Historie

Pagina 3. (1800  –  1900)

*1801
15 juli: Concordaat tussen paus Pius VII en Napoleon. Dit leidde onder meer tot de indeling in kantons en de wijze van kerkbesturen. Op 30 december 1809 werd door een keizerlijk decreet het kerkelijk bestuur volledig gewijzigd in een kerkfabriekraad.
*1837
5 mei: Besluit van de gemeenteraad van Nederweert om mee te werken aan de vergroting van de kerk. De gemeente telde 4419 zielen.
*1841
De middenbeuk wordt verlengd, plus bouw van een nieuw priesterkoor en twee zijbeuken. Ook nieuw zijn: hoogaltaar, biechtstoelen en orgel. In de zgn. Waterstaatsstijl. Bij de vergroting is aan de kerkhofkant boven de absis een steen ingemetseld met een afbeelding van Sint Lambertus met de tekst:

PIA INCOLARUM LIBERALITATE
ZELO ET OPERA PASTORIS SCHEYVEN
ASSISTENTE PRAETORE VULLERS
SUBVENIENTE AEBARIO REGNI AMPLIOR

Dat betekent:
Door de vrome vrijgevigheid der inwoners
Door de ijver en inzet van pastoor Scheyven
Door de helpende hand van burgemeester Vullers
Door de meer dan ruime steun van het rijk word ik vergroot.

*1842
19 september: Inwijding van kerk en hoogaltaar. In de vergrote kerk wordt een kruisweg opgericht.
*1845
Koop van het lindenhouten hoogaltaar in barokstijl voor 12.000 franks, vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer J.J. Peeters (1804 -1885) die in 1848 ook een hoogaltaar leverde voor de Sint Lambertuskerk te Udenhout. (De stijl is gelijk aan die van het hoogaltaar in Nederweert, alleen het onderwerp is anders: in het neo-barokke hoogaltaar staat de uitbeelding van de Aanbidding van Christusgeboorte centraal, waarboven de H. Drievuldigheid heerst.) De voorstelling van de drie altaren is heel bijzonder: op het linker altaar staat de Kruisdood op Goede Vrijdag; het middelste, het Hoogaltaar, beeldt de Opstanding van Christus uit het graf weer, Paasdag dus; het rechter altaar is verdwenen, maar het schilderij, dat nu achter in de kerk hangt, is een weergave van Pinksteren. De trits altaren visualiseert dus Goede Vrijdag-Pasen-Pinksteren.
9 december 1845: Het kerkhof is uitgebreid en ommuurd en op deze dag ingezegend.
*1849

Clerinx-orgel

Vooralsnog is er over de bouw van het Nederweerter orgel  weinig bekend er zijn wel een aantal bronnen die elkaar hier en daar zelfs tegenspreken waar het de exacte datum van oplevering betreft, vast staat dat A. Clerinx in 1849 een orgel vervaardigde  voor Nederweert met 22 stemmen verdeeld over Grand Orgue en Positif; het pedaal was aangehangen. Het instrument kreeg een fraaie kas in zuidelijke vormgeving (Luikse School), hetgeen onder meer blijkt uit de grote breedtewerking

Orgel gemaakt door A. Clerinx in 1849

*1851
17 november: Inwijding van een nieuwe klok.
*1864
27 juni: oprichting van de parochie H. Maria Onbevlekte Ontvangenis te Ospel, die dus afgescheiden werd van de Sint Lambertusparochie te Nederweert. Ze werd als succursale aangemerkt. De Ospelse kerk werd op 12 oktober 1868 door bisschop Paredis geconsacreerd.
*1868
27 mei: Inzegening van twee nieuwe klokken: de grote Lambertus en de kleinere Maria geheten.
*1877
1 januari: Intrekking van het keizerlijk decreet van 1809. Oprichting door het bisdom Roermond van kerkbesturen nieuwe stijl.
*1880
Het gehucht Klaarstraat wordt vanuit de St. Lambertus-parochie toegevoegd aan de parochie van de H. Maria Onbevlekte Ontvangenis te Ospel.

  1. Pagina 1 van 1062 tot 1600
  2.   Pagina 2 van 1600 tot 1800
  3.   Pagina 3 van 1800 tot 1900
  4.   Pagina 4 van 1900 tot 2000
  5.   Pagina 5 van 2000 tot heden