Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

Diensten in kerk in de de corona periode lees verder………>


LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
6 mei tot en met 22 mei 2021

DONDERDAG 6 mei
9.00 uur H. Mis –t.e.v. de Moeder van Altijddurende Bijstand

VRIJDAG 7 mei
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 8 mei
Z. Clara van het arme kind Jezus
18.00 uur H. Mis – jaardienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, ouders Frans Linders en To Horijon en zonen Lei en Jac.

ZONDAG 9 mei
6e zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis- overleden echtgenoten Pierre en Lies van den Hurck-Kessels

MAANDAG 10 mei
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 11 mei
9.00 uur H. Mis

WOENSDAG 12 mei
H. Pancratius, martelaar
Geen H. Mis

DONDERDAG 13 mei
Hemelvaart van de Heer
9.30 uur H. Mis –

VRIJDAG 14 mei
H. Matias, apostel
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 15 mei
Alle HH. Bisschoppen van Maastricht
18.00 uur H. Mis – zeswekendienst Annie van de Kruijs-Gielen en tevens voor haar verjaardag.

ZONDAG 16 mei
7e zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis- jaardienst Mia Doensen-Huijsmans en overleden familieleden.
12.30 uur H. Doopsel Sien Janssen, Alexiastraat 5

MAANDAG 17 mei
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 18 mei
H. Johannes I, paus en martelaar
9.00 uur H. Mis

WOENSDAG 19 mei
Geen H. Mis

DONDERDAG 20 mei
H. Bernardinus, van Sienna, priester
9.00 uur H. Mis –

VRIJDAG 21 mei
HH. Christophorus Magalaen, priester en gezellen, martelaren
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 22 mei
H. Rita van Cascia, kloosterlinge
18.00 uur H. Mis –jaardienst echtgenoten Nouwen-Maas, Overleden familie Veugelers-de Wit.

Gevraagd: Schoonmaakster
De Parochie St. Lambertus vraagt een schoonmaakster
voor 3 tot 4 uur per week , bij voorkeur op de woensdagvoormiddag
voor het schoonhouden van onze kerk.
Inlichtingen: M. Tinnemans, tel. 0495-633421

KERK en CORONAVIRUS
Vanaf 1 juni zijn de publieke vieringen weer hervat.
Vanaf 13 oktober een maximum van 30 personen. Daarbij moeten wel alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden met als basisregel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zowel lopend als zittend. Ook zijn vanaf die datum mondkapjes verplicht..Daarbij is het wel van groot belang dat wij de basisregels in acht blijven nemen. Laten we dus samen die verantwoordelijkheid nemen, zodat het niet nodig is zoals begin van het jaar dat de kerken gesloten worden.!
Wij hebben toen drie maanden geen vieringen kunnen houden, maar daardoor ook drie maanden de inkomsten van collectes en misintenties gemist. Daarom zou ik een dringende oproep willen doen en u vragen om zekere de komende tijd bij de collectes ruimhartig te zijn, zodat we het financiële gemis weer wat kunnen inhalen. U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een gift over te maken op de bankrekening van uw parochie. In de kop bij elke parochie kunt u deze bankrekening terugvinden. Wij zijn heel dankbaar voor de gulle gaven.

Door de week
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de week in de Lambertuskerk ook weer hervat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.

Mariakapel
In de Lambertuskerk blijft verder zoals gebruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:
Niet meer dan 3 personen tegelijk
Minimale afstand van 1,5 meter houden

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.