Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Diensten in kerk in de de corona periode lees verder………>

Vacant Niet mogelijk in afwachting benoeming pastoor : pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres:
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag: 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887):
Buiten deze openingstijd kunt u contact opnemen met pastoor monenteel niet mogelijk  tel. 0495-631317. Ook kunt daarmee een afspraak regelen.
Een briefje met uw wens(en) kunt u deponeren in de brievenbus: Schoolstraat 2 (pastorie) of in de brievenbus Kerkstraat 58 (parochiecentrum).
per e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
U kunt ook gebruik maken van formulieren die u op deze site kunt invullen. klik hier
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
20 januari tot en met 5 februari 2022

DONDERDAG 20 januari
H. Fabianus, paus en martelaar
9.00 uur – Geen H. Mis

VRIJDAG 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
9.00 uur – Geen H. Mis

ZATERDAG 22 januari
H. Maria
18.00 uur Geen H. Mis.

ZONDAG 23 januari
Derde zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis –zeswekendienst Nelly Kneepkens-Janssen, Miet Feijen vanwege verjaardag

MAANDAG 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis

DINSDAG 25 januari
Bekering van de H. Paulus
9.00 uur – Geen H. Mis

WOENSDAG 26 januari
HH. Timoteûs en Titus, bisschoppen
Geen H. Mis

DONDERDAG 27 januari
H. Angela Merici, maagd
9.00 uur – Geen H. Mis

VRIJDAG 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
9.00 uur – Geen H. Mis

ZATERDAG 29 januari
H. Maria
18.00 uur Geen H. Mis.

ZONDAG 30 januari
Vierde zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis –

MAANDAG 31 januari
H. Johannes Bosco, priester
Geen H. Mis

DINSDAG 1 februari
9.00 uur – Geen H. Mis

WOENSDAG 2 februari
Opdracht van de Heer
Geen H. Mis

DONDERDAG 3 februari
H. Blasius, bisschop en martelaar
9.00 uur – Geen H. Mis

VRIJDAG 4 februari
9.00 uur – Geen H. Mis

ZATERDAG 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
18.00 uur Geen H. Mis.

Het laatste nieuws diensten in kerk lees HIER
Tijdens de periode dat er nog geen pastoor in onze parochie in functie is zullen wij het voorlopig moeten doen met vervangers.
Dat betekent dat er alleen H.Missen zullen plaats vinden in het weekend en komen de H.Missen door de week te vervallen.
Zijn er veranderingen dan kunt u die dagelijks lezen op onze website https://www.kerknederweert.nl
Wenst u op de hoogte blijven van eventuele wijzigen of ander nieuws in onze parochie kijk dan op de website in de rubriek “ACTUEEL” . Ouderen die geen website kunnen bekijken of daar niet mee om kunnen gaan adviseren wij familie, vrienden of bekenden te vragen deze site https://www.kerknederweeret.nl te raadplegen en hun in kennis stellen van het laatste nieuws.
Wie men voor huwelijk, doop, bediening of uitvaart kan benaderen zullen wij eveneens op de website plaatsen alsook in het weekblad van Nederweert.

 

Nieuwe Coronaregels van de Nederlandse Bisschoppen (18 dec. 2021)
Geen vieringen meer na 17 uur en maximaal 50 kerkbezoekers toelaten

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk (18 dec. 2021)

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

 Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang

Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

 Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen. Zie voor uitzonderingen: Uitvaarten en corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

 Vier Kerstmis!

De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis! Op de website van het bisdom Roermond is een overzicht te vinden van online kerstvieringen in Limburg.


Pastoor Schuffelers blijft nog enkele maanden werkzaam
bij de parochies in Nederweert

In het weekend van 6-7 november deelde pastoor Schuffelers mede dat vanwege bouwtechnische huisvestingsproblemen hij nog niet kan verhuizen naar zijn nieuwe parochie.
De verhuizing zal daardoor naar verwachting begin januari 2022 worden. Dat wil zeggen hij tot die tijd nog in de parochies van Nederweert zal blijven functioneren.
De betreffende parochies hopen dat ook dan zijn opvolger bekend zal zijn en aasluitend zijn taak kan overnemen.

Pastoor Schuffelers verlaat Nederweert.

In het weekend van 4 en 5 september deelde pastoor Schuffelers aan het einde van de H.Mis mede dat hij per 1 november a.s. is benoemd tot pastoor in de parochies Vijlen, Lemiers en Holset in Zuid-Limburg.
Hij volgt daar Pastoor van Galen op die een benoeming heeft gekregen in Meerssen.
Pastoor Schuffelers werd in 2007 aangesteld als Pastoor van de Parochies Nederweert, Budschop en Eind
en is hier 14 jaar werkzaam geweest.
De procedure voor zijn opvolger in de parochies van Nederweert is in gang gezet.
Het streven is dat deze benoeming zo spoedig mogelijk zal ingaan.

Gevraagd schoonmaakster
De parochie St. Lambertus is op zoek naar een schoonmaakster voor 3 tot 4 uur per week, bij voorkeur op woensdagvoormiddag om samen met een collega onze kerk schoon te houden.
Inl. M. Tinnemans, tel. 0495-633421.

Openingstijden parochiecentrum
Het parochiebureau zal alleen nog op maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur geopend zijn. Daarnaast kunnen misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken als volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631317. U kunt ook een afspraak regelen met pastoor Schuffelers
een briefje in de brievenbus: pastorie Schoolstraat 2;
of brievenbus parochiebureau Kerkstraat 58.
per e-mail:  administratie@kerknederweert.nl ;
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website  aantreft door hier te klikken.