Restauratie-onderhoud

VERFWERK INTERIEUR KERK AANSLUITEND AAN RESTAURATIE  (pagina 4 Schilderwerken intern 2001)

5 november 2001 aanvang fase III (schilderwerken en andere voorzieningen)

Op 5 november is het schildersbedrijf Hub Graus uit Echt begonnen met het schilderwerk in de zuidbeuk. Dit is in week 49 ruim voor kerstmis 2001 gereed gekomen. Tot 7 januari 2002 hebben er geen werkzaamheden vanwege kerstmis plaats gehad in de kerk. Daarna heeft het schildersbedrijf de werkzaamheden voortgezet en het annemersbedrijf van Heur met restauratie gewelven in Noordbeuk. Op 1 maart waren de werkzaamheden gereed en kon 11 maart 2002 de kerk weer in gebruik genomen worden, nadat deze 8 weken gesloten is geweest. In die periode hebben de parochianen de Missen kunnen bijwonen in de St. Rochuskerk Budschop.

In eerste instantie was de planning ook het schilderwerk voor Kerstmis 2001 gereed te hebben. In verband met subsidie winterschilderwerk, heeft het kerkbestuur besloten dit te laten uitvoeren in de winterperiode. De te besparen kosten bedroeg ruim €. 15.882,– (fl. 35.000,–).

Voortgang schilderwerk

Schildersbedrijf Graus werkt voortvarend aan het opnieuw in kleur brengen van de zuidbeuk van onze kerk. Na overleg met de architect, het bisdom, en andere adviseurs heeft het kerkbestuur de nieuwe kleuren vastgesteld. Rond 15 december beeindigt de schilder voorlopig zijn werkzaamheden om na Driekoningen verder te gaan.
Vanaf 7 januari tot begin maart is het schilderwerk ongestoord verder gegaan en is het interieur van de kerk van een nieuwe verflaag voorzien. De kerk hebben wij helaas tijdelijke moeten sluiten, ook in de weekeinden. Op de zaterdag en zondag hebben wij gebruik kunnen maken van de parochiekerk van Sint-Rochus te Budschop. Wij beseffen dat dit voor menigeen niet eenvoudig was, ook gezien het vervoer naar Budschop.

12 december 2001

Oplevering vernieuwing gewelven in zuidbeuk.
De minder grote restauratie werken (fase I), waarvoor enkele jaren geleden subsidie toekenning is toegekend is ongeveer in diezelfde periode gereed gekomen.

Op plaatsen heeft de schilder soms 10 verflagen moeten verwijderen. Op de 2 foto’s links is te zien hoe de kerk eeuwen geleden met figuren geverfd is geweest. Rechts zijn de schilders bezig met het aanbrengen van enkele kleur vlakken, zodat het bestuur een keuze kan maken..In de rubriek Geschiedenis treft u een foto zoals de kerk omstreeks 1920 was geverfd.

31 januari 2002

Op deze datum was de zuid- en noordbeuk gereed en is ook het middenschip voor 75% gereed. In week 6 is begonnen met het priesterkoor.
De Mariakapel is slechts 1,5 week gesloten geweest om te verven.

Twaalf apostelen

Bij het verwijderen van de oude verflagen kwamen twaalf Apostelen onder de verf te voorschijn. Een foto collage hiervan treft u hieronder aan. De vraag was hoe oud zijn deze en wat moet er mee gebeuren.
Het bestuur heeft een aantal deskundige geconsulteerd, die tot de conclusie kwamen dat de afbeeldingen omstreeks 1910 aangebracht aangebracht zijn. De mening van de deskundige varieert nogal.
Het is een hele discussie geweest over de schilderingen van de twaalf apostelen, die tijdens het afkrabben van de oude verflaag op de pilaren in de kerk tevoorschijn zijn gekomen. Er is in het kerkbestuur over gesproken, in de werkgroep die zich bezig houdt met de restauratie en ook onder parochianen en andere Nederweertenaren, zo blijkt uit reacties. De kosten zijn geschat op 20.000 euro, zeg maar tussen de 44.000 en 45.000 gulden. Daarvoor is nu geen geld. Bovendien zou de restauratie van de schilderingen de planning van de restauratie en de schilderbeurt danig in de war schoppen. De restauratie enz. zou dan pas drie à vier maanden later gereed zijn.
De vraag is ook of de twaalf apostelen het waard zijn om voor veel geld opnieuw geschilderd te worden. De afbeeldingen zijn nog geen honderd jaar oud. Ze dateren van rond 1910. Ze zijn geschilderd met behulp van een mal. Dat kan betekenen dat er andere kerken in ons land zijn die ongeveer dezelfde apostelen hebben. Ook is het nog zo dat als de twaalf apostelen opgeschilderd zouden worden, ze – ietwat oneerbiedig uitgedrukt – als plakplaatjes op de pilaren zouden staan. Omdat de omringende wandversiering verdwenen is, ontbreekt de samenhang die er vroeger wel was.
Zijn de apostelen nu voorgoed verdwenen? Nee, er wordt een zijden laag over de afbeeldingen aangebracht en daaroverheen wordt geschilderd. Volgens deskundigen worden de afbeeldingen daardoor niet beschadigd en is er niets van te zien. Bij een volgende schilderbeurt – weer over zo’n twintig jaar – kan een restaurateur alsnog aan de slag gaan. Tenminste, als er dan geld is.
Intussen heeft zich één Nederweerter gemeld die een apostel wil sponsoren. Misschien een idee om oude schilderingen bij het hoogaltaar te restaureren met sponsorgeld?

In de fotocollage hierboven treft u de twaalf apostelen aan, zoals deze bij het verwijderen van de oude verflagen te voorschijn zijn gekomen. Inmiddels zijn deze met een beschermlaan bedekt en overgeschilderd. De foto kunt u vergroten door er op te klikken.

Tijdens de fase III periode is de gehele electrische installatie vernieuwd door het installatiebedrijf Kessels uit Nederweert en is ook de geluidsinstallatie door Houben mediatechniek Roermond aangepast.  Ook is het interieur aangepast. De preekstoel is verplaatst naar zijn oude plek en is er voor een ruimte gemaakt voor koren.
De oude brandgevaarlijke bedrading van de elektrische is geheel verwijderd en vernieuwd, leidingen die op de muur lagen zijn weggewerkt en er zijn op diverse plaatsen stopcontacten aangebracht. Ook de oude schakelkast is vernieuwd, alsmede het schakelpaneel in de sacristie. Ook is er meteen een noodverlichting aangebracht.
De oude bekabeling van de geluidsinstallatie is verwijderd en nieuwe onzichtbaar aangebracht.

Heropening van de kerk had plaats op belokenpasen 7 april 2002 door mgr. E. de Jong. Lees meer daarvan in pagina 6 .

Inhoud pagina’s

  1.  Onderhoud en Restauratie
  2. Restauratie toren 1982
  3. Publicatie 2000-2015
  4. Schilderwerken intern 2001
  5. Toestand voor restauratie 1997
  6. Heropening kerk 2002
  7. Onderhoud (BRIM) 2005-2014
  8. Diverse onderhoudswerken