Archief

ARCHIEF ALGEMEEN

  • Betreffende de monumentale kerk treft u aan in de rubriek “Kerk-Monument”.
  • Afscheid, benoeming en installatie van pastoors treft u aan in de rubriek “Pastoraal”

Parochie archief

ALGEMENE ZAKEN ARCHIEF

Pagina 1 : Bestuurszaken
Pagina 2 : St. Lambertusinsigne verdiensten parochie vrijwilligers
Pagina 3 : Kerkelijke- en Burgerlijke- onderscheiding parochie vrijwilligers

Nieuwe Coronaregels van de Nederlandse Bisschoppen
R.-K. Kerk  nog meer versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari 2022

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld. ‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Officiële opening kerktoren

Op zaterdag 30 november 2019 is om 14.00 uur de feestelijke opening van de kerktoren. Met toespraken van burgemeester Birgit op de Laak,  gedeputeerde Hubert Mackus, de voorzitter van het Fondscomité oud-burgemeester Fons Jacobs en pastoor Schuffelers zal het gebeuren van de restauratie langs verschillende kanten belicht worden. Gerard Kessels zal op zijn geheel eigen wijze een bijdrage leveren. Het geheel wordt afgewisseld met muziek door Zus& Zo.  Rond 15.15 uur zullen wij ons naar buiten begeven, waar door burgemeester Birgit op de Laak een gedenksteen wordt onthuld, welke door de pastoor ingezegend zal worden, en zullen de klokken worden geluid.  Daarna is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken.  Er zal daarbij in de kerk een diashow worden getoond van de werkzaamheden en is er ook gelegenheid de toren te beklimmen.

Ondertekening van het convenant 2010

Gemeentebestuur en kerkbestuur troffen elkaar op Tweede Paasdag onder de toren van de Sint-Lambertuskerk voor het aangaan van een overeenkomst. Namens het kerkbestuur ondertekenden, zie foto pastoor R. Schuffelers (midden) en kerkbestuurslid M. Tinnemans (rechts) het convenant en namens de gemeente wethouder M. Jacobs (links).

Ondertekening convenant “open torendag”

De kerktoren is eigendom van de gemeente, die daarom de zorg voor het onderhoud heeft. Kort geleden is de restauratie van de toren tot stand gekomen.
Het convenant houdt onder meer in dat het kerkbestuur de open torendagen regelt. Het kerkbestuur levert vrijwilligers die tijdens het torenbeklimmen toezicht houden.

Na de ondertekening was er veel belangstelling voor het beklimmen van de toren.

Op de eerste open torendag durfden 170 belangstellenden de 173 treden naar de balustrade te beklimmen. Liefhebbers van vakwerk konden de spits in. Zij zagen waartoe vakmanschap leidt. Het timmerwerk uitgevoerd tijdens de restauratie van de toren oogstte van de kenners veel bewondering.

De torenbeklimmers konden dankzij het prachtige weer met helder zicht genieten van verre uitzichten. De kerktorens van Weert en Meijel waren te zien. Ook de verschillende woonwijken kregen veel belangstelling. Velen keken waar hun huis lag.

Een jeugdige fietsster op trektocht door ons land, oud-Nederweertenaren, vaders en moeders met kinderen, een gepensioneerde onderwijzer, die vroeger aan de Sint-Lambertusschool heeft gestaan, met zijn vrouw uit Weert, dat zijn de mensen die vorige week op woensdagmiddag de toren van de Sint-Lambertuskerk beklommen hebben. Ook een Amsterdams echtpaar op weg naar het zuiden dat overnachtte in een kampeerwagen op de parkeerplaats bij Super de Boer (“wat een lekkere vlaaien en gebak hebben ze hier in Nederweert”). Ook Nederweertenaren met fotocamera’s. Zij kwamen allemaal enthousiast beneden. Zij konden ver kijken: de kerktoren in Roermond, ook die van Weert maar die is dichtbij, de Clauscentrale, de mijnen in Genk.

Op nader te bepalen datum en tijd zal de toren open zijn om te beklimmen. De kerk is tijdens de open torendag open alsook een halfuur voor en na elke dienst.

Toren beklimmen en bezichtiging kerk

Zijn er nou 173 treden naar de toren van onze Lambertuskerk of 175? Vorig jaar waren het er 173. Nu zijn er tot de omloop van de toren 175 treden. Dat zit zo. De laatste trede was vorig jaar een overbrugging van twee  treden. Het luik is veranderd en daardoor zijn de laatste treden opgedeeld in extra treden. Dus twee treden meer lopen om de toren te beklimmen. Dat zit u 41 meter hoog. Daarboven komt de torenspits en die is 31 meter hoog. De Lambertuskerk is zodoende 72 meter hoog, maar u hoeft maar tot 41 meter te klimmen. Wil men hoger dan kan men de ladders in de torenspits beklimmen. Dat is vanzelfsprekend niet voor iedereen toegestaan. Foto hieronder staan de bezoekers in de rij te wachten tot zij de toren mogen beklimmen.  Als de ene groep naar beneden komt mag de andere naar boven.

KERSTMIS 2014

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1010033-225x300.jpg

De derde Kerstdag (2014) verscheen er een herder (kan ook een van de driekoningen zijn geweest) op zoek naar de Kerststal met bewegende beelden.

Website parochie vernieuwd

Deze website “”www.kerknederweert.nl” bestaat dit jaar (2018)  20 jaar. In 2013 is deze vernieuwd en in 2018 heeft deze een geheel nieuwe opzet gekregen alsook een geheel nieuw uiterlijk. Duidelijker en overzichtelijker zijn de verschillende onderwerpen, die eenvoudig zijn te vinden en te openen.
Via de openingspagina (Home)  kan men in de banner (boven balk) het menu zien, waarin de hoofdrubrieken staan vermeld en daaronder de verschillende pagina’s. De web site is daardoor overzichtelijker geworden en  zijn de verschillende pagina’s, waarvoor men kiest te bereiken.

Voor ouderen en jongeren die geïnteresseerd zijn hoe de kerk er voor, in  en na de oorlog 1940-’45 er uit zag, is het de moeite waard de pagina’s “Memo kapelaan Jansen”  in de rubriek archief te lezen en de vele foto’s te bekijken. Dit is een dagboek  met veel foto’s van 1939 en 1940.   Om daar nu naar toe te gaan om  te lezen klik dan hier….
In de rubriek Monumenten staan veel gegevens over onze monumenten, met name onze kerk. Wenst u dat nu te lezen klik dan hier…..

Elke woensdag wordt de website geactualiseerd met de nieuwe kerkberichten en nieuws.
Webmaster Jell Vissers (info@kerknederweert.nl) houdt zich aanbevolen voor opmerkingen die de website  www.kerknederweert.nl kunnen verbeteren.

Opheffing Parocieel Kerkbestuur

Nu met ingang van 1 januari 2014  valt de Parochie onder het bestuur van de Parochiefederatie BENO (Budschop, Eind, Nederweert en Ospel)  zal met ingang van die datum de kerkbesturen worden ontbonden en is BENO het kerkbestuur van de vier parochies. Dat wil zeggen dat alle nog zittende kerkbestuursleden vanaf dan niet meer in functie zijn als lid van het kerkbestuur. Vanaf 1 januari 2014 zal er per parochie een Parochiecommissie (raad) gaan functioneren. Wie daar zitting hebben kunt u lezen in de index in de rubriek Algemeen.

MARIAKAPEL

De kerk is buiten de vermelde diensten gesloten. Alleen de Mariakapel is altijd open van waar uit u ook een zicht heeft op het interieur van de kerk. Beslist de moeite waard en natuurlijk ook om de Mariakapel binnen te lopen en tijd te nemen voor gebed en een kaarsje op te steken.
U bent altijd welkom en vooral tijdens de vieringen van de H. Eucharistie in het weekend en door de week!

Openingstijden MARIA-KAPEL

Iedere dag is de Maria-Kapel geopend van  09.00 uur – 18.00 uur. U bent er welkom om Onze Lieve Heer te begroeten en in stilte uw noden aan te bevelen; om een kaars op te steken bij Maria en haar voorspraak in te roepen. Ook bent u in de gelegenheid om bloemen in een emmer achter te laten die vervolgens een plaats krijgen in de Maria-Kapel dank!

Gemeentelogo (b.g.v. installatie pastoor Schuffelers 2007)

De praktische inslag van de Nederweertenaren kwam naar voren toen de kerktoren voor een symbolisch bedrag aan de gemeente is verkocht. En dat scheelde de parochie nog al wat in de restauratie- en renovatiekosten, aldus de burgemeester van Nederweert. “We zijn trots op die toren, ons gemeentelogo wordt er zelfs mee gesierd, want of u nu uit Maastricht of Eindhoven komt, de kerktoren is al van verre te zien. Daar ligt Nederweert, dat kan niet missen..”
In het dialect zei burgemeester Evers: “Mestreech es neet breid mer laank”. En niet zonder trots: “Wij in Nederweert combineren datgene wat in Maastricht blijkbaar niet mogelijk is. Vae zen breid van in Wiiert tot in Heytse en lang van de sluis op Hulsen tot in Meijel.”
Voor burgemeester Evers was het duidelijk: pastoor Schuffelers als Maastrichtenaar had geen betere parochies kunnen uitzoeken. Het is een niet geringe taak: 11.000 parochianen kunnen een beroep op hem doen. Het zal de nieuwe pastoor volgens Evers wel lukken om zich in Nederweert thuis te voelen. “U heeft uw roeping gevolgd en daarmee mogen we wel zeggen een zware professie gekozen.”

Parochie St. Lambertus een halfjaar zonder herder

Een half jaar hebben Nederweert en Budschop het zonder pastoor moeten doen. Vice-voorzitter Jell Vissers van het kerkbestuur dankte in zijn welkomstwoord aan het begin van de mis de priesters die hebben vervangen. “U heeft ons echt uit de brand geholpen.”

Pastoor R. Schuffelers krijgt op zondag 9 december 2007 bij zijn installatie van pastoor van drie parochies een herdersschopje aangeboden. Dat gebeurt in de pastorie tijdens een bijeenkomst, waarin hij ten overstaan van deken Franken de eed van trouw aflegt. De pastoor maakt daarna met zijn herdersstaf zijn intrede in de Sint-Lambertuskerk.
Het herdersschopje is een symbool. Het herdersschopje had vroeger een duidelijke functie. Wanneer een schaap van de kudde afdwaalde, schepte de herder met zijn staf een kluit aarde en gooide het naar het afgedwaalde schaap. Hij gooide de kluit ook wel naar het voorste schaap in de schudde om het dier aan te sporen door te lopen.

Orgelconcert samen met Harmonie St. Joseph  (22 april 2012)

De Stichting Orgelkring Nederweert heeft op zondagmiddag 22 april 2012 om 15.00 uur in de Sint-Lambertuskerk een orgelconcert georganiseerd samen met Harmonie St. Joseph. Het is voor de harmonie de eerste keer dat opgetreden wordt met een orgel erbij.
De harmonie speelt een langzaam deel uit Second Suite van A. Reed, Bruckner Choral, To my country van Zweers in een arrangement van De Mey en tot slot De Laatste Groet. Thomas van der Luit bespeelt het orgel.

Organist Keijsers vindt akoestiek kerk geweldig.
Honderdvijftig toehoorders waren er vorige week vrijdag bij het orgelconcert van Paul Keijsers met medewerking van trompettist Raymond Spelthaen. Dat is minder dan vorig jaar, maar toen was het ook de eerste keer dat onze Sint-Lambertuskerk meedraaide in het orgelfestival van de SOL (Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg). Bovendien waren er op dezelfde avond als in Nederweert ook orgelconcerten van de SOL in Wylre, waar Bram Beekman uit Middelburg achter het orgel zat, en in Heer-Maastricht, waar Jean-Pierre Steijvers uit Heythuysen het concert verzorgde.

De toehoorders hebben genoten van het prachtige orgelspel. De nummers met de trompet vielen zeer in de smaak. Organist Paul Keijsers vond de akoestiek in de kerk geweldig. Over het Clerinxorgel was hij zeer te spreken.

Website orgelvienden

Er is een website www.orgelkring-nederweert.nl , waar u alles kunt lezen over het orgel in onze kerk, orgelconcerten etc.

Herinneringskruis op plaats van kapel

Als herinnering aan de kapel van Maria van Altijddurende Bijstand,  wordt een kruis geplaatst in het plantsoentje aan de Mgr. Kreijelmansstraat hoek Moesemanstraat, waar voorheen die kapel stond. Het kruis is gemaakt door smeden en andere vrijwilligers van Eynderhoof Pastoor R. Schuffelers verricht zondagmiddag 19 augustus 2010 de inzegening van het herinneringskruis. Eerst is er om drie uur in de Sint-Lambertuskerk een bijeenkomst, waar van de zijde va Heemkundekring Nederweert een toelichting wordt gegeven. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door Zangverenging Laar.

Zomaar (door Toon Hermans)

Ik kan me dagenlang verstrooien met een blocnote en een pen, met gemijmer over leven, over wie en wat ik ben. Maar mijn povere gedachten stijgen op als een ballon, als ik zo maar zit te zitten in het gras – en in de zon.

Ik kan dagen, soms zelfs nachten denken over ‘s levenslot, over hopen en vertrouwen, over liefde, over God. Maar het gekke is, ik voel me altijd dichter bij de bron, als ik zomaar zit te zitten, in het gras – en in de zon.

Glas-in-lood 2014

Wie regelmatig op het kerkhof komt, zal opgemerkt hebben dat de ramen van de sacristie dichtgetimmerd waren. Hier en daar was het glas gebroken. Ook was het lood versleten en dat moest vervangen worden.
Glasbewerkingsbedrijf Brabant in Tilburg heeft de ramen eruit gehaald, en meegenomen naar het atelier. Het glas is opnieuw verlood en het breukglas gerepareerd.
Boven de hoofdingang waren ook en enkele ruitjes kapot. Daar is het glas verwijderd en ook als nood is het raamwerk enige tijd dichtgetimmerd. De breuken zijn vernieuwd; intussen zijn de houten platen verwijderd.
De grote glas-in-lood ramen van de kerk zijn gewassen, van binnen en van buiten. Kijk eens of u het verschil merkt.
De kosten van het herstel en het wassen van de glas-in-lood ramen worden betaald uit het bedrag dat jaarlijks voor onderhoud wordt gereserveerd. Of er moeten parochianen zijn die het schoon maken van een raam willen sponsoren!

Michel van Deursen overleden.
Hij was ruim 20 jaar Koster in onze kerk

Op 78 jarige leeftijd is op zondag 3 mei 2015 oud koster Michel van Deursen overleden. Hij overleed in Zorgcentrum St. Joseph, waar hij ruim een half jaar verbleef. Hij was koster van 1961 tot 1981 van onze kerk, daarvoor was hij al hulpkoster bij zijn oom Pierre. Als koster maakte hij afspraken voor huwelijken, doopsels en misintenties. Michel van Deursen begeleidde de pastoor of de kapelaan bij bedieningen. Hij is de grondlegger van Uitvaartverzorging Van Deursen.
Wij bidden voor kracht en sterkte voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Moge hij rusten in vrede.


In het Agrarisch Dagblad van 17 april 2003, was dit artikel te lezen:

De dominee en pastoor zijn onmiddellijk in actie gekomen. Het vogelvirus slaat toe, met alle dramatisch gevolgen vandien voor de getroffen gezinnen. Dominee Van der Plas (Barneveld) en pastoor Mutsaerts (Nederweert) doen wat ze kunnen. En dat is vooral luisteren. Het persoonlijke verhaal van zomaar een dominee en een pastoor.

De pastoor wil op bezoek, maar mag niet (door AART VAN COOTEN)

Deze week schrijft pastoor Mutsaerts in het parochieblad: “Wij vergeten u niet. Als kerk delen wij uw zorg, in onze voorbede bidden wij niet alleen voor de toekomst van Irak, maar ook voor uw toekomst. Want iedere menselijke tegenslag, hoe onvergelijkbaar ook, moet ons ter harte gaan. En vooral: ze gaat God ter harte.”
Pastoor Mutsaerts staat feitelijk met lege handen. Opeens is een groot aantal gezInnen uit zijn parochie Nederweert getroffen door de vogelpest. Hij wil dolgraag bij de gezinnen op bezoek, maar het mag niet. Het gevaar dat de pastoor, ondanks alle goede bedoelingen, het virus verder verspreidt, is te groot. Mutsaerts heeft daar begrip voor, hij zal het niet in zijn hoofd halen toch een erf te betreden, maar het is wel bitter. Dus pakt hij de telefoon, er is geen andere mogelijkheid.

Een teken van medeleven, begrip, sympathie, niet meer, niet minder

Van de burgemeester heeft hij een lijst gekregen met namen en adressen erop van de pluimveebedrijven die inmiddels zijn geruimd. Misschien had de burgemeester dat helemaal niet mogen doen, maar hoe had hij anders moeten weten welke bedrijven zijn leeggehaald. Later is die lijst een paar keer aangepast, beter gezegd verlengd. Het rijtje telt meer dan zestig namen. Morgen zullen dat er ongetwijfeld meer zijn.
Elke dag belt Mutsaerts een paar gezinnen. Hij pakt de telefoon om te laten weten dat de kerk meeleeft, dat hijzelf meeleeft. Een teken van medeleven, begrip, sympathie, niet meer, niet minder.
Hij luistert vooral. Hij hoort lange monologen van veehouders die minutieus vertellen hoe de ruimingsploegen plotseling hun erf opkwamen, hoe de kippen en kalkoenen werden gedood en later met duizenden tegelijk in de vrachtwagens werden gekieperd. Emotionele verhalen, dramatische verhalen.

De boeren en boerinnen klinken mat, moe, vaak verdrietig. Een pluimveehouder vertelde dat hij meer dan 36 uur in de weer was geweest en midden in de nacht hoorde dat nog twee bedrijven van hem geruimd moesten worden. Het zijn in de parochie van Mutsaerts vaak jonge ondernemers die de laatste jaren flink hebben geïïnvesteerd. Hij heeft er een aan de telefoon gehad met twintig werknemers. Zo’n bedrijf krijgt een enorme klap.

De boeren zijn bang voor de toekomst, zegt Mutsaerts. “Kunnen ze straks de rente nog betalen, hoe lang blijven de stallen leeg, kunnen ze later hun eieren en vlees nog wel kwijt? De mensen zitten vol vragen, zijn bang voor de toekomst. Ik heb geen antwoord op die vragen, heb geen zak met geld, materieel heb ik ze niets te bieden. Mijn telefoontje is niet meer dan een signaal dat het gezin niet alleen staat.”

Gebed om bijstand

Vrijwel alle getroffen pluimveehouders in de omgeving van Nederweert zijn katholiek, ook al komen ze lang niet allemaal meer bij hem of zijn collegae in de kerk. Mutsaerts hoopt dat ze steun vinden in hun geloof. “Ik denk dat dat in veel gevallen wel zo werkt. Ik bid in ieder geval voor ze dat ze die steun mogen vinden.”

In het parochieblad schrijft hij: “Ik hoop dat het ook voor u Pasen mag worden. Dat feest van nieuw leven dat met de aanblik van lege hokken zo tegenstrijdig lijkt. Maar uiteindelijk, betekent Pasen: het geloof in God die verder gaat dan al onze grenzen en belemmeringen. Ik wens u toe dat u uw toekomst in zijn handen kunt leggen.”