal ook daarna nog enige taken voor de kerk en de parochie vervullen zoals het beheer van de website, het sleutelbeheer en hij heeft gezegd dat er altijd een beroep op hem kan worden gedaan als adviseur.

De nieuwe penningmeester Tjeu Tinnemans was al lid van het kerkbestuur; hij vervult al enige tijd financiële taken zoals de administratie van de kerkbijdrage en van het kerkhof. Hij blijft koster.

Kerkbestuurslid vrouw van het jaar (2008)

Onze felicitaties gaan naar mevrouw Tiny Plasmans-Knoops uit de Heijsterstraat. Zij is op Wereldvrouwendag (8 maart) uitgeroepen tot vrouw van het jaar. Mevrouw Plasmans is een van de oprichters van de dagopvang voor ouderen, zij is daar begeleidster van de dagopvang en ook penningmeester. Zij is bestuurslid van de buurtvereniging Boeket en leidster van het kerstspel dat kinderen uit het buurtschap jaarlijks opvoeren. Tiny Plasmans is haar tweede periode van vier jaar als lid van het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie ingegaan

Pastoor Mutsaerts viert zijn 50e verjaardag (2007)

Bij gelegenheid van mijn 50ste verjaardag heb ik van velen blijken van sympathie mogen ondervinden. De Abraham voor de deur, werk van de beide huishoudsters op de pastorie, heb ik zeer gewaardeerd. Vooral was ik aangenaam getroffen door de grote deelname aan de Misviering, de muzikale ondersteuning door het dameskoor en het gezellig samenzijn naderhand in het parochiecentrum. Dank aan allen voor zoveel welgemeende belangstelling.

Eervol ontslag pastoor E. Mutsaerts  (2007)

De bisschop van Roemond, mgr. Fr. Wiertz, heeft pastoor E. Mutsaerts eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie H. Lambertus. Het ontslag gaat in per 15 oktober 2007.

Lees meer hierover in pagina  “Pastorale zaken”

Kerkbestuursleden ontvingen met dank eervol ontslag

Ontvingen eervol ontslag kerkbestuursleden:
2007 Tjeu Heekers was 8 jaar lid van het kerkbestuur.
2012 Cor Steijn was 11 jaar lid van kerkbestuur blijft adviserend lid gebouwen en kerkhof, welke functie werd beëindigd in 2017.

Ton van der Sande secretaris van de St. Lambertusparochie overleden (2016)

Ton vd Sande overleden 16-11-2016

Op 16 november 2016 bereikte ons het droevige bericht dat onze secretaris Ton van der Sande (Stateris 2e) op 78 jarige

 leeftijd is overleden. Ton was van 20 september 2000 secretaris van het kerkbestuur en na de oprichting van de parochie federatie tot zijn overlijden secretaris van de Parochiecommissie St. Lambertus. Voor dat Ton door de Bisschop benoemd werd tot lid van het kerkbestuur deed hij al enkele jaren administratief werk voor de parochie en was hij vele jaren Lector in onze parochie.
Vanaf de oprichting van de Orgelkring Nederweert was hij bestuurslid daarvan.
Wij kenden hem als een zeer betrokken gewaardeerd toegewijd bestuurslid / secretaris. Wij zullen zijn inbreng met node missen en nemen dan ook met pijn in ons hart afscheid van hem.
Wij wensen zijn kinderen en overige familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Moge hij rusten in vrede.

 

Pagina 1 : Bestuurszaken (deze pagina)
Pagina 2 : St. Lambertusinsigne verdiensten parochie vrijwilligers
Pagina 3 : Kerkelijke- en Burgerlijke- onderscheiding parochie vrijwilligers
Terug naar pagina Archief Algemeen