Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor Sebastian: Pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag: 10.00-11.00 uur.
Voor het melden van misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken kunnen als volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631317. U kunt ook een afspraak regelen met pastoor Sebastian.
– een briefje in de brievenbus: pastorie Schoolstraat 2;
– of brievenbus parochiebureau Kerkstraat 58.
– per e-mail:  administratie@kerknederweert.nl ;
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website  aantreft door hier te klikken.

Buiten deze openingstijd kunt u contact opnemen met pastoor tel. 0495-631317. Ook kunt daarmee een afspraak regelen.
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
7 december tot en met 23 december 2023

DONDERDAG 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum.

VRIJDAG 8 december
Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria
09.00 uur – H. Mis in het parochiecentrum

ZATERDAG 9 december
H. Maria
18.00 uur H. Mis

ZONDAG 10 december
2e zondag van de Advent
09.30 uur H. Mis
.
MAANDAG 11 december
H. Damasus I, paus
Geen H. Mis

DINSDAG 12 december
H. Maagd Maria van Guadalupe
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum

WOENSDAG 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
Geen H. Mis.

DONDERDAG 14 december
H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum.

VRIJDAG 15 december
09.00 uur – H. Mis in het parochiecentrum

ZATERDAG 16 december
18.00 uur H. Mis – Nellie Janssen-Maas v.w. haar verjaardag en voor de overleden familieleden.

ZONDAG 17 december
3e zondag van de Advent
09.30 uur H. Mis
.
MAANDAG 18 december
Geen H. Mis

DINSDAG 19 december
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum

WOENSDAG 20 december
Geen H. Mis.

DONDERDAG 21 december
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum.

VRIJDAG 22 december
09.00 uur – H. Mis in het parochiecentrum

ZATERDAG 23 december
H. Johannes van Kenty, priester
18.00 uur H. Mis – overleden echtgenoten Antoon en To van den Hurck-Kessels.

Overleden 

Op 29 november is in de leeftijd van 96 jaar overleden Drina Steuten-Hoeben. De uitvaart heeft plaats gehad op woensdag 6 december om 11 uur. Zij woonde Kloostertuin 8. Mevrouw Steuten was een trouw lid van het dameskoor.
Zij is begraven op het parochie kerkhof bij haar man.

Moge zij rusten in vrede.

Gedachteniskruisje
Degene die op zondag 29 oktober j.l. verhinderd was voor het Allerzielenlof
kunnen het gedachteniskruisje van hun dierbare, die het afgelopen jaar overleden is,
nog afhalen op maandagvoormiddag van 09.30 – 11.30 uur in het Parochiecentrum, achterzijde kerk.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2023 is weer bijna ten einde.
Mogen wij u nog even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2023,
zover wij die nog niet van U mochten ontvangen.
De kerkbijdrage is vastgesteld op 80,00 euro per jaar.
De bijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerk.
De bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL80RABO.0135.5072.27
ten name van de R.K. Kerk St. Lambertus, onder vermelding van “kerkbijdrage”.

Bezoek Vicaris-generaal Harry Quaedvlieg
Op donderdag 9 november heeft vicaris-generaal Harry Quaedvlieg van het Bisdom Roermond de parochie van BENO (Budschop, Eind, Nederweert en Ospel bezocht. De bijeenkomst in de parochiekerk te Budschop werd goed bezocht.
De parochievisitatie ging niet over de reorganisatie processen in het bisdom/parochies,
maar over de “missie van de parochies”.
Vicaris-generaal Quaedvlieg vindt het belangrijk om de parochies beter te leren kennen, de pastorale ontwikkelingen van de parochies te vernemen, personen te ontmoeten en informatie uit de eerste hand te vernemen.
Verder is het bisdom bezig met de verkenning van een toekomstvisie. De parochiebezoeken zijn in dat licht van groot belang om de aansluiting met de praktijk te houden.
Een compleet woordelijk verslag kunt u lezen door hier te klikken..>>>>

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdagmorgen op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’.
Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: “Vele handen maken licht werk”.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum. Wanneer zij er het werk zijn kunt u lezen door hier te klikken.
Of neem contact op met Frans Heynen tel. 06-52460585..
De groep werkt altijd op dinsdagvoormiddag van ca. 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.