Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag: 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887):
Buiten deze openingstijd kunt u contact opnemen met pastoor Schuffelers tel. 0495-631317. Ook kunt daarmee een afspraak regelen.
Een briefje met uw wens(en) kunt u deponeren in de brievenbus: Schoolstraat 2 (pastorie) of in de brievenbus Kerkstraat 58 (parochiecentrum).
per e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
U kunt ook gebruik maken van formulieren die u op deze site kunt invullen. klik hier
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

Diensten in kerk in de de corona periode lees verder………>


LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
29 juli tot en met 14 augustus 2021

DONDERDAG 29 juli
H. Martha
Geen H. Mis

VRIJDAG 30 juli
H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis

ZATERDAG 31 juli
H. Ignatius, priester
18.00 uur H. Mis – Maanddienst Lisa Truijen

ZONDAG 1 augustus
18e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis – jaardienst Marie Koppen tevens voor de verjaardag;

MAANDAG 2 augustus
H. Eusebius van Vercelli, bisschop
Geen H. Mis

DINSDAG 3 augustus
Geen H. Mis

WOENSDAG 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars), priester
Geen H. Mis

DONDERDAG 5 augustus
Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere
Geen H. Mis

VRIJDAG 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer, feest
Geen H. Mis

ZATERDAG 7 augustus
Maria
18.00 uur H. Mis – Maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen; jaardienst Bertha en Teng Wijen-Bongers; jaardienst Toos Saes-Davits en Jos Saes, jaardienst Lisa Truijen, jaardienst Nellie Roost-van Riet tevens voor verjaardag.

ZONDAG 8 augustus
19e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis – Ouders Verheijen-van den Kerkhof vanwege verjaardag; jaardienst Tinus Mertens en Fien Mertens-Janssen; tot bijzondere intentie

MAANDAG 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
Maagd en martelares, patrones van Europa, feest
Geen H. Mis

DINSDAG 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
9.00 uur H. Mis

WOENSDAG 11 augustus
H. Clara, maagd
Geen H. Mis

DONDERDAG 12 augustus
H .Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
9.00 uur H. Mis

VRIJDAG 13 augustus
HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
18.00 uur H. Mis – overleden familie Veugelers-de Wit; jaardienst Truus Kessels tevens vanwege verjaardag, jaardienst Leen Moonen-Steuten tevens vanwege verjaardag.

Openingstijden parochiecentrum
Het parochiebureau zal alleen nog op maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur geopend zijn. Daarnaast kunnen misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken als volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631317. U kunt ook een afspraak regelen met pastoor Schuffelers
een briefje in de brievenbus: pastorie Schoolstraat 2;
of brievenbus parochiebureau Kerkstraat 58.
per e-mail:  administratie@kerknederweert.nl ;
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website  aantreft door hier te klikken.

 

In onze kerk zijn met ingang van 26 juni 2021 125 gelovigen toegestaan.
U bent weer van harte welkom om met ons samen de H. Mis mee te vieren.
Wij verwachten u nu het weer mag en zonder mondkapje (op 1,50 m).
Hieronder meer over de versoepeling van het coronaprotocol

In onze kerk ruim 125 bezoekers
Dat wil zeggen dat in de St. Lambertuskerk Nederweert met ingang van zaterdag 26 juni ruim 125 kerkgangers tijdens diensten in de kerk aanwezig mogen zijn. Bij dit aantal zijn wij uitgegaan van de voorgeschreven 1,50 meter afstand. Is men met meer personen uit een gezin dan mogen het er meer zijn. Waar men mag zitten is in de kerk op bank aangegeven.
Gelovigen hoeven dan ook geen mondkapje meer te dragen mits men die 1,5 meter afstand in acht neemt.
Dit is de nieuwe regeling die a.s. zaterdag 26 juni 2021 is toegestaan.
Het aantal maximaal  aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling.
VOOR DE ST. LAMBERTUSKERK NEDERWEERT ZIJN DIT 125 kerkgangers en meer indien uit een gezin 2 of meer personen komen.
Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.

Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

De update van het corona protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021 is te lezen door hier te klikken………………

Door de week
Vanaf 9 juni 2020 zijn de H. Missen door de week in de Lambertuskerk ook weer hervat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.

Mariakapel
In de Lambertuskerk blijft verder zoals gebruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:
Niet meer dan 3 personen tegelijk
Minimale afstand van 1,5 meter houden