Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van 9 juli tot en met 25 juli 2020.

DONDERDAG 9 juli
HH .Martelaren van Gorcum
9.00 uur – H. Mis – Tot bijzondere intentie
19.00  uur Uitvaartdienst  Bèr Kessels

VRIJDAG 10 juli
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
18.00 uur H. Mis – Zeswekendienst Lisa Truijen, jaardienst Lei Geurts, jaardienst Wiel Stultjens en Anna Stultjens-Strijbos, jaardienst Tjeu Janssen tevens voor verjaardag, jaardienst Theo Claessens tevens voor verjaardag, .

ZONDAG 12 juli
15e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. Lisette Gubbels-Jacobs vanwege verjaardag en Nellie Jacobs-Hendrikx.

MAANDAG 13 juli
H. Henricus
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 14 juli
H. Camillus de Lellis,priester
9.00 uur – H. Mis -Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis

DONDERDAG 16 juli
H. Maagd Maria van de berg Karmel
9.00 uur – H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 juli
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 18 juli
H. Maria
18.00 uur H. Mis – jaardienst ouders Berben-Bukkems tevens voor verjaardag en voor zoon Wiel, Wiel en Mientje Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag vader, Drees Horijon en Lies Horijon-Geelen.

ZONDAG 19 juli
16e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. –

MAANDAG 20 juli
H. Apolinaris, bisschop en martelaar
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 21 juli
H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
9.00 uur – H. Mis -Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 22 juli
H. Maria Magdalena
Geen H. Mis

DONDERDAG 23 juli
H. Brigitta, kloosterlinge, patrones van Europa
9.00 uur – H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 24 juli
H. Charbel Makhlûf, priester
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 25 juli
H. Jacobus , apostel
18.00 uur H. Mis –

Overleden
Zaterdag 4 juli was de uitvaart van Corrie Cox, zij overleed in de leeftijd van 83 jaar en woonde Biest 43 te Weert.
Op 9 juli was de vooravondmis voor Bèr Kessels, hij overleed in de leeftijd van 71 jaar en woonde Sint Josephstraat 43.
Mogen zij rusten in vrede.

Kerk en het coronavirus
Vanaf 1 juni zijn de publieke vieringen weer hervat.
Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 personen. Daarbij moeten wel alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden met als basisregel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zowel lopend als zittend. We zijn natuurlijk blij dat we stap voor stap weer meer ruimte krijgen om ons geloof samen in de kerk te vieren. Daarbij is het wel van groot belang dat wij de basisregels in acht blijven nemen en de aanwijzingen die in de kerk worden aangegeven om te voorkomen dat versoepelingen worden teruggedraaid of in het ergste geval de vieringen weer verboden worden. Laten we dus samen die verantwoordelijkheid nemen!
Drie maanden hebben we geen vieringen kunnen houden, maar daardoor ook drie maanden de inkomsten van collectes en misintenties gemist. Daarom zou ik een dringende oproep willen doen en u vragen om zekere de komende tijd bij de collectes ruimhartig te zijn, zodat we het financiële gemis weer wat kunnen inhalen. U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een gift over te maken op de bankrekening van uw parochie. In de kop bij elke parochie kunt u deze bankrekening terugvinden. Wij zijn heel dankbaar voor de gulle gaven.
Pastoor Schuffelers

Door de week
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de week in de Lambertuskerk ook weer hervat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.

Mariakapel
In de Lambertuskerk blijft verder zoals gebruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:

Niet meer dan 3 personen tegelijk
Minimale afstand van 1,5 meter houden

Het Clerinxorgel is inmiddels bijna geheel gerestaureerd en terug geplaatst. Klik hier en lees meer over ONS-UW-ORGEL….

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.

RESTAURATIE ORGEL
Sinds het ingaan van de actie op 8 november j.l. is totaal ontvangen een bedrag van 5.625 euro. verder lezen…………….. 

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..