Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van 24 sept. tot en met 10 okt. 2020.

DONDERDAG 24 september
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 25 september
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 26 september
H. Maria
18.00 uur H. Mis – jaardienst Lisette-Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, jaardienst Jac Roost tevens voor verjaardag, jaardienst Frans Creemers, jaardienst Thieu Jonckers, jaardienst Truus van den Heurik en alle overleden familieleden, overleden echtgenoten Gerard en Maria Haenen-Teeuwen. – Pierre Cuijpers v.w. de verjaardag en tevens Jaardienst.

ZONDAG 27 september
26e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. – 1 ste H. Communie voor de kinderen van de basisscholen
13.30 uur H. Doopsel Daan Willekens

MAANDAG 28 september
H. Wenceslaus, martelaar
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 29 september
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
Geen H. Mis

DONDERDAG 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 2 oktober
HH. Engelbewaarders
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 3 oktober
H. Maria
18.00 uur H. Mis – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, maanddienst Lisa Truijen, jaardienst familie Veugelers-de Wit, Nelly van der Loo-van Nieuwenhoven vanwege verjaardag

ZONDAG 4 oktober
27e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. – jaardienst Rector Lambert Gubbels en overleden familie, Marie Koppen.

MAANDAG 5 oktober
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 6 oktober
H. Bruni, priester
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 7 oktober
H. Maagd Maria van de Rozenkrans
Geen H. Mis

DONDERDAG 8 oktober
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 9 oktober
HH. Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 10 oktober
H. Maagd Maria, Sterre de Zee
18.00 uur H. Mis – Zeswekendienst Jeanne Gielen-Wulms, jaardienst Jan Poell (Sittard), jaardienst Jan Huijskens, (Weert) voor zijn 100e geboortedag.

Zondag 27 september: eerste heilige Communie
Aanvankelijk zouden de kinderen van groep 4 eind april hun eerste heilige Communie vieren. Door de uitbraak van de corona-pandemie en de daarbij behorende maatregelen kon deze feestelijke viering niet doorgaan.
Inmiddels zijn de maatregelen zodanig versoepeld dat de kinderen zondag 27 september alsnog hun eerste heilige Communie kunnen vieren. De viering zal om 9.30 uur beginnen. Vooral de nog steeds geldende regel van 1,5 meter afstand beperkt het aantal mensen dat aan een viering kan deelnemen en dit geldt dus ook voor deze Communieviering. Er is alleen plaats voor de gezinnen van de communiekinderen, hun ouders en broertjes en zusjes. Opa’s en oma’s en andere familieleden kunnen helaas niet bij de viering aanwezig zijn, maar voor hen is er een livestream via Nederweert24.
Dit alles betekent dat ook geen andere kerkgangers deel kunnen nemen aan deze viering!! Zij worden dan ook verzocht om uit te wijken naar de viering zaterdagavond om 18.00 uur of naar één van de andere kerken in Nederweert.

 

Kerk en het coronavirus
Vanaf 1 juni zijn de publieke vieringen weer hervat.
Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 personen. Daarbij moeten wel alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden met als basisregel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zowel lopend als zittend. We zijn natuurlijk blij dat we stap voor stap weer meer ruimte krijgen om ons geloof samen in de kerk te vieren. Daarbij is het wel van groot belang dat wij de basisregels in acht blijven nemen en de aanwijzingen die in de kerk worden aangegeven om te voorkomen dat versoepelingen worden teruggedraaid of in het ergste geval de vieringen weer verboden worden. Laten we dus samen die verantwoordelijkheid nemen!
Drie maanden hebben we geen vieringen kunnen houden, maar daardoor ook drie maanden de inkomsten van collectes en misintenties gemist. Daarom zou ik een dringende oproep willen doen en u vragen om zekere de komende tijd bij de collectes ruimhartig te zijn, zodat we het financiële gemis weer wat kunnen inhalen. U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een gift over te maken op de bankrekening van uw parochie. In de kop bij elke parochie kunt u deze bankrekening terugvinden. Wij zijn heel dankbaar voor de gulle gaven.
Pastoor Schuffelers

Door de week
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de week in de Lambertuskerk ook weer hervat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.

Mariakapel
In de Lambertuskerk blijft verder zoals gebruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:

Niet meer dan 3 personen tegelijk
Minimale afstand van 1,5 meter houden

Het Clerinxorgel is inmiddels bijna geheel gerestaureerd en terug geplaatst. Klik hier en lees meer over ONS-UW-ORGEL….

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 5.625 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..