Kapel Schoor

KAPEL O.L. VROUW van LOURDES in SCHOOR NEDERWEERT

Deze kapel is gesticht en gebouwd in 1916.
Is aangepast/verbouwd in 1946 (houten voorhal).
In 1951 uitbreiding met een zijbeuk.
In 1957 uitbreiding met priesterkoor.

Begin 2012 is door de stichting Geschiedschrijving Nederweert een boek uitgegeven waarin veel aandacht besteed wordt aan deze kapel met nagenoeg alle relevante gegevens.        

Sinds 2016 wordt niet ieder weekend  in deze kapel een H. Mis opgedragen. Wanneer er een H. Mis wordt opgedragen kan men lezen in het weekblad voor Nederweert. De zondagen dat er geen H. Mis is wordt er een gebedsdienst gehouden.
De H. Mis of gebedsdienst wordt opgeluisterd door een gemengd koor uit dit buurtschap.

De kapel is eigendom van de St. Lambertusparochie Nederweert. Er is een kapel-commissie samengesteld dat jaarlijks verantwoording doiet aan de parochiecommissie van de St. Lambertusparochie.

Hieronder volgen enkele foto’s van de kapel. (Vergroot foto door er op te klikken)

Hans Sieben 25 jaar organist

Al vijf en twintig jaar is Hans onze organist en dirigent aan de kapel O.L. Vrouw van Lourdes verbonden.
In al die jaren is hij trouw elke zon – en feestdag vanaf zijn woonplaats  Roermond naar de Schoorder kapel gekomen om als organist en dirigent het koor te begeleiden.
Het kapelbestuur en koor heeft dan ook afgelopen zondag 3 juli hem en zijn echtgenote Wilma, letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.
Het koor had zelf nog  een toepasselijk liedje voor de jubilaris ingestudeerd dat hij zelf op het orgel mocht begeleiden (de kleine dingen van Hans).
Hans een geboren Pinmaeker werd dan ook in het plat door het kapelbestuur op een leuke manier toegesproken.
Hierin kwam duidelijk naar voren van welke betekenis Hans als organist en dirigent , maar ook als vriend, voor zijn koor is.
Ook zijn trouwe echtgenote Wilma ontbrak niet in de speech. Zij moet hem toch vaak door de betrokkenheid van Hans met het koor missen.
Door het kapel bestuur en Koor werden  er Bloemen en een feestkaars met de afbeelding van de kapel aangeboden.
Na een dankzegging en een lang zal hij leven gezongen te hebben werden er door de vele aanwezigen vele handjes geschut.
Wij hopen hierbij dat Hans nog vele jaren voor ons het orgel zal blijven  bespelen.

Koor kapel Schoor vierde haar 30 jarig bestaan

Bij gelegenheid van het 30 jarig bestaan werden 6 koorleden, die vanaf het begin lid en dus medeoprichters zijn, in het zonnetje gezet.
Door pastoor Schuffelers kregen zij de Gouden St.Lambertus-vrijwilligers-insigne opgespeld en ontvingen zij de bijbehorende oorkonde.
De betreffende koorleden zijn de dames; L.Borrenbergs-van Dongen, L.Feijen-Steijvers, M.Franssen-Venner, L.van der Heiden-van Gerwen, M.Knapen-Briels en L.Stockmans-Lammers. Allen van harte gefeliciteerd.

Meedenken over toekomst kapel op Schoor  (2013)

In een brief die onlangs is verschenen aan de bewoners van buurtschap Schoor roept het nieuwe bestuur op om samen mee te denken over de toekomst van de Kapel. De bewoners van buurtschap Schoor en daarmee ook de kapelbezoekers hebben te maken met vergrijzing. De grote vraag is of de kapel een beroep kan blijven doen op een priester voor de zondagsmis. Kan de devotiekapel, los van de grote kapel, dagelijks open blijven. Vele fietsers nemen deze kapel als rustpunt om in de Mariakapel een kaarsje op te steken en daarbij in gebed in gedachte bij hun dierbare te zijn. Kan de kapel in de toekomst nog de financiën leveren voor onderhoud en reparaties.
Bair Truyen voorzitter/koster heeft zijn taken overgedragen aan enkele personen. Hij is meer dan vijftig jaar aan de kapel verbonden geweest in vele zaken zoals voorzitter, penningmeester en koster. Hij zal er voor zorgen dat dagelijks de kapel open is en zal deze ook sluiten en zal zorgen voor het aanvullen van de kaarsen en het legen van het offerblok.

Pater Pollman 25 jaar pastoor in kapel

2013 pater Pollman 25 jaar priester kapel Schoor

 

 

Op zondag 10 november 2013 is het 25 jaar geleden dat pater Pollman dat hij hier ieder week de H. Mis opdraagt. 25 jaar lang  is pater Pollmann “de priester van Schoor”
Het kapelbestuur biedt een receptie aan. Ook het eeuwfeest van de kapel in 2016 moet voorbereid worden. Er wordt gedacht aan het uitgeven van een jubileumboek.
Op zondag 10 november 2013 werd pater Reinier Pollmann in kapel Schoor gehuldigd. Hij vierde op die zondag tijdens de dienst zijn 25 jarig jubileum. Al die jaren jaren, zonder een zondag over te slaan ging hij voor tijdens de H. Mis in de kapel Schoor.
Tijdens de dienst werd daar even bij stilgestaan.
Voor dat 25 jarig jubileum waren geen apparte teksten, maar dat betekende niet dat het een gewone mis werd.
De 85 jarige Pollmann ging met al zijn enthousiasme en zijn aanstekelijke lach voor in de dienst. Bij de huldiging werden zijn kort en krachtige preken geroemd.
Het zangkoor van de kapel had een jubileum lied gecomponeerd dat werd gezongen tijdens de huldiging. Verder kreeg hij een radio aangeboden omdat bekend was dat de pater een fervent radioluisteraar is. Televisie kijken is voor hem verspilde tijd. Zolang zijn gezondheid het toelaat zal pater Pollmann de diensten in kapel Schoor voortzetten.

Afscheid pater Pollmann

Pater Pollmann die sinds 1989 ieder zondag een H. Mis verzorgde in de kapel Schoor, heeft op 22 februari 2015 officieel afscheid genomen. Dat wil zeggen dat de kapel sinds die tijd geen vaste priester meer heeft om de Eucharistie vieringen op zondag in de kapel te verzorgen. Er wordt naar gestreefd om elke vier weken een priester te krijgen die op zondag een H. Mis verzorgt. De overige zondagen zal er een gebedsdienst / woorddienst plaats hebben. 

Het verloren schaap is terug

De oude Schorenaren kunnen zich nog herinneren dat in de oorspronkelijke devotiekapel “Op Het Schoor” in de apsis, waar nu de Maria grot staat, een altaar stond. Op de voorzijde was een prachtig lammetje bevestigd. Het Lam Gods symboliserend.
Tengevolge van de 1e uitbreiding in 1951 is het altaar inclusief het lammetje verdwenen.En ondanks intensief speurwerk is het nooit terug gevonden.
Tot …… nu na 62 jaar later een attente buurman bij ondergetekende binnenstapte, en tot mijn grote verbazing droeg hij , zoals het een goede herder betaamd, het verdwaalde lammetje op zijn armen.
De blijdschap was alom, en het lammetje krijgt zo snel mogelijk de vertrouwde plaats terug, daar waar het thuis hoort, aan de voorzijde van het altaar.
Het is tevens een verfraaiing van het interieur maar vooral van het priesterkoor met zijn altaar.

Ten gevolgen van de toenmalige uitbreiding zijn toen meerdere voorwerpen verloren gegaan, zoals bijvoorbeeld 3 glas in lood raampjes die in de linker flank stonden. Daarin waren vermeld de respectievelijke namen van de medestichters van de kapel in 1916.
Wie weet is dit het begin van de terugkomst van de nog onbrekende verdwenen voorwerpen uit het verleden, die voor de toekomst van historische waarde kunnen zijn.

Mede voor het eeuwfeest over 4 jaar!

 Bèr Truijen