Contact

Contact betreffende de volgende zaken

  • Pastorale zaken: Pastoor Sebastian tel.: 0495-631317 – 06 25353895 of mailto
  • Financiële zaken: Tjeu Tinnemans. Tel.: 0495-633421  of per mailto
  • Algemene zaken / website: Jell Vissers. Tel.: 06-51883234   mailto..
  • Bouwzaken-adm.: Huibert Scheijven tel.: 0495-625335 of mailto
  • Kapel Schoor: Frans van Eijk tel.: 06-11485769 of mailto
  • Kerkhof registratie: Tjeu. Tinnemans (administrateur). Telefoon 0495-633421 mob.: 0622512256 of per mailto
  • Kerkhof onderhoud: vacant
  • Bestelling HH. Missen, afhalen doopbewijzen enz. : Zie hieronder telefoon 0495-625887 of mailto
  • Formulier voor het doen van meldingen diverse zaken klik hier …….>>

Openingstijden kantoor Parochiecentrum, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert :
maandag: voormiddag van 10.00-11.00 uur. Telefoon 0495-625887.

Voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887):
Buiten deze openingstijd kunt u contact opnemen met pastoor Sebastian tel. 0495-631317.
Een briefje met uw wens(en) kunt u deponeren in de brievenbus: Kerkstraat 58 (parochiecentrum). per e-mailadres: mailto
U kunt ook gebruik maken van formulieren hieronder die u op deze site kunt invullen.
Ziekenbezoek. Neem contact op met pastoor Sebastian. Telefoonnummer of email zie hierboven.
Ziekencommunie op vrijdag. Doorgeven tijdens kantooruren Parochiecentrum op maandag of briefje met naam en adres bij pastoor in brievenbus. U kunt ook contact opnemen met pastoor.
Ziekenzalving of speciale zorg. Neem contact op met pastoor Sebastian.
Bezoek bij pastoor (bij voorkeur niet op maandag.)
Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften enz… voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk, (groot onderhoud) etc. NL80 RABO 0135507227 ten name van R.K. Kerk St Lambertus te Nederweert.

(Parochiecentrum gelegen achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof. Brievenbus is aanwezig).
Formulie

 

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Meerkeuze

Voor formulier adreswijziging klik hier op deze regel en lees verder  ……