Onderhoudsplan

MEERJARIGE ONDERHOUDSPLANNEN

VASTGESTELD ZESJARIG ONDERHOUDSPLAN MET BRIM SUBSIDIE LOOPT VAN 2015 tot en met 2021.

BRIM subsidie

De Parochiecommissie heeft begin 2014 een zesjarig onderhoudsplan opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,ter verkrijging van BRIM-subsidie. Dit plan is opgesteld omdat dit jaar (2014) het laatste jaar van het 10-jarig onderhoudsplan is. Het nieuwe plan sluit dus daarop aan.  De afwikkeling van het 10-jarig onderhoudsplan vindt begin 2015 plaats.
Op 27 augustus 2014 is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de goedkeuring ontvangen en de subsidie vastgesteld.
Dat plan sluit aan op de afloop van het tienjarig plan en gaat in 2015 en zal eindigen in 2020. De totale kosten van het plan zijn €. 91.824,00, waarvan is goedgekeurd €. 89.440,00. De subsidie die wij daarvoor ontvangen bedraagt in die zes jaar €. 44.720,00. Per jaar wordt daarop een voorschot ontvangen van €. 6.708,00. Daartegenover staat dat de parochiecommissie jaarlijks €. 7.850,00 aan onderhoudswerken moet uitvoeren. Met andere woorden wij die onderhoudswerken moet verrichten zoals in het plan is opgenomen.

Wat zijn die werkzaamheden? 

Aan metselwerken reparaties aan uitvallen stenen en voegwerken.
Werkzaamheden aan balkconstructies en andere houtwerken.
Jaarlijks onderhoudswerken aan dakgoten en hemelwaterafvoeren.
Glas in loodwerken aan ramen.
Schilderwerken.
Bliksembeveiliging.

Uitvoering

Twee jaar van dat plan zijn verstreken en zijn in die twee jaar diverse onderhoudswerken van het plan uitgevoerd.

Kerk vanaf Lambertushof

Rapportage van de Monumentenwacht

2012

Monumentenwacht: goed onderhoud kerkgebouw

De onderhoudstoestand en het gebouw zelf is goed. Dat staat in het onlangs uitgebrachte inspectierapport van de Monumentenwacht over de Sint-Lambertuskerk. “Sinds de vorige rapporten blijkt dat de onderhoudstoestand van het gebouw vooruit gaat”, zo staat in het rapport. “Dit is te danken aan het feit dat er goed en met regelmaat onderhoud wordt uitgevoerd.”
Sinds de vorige inspectie zijn de volgende werkzaamheden of voorzieningen uitgevoerd: goten schoon gemaakt, afvoeren van de zuidbeuk vernieuwd, enig voeg- en metselwerk hersteld, bouwmateriaal in de gewelftrechters opgeruimd, afzaten van de steunberen schoon gemaakt en een enkele losse soldeernaad gerepareerd.

Aanbevelingen onderhoud van Monumentenwacht

Het rapport van de Monumentenwacht geeft ook aanbevelingen voor werkzaamheden die in de toekomst uitgevoerd kunnen worden Zo zouden de glas-in-loodramen n de sacristie binnen twee jaar hersteld moeten worden. De gewelven van het schip en het koor dienen binnen vijf jaar schoon gemaakt te worden. Hier en daar kan voeg- en metselwerk hersteld worden, ook van delen van de kerkhofmuur.

Meer over de monumentale St. Lambertuskerk, “Het monument van Nederweert” treft u aan in deze rubriek in de pagina “Restauratie en onderhoud 1997-2015”.