Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor Sebastian: Pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag: 10.00-11.00 uur.
Voor het melden van misintenties, adreswijzigingen en/of andere parochiezaken kunnen als volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631317. U kunt ook een afspraak regelen met pastoor Sebastian.
– een briefje in de brievenbus: pastorie Schoolstraat 2;
– of brievenbus parochiebureau Kerkstraat 58.
– per e-mail:  administratie@kerknederweert.nl ;
Ook kunt u gebruik maken van invulformulieren, die u op de website  aantreft door hier te klikken.

Buiten deze openingstijd kunt u contact opnemen met pastoor tel. 0495-631317. Ook kunt daarmee een afspraak regelen.
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van
23 maart tot en met  8 april 2023

DONDERDAG 23 maart
H. Turibius de Mongrovejo, bisschop
09.00 uur – H. Mis in het parochiecentrum

VRIJDAG 24 maart
09.00 uur – H. Mis in het parochiecentrum

ZATERDAG 25 maart
Aankondiging van de Heer
18.00 uur H. Mis – zeswekendienst Richard Minkenberg.

ZONDAG 26 maart
5e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis – jaardienst Jef Reijnders, tevens voor Harrie Reijnders, To Reijnders , Engel Ulen en Mia Ulen-Reijnders.

MAANDAG 27 maart
Geen H. Mis

DINSDAG 28 maart
9.00 uur H. Mis in het parochiecentrum

WOENSDAG 29 maart
Geen H. Mis.

DONDERDAG 30 maart
09.00 uur – H. Mis in het parochiecentrum

VRIJDAG 31 maart
09.00 uur – H. Mis in het parochiecentrum

ZATERDAG 1 april
Zegening van de Palmtakken
18.00 uur H. Mis – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 2 april
Palmzondag van het lijden van de Heer
Zegening van de Palmtakken
9.30 uur H. Mis – jaardienst Wiel van de Kruijs, jaardienst ouders Linders-Konings, Marie Koppen, jaardienst Wiel Saes.

MAANDAG 3 april
Geen H. Mis

DINSDAG 4 april
9.00 uur H. Mis in het parochiecentrum

WOENSDAG 5 april
Geen H. Mis.

DONDERDAG 6 april Witte Donderdag
19.00 uur – H. Mis (dameskoor Cantantes)
Gelegenheid tot aanbidding tot 20.30 uur
VRIJDAG 7 april Goede Vrijdag
Vasten – en onthoudingsdag
15.00 uur – Bidden van de Kruisweg
19.00 uur – Goede Vrijdagviering met Kruisverering (Dameskoor Cantantes)

ZATERDAG 8 april Paaszaterdag/Stille zaterdag
17.30 uur – Paaswake (Dameskoor Cantantes)
– Jaardienst overleden ouders Rietjens-Meevis

Vrijwilligersavond:
De jaarlijkse vrijwilligersavond zal dit jaar gehouden worden op donderdag 1 juni a.s.
De vrijwilligers worden verzocht deze datum alvast te noteren en de uitnodiging ontvangt u te zijner tijd.

UITNODIGING VORMELINGEN SINT LAMBERTUSKERK NEDERWEERT
Op vrijdag 7 juli 2023 om 19.00 uur is er weer een mogelijkheid om de kinderen het heilig Vormsel te laten doen.  Lees verder door hier te klikken…>>>
Ter voorbereiding op het Vormsel zijn er 9 voorbereidingslessen voor de kinderen. Waarbij mijn eerste zorg is om een basisidee te geven over het belang van het geloof.
Deze voorbereidingen zou ik elk jaar in de Lambertusparochie willen laten plaatsvinden.
Belangrijk:
Tevens ontvang ik graag de gegevens van de vormelingen die dit jaar het heilig Vormsel willen ontvangen. Ik verzoek u daarom mij de naam van de ouders, naam van de vormeling, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en doopdatum van de vormeling te mailen naar: pastoor@kerknederweert.nl

De data, plaats en tijd van de lessen staan al vast en zijn op dinsdag:
28 maart, 4 – 11 – 18 april, 9 – 16 – 23 mei, 13 – 20 juni 2023.
Tijdstip van de lessen: van 15.30 uur – 16.15 uur in het Parochie centrum achter zijde kerk.
Rondleiding in de kerk: 27 juni
Oefening voor de H. Mis: 4 juli
H. Vormselviering in de H. Lambertuskerk: 7 juli om 19.00 uur.
Hoofdcelebrant: Mgr. René Maessen.
Bij verhindering: afmelden via de mail aan Pastoor Sebastian.
Aanmelding van vormelingen kan tot 20 maart 2023.
Er is een ouderavond gepland op donderdag 23 maart a.s. om 19.30 uur in het Parochiecentrum naast de Kerk. Deze duurt ongeveer een uur.
Als u vragen hebt, neem dan contact op via de volgende e-mail:
pastoor@kerknederweert.nl
Pastoor Sebastian

H.Missen in de winterperiode:
Gezien de enorme stookkosten zullen de H. Missen door de week
op dinsdag – donderdag en vrijdag om 09.00 uur, met ingang van donderdag
17 november a.s. worden gelezen in het Parochiecentrum, ingang achterzijde kerk bij begraafplaats.
Op zaterdag en zondag is de H. Mis gewoon in de kerk,
maar de verwarming zal een graadje lager gezet worden.

Onderhoud kerkhof
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdagmorgen op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’.
Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: “Vele handen maken licht werk”.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum
Of neem contact op met Tjeu Tinnemans, tel. 06-22512256.
De groep werkt altijd op dinsdagvoormiddag van ca. 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.

Schoonmaakster gevraagd:
De Parochie St.Lambertus vraagt een schoonmaakster voor
Ca. 3 uur per week ( voorkeur op woensdagvoormiddag) voor het schoonhouden van onze kerk.
Sollicitaties aan de Parochie St.Lambertus , Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert.
Voor meer informatie kunt u bellen met M.Tinnemans, tel. 0495-633421.