Grafrechten & ruimen

GRAFRECHT

In het publicatiekastje op het kerkhof kunt u lezen van welke graven het komend jaar de rechten vervallen. De betreffende graven staan ook hier in deze pagina hieronder.   Ook kunt u lezen van welke graven het komend jaar geruimd gaan worden. Bij de betreffende graven zijn bordjes geplaatst. Ook staat dat overzicht op deze pagina. De rechthebbende krijgen eind van elk jaar bericht waarin wordt medegedeeld dat de grafrechten het komend jaar gaan vervallen.  Omdat er mogelijk adressen van rechthebbende niet meer kloppen, wordt u verzocht te controleren of de naam en adres hiervan nog juist is.  Is dit niet het geval dan wordt u verzocht voor 31 december de juiste naam en adres schriftelijk te melden. Voor alle gevallen het bericht zenden aan: Parochiecommissie t.a.v. M. Tinnemans, Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert.

OPMERKING DE NADERE REGELING IS OP 5 AUGUSTUS en 7 OKTOBER 2019 GEWIJZIGD. Zie hiervoor de pagina “REGLEMENT KERKHOF”.   U kunt de pagina ook bezoeken door hier te klikken.

IN 2024 TE RUIMEN GRAVEN DIE IN 2023 NIET ZIJN VERLENGD

De lijst met graven waarvan de rechthebbende in 2023 hebben medegedeeld de grafrechten niet te verlengen en het graf geruimd mag worden. Waar geen bericht van is ontvangen en waaraan voldoende publiciteit is gegeven met bordje bij het graf, zullen eveneens worden geruimd.

RUIMEN VAN GRAVEN

De graven waarvan de grafrechten niet met 10 jaar verlengd zijn worden een jaar later geruimd. Ruim voor Allerzielen worden bij die graven bordjes geplaatst, zodat “spijtoptanten” alsnog het graf van hun dierbare kunnen laten verlengen met 10 jaar. Het komt ook voor dat de in het register vermelde rechthebbende geen overleg heeft gepleegd met de overige familieleden, terwijl die het recht verlengd willen zien. Mocht dat het geval zijn dan kunnen deze  alsnog het recht met tien jaar laten verlengen.  Dat  dient  zo spoedig mogelijk uiterlijk voor  31 december van dat jaar  schriftelijk gemeld te worden bij de administratief beheerder van het kerkhof en  voor die datum  het verschuldigde grafrecht betalen.

Door verhuizing of verandering van grafrechthouder is het voor het kerkbestuur soms moeilijk om de juiste mensen op te sporen. Het gevolg daarvan kan zijn dat een grafrecht vervalt, terwijl dit niet de bedoeling van de familie was. DUS ZELF ER VOOR ZORGEN DAT DE JUISTE GEGEVENS BIJ HET KERKBESTUUR GEREGISTREERD STAAN.

Geen reactie wil zeggen dat betreffende graf geruimd gaat worden.

OVERZICHT VAN GRAVEN WAARVAN DE GRAFRECHTEN IN 2023 VERVALLEN.

De geregistreerde grafrechthouders hebben of zullen spoedig bericht ontvangen en zijn deze namen vermeld in het publicatiekastje op het kerkhof. 

2023 rechten vervallen in 2023

GROND- EN URNENGRAVEN

Grafruimte

In onderstaand overzicht kunt u zien dat er op 1 januari 2021 totaal 345 plekken zijn waar begraven kan worden. Dit zijn er 6 meer dan een jaar eerder. Er worden n.l. meer graven geruimd dan er bij komen. Urnen graven zijn er 3 meer..

Vak grondgraven

Aantal graven

Belegd

Open

1

102

79

23

2

169

146

23

3

223

102

121

4

333

146

187

Totaal grondgraven

827

473

354

urnengraven

ruimte voor 200

57

43

Eind 2020 lagen in 482 graven totaal 1002 geregistreerde overledenen.

Sinds  2018 kunnen de nabestaanden een keuze maken waar zij hun dierbare begraven willen zien. Maakt men geen keuze dan wordt de plek in volgorde. Momenteel is dit in vak 2. Ook zijn er nog enkele monumentale graven die men kan adopteren om er zelf of een van hun nabestaande begraven kan worden.  Zie pagina ADOPTIEGRAVEN . Verder is er vooraf geen keuze.

  Op de begraafplaats is ruimte mogelijk voor nog 300 urnengraven.

  • * Van de 18 open plekken in vak 1 zijn 7 kindergraven.

URNENGRAVEN

Sinds begin juni 2001 bestaat er gelegenheid op het parochieel kerkhof (rondom onze kerk) urnen met as van overleden familieleden en anderen bij te zetten. De eerste urnengraven zijn geplaatst aan achterzijde kerkhof langs de muur van de voormalige St. Lambertusschool, vervolgens  langs muur achter het H. Hartbeeld en muur langs kerkhofpad.    Hier zijn nog enkele plekken vrij. Daarna wordt begonnen in vak 3. Ook nog ruimte langs het kerkhofpad vanaf de grote toegangspoort (Mariakapel).

Indien u ook van een urnengraf gebruik wil maken om uw overledene een plaats  bij de kerk op het parochieel kerkhof te willen geven, gelieve dan contact op te nemen met het kerkbestuur (Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert tel. 0495-633421 (M. Tinnemans administratief beheer of met Frans Heijnen beheerder (tel. 06.-52460585  e.mail: ).

Het parochieel kerkhof is een Rooms Katholieke begraafplaats. Dat wil zeggen dat niet iedereen recht heeft om hier begraven te worden.

De voorwaarden voor een urnengraf zijn vrijwel gelijkluidend als die van een gewoon grondgraf. Alleen kan men bij overlijden achteraf kiezen voor een urnengraf.