Historie

DE MONUMENTALE  SINT  LAMBERTUSKERK vanaf 1062

                                    GESCHIEDENIS  PAROCHIE

Hieronder treft u 5 pagina’s aan

  1.   Pagina  1  van  1062 tot 1600
  2.   Pagina 2 van 1600 tot 1800
  3.   Pagina 3 van 1800 tot 1900
  4.   Pagina 4 van 1900 tot 2000
  5.   Pagina 5 van 2000 tot heden

Pagina 1 (1062  –  1600)

Vóór 1062
De kerken van Weert en Nederweert vielen onder graaf Otto van Thuringen.
*Vanaf 1062
Onder het kapittel van Sint Servaas.
Vanaf 1306
In handen van de Heren van Weert en Nederweert.
*1400
De magnus custos (hoofdkoster) van de kathedrale St. Lambertuskerk te Luik bezat het patronaats- of collatierecht, dit is het recht de pastoor ter benoeming voor te dragen. In de kerk bevonden zich in 1400 altaren van O.L. Vrouw, van het H. Kruis, van St. Catharina en van St. Nicolaas. De kerk van Nederweert is in 1400 onafhankelijk, aangezien de aartsdiaken der Kempen haar dan afzonderlijk vermeldt. Hoe de verhoudingen van te voren lagen, is nog niet bekend.
De H. Lambertus werd in 625 in Maastricht geboren en door de H.Theodardus opgeleid. Hij was ook de opvolger van deze leermeester na diens marteldood. Na eerst verdreven te zijn, kon Lambertus onder Pepijn II weer in Maastricht terugkeren. Hij was de ‘heraut’ van het evangelie in Taxandri‘, het gebied (de gouw) tussen Maas en Schelde, Peel en Dyle. Vermoord in 703 werden zijn relikwie‘n rond 720 door zijn opvolger de H. Hubertus van Maastricht naar Luik gebracht. Op 17 september is zijn patroondag in de liturgische kalender.
*1467
20juli (dus niet 13 juli, zoals sommige bronnen aangeven): In de zuidelijk zijwand (richting pand Siem ) van de toren staat op een steen dat de eerste steen van de huidige toren op deze datum is gelegd.

in den * jaer ons * her                  In het jaar des Heren
M * CCCC * ende * LXVII * op      1467 op
sunte * margraten                       Sint Margareta’s(= 13 juli)
dach * vaert * desen                    dag werd deze
iersten * steien * ghe                   eerste steen ge-lacht                                          legd

Dit moet de H. Margareta van Antiochi‘ zijn, wier naamdag op 13 juli gevierd werd. In de vijftiende eeuw werd zij alom gevierd en had ze een belangrijke plaats in het volksgeloof.
*1518
De broederschap van O.L. Vrouw wordt vermeld.
*1523
Bouw van een nieuw Maria-altaar. Er is ook een altaar van de H. Geest. In het begin van de 16e eeuw zijn er vier broederschappen aan de St. Lambertuskerk verbonden: O.L. Vrouw, St. Antonius, St. Jacobus, St. Joris.
*1561
Tot 1561 vielen de parochies Weert, Nederweert en Wessem onder het Landdekenaat Eyk. Vanaf 1561 worden ze toegevoegd aan Roermond, zoals alle plaatsen in de buurt wier opperleenheer de hertog van Gelder was.
*1562
Begin van het huwelijksregister, het oudste van Limburg.
*1566
Vergeefse pogingen tot beeldenstorm en overgang naar het hervormde geloof van de kant van Weert/gravin van Horn. Op 21 december 1566 zenden Anna van Egmond en Walburga van Nieuwenaar de protestantse pastoor van Weert naar Nederweert om daar te preken, maar de Nederweertenaren hadden daar geen oren naar.
*1569
Begin van het doopregister. Vernieuwde indeling in negen dekenaten, bepaald door het concilie van Trente. Het dekenaat Weert telde 4 parochies: Wessem, Weert, Meijel, Nederweert.
*
1588 – 1632
Uitvaartlijst van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw te Nederweert.
*1592
11 februari: de kerk wordt door een blikseminslag volledig verwoest.

  1.  Pagina 1 van  1062 tot 1600
  2.   Pagina 2 van 1600 tot 1800
  3.   Pagina 3 van 1800 tot 1900
  4.   Pagina 4 van 1900 tot 2000
  5.   Pagina 5 van 2000 tot heden