Kerkberichten deze week

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. :
NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

Diensten in kerk in de de corona periode lees verder………>


LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van 26 nov. tot en met 12 dec. 2020.

DONDERDAG 26 november
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 november
H. Oda, maagd
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 28 november
H. Maria
18.00 uur H. Mis – echtgenoten Bruijnaers-Gielen vanwege verjaardag.

ZONDAG 29 november
Eerste zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. –

MAANDAG 30 november
H. Andreas, apostel
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 1 december
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 2 december
Geen H. Mis

DONDERDAG 3 december
H. Franciscus Xaverius, priester
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 4 december
H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 5 december
H. Maria
18.00 uur H. Mis – maanddienst Lisa Truijen, maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, Petrus Hoeben en Margaretha Coolen en kinderen.

ZONDAG 6 december
Tweede zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. – jaardienst Peter Jozef Bruekers, Dora Schouten-Doensen vanwege verjaardag, Toos Bruekers-Verstappen vanwege verjaardag.

MAANDAG 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 8 december
Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 9 december
H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Geen H. Mis

DONDERDAG 10 december
H.M. Maria van Loreto
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 11 december
H. Damasus I, paus
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 12 december
H. M. Maria van Guadelupe
18.00 uur H. Mis – jaardienst ouders Scheijven-Verdonschot en kinderen, jaardienst Wiel Verdonschot.

Overleden
Op 23 november was de uitvaart van Toos de Kok-Gielen, zij overleed in de leeftijd van 91 jaar en woonde de laatste tijd Rietstraat 2b.01.
Moge zij rusten in vrede.

Een bewijs dat zingen jong houdt

Helaas is de mogelijkheid van zang in deze coronatijd sterk beperkt. We voelen als kerkgangers het gemis hiervan. Dat geldt zeker ook voor de leden van de koren. En zeker als je al zolang gewend bent om wekelijks in de kerk muzikaal je bijdrage aan de Eucharistieviering te leveren. En sommigen doen dat al heel lang. Wat had u gedacht van 70 jaar! Wij hebben iemand in ons midden die dit al 70 jaar doet: Jac Bijlmakers. Al 70 jaar is hij nagenoeg wekelijks op de zondag en op bepaalde feestdagen in de Eucharistieviering aanwezig om daar met het herenkoor de gregoriaanse gezangen te verzorgen. Daarnaast zijn er nog de vele uitvaarten waar de familie vraagt voor de requiemmis. Maar daarbij is hij niet alleen zanger, maar al zeer geruime tijd ook de dirigent en leidt hij niet alleen de zang tijdens de vieringen, maar verzorgt hij ook de wekelijkse repetities. In deze coronatijd klinkt links en rechts applaus als waardering voor mensen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken. Zo’n applaus is zeker ook op zijn plaats voor Jac, maar ik weet zeker dat hij daarin ook de andere leden van onze koren wil insluiten. Jac, proficiat met het behalen van deze mijlpaal en van harte dank voor je inzet! Zodra we weer kunnen terugkeren in het ‘normaal’ zullen we zeker in een Eucharistieviering hier live op terugkomen.

Pastoor Schuffelers

Kerkhof en Allerzielen
We hebben weer het weekeinde mogen vieren van Allerheiligen en Allerzielen. Speciaal hebben wij dit gedaan met het Allerzielenlof en daarna de zegening van de graven op ons kerkhof.
Dank aan degenen die mee hebben geholpen aan het Allerzielenlof. Daarnaast konden wij bij de zegening van de graven zien dat ons kerkhof er weer schitterend uitzag. Natuurlijk hebben families gezorgd voor de graven van hun dierbaren, maar daarnaast hebben de medewerkers van het kerkhof er weer gezorgd dat het kerkhof er piekfijn uitzag. Zij zorgen daar het hele jaar door voor, maar met Allerzielen met extra inzet. Verder zijn zij al een hele tijd bezig met het verbeteren cq. verbreden van de paden op het kerkhof; een hele klus, maar ze doen het toch maar. Heel hartelijk dank daarvoor. We mogen trots zijn op ons kerkhof en op onze kerkhofmedewerkers. De huidige groep kan best wat uitbreiding gebruiken. Hebt u dus interesse, kom dan eens een dinsdagmorgen naar het parochiecentrum.

Pastoor Schuffelers

 

KERK en CORONAVIRUS
Vanaf 1 juni zijn de publieke vieringen weer hervat.
Vanaf 13 oktober een maximum van 30 personen. Daarbij moeten wel alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden met als basisregel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zowel lopend als zittend. Ook zijn vanaf die datum mondkapjes verplicht..Daarbij is het wel van groot belang dat wij de basisregels in acht blijven nemen. Laten we dus samen die verantwoordelijkheid nemen, zodat het niet nodig is zoals begin van het jaar dat de kerken gesloten worden.!
Wij hebben toen drie maanden geen vieringen kunnen houden, maar daardoor ook drie maanden de inkomsten van collectes en misintenties gemist. Daarom zou ik een dringende oproep willen doen en u vragen om zekere de komende tijd bij de collectes ruimhartig te zijn, zodat we het financiële gemis weer wat kunnen inhalen. U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een gift over te maken op de bankrekening van uw parochie. In de kop bij elke parochie kunt u deze bankrekening terugvinden. Wij zijn heel dankbaar voor de gulle gaven.

Door de week
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de week in de Lambertuskerk ook weer hervat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.

Mariakapel
In de Lambertuskerk blijft verder zoals gebruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen:
Niet meer dan 3 personen tegelijk
Minimale afstand van 1,5 meter houden

75 JAAR BEVRIJDING
Over de oorlogsjaren In Nederweert heeft kapelaan J. Jansen, die van 1938 tot 1949 werkzaam was als kapelaan in de St. Lambertusparochie zijn memoires geschreven. De originele versie daarvan met vele foto’s uit die tijd kunt u bekijken en lezen op de website van de St. Lambertusparochie: https://www.kerknederweert.nl/archief/4/
Het is best de moeite waard om zijn memoires te lezen. Vooral voor de ouderen onder ons die kapelaan Jansen uit die tijd hebben gekend.
Daarnaast is het goed de website van de St. Lambertusparochie regelmatig te bezoeken voor het nieuws in de parochie. U treft daarin vele zaken aan de parochie betreffende, zoals de kerkberichten, zaken betreffen de het kerkhof, restauratie orgel enz……. https://www.kerknederweert.nl
U kunt daarin ook zaken regelen met betrekking: kerkbijdrage, missen bestellen, orgelpijpen adopteren, adreswijzigingen doorgeven enz… Een bezoek aan de website is aan te bevelen.

RESTAURATIE ORGEL
Voor de restauratie van het monumentale Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort.  Lees meer…………..