Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS Nederweert,
PAROCHIE ST. ROCHUS Budschop en
KAPEL O.L. VROUW van LOURDES Schoor

ST. LAMBERTUS PAROCHIE
NEDERWEERT

Pastoor Sebastian: Pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak
tel. 0495-631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag: 10.00-11.00 uur.
Voor het melden van misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken kunnen als volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631317. U kunt ook een afspraak regelen met pastoor Sebastian.
– een briefje in de brievenbus: pastorie Schoolstraat 2;
– of brievenbus parochiebureau Kerkstraat 58.
– per e-mail:  administratie@kerknederweert.nl ;
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website  aantreft door hier te klikken.

Buiten deze openingstijd kunt u contact opnemen met pastoor. Ook kunt daarmee een afspraak regelen.
Voor het overmaken van missstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUS
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
29 februari tot en met 16 maart 2024
Naast vermelde diensten is de Mariakapel elke dag tijdens daglicht open voor bezoek, gebed en het opsteken van een kaarsje.

DONDERDAG 29 februari
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum.

VRIJDAG 1 maart
H. Swietbert, bisschop
08.30 uur uitstelling van het Allerheiligste
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum

ZATERDAG 2 maart
18.00 uur H. Mis – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Lies Horijon-Geelen en voor Drees Horijon, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx,

ZONDAG 3 maart
3e zondag veertigdagentijd
09.30 uur H. Mis- jaardienst Harrie Reijnders tevens voor Jef Reijnders, To Reijnders, Mia Ulen- Reijnders en Engel Ulen.
Na de H. Mis is er koffieuurtje in het Parochiecentrum.

MAANDAG 4 maart
Geen H. Mis

DINSDAG 5 maart
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum

WOENSDAG 6 maart
Geen H. Mis

DONDERDAG 7 maart
HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum.
19.00 uur – H. Mis in de kerk van Budschop met aansluitend vrijwilligersavond in het zaaltje van de kerk.

VRIJDAG 8 maart
H. Johannes de Deo, religieus
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum

ZATERDAG 9 maart
H. Francisca Romana, religieuze
18.00 uur H. Mis

ZONDAG 10 maart
4e zondag veertigdagentijd
09.30 uur –jaardienst Piet Vaes

MAANDAG 11 maart
Geen H. Mis

DINSDAG 12 maart
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum

WOENSDAG 13 maart
Geen H. Mis

DONDERDAG 14 maart
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum.

VRIJDAG 15 maart
09.00 uur – H. Mis in het Parochiecentrum

ZATERDAG 16 maart
18.00 uur H. Mis – jaardienst overleden familie Veugelers-de Wit;  jaardienst Nellie-Janssen-Maas en voor overleden familieleden.

 

 

St. ROCHUS PAROCHIE
BUDSCHOP

Pastoor Sebastian: Pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak
tel. 0495-631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Koster Bert Verheggen tel. 0495-632684
Bank nr. NL97 RABO 0135 5068 24
Inlichtingen of bestellen intenties tel. 06-50601803
e-mail: miagubbels12@gmail.com
H. Mis intentie €. 27,50

LITURGISCHE KALENDER ST. ROCHUS
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
3 maart tot en met 24 maart 2024

Zondag 3 maart 2024 GEEN H.MIS IN BUDSCHOP
De H. Mis is in de Kapel in Schoor om 11. Uur.
Jaardienst voor Fien Vullings-Michels en overleden familieleden.

Donderdag 7 maart 2024 ter ere van de Vrijwilligers.
H. Mis om 19.00 uur in de St. Rochuskerk
Aansluitend gezellige avond voor de vrijwiligers
Koor: St. Rochuskoor
Lector: Mariet van Geleuken

Zondag 10 maart 2024
H. Mis om 11.00 uur
Koor: zondagskoor
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Zondag 24 maart 2024 is er geen H. Mis in Budschop. Voor H. Missen elders zie kerkberichten weekblad.

KERKBALANS
50 jaar kerkbalans in 2024.
Dankzij uw financiële bijdrage kan de kerk bestaan en kan de plaatselijke kerk er zijn voor de eigen gemeenschap maar ook voor mensen daarbuiten die hulp of aandacht nodig hebben. Velen maken gebruik van het zaaltje van de kerk . O.a. KBO voor haar activiteiten, zoals kerstvieringen, jaarvergadering en kienen enz.

Tarieven:
• Kerkbijdrage: € 80,00 per jaar.
• H. Mis in het weekend € 27,50
• Stichtingen 10 jaar € 275,00
U kunt het bedrag overmaken via Rabobank met vermelding waarvoor: NL97RABO.0135.5068.24 ten name van de St. Rochusparochie Budschop, adres Rochusplein 1.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

 


KAPEL O.L. VROUW van Lourdes
SCHOOR-NEDERWEERT

Pastoor Sebastian: Pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak
tel. 0495-631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.n
Voor inlichtingen en/of intenties tel. 0495-625288 of mob. 06 11485769.
Kerkbijdrage Rabo bank nr.: NL81 RABO 0135 5092 46

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag open en iedereen is er van harte welkom.
Het is mooi om te zien dat de weg naar onze Kapel en Maria zo vaak word gevonden om daar eenieders persoonlijke intentie neer te leggen!!
3 maart tot en met 17 maart 2024

Zondag 3 Maart
Om 11.00 uur H. Mis ( Pastoor Sebastian voorganger en tevens gezinsmis voor onze leef en geloofsgemeenschap Schoor )
– Voor bijzondere intenties

Zondag 10 Maart
Om 11.00 uur Woord en Communiedienst
– Voor bijzondere intenties

Zondag 17 Maart
Om 11.00 uur Woord en Communiedienst
– Voor bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze Kapel.

– Maria, steun ons beiden, in de nieuwe situatie en dat hetgeen voor ons het beste is ons mag toekomen. Dank U.
– Lieve Maria, hier een bezorgde moeder, steun haar a.u.b.
– Lieve God, bedankt voor alle hulp die wij mogen ontvangen van de Goddelijke wereld.

Gelezen in het intentieboek van onze Kapel.

– Moeder maria, wij vragen kracht en vertrouwen dat alles goed komt voor onze moeder tijdens de opname op de revalidatie – afdeling.
– Maria, geef kracht en hoop op genezing en voor spoedig herstel en gewenning voor enkele dierbare personen van mij. Dank U!
– lieve Maria en beschermengel, help me met mijn werk, en help me in een verdere oplossing hiervoor.

Iets om over na te denken:
Vriendschap kost geen geld, maar schenkt wel rijkdom!!!

Overleden

Op vrijdag 23 februari 2024 is in het Franciscus Hospice Weert in de leeftijd van 97 jaar overleden Mia Frenken-Meevis. Zij woonde Kapelaniestraat 25c6, Nederweert. De uitvaartdienst zal plaats hebben op zaterdag 2 maart om 11.00 uur. Na de dienst zal zij op het parochiekerkhof worden bijgezet bij haar echtgenoot Flip Frenken.
Moge zij rusten in vrede.

Vrijwilligersavond
Opgave voor de vrijwilligersavond op donderdag 7 maart a.s.
kan nog tot vrijdag 1 maart a.s.
De vrijwilligersavond wordt dit jaar gehouden in de Parochiezaal van de kerk
in Budschop en wij beginnen met een H. Mis om 19.00 uur.

FINANCIËLE ZAKEN
Sinds de invoering van de Euro munt is de bijdrage in de collecteschaal tijdens de diensten 1 euro. Dat is inmiddels ruim 20 jaar geleden. Sinds die tijd zijn alle kosten met vele procenten gestegen en is de bijdrage in de kerk niet verhoogd. Daarom doen wij nu een beroep op u om die vrijwillige bijdrage in de collecteschaal te verhogen naar 2 euro. Let wel het is vrijwillig het mag minder zijn maar ook meer. Graag dit laatste!
De minimale kerkbijdrage (gezinsbijdrage), blijft voorlopig staan op 80 euro per gezin voor onze parochie. Er zijn  meerdere parochies die deze bijdrage hebben verhoogd naar 90 euro.
Zoals bekend is de kerkbijdrage vrijwillig. Er zijn parochianen die al jaren aanzienlijk meer geven dan dit minimum bedrag. Dus u kunt ook uit eigen beweging deze bijdrage verhogen.

Bidstoelen
De Parochie St. Lambertus heeft een aantal bidstoelen te koop. Betreft bidstoel met een opklapbare zitting.
De stoeltjes zijn te koop voor een bedrag van € 25,00 per stuk.
Verkrijgbaar op maandagmorgen van 09.00 – 12.00 uur in het Parochiecentrum.

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2023 hebben wij inmiddels verlaten.
Er zijn nog enkele parochianen die de kerkbijdrage 2023 nog niet hebben betaald. Mogen wij deze verzoeken dit alsnog te willen voldoen. U kunt tevens de kerkbijdrage 2024 overmaken. Vermeld er dan bij welk bedrag daarvan nog voor 2023 is.
De kerkbijdrage is vastgesteld op 80,00 euro per jaar. Bij betaling van voldoende kerkbijdrage krijgt u korting op enkele diensten in de kerk. Lees daarvoor de tarieven lijst door hier te klikken…..>>>
De bijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerk.
De bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL80RABO.0135.5072.27
ten name van de R.K. Kerk St. Lambertus, onder vermelding van “kerkbijdrage”.

Bezoek Vicaris-generaal Harry Quaedvlieg
Op donderdag 9 november heeft vicaris-generaal Harry Quaedvlieg van het Bisdom Roermond de parochie van BENO (Budschop, Eind, Nederweert en Ospel bezocht. De bijeenkomst in de parochiekerk te Budschop werd goed bezocht.
De parochievisitatie ging niet over de reorganisatie processen in het bisdom/parochies,
maar over de “missie van de parochies”.
Vicaris-generaal Quaedvlieg vindt het belangrijk om de parochies beter te leren kennen, de pastorale ontwikkelingen van de parochies te vernemen, personen te ontmoeten en informatie uit de eerste hand te vernemen.
Verder is het bisdom bezig met de verkenning van een toekomstvisie. De parochiebezoeken zijn in dat licht van groot belang om de aansluiting met de praktijk te houden.
Een compleet woordelijk verslag kunt u lezen door hier te klikken..>>>>

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdagmorgen op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’.
Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: “Vele handen maken licht werk”.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum. Wanneer zij er het werk zijn kunt u lezen door hier te klikken.
Of neem contact op met Frans Heynen tel. 06-52460585..
De groep werkt altijd op dinsdagvoormiddag van ca. 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.