Contact

Contact betreffende de volgende zaken

  • Pastorale zaken: Pastoor R. Schuffelers telefoon 0495-631317 spoed 06-20663417 of mailto
  • Financiële zaken: Tjeu Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto
  • Bouwzaken: Huibert Scheijven telefoon 0495-625335 of mailto
  • Kerkhof registratie: Tjeu. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421  of per mailto
  • Kerkhof onderhoud: vacant
  • Website / Algemene zaken: Jell Vissers   mailto..
  • Bestelling HH. Missen, afhalen doopbewijzen enz. : Marlies v.d.Moosdijk telefoon 0495-625887 of mailto

Openingstijden kantoor Parochiecentrum, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert :
maandag, woensdag en vrijdag voormiddag van 10.00-11.00 uur.
(Parochiecentrum gelegen achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof. Brievenbus is aanwezig).
Voor het overmaken van: Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk, (groot onderhoud), restauratie orgel etc.
bankrekening nr. NL80 RABO 0135507227 bij de Rabobank Nederweert  t.n.v. R.K. Kerk St. Lambertus te Nederweert. Bij giften voor  onderhoud vermelden “onderhoud” en giften voor restauratie orgel “orgel” 
U kunt ook met onderstaand formulier contact opnemen  voor o.a.  zie formulier….>

Voor formulier adreswijziging klik hier op deze regel en lees verder  …… en
Voor formulier restauratie Clerinx-Orgel klik hier en lees vereder…….