Tarieven kerkhof

TARIEVEN per 1 januari 2024

2024 tarieven algemeen

Sinds 1 januari 2019 kunnen weer graven naast elkaar worden uitgegeven. Een dubbel graf naast elkaar is maximaal 180 cm. Een enkel breed graf is maximaal 100 cm breed en de afmetingen van een grafsteen is maximaal 80 x 160 cm (horizontaal). Bij een dubbel naast elkaar gelegen graf is de grafsteen maximaal 160 x 160 cm.
Is de breedte van het graf meer dan 100 cm, dan betaald men voor elke 10 cm of deel daarvan €. 23,– meer voor elke 10 jaar.
Voorbeeld bij een nieuw graf (20 jr) dat 126 cm breed is betaald men dan €. 460,– + 3 x €. 46,– (2 x 23). Voor 20 jaar is dat €. 598,–.
Bij een bijzetting binnen een grafrecht van 10 of  20 jaar heeft er een verrekening plaats.
Heeft men elders (niet zijnde een clusterparochie) kerkbijdrage betaald dan is men het volledig bedrag verschuldigd.
Bij een uitvaart is in het tarief ook de vooravondmis/avondwake begrepen. Dat wil zeggen als men alleen een avondmis wil laten doen de kosten in dat geval 275 euro bedragen.
Heeft men vier aansluitende jaren voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald krijgt men een reductie van €. 140,–en bedraagt het grafrecht €. 320,– minimaal. Deze reductie is alleen van toepassing voor parochianen die kerkbijdrage hebben betaald aan de St. Lambertusparochie.