Restauratie-onderhoud

DIVERSE ZAKEN  (pagina 7  Diverse onderhoudswerken)

Meer over de monumentale St. Lambertuskerk, “Het monument van Nederweert” kunt u lezen in deze rubriek  “Kerk / Monument” in de index hierboven.

CENTRALE VERWARMING

Nieuwe verwarming

Nieuwe CV ketel cascade geschakeld

In november 2007 is de laatste hand gelegd aan de nieuwe ketels voor de verwarming in de kerk. Op de zolder boven de sacristie zijn drie nieuwe ketels geplaatst. Als het niet al te koud is, kunnen deze om beurten branden. Dat levert een flinke besparing op de gasrekening op. Bij erge koude branden ze alle drie. De monteurs van Kessels Installaties hebben met veel plezier aan de installatie gewerkt. Zij hadden nog nooit aan ketels voor grote gebouwen met zoveel technische snufjes gewerkt. Het is dan ook het allernieuwste op dit gebied.

Aanzicht nieuwe ketels “cascade geschakeld (2007)

De oude ketel moest vervangen worden. Deze was al dertig jaar en het gevaar bestond dat die midden in de winter zou uitvallen. De kosten van de nieuwe ketels zijn 17.000 euro.
Een flinke post, die we hopen terug te verdienen door de besparing op het gasverbruik.

Oude vervangen cv ketel

De oude ketel is ruim 30 jaar oud en was nodig aan vervanging toe. Bovendien was de oude ketel niet energie zuinig. Jaarlijks verstoken wij voor het verwarmen van de kerk ruim 27.000 m3 gas. Verwacht wordt dat dit met de nieuwe HR-ketel terug gebracht kan worden tot 12.000 m3, hetgeen een hele besparing oplevert. Om extra energie te besparen wordt de door de weekse H. Mis gelezen in de dagkapel (parochiecentrum). Zo kan er wat bezuinigd worden en hopen wij met een bijdrage van de parochianen de nieuwe verwarming betaald te krijgen. De nieuwe installatie kost 17.000 euro.

Aan zicht oude ketel geplaatst in 1977

Intussen moeten we de investering wel betalen. Volgend jaar komt het dak van de kerk aan de beurt. Dat kost zo’n achtmaal meer dan de ketels.                                           

NIEUWE LAMPEN

De armaturen die voor een gebouw als onze kerk in de handel zijn, zijn nogal kostbaar. Daarom heeft het kerkbestuur in overleg met enkele bedrijven in de parochie gezocht naar een eigen ontwerp dat passend is in het interieur van deze kerk. Ofschoon de armaturen worden gemaakt door Nederweerter bedrijven, doen de totale kosten toch een aanslag op het budget van de kerk. De totale kosten inclusief ophangen zijn ongeveer negenduizend euro. Dit bedrag kan niet uit ons normale budget gehaald worden. Daarom zoekt het kerkbestuur parochianen of anderen die zo’n lamp willen schenken. Een armatuur in het middenschip kost ongeveer duizend euro. Er zijn er drie nodig, die allen zijn geschonken.  Voor de zijbeuken is de prijs per armatuur vierhonderd euro, waarvan er vijf zijn geschonken. Van vier lampen in de zijbeuken is het geld nog niet bij elkaar.
Het kerkbestuur hoopt dat een aantal parochianen, bijvoorbeeld in familieverband, bereid is om de kosten voor een armatuur voor zijn rekening te nemen. Voor het nageslacht zal op de armatuur de naam van de schenker vermeld worden omdat de meeste schenkers dit vaak niet wensen, zal de naam vanaf de zitplaatsen in de kerk niet te lezen zijn.

De nieuwe verlichting in de kerk is inmiddels aanwezig en voldoet geheel aan de wensen. Geven ruim voldoende leeslicht en vallen niet op, zodat het interieur en met name het hoofdaltaar tot zijn recht komen.
Zoals wij u al eerder mededeelde zijn de ballonarmaturen met de daarin aanwezige lampen niet energie zuinig en zal het niet lang meer duren of de huidige lampen mogen niet meer verkocht worden, omdat ze teveel energie vergen. Wij gaan dus niet die ballonarmaturen vervangen omdat deze niet goed of minder mooi zijn in onze monumentale kerk, maar moeten vervangen worden door spaarlampen. We gaan over op energiezuinige lampen, waarmee we per jaar aanmerkelijke kosten op de energierekening kunnen besparen.
Mogelijk is het u nog niet opgevallen, maar ze hangen er wel. Dat zijn de nieuwe lampen in de St. Lambertuskerk. Dat u ze niet zijn opgevallen is een goed teken omdat wij gekozen hebben voor onopvallende lampen om het monumentaal interieur en zeker het hoofdaltaar de aandacht te geven. Maar dat was, zoals u weet, niet de reden om armaturen te gaan vervangen. Wij waren daartoe min of meer gedwongen omdat in de aanwezige ballonarmaturen geen energiezuinige lampen waren te plaatsen en de lampen daarvoor niet meer verkrijgbaar zijn.
De actie voor de nieuwe lampen is gunstig afgesloten en zoals vermeld alle lampen zijn aangebracht.Het kerkbestuur rekent op uw bijdrage.

Pastorie monument

De pastorie aan de Schoolstraat staat op de nominatie voor de gemeentelijke monumentenlijst. Op die voorlopige lijst staan in totaal 26 panden in het oude hart van Nederweert. Zij kunnen worden toegevoegd aan de monumenten in het centrum, die al gemeentelijk monument zijn.
De gemeente heeft een onderzoek verricht, bijgestaan door een monumentendeskundige en de Monumentencommissie Nederweert.
De pastorie is op de voorlopige gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, omdat het pand van cultuurhistorische waarde is als voorbeeld van een woning voor de middenklasse in die tijd. Mede van belang vanwege de functie als kapelanie en later pastorie.
De pastorie is ook van architectonische waarde door de strakke en sobere architectuur. Het pand vormt een markant onderdeel in het oeuvre van de uit Stramproy afkomstige architect J. Stals. Vanwege de oorspronkelijke functie, de architectonische en bouwkundige opzet en de ligging kennen de onderzoekers het pand een middelhoge waarde toe.
Ook de panden Schoolstraat 3 en 14 zijn kandidaat voor de gemeentelijke monumentenlijst.
Een gemeentelijk momenten mag niet zo maar verbouwd of uitgebreid worden. Daarvoor is een monumentenvergunning nodig. Daartegenover staat dat de gemeentesubsidie kan geven voor werken aan het monument.

Preekstoel     

Preekstoel

Tegen onze preekstoel kunnen maar weinig preekstoelen op. Prachtig gebeeldhouwd. De preekstoel is van eikenhout en afkomstig uit het atelier Cuypers en Stoltzenberg in Roermond. De preekstoel is anderhalve eeuw oud, van 1856. In het voetstuk staat de patroonheilige van onze parochie, H. Lambertus. Hij is afgebeeld als bisschop met mijter en staf in de linkerhand en achter hem een boom, die de ronde kuip van de preekstoel dragen.

De velden op de kuip van de preekstoel bestaan uit drie panelen, omgeven door een geprofileerde lijst, die in reliëf scènes uit het leven van Christus voorstellen. Op het deurtje staat de afbeelding van de zaaier, het tafereel van de beroemde Bergrede van Christus en in het midden de genezing van de lamme en daarnaast een tafereel, waarschijnlijk voorstellende de passage uit het evangelie van Matheus, wanneer Jezus tot de omstanders zegt, wanneer zijn moeder hem komt ophalen: “Jullie zijn mijn moeder en mijn broeders”.

Op het rugstuk van de preekstoel staat de figuur van Ecclesia, aan de onderkant de geestesduif in een stralenkrans. Het klankbord wordt bekroond met een toren-achtig bouwsel, waarop een staande Christusfiguur die het preekgebaar maakt met de linkerhand.

Middeleeuwen
De huidige preekstoel verscheen pas in de Middeleeuwen. Vóór die tijd werd niet vanaf een aparte verhoging gepreekt, maar staand achter een eenvoudige lessenaar, de ambo. Een bisschop sprak zittend op een bisschopsstoel, de cathedra. Met de opkomst van het protestantisme groeide de invloed van de preek als onderdeel van de kerkdienst en daarmee kreeg ook de preekstoel een prominentere plaats.
Bij de protestanten stond niet langer het altaar centraal, maar het Woord, gesymboliseerd door de kansel of preekstoel, bijna altijd met een opengeslagen bijbel erop. Ook op de lessenaars in onze kerk, ook op de zijaltaren, ligt een opengeslagen missaal.

Ambo       foto: 2013-10-03 ambo.jpg

Ambo

“Wil je dit even op ambo leggen”, vraagt de pastoor weleens aan de koster in de sacristie. “Tijdens het evangelie staan de misdienaars met de kaarsen naast te ambo”, leert de pastoor nieuwe misdienaars. Ambo is een normaal gebruikelijk woord in de sacristie, maar wie daar nooit hoeft te zijn, kent het woord misschien niet.

Een ambo is van oudsher een kleine stenen preekstoel in oud-christelijke basilieken. In kerken in ons land zijn dergelijke preekstoelen ook wel.
De ambo staat, gezien vanuit de kerk, links van het altaar en doet dienst tijdens de ’dienst van het woord’ tot de ’dienst van de tafel’, zeg maar vanaf het begin van de mis tot en met de voorbede. Soms zijn er twee ambo’s – een jaar of vijftien geleden waren er ook twee in onze kerk – waarbij vanaf de linker het evangelie door de priester werd gelezen en vanaf de rechter de lezing en de voorbede, die de lector doet.

Grieks woord
Het woord ambo is afgeleid van het Griekse woord anabaino en was een verhoging aangebracht tussen schip en priesterkoor en net als nu bestemd voor de liturgische lezingen. Wanneer de priester de kerkgangers toesprak, ging hij staan bij de cancelli, een lage borstwering die als afscheiding diende tussen het kerkschip en het met enige treden verhoogde priesterkoor.

In het woord cancelli herkennen we het woord kansel of preekstoel. Het Latijnse woord cancelli betekent traliewerk of hek. In de vroege periode van het christendom diende een kansel als preekgedeelte die een barrière vormde tussen het schip van de kerk en het altaar.

Inhoud pagina’s

  1.  Onderhoud en Restauratie
  2. Restauratie toren 1982
  3. Publicatie 2000-2015
  4. Schilderwerken intern 2001
  5. Toestand voor restauratie 1997
  6. Heropening kerk 2002
  7. Onderhoud (BRIM) 2005-2014
  8. Diverse onderhoudswerken