Restauratie orgel

INHOUD VAN DEZE RUBRIEK

INWIJDINGSCONCERT DAT VANWEGE CORONA-VIRUS IS HEEFT PLAATS GEHAD OP 20 augustus 2021

Het inwijdingsconcert van het gerestaureerd Clerinxorgel dat in 2020 vanwege de coronavirus is uitgesteld zal op 20 augustus 2021 worden georganiseerd.
De oplevering van het gerestaureerd orgel heeft plaats gehad op 31 juli 2020 en zou de in gebruik name gaan plaats hebben tijdens het inwijdingsconcert. Dit uitgesteld inwijdings-concert zal, nu de coronaregels zijn versoepeld plaats hebben op vrijdag 20 augustus 2021. Lees verder hieronder

          CLERINX-ORGEL OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN 

                                FEESTELIJKE INWIJDING VAN HET CLERINX-ORGEL


Na een uitstel van bijna een jaar, is het dan toch gelukt om het Clerinx orgel feestelijk officieel in gebruik te nemen. Het corona-virus noodzaakte iedereen zijn of haar programma aan te passen of zelfs af te gelasten.
Gelukkig kon het dit jaar, met inachtneming van de anderhalve meter afstand-regel, wel doorgaan.
 
Op 20 augustus 2021 was de kerk gevuld met zo’n 130 bezoekers die getuige konden zijn van deze, toch wel historische, gebeurtenis.
De mensen werden welkom geheten door dhr Sieben. In het bijzonder de vicaris-generaal van het bisdom mgr. Maessen, de Orgelbouwer dhr. Hans van Rossum, projectbegeleider dhr. Roger van Dijk en wethouder Ria Stienen.

De dienst werd geopend met gebed en een toepasselijke evangelie-lezing, waarna Pastoor Schuffelers de wijwater-kwast ter hand nam en het orgel inzegende.
Na deze korte ceremonie nam organist Marcel Verheggen het stokje over en startte het concert met een uitleg over de te spelen orgelwerken, waaronder een aan de H. Lambertus gewijd muziekstuk.
De fraaie klanken vulden al snel de Lambertuskerk en iedereen genoot van de de volle klank en mogelijkheden van het gerestaureerde orgel.

Na het eerste blok muziek, was het de beurt aan mijnheer pastoor die een gloedvol betoog hield over de betekenis van de (orgel) muziek in, zowel concerten als in de eredienst. Maar ook de betrokkenen bij de restauratie werden niet vergeten en in het zonnetje gezet. Dat er voor zo’n restauratie veel geld nodig is, hoeft natuurlijk geen betoog. Maar, memoreerde pastoor Schuffelers zeer terecht, er is nog veel geld nodig om de nodige “gaten te dichten”. Niet alleen voor het orgel, maar ook voor de gehele kerk en kerkhof.

Daarna was het weer tijd voor de muziek. Enkele prachtige stukken werden door Marcel Verheggen ten gehore gebracht. Alle registers en de gehele omvang van het orgel werden benut. Van de diepe, ronkende bas-tonen tot frivole omspelingen in de hoogste registers.

Om nog meer inzicht te geven in het restauratieproces werd door orgelbouwer Hans van Rossum een uitleg gegeven hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Zonder in technische details te treden, gaf hij aan hoe moeilijk het soms is om het orgel zo authentiek mogelijk te restaureren. Er werden zelfs enkele originele Clerinx-registers uit het Belgische Kortessem verkregen, wat natuurlijk een mooi toeval was. Zij werden onder het stof vandaan gehaald en volledig geïntegreerd in het geheel. Onder de toehoorders bevond zich een afvaardiging van het kerkbestuur uit Kortessem om ook “hun” registers te horen klinken.
Hans vond het een prachtig project, temeer omdat dit een van de eerste orgels uit het zuiden van Nederland was dat hij heeft gerestaureerd. Na volledige demontage en maandenlange restauratie in zijn werkplaats, kon het orgel vorig jaar april/mei weer teruggeplaatst worden in de St. Lambertuskerk.
Het resultaat van veler inspanningen, waarvan die van Roger van Dijk als begeleider van het hele project en Henk Sieben als man achter de schermen, niet onvermeld mogen blijven.
Vandaag is het eindpunt van deze omvangrijke restauratie bereikt en het emotioneerde de orgelbouwer dan ook op het einde van zijn toespraak. Wat eens temeer aangaf hoezeer hij zijn hart aan deze restauratie verpand had.

Marcel Verheggen liet daarna in enkele werken het sprankelende, volle geluid in diverse stemmingen en sferen tot zijn recht komen.
Met het slotstuk (Rondo van Christian-Friedrich Ruppe) kwam een glorieus einde aan dit concert.

Het Clerinx-orgel is herboren en staat weer tot beschikking aan de komende generaties, die hopelijk zoveel mogelijk gaan genieten van dit instrument en het tot in de verre toekomst weten te behouden.

Het slotwoord van deze feestelijke inwijding was voor Henk Sieben, voorzitter van de Stichting Orgelkring Nederweert.
Ook hij memoreerde de inspanningen van veel mensen en zette enkele “hoofdrolspelers” in de schijnwerpers. Zij kregen, net als organist Marcel Verheggen, van iedereen een welverdiende staande ovatie. Natuurlijk dankte Henk niet alleen de grote sponsors, zoals Provincie, Gemeente en Bisdom, maar ook onze donateurs en publiek.  Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest, maar hun ondersteuning is, ook in de toekomst, uiteraard hard nodig.
Verder vermeldde hij met trots dat ons Nederweerter orgel op plaats 45 van beste orgels van Nederland staat.

Onder de indruk en voldaan verlieten de toehoorders de kerk en werd er door menigeen nog gezellig nagepraat in de Wintertuin van zaal Centraal.

CLERINX  ORGEL IS GEREED VOOR GEBRUIK

FEESTELIJKE INWIJDING VAN HET CLERINX-ORGEL 2021
Na een uitstel van bijna een jaar, is het dan toch gelukt om het Clerinx orgel feestelijk officieel in gebruik te nemen. Het corona-virus noodzaakte iedereen zijn of haar programma aan te passen of zelfs af te gelasten.
Gelukkig kon het dit jaar, met inachtneming van de anderhalve meter afstand-regel, wel doorgaan.
Op 20 augustus 2021 was de kerk gevuld met zo’n 130 bezoekers die getuige konden zijn van deze, toch wel historische, gebeurtenis.
De mensen werden welkom geheten door dhr Sieben. In het bijzonder de vicaris-generaal van het bisdom mgr. Maessen, de Orgelbouwer dhr. Hans van Rossum, projectbegeleider dhr. Roger van Dijk en wethouder Ria Stienen. De dienst werd geopend met gebed en een toepasselijke evangelie-lezing, waarna Pastoor Schuffelers de wijwater-kwast ter hand nam en het orgel inzegende.

Na deze korte ceremonie nam organist Marcel Verheggen het stokje over en startte het concert met een uitleg over de te spelen orgelwerken, waaronder een aan de H. Lambertus gewijd muziekstuk. De fraaie klanken vulden al snel de Lambertuskerk en iedereen genoot van de de volle klank en mogelijkheden van het gerestaureerde orgel.                                                                                                                                                                 
Na het eerste blok muziek, was het de beurt aan mijnheer pastoor die een gloedvol betoog hield over de betekenis van  de (orgel) muziek in, zowel concerten als in de eredienst. Maar ook de betrokkenen bij de restauratie werden niet vergeten en in het zonnetje gezet. Dat er voor zo’n restauratie veel geld nodig is, hoeft natuurlijk geen betoog. Maar, memoreerde pastoor Schuffelers zeer terecht, er is nog veel geld nodig om de nodige “gaten te dichten”. Niet alleen voor het orgel, maar ook voor de gehele kerk en kerkhof.
Daarna was het weer tijd voor de muziek. Enkele prachtige stukken werden door Marcel Verheggen ten gehore gebracht. Alle registers en de gehele omvang van het orgel werden benut. Van de diepe, ronkende bas-tonen tot frivole omspelingen in de hoogste registers.

Om nog meer inzicht te geven in het restauratieproces werd door orgelbouwer Hans van Rossum een uitleg gegeven hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Zonder in technische details te treden, gaf hij aan hoe moeilijk het soms is om het orgel zo authentiek mogelijk te restaureren. Er werden zelfs enkele originele Clerinx-registers uit het Belgische Kortessem verkregen, wat natuurlijk een mooi toeval was. Zij werden onder het stof vandaan gehaald en volledig geïntegreerd in het geheel. Hans vond het een prachtig project, temeer omdat dit een van de eerste orgels uit het zuiden van Nederland was dat hij heeft gerestaureerd. Na volledige demontage en maandenlange restauratie in zijn werkplaats, kon het orgel vorig jaar april/mei weer teruggeplaatst worden in de St. Lambertuskerk. Vandaag is het eindpunt van deze omvangrijke restauratie bereikt en het emotioneerde de orgelbouwer dan ook op het einde van zijn toespraak. Wat eens temeer aangaf hoezeer hij zijn hart aan deze restauratie verpand had.

Marcel Verheggen liet daarna in enkele werken het sprankelende, volle geluid in diverse stemmingen en sferen tot zijn recht komen.
Het Clerinx-orgel is herboren en staat weer tot beschikking aan de komende generaties, die hopelijk zoveel mogelijk gaan genieten van dit instrument en het tot in de verre toekomst weten te behouden.

Het slotwoord van deze feestelijke inwijding was voor Henk Sieben, voorzitter van de Stichting Orgelkring Nederweert.
Ook hij memoreerde de inspanningen van veel mensen en zette enkele “hoofdrolspelers” in de schijnwerpers. Verder vermeldde hij met trots dat ons Nederweerter orgel op plaats 45 van beste orgels van Nederland staat.

OPLEVERING ORGEL
De oplevering van het gerestaureerd orgel heeft plaats gehad op vrijdag middag 31 juli 2020. De oplevering had in kleine kring plaats die geopend werd door pastoor Schuffelers.
De adviseur en begeleider van het project Rogér van Dijk (KKOR) gaf een uitgebreide toelichting van het oude Clerinx orgel.
De orgelbouwer van Rossum presenteerde uitvoerig het restauratie proces dat in mei 2019 van start ging. Deze heeft na wat speurwerk een aantal oude originele orgelpijpen weten te bemachtigen, zodat het orgel weer in de staat van 1849 kon worden terug gebracht, waarbij tevens de grote 8,5 meter hoge orgelkast is terug gezet op de plek van toen. (Ongeveer een meter naar voren). De grote orgelkast die niet demontabel was is ter plekke gerestaureerd.

Alvorens de oplevering definitief plaats had werd het orgel voor de controle bespeeld door de organist Cees van der Poel.
De aanwezigen toonde zich zeer tevreden over het mooie volle geluid, waarna de oplevering met overhandiging van het opleveringsrapport aan pastoor werd besloten.

De officiële in gebruik name van het orgel zal plaats hebben op zondag 25 oktober 2020  > is tot nader te bepalen datum uitgesteld. Op die dag zal een inwijdings-inspeel-concert worden georganiseerd. Afhankelijk van de corona toestand kan die datum nog wijzigen. Ondanks dat kunt u deze datum lavast noteren. Nader bericht volgt.

Het actie comité zet haar werk voort om de laatste 30.000 euro bijeen te krijgen. Dat is het bedrag dat bij oplevering tekort is.

Voor een bijdrage treft u verder op deze pagina een formulier aan waar u voor het doen van een gift gebruik van kunt maken.


Artikel weekblad voor Nederweert 01-10-2020
Artikel krant 26-08-2020

Hieronder treft u enkele foto’s alsmede een kort film fragment aan van fotograaf Kevin Geurtjens (Nederweeret24). Orgelspel klik hier ……………..

De foto’s hieronder zijn gemaakt door Wim van der Ros.

 

Overwegingen van eencultuurminnend Nederweertenaar lees verder klik hier………

KOSTEN GRAAG UW BIJDRAGE

De totale restauratiekosten bedragen een kleine € 280.000,00, hiervan is inmiddels met subsidies en acties € 243.000,00 opgehaald, het tekort bedraagt per 1 december 2019 nog ruim  € 35.000,00.
Het is nog steeds mogelijk een of meerdere van de nu nog 1.311 orgelpijpen te adopteren voor € 15,00 per stuk terwijl voor grotere bedragen specifieke onderdelen zoals hele registers van 56 pijpen, windlades, klavieren etc. met grotere bedragen gesponsord kunnen worden.
Voor het adopteren van een of meer orgelpijpen liggen achter in kerk formulieren of u kunt hieronder van het formulier gebruik maken, waarvoor u de deur niet uit hoeft. Makkelijker kunnen wij het niet maken !

De adoptie bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 t.n.v.  Sint-Lambertus parochie Nederweert o.v.v.“Orgel”.
De giften  voor het orgel vallen onder de ANBI-regeling en zijn fiscaal aftrekbaar.           

Actie “adopteer een orgelpijp

Om het mogelijk te maken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan dit project heeft het comité bedacht dat het adopteren van één of meerdere van de in totaal 1663 orgelpijpen misschien een goed idee was.  Deze  orgelpijpen zijn op dit moment fysiek aanwezig in het orgel maar ze moeten allemaal een “grote beurt” krijgen en dit zou door een gift van € 15,00 per orgelpijp al een groot deel van onze geldzorgen kunnen verlichten.  Voor grotere giften is het natuurlijk ook mogelijk om een hele of gedeeltelijke pijpenrij ( register) te sponsoren, gemiddeld heeft elk register 56 orgelpijpen.  Daarnaast is het altijd ook nog mogelijk om noodzakelijk nieuw pijpwerk, klavieren of  de renovatie van windlade(s) te adopteren, desgewenst met naamsvermelding in of nabij het instrument.
Zij willen met deze actie het tekort van ongeveer 50.000 euro bijelkaar zien te krijgen.
Uw bijdrage kunt u storten op  rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk  St. Lambertus  (Sint  Lambertus parochie Nederweert) onder vermelding van  “Orgel”.

Zodra wij uw bijdrage hebben ontvangen, ontvangt u van ons een adoptie-certificaat.
U kunt dit eenvoudig en snel regelen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden en tot slot uw bijdrage te voldoen bij uw bank.

Voor het adopteren van een of meer orgelpijpen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
In het veld “Omschrijving” hieronder vult u bij de …… het aantal en het bedrag in vul verder alle gegevens in en verzend.
Wenst u op een andere wijze een bijdrage te doen zonder adoptie, dan kunt u volstaan met het invullen van uw bijdrage.

 

Maakt u van bovenstaande mogelijkheid geen gebruik dan kunt u hier een formulier downloaden voor het adopteren van een of meer orgelpijpen.
Ook kunt u  een formulier invullen dat u achter in de kerk kunt ophalen of tijdens spreekuur in het parochiecentrum. De adoptie bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 t.n.v.  Sint-Lambertus parochie Nederweert o.v.v.  “Orgel”.Giften voor de restauratie zijn voor de belasting aftrekbaar (ANBI regeling).

Giften van  enige omvang zullen wij desgevraagd (met logo van bedrijf) publiceren op deze site en is het op verzoek ook mogelijk op een andere manier te publiceren.
Lees meer over deze actie door hier te klikken………………….

Hieronder treft een foto serie aan die door Henk Sieben tijdens het terug plaatsen van het orgel zijn gemaakt.

Bezoek aan bedrijf waar het orgel wordt gerestaureerd

Op 31 oktober 2019 heeft een delegatie van Parochiebestuur-Orgelkring en Heemkunde een bezoek aan de werkplaats van van Rossum in Wijk en Aalburg gebracht. Hier heeft men de, tot dan toe verrichte, werkzaamheden met veel bewondering kunnen bekijken.

Hieronder een serie foto’s die door Henk Sieben en Boy Hendrix tijdens het bezoek aan van Rossum orgelbouwer in de werkplaats zijn gemaakt van diverse vernieuwde onderdelen van het orgel.

RESTAURATIE CLERINXORGEL LIGT OP SCHEMA (31 okt. 2019)

Bezoek aan van Rossum Orgelbouw in Wijk en Aalburg.

Een delegatie van het kerkbestuur en orgelkring bracht op 31 oktober ll. een bezoek aan van Rossum Orgelbouw om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen m.b.t. de restauratie van ons monumentale Clerinxorgel.
De kas van het rugwerk ( in de balustrade) was helemaal nagezien. Hierbij zijn een aantal, nog uit de oorlog stammende beschadigingen  vakkundig gerepareerd.
De windlades van zowel hoofdwerk als positief waren helemaal opnieuw verlijmd en van nieuw leer en pakkingen voorzien.
Het  gehele pijpwerk was schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en opnieuw geïntoneerd  en lag in rekken klaar om weer teruggeplaatst te worden.
Voor de windvoorziening is een nieuwe balgenstoel met vier balgen vervaardigd, deze wordt opgesteld in de torennis achter de grote orgelkas. De balgen kunnen in de toekomst zowel met de windmachine als getreden, dus mechanisch, aangedreven worden.

Pijpwerk:

In de loop van haar bestaan is, zo blijkt uit onderzoek, meerdere malen de dispositie van ons orgel gewijzigd.  Bij deze restauratie wordt het instrument zo goed mogelijk teruggebracht naar de situatie van 1849.
Door de orgelbouwers en de adviseurs is veel vooronderzoek gedaan naar de oorspronkelijke toestand van het orgel, hiervoor zijn naast literatuuronderzoek ook  acht Clerinxorgels in België bezocht waardoor meer inzicht is verkregen in bouw- en werkwijze van Clerinx.
Het pijpwerk van een aantal registers  wordt helemaal vernieuwd, maar het merendeel van de orgelpijpen en zeker de nog aanwezige originele pijpen uit 1849 komen allemaal terug.

Gerestaureerde orgelkas rugwerk met deels nieuw pijpwerk.

 Begin oktober is de grote orgelkas reeds 80 cm. naar voren geplaatst en zijn tevens enkele bouwkundige voorzieningen getroffen aan het oksaal en de toren.
Al het overige werk heeft tot dusver plaatsgevonden in de werkplaats maar binnenkort zullen merkbaar de eerste werkzaamheden weer in de kerk plaatsvinden te beginnen met het plaatsen van de 4-voudige balgenstoel en overige windvoorzieningen. Daarna volgen de totaal  gerenoveerde windlades, toetsen, pedaal en bediening en ten slotte het pijpwerk.

EINDRESULTAAT:

De bedoeling is dat in april/mei 2020  dit majestueuze instrument weer in zijn oorspronkelijke staat aan de bevolking van Nederweert kan worden teruggegeven. De volgende generaties kunnen dan weer minstens 75 jaar genieten van een uniek multifunctioneel pijporgel dat, naast een liturgische functie,  ook voor allerlei concerten en uitvoeringen zeer breed ingezet kan worden.

BENEFIET CONCERTEN

De Nederweerter zangkoren  Bel Canto en Zanggroep “Zus en Zo” hebben op zondagmiddag 8 december 2019 een gezamenlijk concert gegeven waarvan de opbrengst  €. 844,,94 ten goede is gebracht voor de restauratie van het Clerinxorgel.

Harmonie Sint Joseph uit Nederweert zal in het voorjaar 2020 in de Sint-Lambertuskerk eveneens een concert verzorgen met hetzelfde doel.

Hier treft u enkele foto’s aan van het verplaatsen orgelkast.

Foto’s Henk Sieben

De financiële stand na gereed komen met een tekort zoals hier kunt lezen.
Help ons dit tekort alsnog weg te werken!

2020-12-07 kosten overzicht slot web

2020-12-07 ACTUELE GRAFIEK totaal kosten V18

Het actiecomité dat gelden voor de restauratie gaat inzamelen is als volgt samengesteld:
Schuffelers R. (pastoor) Parochiecommissie
Scheijven Huibert             Parochiecommissie
Heemstra Evert                Orgelkring Nederweert
Hendrix Boy                     Orgelkring Nederweert
Sieben Henk                    Orgelkring Nederweert
Tindemans Jan    +          Heemkunde Nederweert

IN HET KORT…

Het monumentaal historisch orgel is in 1849 gemaakt door orgelbouwer A. Clerinx (B) en in 1851 in gebruik genomen.
In 1915 is er een nieuwe blaasbalg geplaatst.
Nadat de kerk in 1920 van elektriciteit was voorzien is op enig moment een windmotor geplaatst.
In 1942 is door het groeiend aantal koorleden de verplaatsing van het orgel naar achteren besproken om zodoende meer ruimte op het oksaal te krijgen. 

In 1944 raakte het orgel tengevolge van oorlogshandelingen zwaar beschadigd. Uiteindelijk is het in de jaren 1954/56 gerestaureerd.  
De kas van het Groot Orgel werd naar achteren verplaatst, waar in 1942 over is gesproken. Er is toen ook een geheel nieuwe windvoorziening aangelegd bestaande uit vier regulateurs en een nieuwe windmotor.
Door minder ruimte achter het orgel is er onvoldoende ventilatie ontstaan, hetgeen schadelijk is voor het orgel.  Daardoor zijn er vochtproblemen ontstaan.

In 1985 is het Hoofdwerk  schoongemaakt waarbij het pijpwerk werd gerepareerd en de intonatie gecorrigeerd.
In 1993 classificeerde de provincie Limburg kerk en orgel als Provinciaal monument.
In 1998 volgde een schoonmaak van Rugpositief en Pedaal waarbij tevens de regulateurs opnieuw werden beleerd en de pulpeten vernieuwd.
In 2005 zijn  herstelwerkzaamheden verricht aan de laden en de houten pijpen van het Pedaal. Toen al was duidelijk dat op termijn ingrijpendere werkzaamheden noodzakelijk zouden zijn.
In 2013 heeft er een grondig onderzoek plaats gehad naar de toestand van het orgel.
In  2015 zijn er stappen gezet om het orgel een grote restauratie beurt te geven. Dit wordt ondernomen om dit historisch orgel voor de toekomst te behouden. Nu in 2018 is het zover dat op ongeveer 50.000 euro na het orgel gerestaureerd kan worden.


Het actiecomité rekent op de medewerking van de parochianen en van mensen buiten de parochie om een steentje (orgelpijpje) bij te dragen voor het behoud van dit monumentaal orgel. 
Het orgel van Nederweert is het grootste Clerinx-orgel in Nederland en bovendien het enige dat in Nederland op zijn oorspronkelijke standplaats bewaard bleef. De andere ‘Nederlandse’ Clerinx-orgels zijn te vinden in Nijmegen (Stevenskerk, 1848) en Nieuw Helvoet (Hervormde Kerk, ca 1850).  Beide instrumenten zijn echter veel kleiner van omvang.

Meer over dit orgel kunt u lezen in de pagina die u in deze rubriek aantreft.

170 jarige gaat voor revisie ‘onder het mes’

Met het benefietconcert is op donderdagavond 8 november 2018 is restauratie traject van start gegaan alsook actie “”Voor behoud van het clerinx-orgel
Lees verder meer ………………………….

Over de conditie van het orgel in 2013 kunt u lezen door hier te klikken……..
Een artikel weekblad van Nederweert juli 2016…..
Artikel in dagblad De Limburger 19-10-2018. “Hoe meer centen, des te mooier de klank lees verder….  

Monument nr. 30315

Wenst u na het lezen van het vorenstaande nog meer weten van het monumentaal clerinxorgel lees dan hier verder…………………….

MET UW BIJDRAGE ZAL HET MONUMENTAAL CLERINXORGEL MET HAAR PRACHTIGE KLANKEN IN LENGTE VAN JAREN BEHOUDEN BLIJVEN

Het actiecomité voor restauratie van het historisch Clerinx-orgel op donderdag 8 november 2018 tijdens een Benefietconcert officieel met haar inzamelingsactie gestart . Onder aan deze pagina treft u enkele foto’s aan van het concert en de ondertekening van het restauratie contract.
Wij rekenen er op dat met hulp van de Nederweerter bevolking het tekort het komende kalenderjaar bij elkaar gebracht kan worden, zodat ons Clerinx-orgel de volgende 75 jaar weer in volle glorie zal klinken.

Grote  ravage in de Sint-Lambertuskerk van Nederweert!?


Op 6 mei 2019 is de renovatie / restauratie van het orgel gestart. Er is bij de start nog 40.000 euro tekort. Het is dus nog niet zeker dat de totale renovatie kan worden uitgevoerd.  Dit is afhankelijk van uw bijdrage…………………………… 


Ter geruststelling…… er zijn geen vandalen bezig geweest maar de renovatie van ons monumentale Clerinxorgel is afgelopen week van start gegaan. Daarvoor is een totale  demontage van het enorme instrument nodig.
Orgelbouwer Hans van Rossum met zijn team hadden een week uitgetrokken om het kostbare instrument te ontmantelen en naar hun werkplaats in Wijk en Aalburg af te voeren.
Nadat de totaal 1663 orgelpijpen voorzichtig waren verwijderd en de kas van het kleine orgel in de balustrade met bijbehorende windlade was weggehaald bleek dat demontage van de grote orgelkas nog niet zo eenvoudig is.
Mogelijk moet restauratie van deze z.g. hoofdkas ter plaatse worden uitgevoerd, dit om authentieke onderdelen van deze historische kas niet onherstelbaar te beschadigen.
Al met al zal het voor kerkbezoekers een vreemde gewaarwording zijn het instrument in deze ontluisterende en half gedemonteerd staat te zien staan, terwijl het toch altijd een trotse blikvanger was die onlosmakelijk bij het prachtige kerkinterieur hoorde.
Volgens planning wordt het orgel weer in volle luister teruggeplaatst rond mei 2020 waarna het er voor een volgende generaties weer minstens 75 jaar tegen kan.

Financiering:

De restauratie wordt goeddeels bekostigd uit bijdragen van de gemeente Nederweert, Provincie Limburg, Kerkbestuur Sint. Lambertus, bisdom Roermond en giften door enige vermogensfondsen.
De totale restauratiekosten bedragen ongeveer € 280.000,00 waarvan nog ongeveer € 50.000,00 bijeengebracht moet worden door acties en giften uit onze gemeenschap en bedrijfsleven.
Het actiecomité “Restauratie Clerinxorgel” heeft er alle vertrouwen in dat dit bedrag er bij oplevering  is.          De eerste € 10.000,00 zijn al binnen!

Het is nog steeds mogelijk een of meerdere van de orgelpijpen te adopteren voor € 15,00 per stuk terwijl voor grotere bedragen specifieke onderdelen zoals hele registers van 56 pijpen, windlades, klavieren etc. gesponsord kunnen worden.
Voor het adopteren van een of meer orgelpijpen liggen achter in kerk formulieren en kan men ook op de website ( https://www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ ) een formulier invullen en verzenden. De adoptie bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 t.n.v.  Sint  Lambertus parochie Nederweert ov.v.  “Orgel”. Op de hiervoor vermelde wedsite kunt u verder alles lezen over het monumentale Clerinxorgel en de noodzaak van de restauratie.

Concerten 2019:

Het zal duidelijk zijn dat we, wegens het ontbreken van ons orgel,  dit jaar geen echte orgelconcerten kunnen organiseren. Om ons publiek toch een goed vervangend concert aan te bieden heeft de Orgelkring Nederweert besloten voor haar publiek, als vervanging, op 5 juli toch een concert te organiseren met het professionele Accordeon-quintet Virtuosa, dat bekende gearrangeerde orgelwerken zal uitvoeren.
Daarnaast is het de bedoeling om in het najaar met een aantal Nederweerter koren nog een tweede concert uit te voeren. Van beide concerten is de opbrengst als benefiet bedoeld in de restauratiekosten zoals boven vermeld.

Hieronder een aantal foto’s van start renovatie op 6 mei 2019 (foto’s Henk Sieben)

2019-05-11 de limburger

KERKEWERK” OP HOOG NIVEAU AAN HET CLERINXORGEL.

Op 1 oktober  is van Rossum Orgelbouw geassisteerd door Bouwbedrijf van Heur gestart met de verplaatsing van de grote, 8,40 mtr. hoge kas van het hoofdwerk. De loodzware kas is in totaal 80 cm. naar voren geplaatst.

Hij staat nu weer op dezelfde plaats waar hij oorspronkelijk door Clerinx in 1849 is eergezet.De werkzaamheden vinden vaak letterlijk plaats op grote hoogte, het gewelf bevindt zich op 15.00 meter en het beeld van Koning David geflankeerd door twee puti’s met trompet staat op 14.50 mtr. boven de kerkvloer.
Het werk werd met grote precisie tot op de millimeter uitgevoerd omdat e.e.a. zeer nauw komt bij de latere montage van de tractuur, windlades en pijpwerk.Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om meteen een nieuwe grenen vloer te leggen boven op de bestaande vloer, dit is in goed overleg uitgevoerd met aannemersbedrijf van Heur.
De windlades van zowel hoofdwerk als rugwerk, die in mei werden gedemonteerd, zijn inmiddels helemaal schoongemaakt, opnieuw verlijmd en van nieuwe leren pakkingen voorzien en liggen voor montage klaar in de werkplaats.
Het hele pijpwerk is nagezien en het al gerestaureerde rugwerk staat speelklaar opgesteld in de werkplaats.Komende weken wordt de nu verplaatste hoofkas nog verder bijgewerkt, op onderdelen gerepareerd, bijgekleurd en in de was gezet. Vanwege deze schoonmaakbeurt zal hij waarschijnlijk iets lichter van kleur worden.
Goed zichtbaar is nu de grote nis-opening in de toren, hierin worden straks vier windbalgen geplaatst, die evenals vroeger óók met trappers getreden kunnen worden.
Bij normaal bedrijf zal de windvoorziening komen van de bestaande elektrische windmachine die in de nieuwe situatie zal worden opgesteld op de zolder van de torenkamer. Volgens insiders geeft het gebruik van z.g. “getreden wind” een rustiger en stabieler geluid omdat een windmachine wervelingen veroorzaakt in de windvoorziening naar de pijpen. Hierdoor wordt de klankkleur beïnvloed.
In de nis, waar nu de 4 balgen komen, zijn in 1955 tijdens de grote naoorlogse renovatie de pijpen van de pedaalregisters opgesteld, dit heeft er altijd al voor gezorgd dat het geluid hiervan niet optimaal was. Tot overmaat van ramp werd de hoofdkas toen ook nog eens 80 cm. achteruit geplaatst wat nog eens remmend werkte op het uittredende geluid van de pedaalpijpen en tevens voor schimmelvorming zorgde  aan de achterzijde vanwege de slechte ventilatie.
Het pijpwerk van de pedaalregisters komt nu weer helemaal vrij achter de grote orgelkas te liggen.
Op 31 oktober brengt een delegatie van Parochiebestuur-Orgelkring en Heemkunde een bezoek aan de werkplaats van van Rossum in Wijk en Aalburg. Hierbij kunnen de, tot dan toe verrichte, werkzaamheden worden bekeken. Verder zien en horen we hoe het bestaande pijpwerk is gereviseerd en hoe een aantal nieuwe pijpen volgens “Clerinx-factuur” zijn bijgemaakt.
In mei 2020 zal het orgel definitief worden opgeleverd en een aantal gerenommeerde organisten zullen het dan  weer in volle glorie klinken.
De totale restauratiekosten bedragen een kleine € 280.000,00, hiervan is inmiddels met subsidies en acties € 243.000,00 opgehaald, het tekort bedraagt per 1 oktober 2019 nog ongeveer  € 37.000,00.  
Het is nog steeds mogelijk een of meerdere van de orgelpijpen te adopteren voor € 15,00 per stuk terwijl voor grotere bedragen specifieke onderdelen zoals hele registers van 56 pijpen, windlades, klavieren etc. met grotere bedragen gesponsord kunnen worden.