Kerkhof algemeen

BEGRAAFPLAATS ALGEMEEN

Kerkhof achter kerk vak 3

Inhoud van deze pagina

NA 20 JAAR WEER IN GEBRUIK

Met de inzegening van de urnengraven op zondag 19 augustus 2001 is de revitalisering van het parochiekerkhof  afgerond.
De begraafplaats bij de kerk is ruim 20 jaar gesloten geweest. In die periode hebben alleen bijzettingen plaats gehad.In 1996/1997 is begonnen met een inventarisatie. In 1998 is begonnen met publicatie en hebben de rechthebbenden bericht ontvangen. Bij de graven waarvan geen rechthebbenden bekend waren, zijn bordjes geplaatst. Ook hebben verschillende publicaties plaats gehad in het Weekblad van Nederweert en dagblad De Limburger. In 2000 werden de graven geruimd waarvan geen rechthebbenden waren en/of men bericht had gedaan dat het graf geruimd mocht worden. Na ruiming van ruim 400 graven zijn de hoofdpaden vernieuwd.
De tegels werden vervangen door klinkers en tussen de hoofdpaden is voor de graven langs een tegelpad aangelegd. In het voorjaar van 2001 was dit karwei geklaard. Sindsdien kan men volstaan met maandelijks onderhoud. In het groeiseizoen is dit om de twee weken.
In de hele periode is veel tijd ingeruimd voor de ruimingsprocedure. Het kerkbestuur is hiermee zeer zorgvuldig bezig geweest. Ook het tijdpad voor de werkzaamheden is ruim geweest, omdat het vele werk door vrijwilligers is gedaan, die slechts twee ochtende per week hieraan werkten. Het kerkbestuur is deze mensen zeer dankbaar voor hun inzet.
Ons kerkhof ligt er goed onderhouden bij dankzij de inzet van vele vrijwilligers.  Regelmatig geven nabestaanden van overledenen blijk van waardering door een gift in de daarvoor bestemde offerblok bij publicatiebord.

HET KERKHOF IS OPEN

Het kerkhof (begraafplaats) is dagelijks open vanaf 8 uur tot een halfuur na zonsondergang. Voor te verrichten werkzaamheden is het kerkhof open vanaf 8 uur tot 17 uur.

Door hier op brochure te klikken kunt u die downloaden en/of verder lezen…..

VRAGEN?

Met vragen op het administratieve vlak (financiële, registratie, grafrechten e.d.) kan men terecht bij  Tjeu Tinnemans (tel.0495-633421 of e-mail) lid van de Parochiecommissie  belast met administratief beheer van het kerkhof. Vragen over het technisch beheer kunt u terecht bij  Frans Heijnen (tel. 06.-52460585  e.mail:

ADOPTIEGRAVEN

Zie hierboven in de Index of klik hier op  “Adoptiegraven”

Onderhoud kerkhof (planning 2024 klik hier…)
Je ziet ze weer regelmatig op dinsdag op ons kerkhof, onze kerkhofmedewerkers. Ze zijn weer druk bezig om ons kerkhof te onderhouden onder het motto ‘Samen maken we er iets moois van’. Dankzij hun inzet kunnen we trots zijn op ons kerkhof. Maar de groep is langzaam aan het inkrimpen en kan dus best wel wat aanvulling gebruiken. Juist ook voor deze groep is de spreuk zeker van toepassing: “Vele handen maken licht werk”.
En het is niet alleen maar werken. Het is ook contact hebben met elkaar, een praatje met elkaar maken. En er is ook altijd tijd voor een kop koffie of een kop thee, meestal aangekleed met wat lekkers.
Hebt u interesse om u bij deze groep aan te sluiten, loop dan eens binnen bij het parochiecentrum.
De groep werkt altijd op dinsdag van 9 tot 11 uur met een pauze om 10 uur.
Deelname is geheel vrijwillig en eigen zaken gaan voor.
pastoor

ONDERHOUD in 2024

De vrijwilligers die het kerkhof onderhouden worden dit jaar (2024) verwacht op de hierna vermelde dinsdag.
Er wordt op die dagen in de voormiddag gewerkt vanaf 9 uur tot uiterlijk 11 uur. Om  ca 10 uur is er een gezellige koffiepauze. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een dag later.
Afhankelijk van de weersgesteldheid zal in 2024 begonnen worden op 13 februari. Zie verder het rooster hieronder voor de volgende dinsdagen in 2024.
Deelname is geheel vrijwillig: eigen dingen gaan voor en niemand hoeft zich af te melden. De vrijwilligersploeg bestaat sinds 1985, zodat deze nu alweer het 39e jaar dit werk doet. Volhouden zo! Ons kerkhof is onze trots en de mensen van Nederweert weten onze inspanning te waarderen. Het kerkhof mag gezien worden. Bezoekers zijn vol lof over het goede onderhoud. Die gedachte geeft ons de kracht om door te gaan op de ingeslagen weg. 
Het aantal vrijwilligers is verminderd omdat van sommige vrijwilligers de vitaliteit zodanig achteruit is gegaan dat er enkele zijn gestopt. De groep wil graag wat aanvulling.  Wil iemand een paar uurtjes per maand mee helpen aan het onderhoud van onze begraafplaats bij de kerk dan kunt u zich melden bij Frans Heijnen (tel. 06.-52460585  e.mail: .  U kunt ook een kijkje komen nemen op een van onderstaande dinsdagen om kennis te nemen van de groep vrijwilligers en de te verrichten werken.

SAMEN MAKEN WIJ ER IETS MOOIS VAN !!!!

De planning Voor vrijwilligerswerken is als volgt in 2024.

Voorjaar Zomer Najaar (herfst)
 13 februari  4, 11, 18  en 25 juni  3, 10, 17 en 24 september
 12 en 19 maart 2, 9, 16, 23 en 30 juli  1, 8, 15, 22 en 29 oktober
 2, 16 en 30 april  6, 13, 20  en 27 augustus  5 en 19 november
 7, 14, 21 en 28 mei   10 december

VRIJWILLIGERS

Aan de hand van onderstaande foto galerij geven wij u een beeld van de vrijwilligers die als volwaardige vakmensen zich inzette om de begraafplaats in het jaar 2000 weer geschikt te maken om in gebruik te nemen. 
De foto’s kunt u vergroten door er op te klikken en klikt u dan op grijze balk onder foto dan verschijnen de foto’s in volgorde vergroot.

Bèr Bijlmakers + ,  als v.m. leider van de ploeg, schrijft begin 2017:
“Weet wel, wanneer je de namen op deze graven leest, dat dit mensen van ons eens zijn geweest. Hun namen verbinden het verleden met ons levenden in het heden”.

DANK

In het eerste weekeind van november hebben we onze dierbare overledenen herdacht. In het Allerzielenlof op zondag hebben we  de name hen herdacht van wie wij afgelopen jaar afscheid hebben genomen. Aansluitend hebben we de graven op het parochiekerkhof gezegend. Een kerkhof dat er weer schitterend bij lag. Dit is te danken aan de vele nabestaanden die de dagen ervoor hard hebben gewerkt om de graven van hun dierbaren netjes te maken, maar vooral ook aan de leden van onze kerkhofploeg. Deze zorgen er niet alleen voor dat het kerkhof er met Allerheiligen en Allerzielen netjes bij ligt, maar dat dit het hele jaar het geval is. Wij zijn hen voor deze inzet daarom heel dankbaar. Misschien zijn er mensen die daar ook hun steentje aan willen gaan bijdragen door ook bij de kerkhofploeg te komen. U kunt hier altijd contact over opnemen met de ploeg tijdens de hierboven geplande dagen.

KERKHOF  ONDERHOUD
wordt onderhouden door vrijwilligers

Het wordt vaak gehoord: wat ligt het kerkhof er toch mooi netjes onderhouden bij. Een compliment voor de groep vrijwilligers die om de twee weken op dinsdagmorgen de begraafplaats onderhoudt. Ook tussendoor worden op het kerkhof werkzaamheden verricht. Eigenlijk is wel iedere (werk)dag iemand bezig. De vrijwilligers werken met veel liefde en respect en samen ook met plezier.
Het kerkhof en met name de graven zijn gebonden aan enige regels, die zijn vastgelegd in een kerkhofreglement. Met alle goede bedoelingen worden die regels niet altijd in acht genomen. Zo brengen nabestaanden weleens rond het graf een grind-, lei- of steenslag aan om opspattend zand op de grafsteen te voorkomen.
Dat is een wijziging van de grafplaats die volgens het reglement zonder toestemming van het kerkbestuur niet is toegestaan. Daarom is het raadzaam voor aleer u iets wilt veranderen aan de grafplaats, contact op te nemen met de administratief beheerder Tjeu Tinnemans  telefoon  0495-633421 of beheerder Frans Heijnen (tel. 06.-52460585  e.mail: . Ook als u een grafsteen wilt veranderen of vernieuwen, kunt u contact met hem opnemen. Voor een nieuwe grafsteen of monument dient men eerst een tekening ter goedkeuring in te leveren. Een grafsteen is aan regels gebonden.

GROENBAK OP KERKHOF

Achterin op het kerkhof staat een groenbak. Deze afvalbak is alleen bestemd voor groen afval van het kerkhof zoals verwelkte bloemen en vergane plantjes. Er hangt een bordje bij ’geen keukenafval’. Gebruik alstublieft de groenafvalbak alleen voor oud groen van het kerkhof en niet voor huisafval van thuis!

GEEN GRIND WASSEN IN  WASBAK  OP  KERKHOF

Regelmatig zijn vele nabestaanden van overledenen die op ons kerkhof begraven liggen bezig met schoon houden van het graf van hun dierbare. Dat is een goede zaak.
Rond enige graven liggen kiezelsteentjes of grint. Om die ook schoon te maken worden kiezelsteentjes of grint soms gewassen in de wasbak bij de sacristie. Dat is niet de bedoeling. De afvoer kan daardoor verstopt raken. Gaarne het grint niet in de wasbak te wassen maar bijvoorbeeld in een emmertje

ONDERHOUD GRAVEN

Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers die het kerkhof onderhouden, ligt de begraafplaats er fraai verzorgd bij. De grafrechthouders dienen zelf het graf van hun dierbare te onderhouden. Bedenk wel, men heeft niet alleen rechten maar ook plichten. Een van deze plichten is dat men er voor dient te zorgen dat het grafteken er goed verzorgd bij ligt. Scheefstaande grafkruisen of platen ontsieren het kerkhof en dienen door rechthebbenden in ordelijke staat gebracht te worden. Gebeurt dit niet dan heeft het kerkbestuur de bevoegdheid deze graven te ruimen.
Ofschoon de vrijwilligers er regelmatig voor zorgen dat de begraafplaats er netjes bij ligt, zijn ook vele nabestaanden voor Allerzielen bezig geweest om de begraafplek/grafsteen van hun dierbare op te knappen en een bloemetje te plaatsen. Met de vele bloemen en versieringen ligt de begraafplaats er bijzonder mooi bij. U kunt dit zelf aanschouwen om na het Allerzielenlof ook ene bezoek te brengen aan de begraafplaats naast de kerk.

VERLEPTE BLOEMEN

De meeste bloemen en bloemstukken die met Allerzielen op graven zijn gelegd, zijn verlept. U wordt verzocht deze op te ruimen. Achter op het kerkhof kunnen die daar gedeponeerd worden. Als er verlepte bloemen overblijven, ruimen de kerkhofmedewerkers deze op.

VRIJWILLIGERS IN DE SPOTLIGHT

Op 25 februari 2014 is een grote groep vrijwilligers door Vorkmeer in het zonnetje gezet, namelijk de vrijwilligers die om de veertien dagen het onderhoud verzorgen van het kerkhof bij de kerk in Nederweert. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun goede werk zijn zij verrast met een oorkonde en heerlijke vlaai! Vrijwilligers, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet!
Vrijwilligersgroep 2014 b.g.v. “Vrijwillgers in de spotlight” lees meer hieronder met groepsfoto van1988 en 2003

vrijwilligers kerkhof 2014

1 Theu  Beerens
2 Jan Janssen
3  Bèr Bijlmakers
5 Bèr Vossen
 6 mvr. de Wit
7 Jo de Wit
8 Jac Caris
9 Ton Caris
10 Guus Scheijven
11 Wiel Smolenaers
12 Harrie Clauwers
13 Frans Claassen
14 Truus Moonen
15 Johanna ….
16 Theu Beijes
17  .. Moonen
18   ??
19 Jan Timmermans
20 Tum Koolen
21 .. Berben


kerkhof vrijwilligers 2003

1 Lei Feijen
2 Guus Scheijven
3 Bèr Vossen
4 Crist Steijvers
5 Pastoor Mutsaerts
6 Lei Feijen
7 Pierre Stienen
8 Theu Smolenaers
9 Jac Caris
10 Dré Mooren
11 Harrie Roost
12 Dré Caris
13 Tjeu Claessen
14 Sjeng Smolenaers
15 Jan Lenders
16 Jac Wilms
17 Thum Koolen

vrijwilligers kerkhof 1988


1 Harrie Verheijen 
2 Lei Feijen 
3 Bèr Bijlmakers 
 4 Bèr Claessens 
 5 Sjeng van Riet 
6 Cor Schroijen
7  Tjeu Smolenaers 
8 Sjeng Linders 
9 J. Wilmsen 
10 Harrie Verreussel 
11  Jan Biezenaar 
12 Pierre van Riet 
13  Jac Caris 
14 Wiel Verdonschot 
15 Tjeu Smolenaers 
16 Sjeng Smolenaers 
17  Tjeu Janssen 
18 Sjeng Smolenaers 
19  ? ? 
20 Jac Berben.

VRIJWILLIGERS

Niet alle kerkhof-vrijwilligers zijn gelijk aanwezig. Daarom missen wij nog er een aantal op deze foto.

Een vaste groep van ruim 30 vrijwilligers (een aantal hiervan staan op de foto), variërend in de leeftijd van ongeveer 50 tot 80 jaar, zorgt het hele jaar door voor het onderhoud van onze begraafplaats. Zij schenken extra aandacht aan onze dodenakker, zodat deze een waardige aanblik geeft aan allen die piëteitsvol de graven van hun dierbare bezoeken. Willen familieleden en nabestaanden ook wekelijks extra aandacht schenken aan de graven van hun overledenen. Bij voorbaat dank!
De vrijwilligers zijn  actief bezig met het verder verfraaien van ons parochieel kerkhof. Regelmatig wordt waardering uitgesproken over onze begraafplaats die meer verzorgd is en beter bereikbaar voor de nabestaanden dan vroeger.Wij hopen dat alle betrokkenen hun medewerking verlenen om op deze wijze het kerkhof voor de toekomst te behouden.
Dank aan de vrijwilligers die hun energie en inzet gegeven hebben en blijven geven bij het werk om onze dodenakker een waardige rustplaats te doen zijn voor alle dierbare overledenen.

Onderhoud kerkhof

De vrijwilligers besteden veel zorg aan onkruidbestrijding, recht leggen van paden enz. Kortom, zij zorgen er voor dat het kerkhof er netjes bij ligt.   Aan de graven doen zij niets, omdat dit een zaak is van de grafrechthouder (de nabestaande van wie het graf is).
Er zijn grafrechthouders die aan het graf van hun dierbare veel zorg besteden. Soms verliezen zij uit het oog dat bepaalde voorzieningen de werkzaamheden van onze vrijwilligers belemmeren. In dit verband denken wij aan grind of leislag die om het graf gestrooid wordt. Dit gaat zich op termijn verspreiden en maakt het schoffelen erg lastig. Daarom dient het grind op de plek te blijven liggen. Er kan een rand van bijv. roestvrij staal of een aluminium strip geplaatst worden. waarbinnen dat materiaal op zijn plek blijft. Dit mag nooit breder dan 10 cm zijn (totale breedte graf is 100 cm).

Ieder jaar ontvangen de kerkhof vrijwilligers een rooster van de dagen dat er onderhoud zal plaats hebben. Soms ligt er een periode van 3 weken tussen twee onderhoudsbeurten, maar meestal slechts 2.
Gewerkt wordt altijd op dinsdag, maar bij slechte weersomstandigheden op de volgende woensdag of donderdag. De werkzaamheden beginnen om 9 uur en eindige om 12.00 uur.
Met een pauze omstreeks 10.00 uur in het parochiecentrum waar onder het genot  van een kopje koffie met heerlijke wafels onderling de sociale contacten worden onderhouden.
Voor het onderhoud van het kerkhof kan de parochie nog enkele vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse kom dan eens een praatje maken met deze groep als zij daar met het onderhoud bezig is en sluit u zich daarbij aan.
De foto’s kunt u vergroten door er op te klikken en klikt u dan op grijze balk onder foto dan verschijnen de foto’s in volgorde vergroot.

voor GRAFRECHTEN en RUIMEN VAN GRAVEN kies hiervoor in de index betreffende pagina.