Kerkdiensten Fed.

H.H. Missen in weekend van alle parochies in de gemeente Nederweert

CLUSTERVERGADERING 1 juli 2003 is een mistijdenplan vastgesteld dat er als volgt uitziet:

Parochie

Toestand met 2 priesters
waarvan 1 volledig Ospel

Toestand 2 priesters voor vier parochies 1 priester voor vier parochies
 Zaterdag Zondag  Zaterdag  Zondag  Zaterdag  Zondag
St. Lambertus         Nederweert 18.00 9.30 19.15 9.30 19.15
O.L. Vrouw Ospel  19.00 10.00
19.00
9.00
– –
9.00
H. Gerardus Eind 19.15  18.00  —  18.00  —
 St. Rochus Budschop  —  11.00  —  10.15  —  10.15

Barbara / Leveroy: (een parochie van groot-Nederweert maar niet in cluster) zondag 09.30 uur.

Ofschoon er in het cluster momenteel twee priesters werkzaam zijn is de verdeling van taken niet optimaal, waardoor de mistijden afwijken van een op 1 juli 2003 in de clustervergadering vastgesteld rooster. Dat is de midden kolom. Hier  functioneren twee priesters voor alle vier parochies.

Let op ! Omdat er nog twee priesters beschikbaar zijn is dit rooster kolom 1 nog steeds van toepassing.

Het huidige bestuur heeft nog geen aanleiding gezien om het rooster aan te passen.