Historie

Pagina 5. vanaf 2000 tot heden

*1999 – 2001
Revitalisering van het bij de kerk gelegen parochie-kerkhof.
De hoofdpaden  bestaande uit grind en tegels zijn vervangen door klinkerpaden en de tussenpaden van tegels.
In totaal zijn ruim 300 graven geruimd. Het monument van de zuster begraafplaats, dat met de rug naar de begraafplaats stond is omgekeerd en verplaatst. Hierdoor is dit monument van de zusters Franciscanessen behouden kunnen blijven.
Van een aantal monumentale graven is bij de gemeente een verzoek gedaan om deze geplaatst te krijgen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Eind 2000 kon weer begonnen worden met de uitgiften van nieuwe graven. Het kerkhof is ruim 20 jaar gesloten geweest voor de uitgifte van nieuwe graven en had in die periode alleen bijzetting plaats.
*2000
Vier gewelven in de zuid-beuk en 2 in de noord-beuk vertoonde zodanige verzakkingen dat herstel op korte termijn noodzakelijk was. Dit was zo ernstig met gevaar voor instorten dat zowel de gemeente, als de Rijks dienst voor monumenten (RDMZ) restauratie zeer urgent vonden.
Het plan werd dan ook op het restauratie uitvoeringsplan heeft gezet, zodat spoedig met de uitvoering kon worden begonnen.
*2001
In augustus 2001 begon aannemer van Heur uit Kelpen met vernieuwing van de gewelven. Deze werkzaamheden, alsmede de versterking van de overige gewelven werd begin 2002 voltooid.
Gelijktijdig met de vernieuwing van de gewelven begon het schildersbedrijf Graus uit Echt met het geheel schilderen van het interieur van de kerk.
*2002
Op zondag  7 april 2002 (Beloken Pasen) werd de kerk na drie maanden gesloten te zijn geweest heropend door mgr. dr. E. de Jong (hulpbisschop van Roermond.
De totale restauratiekosten, schilderwerken, vernieuwing geluidsinstallatie en nog diverse andere grote onderhoudswerken hebben gekost €. 487.723,– (fl. 1.074.763,–). Na aftrek van overheidssubsidie moest het Kerkbestuur nog ruim €. 181.512,– (fl. 400.000,–) bij elkaar zien te krijgen. De actie werd met Kerstmis 2002 afgesloten met een Benefietconcert in de kerk. Met deze slotactie was ruim fl. 400.000,– bijelkaar gebracht.
*2003
 Begin januari van 2003 is begonnen met de bouw van een parochiecentrum aan de kerk. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door bouwbedrijf Jos Scheyven BV uit Nederweert. Het aannemersbedrijf dat direct na de oorlog de door oorlogsgeweld vernielde kerk heeft hersteld, alsook de toren in 1984.
Het parochiecentrum met vergaderlokaal, kantoorruimte en archief is officieel in gebruik genomen in dat zelfde jaar.
*2004 – 2006
In die periode heeft er geen  groot onderhoud plaats gehad maar is een tien jarig onderhoudsplan vastgesteld dat in 2014 zal eindigen..
*2007 – 2008
Is de leien dakbedekking vernieuwd van de hoofdbeuk. Het betreft hier de noordzijde geheel en de halve zuid zijde. Het andere deel van de hoofdbeuk en zijbeuken is eerder al vernieuwd. Het werk is uitgevoerd door fa. Verkoulen Maasniel-Roermond.
*2008 – 2009
Is er in opdracht van gemeente noodzakelijk onderhoud verricht aan de hoofdconstructie van de toren. Dat ging hier om herstel van drie hoofdstijlen die onderaan verrot waren en de toren nog maar steunte op vijf hoofdstijlen. De toren is eigendom van gemeente Nederweert. In 2008 bleek ook dat de leibedekking van de toren zeer slecht was. Regelmatig vielen er leiden van de toren.
*2010
Na wat voorbereidend werk heeft de gemeente opdracht gegeven aan de fa. Verkoelen uit Weert, die in vrij korte tijd het houten binnenwerk van de toren vrijwel geheel heeft vernieud, alsook de buitenzijde heeft voorzien van nieuwe leibedekking. In juli werd het werk opgeleverd en in september van dat jaar had de officiele in gebruikname plaats.
*2016
Zijn stukken baksteen van buitenzijde toren gevallen…..

  1. Van het jaar 1062 tot 1600
  2.   Pagina 2 van 1600 tot 1800
  3.   Pagina 3 van 1800 tot 1900
  4.   Pagina 4 van 1900 tot 2000
  5.   Pagina 5 van 2000 tot heden