Beeldengroep 1776

BEELDENGROEP 1776

In de Mariakapel treft u een beeldengroep aan uit 1776.

1898 Calvariegroepboveningang kerk

Op de foto hier boven ziet u de beeldengroep boven de hoofdingang van de kerk. De foto is gemaakt in 1898 toen de “Harmonie Burgerlust” een feestelijke viering muzikaal begeleide.

Calvariegroep in kloostertuin (Schoolstraat) na verwijderen boven ingang.

In 1900 heeft er een  ingrijpende restauratie van de kerktoren plaats gehad.

Calvariegroep in Mariakapel

Ook de ingang van de kerk in de toren ondergaat een aanzienlijke wijziging. De  beeldengroep uit 1776 is  verplaatst naar de kloostertuin van de zusters Franciscanessen in de Schoolstraat. Het klooster stond daar waar nu het wooncomplex “De drie lelies” staat en heeft gestaan waar nu  de straat “Kloostertuin” ligt.

De boven entree aanwezige beeldengroep uit 1776 is toen verplaatst naar de Kloostertuin en daarna verplaatst naar de Mariakapel, zoals hiernaast is afgebeeld.
Een vierde beeld, uit 1777, is voor de ingang van de kerk begraven. Jammer dat het vierde beeld nooit meer is terug gevonden.