Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

Diensten in kerk in de de corona periode lees verder………>


LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
25 februari tot en met 13 maart 2021

DONDERDAG 25 februari
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 26 februari
9.00 uur H. Mis –

ZATERDAG 27 februari
18.00 uur H. Mis – Zeswekendienst Theu Verdonschot, jaardienst Henricus Greijmans, tevens voor To Greijmans-Hendrikx en zoon Teng.

ZONDAG 28 februari
2ste zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis-

MAANDAG 1 maart
H. Swietbert, bisschop
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 2 maart
9.00 uur H. Mis –

WOENSDAG 3 maart
Geen H. Mis

DONDERDAG 4 maart
H.Casimir
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 5 maart
9.00 uur Kruisweg en H. Mis –

ZATERDAG 6 maart
18.00 uur H. Mis – maanddienst Lisa Truijen, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx

ZONDAG 7 maart
3e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis- Uit dankbaarheid van de familie Verheijen.

MAANDAG 8 maart
H. Johannes de Deo, kloosterling
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 9 maart
H. Francisca Romana, kloosterlinge
9.00 uur H. Mis –

WOENSDAG 10 maart
Geen H. Mis

DONDERDAG 11 maart
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 12 maart
9.00 uur Kruisweg en H. Mis –

ZATERDAG 13 maart
18.00 uur H. Mis – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Miet Feijen, jaardienst overleden familie Veugelers-de Wit, Lies Horijon-Geelen en Drees Horijon.

Overleden
Op 26 februari is op het parochiekerkhof begraven Kiem Muller-Ong. Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar en woonde Heuvel 9.
Moge zij rusten in vrede.

Vrijwilligersavond.
De geplande vrijwilligersavond op donderdag 4 maart a.s. kan in verband met corona helaas niet doorgaan. Wij zullen trachten om later in het jaar een nieuwe datum vast te stellen.
Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

KERK en CORONAVIRUS
Vanaf 1 juni zijn de publieke vieringen weer hervat.
Vanaf 13 oktober een maximum van 30 personen. Daarbij moeten wel alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden met als basisregel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zowel lopend als zittend. Ook zijn vanaf die datum mondkapjes verplicht..Daarbij is het wel van groot belang dat wij de basisregels in acht blijven nemen. Laten we dus samen die verantwoordelijkheid nemen, zodat het niet nodig is zoals begin van het jaar dat de kerken gesloten worden.!
Wij hebben toen drie maanden geen vieringen kunnen houden, maar daardoor ook drie maanden de inkomsten van collectes en misintenties gemist. Daarom zou ik een dringende oproep willen doen en u vragen om zekere de komende tijd bij de collectes ruimhartig te zijn, zodat we het financiële gemis weer wat kunnen inhalen. U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een gift over te maken op de bankrekening van uw parochie. In de kop bij elke parochie kunt u deze bankrekening terugvinden. Wij zijn heel dankbaar voor de gulle gaven.

Door de week
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de week in de Lambertuskerk ook weer hervat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.

Mariakapel
In de Lambertuskerk blijft verder zoals gebruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:
Niet meer dan 3 personen tegelijk
Minimale afstand van 1,5 meter houden

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.