Actueel

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE
KERKDIENSTEN IN PERIODE van    19 april t/m  5 mei 2018

 

 

DONDERDAG  19 april
Viering van Barmhartigheid
10.30 uur Uitvaart Gerrit Baetsen
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgelegenheid.
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 20 april
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – tot bijzondere intentie

ZATERDAG  21 april
Anselmus, bisschop en kerkleraar
Vooravond van de 4e zondag van Pasen.
18.00 uur H. Mis (zang gemengd koor Equal Voices,)- jaardienst ouders Kirkels-Konings en dochter Nelly, jaardienst Tinus Frenken en overleden familie Frenken-Rutten, Sjef Feijen vanwege verjaardag.

 ZONDAG 22 april
4e zondag van Pasen
9.30 uur  H. Mis (zang Herenkoor,) – jaardienst ouders Coolen-Coumans en zoon Thijs.

MAANDAG 23 april
St. Joris, martelaar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 24 april
Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
Geen rozenkransgebed en H.Mis
20.00 Lezing over het orgel en orgelmuziek met de Heemkundevereniging.

WOENSDAG  25 april
Marcus, evangelist
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 26 april
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 27 april
Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG  28 april
Petrus Chanel, priester en martelaar
Vooravond van de 5e zondag van Pasen.
18.00 uur H. Mis (zang Rochuskoor , lector mevr.L.Caris)- maanddienst Mia Truijen, jaardienst Giel Pleunis en Nel Hoeben, jaardienst Frans van Hulsen, Lei Geurts vanwege verjaardag.

ZONDAG 29 april
5e zondag van Pasen
9.30 uur  H. Mis (zang Herenkoor,) –

MAANDAG 30 april
Pius V, paus
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 1 mei
Jozef, de arbeider
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG  2 mei
Athanasius, bisschop en kerkleraar
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 3 mei
Filippus en Jacobus, apostelen
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 4 mei
18.30 uur H.Mis – Dodenherdenking met medewerking van zanggroep  Milagri uit Leveroy.

ZATERDAG  5 mei
Vooravond van de 6e zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes , lector koorleden) – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Anie Creemers-Peeters, Peter Joannes OpHeij en Maria OpHeij-Aben, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx.


OVERLEDEN

Op 14 april 2018 is  in de leeftijd van 85 jaar overleden   Gerrit Baetsen, hij woonde Kapelaniestraat 47 te Nederweert. De uitvaart zal plaats hebben op donderdag 19 april  om 10.30 uur.

Op 12 april 2018 is  in de leeftijd van 91 jaar overleden   Jan Verstappen, hij woonde Hinkert 44 te Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad op dinsdag 17 april  om 11.00 uur.

Op 7 april 2018 is  in de leeftijd van 86 jaar overleden   Jeu Brunenberg, hij woonde Ouwijck 1 te Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad  op vrijdag 13 april  om 11.30 uur.

Op 1 april 2018 is  in de leeftijd van 84 jaar overleden   Harrie van Hulsen, hij woonde Herstraat 12 te Nederweert. De uitvaart heeft plaats gehad  op zaterdag  7 april  om 10.30 uur.

Op 19 maart 2018 is  in de leeftijd van 88 jaar overleden   Jan Poell, hij woonde Populierenstraat 6 te Nederweert. De uitvaart heeft  plaats gehad op maandag  26  maart om 11.00 uur.

Op 6 maart 2018 is  in de leeftijd van 86 jaar overleden   Sjaak Verstappen, hij woonde Kapelaniestraat 25 B12 te Nederweert. De uitvaart heeft   plaats gehad op zaterdag  10 maart om 11.00 uur.

Moge zij rusten in vrede

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek “Begraafplaats” en vervolgens naar de pagina “Overleden dit jaar”

HET JAARLIJKS TEKORT BIJ St. Lambertusparochie LOOPT OP

In de Parochiecommissie van de St. Lambertusparochie is met zorg kennis genomen van het exploitatieverslag 2017, waarin het boekjaar is afgesloten met een tekort van 15.898,59 euro. Het nadelig saldo is met ruim 2.000 euro gestegen ten opzichte van 2016. In de begroting 2018 wordt rekening gehouden met een tekort van 26.400 euro.

De gezins-kerk-bijdrage 45.565,16 euro is de grootste inkomsten post die met bijna 4.000 euro lager is dan het voorgaand jaar. Door overlijden of verhuizing wordt het aantal betalende parochianen steeds minder en komen er geen nieuwe vaste betalers bij.
Aan onderhoud, energie kosten etc. ( €. 45.201,97) betaald de parochie ongeveer hetzelfde bedrag dat zij ontvangt aan gezinsbijdrage.
Het jaarlijks tekort wordt gedekt uit de voorzieningen voor groot onderhoud van het kerkgebouw. Dat kan zo niet doorgaan omdat er op termijn geen voorzieningenpost meer is voor groot onderhoud. 
Het is daarom dat de parochiecommissie een beroep doet op alle inwoners van de parochie om een jaarlijkse bijdrage te doen voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw “Het monument van Nederweert”. Iedereen zonder uitzondering zal het betreuren indien dat gebouw in verval zou geraken.
Nogmaals voor het behoud van dat monument zou het ieder inwoner van de parochie, die geen kerkbijdrage betalen, het waard moeten zijn jaarlijks enkele tientjes bij te dragen voor het onderhoud en in stand te houden van het monument.

De minimale  kerkbijdrage is 70 euro per jaar, dat is nog geen 6 euro per maand. Een bedrag dat vrijwel door ieder gezin zou kunnen worden opgebracht. Wie voldoende kerkbijdrage betaald hoeft  voor uitvaartdiensten, huwelijks- en jubilea-missen niets te betalen en wordt er zelfs een reductie gegeven op een grafplek op het kerkhof.

Vrijwel alle inkomsten bestaan uit een vrijwillig bijdrage, die alleen maar vrijwillig zijn te verhogen. Andere mogelijkheden, die een overheid wel heeft, is voor de kerk niet mogelijk. De parochie merkt hierbij op dat vrijwillige bijdrage aan de parochie als gift aftrekbaar is bij de belastingen.

Het financieel verslag 2017,  kunt u door hier te klikken downloaden en   ligt achter in de kerk om mee te nemen om thuis eens rustig door te lezen en hoopt de parochie dat de nu nog niet betalende inwoners van de parochie besluiten jaarlijks een bijdrage te doen voor onderhoud van het monument. Besluit u een steentje bij te dragen specifiek voor groot onderhoud van de mooie monumentale St. Lambertuskerk dan kunt u deze storten op bankrekening nr.  NL80RABO.0135.507.227. Vermeld er dan bij “onderhoud”.

Het jaarverslag 2017 tevens parochiegids 2018, waarin ook het financeelverslag 2017 is opgenomen, kunt u hier downloaden en afdrukken door hier te klikken.

Het exploitatieverslag kunt u ook tijdens spreekuur ophalen in het parochiecentrum (Kerkstraat 58, achterzijde kerk). Ook kunt u daar terecht voor meer informatie op elke maandag, woensdag en vrijdag  van 10 uur tot 11 uur.  U kunt daar terecht voor kerkbijdrage, het opmaken van stichtingen, het lezen van H. Missen enz…Ook telefonisch bereikbaar op nr. 0495-625887 en per email: administratie@kerknederweert.nl . Ook kunt u voor het doen van kerkbijdrage, kerkhof zaken terecht bij de administrateur Tjeu Tinnemans tel. 0495-633421 (e-mail penmr@kerknederweert.nl ) .

Gevonden na afloop Benefiet concert op 18 maart

1 paar zwarte en 1 paar grijze handschoenen. Op te halen tijdens spreekuur (ma / wo / do) van 10.00 tot 11.00 uur in Parochiecentrum.

Parochiecommissie zoekt secretaris

Het afgelopen weekend heeft pastoor tijdens zijn wekelijkse preek een oproep gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan wel in hun omgeving te zoeken naar een secretaris. De parochiecommissie van de St. Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op zoek naar een secretaris of secretaresse  en twee leden voor het Federatiebestuur. Begin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op hun verzoek eervol ontslag verleend. Momenteel bestaat de parochiecommissie uit: Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tinnemans (administrateur/penningmeester), Huibert Scheijven (bouwzaken), Jan Wijen (technisch onderhoud kerkhof) en Jell Vissers (algemene zaken).

Belangstellende kunnen zich melden bij Pastoor dan wel bij een van de leden van de commissie.

BEVEILIGING ST. LAMBERTUS TOREN GEREED
“Veiligheid staat voorop. Dat is het belangrijkste” aldus de burgemeester toen bleek dat er stukken steen van de toren waren gevallen. De tijdelijke beveiliging is inmiddels vervangen door een zeer deugdelijke beveiliging, zoals u hier op foto kunt zien. Ambtelijk is men nu bij gemeente bezig om het hele werk voor te bereiden. Zodra dat is afgerond en de financiering rond is kan met de restauratie worden begonnen.
Het een en ander zal de nodige tijd kosten en kan men momenteel nog niet zeggen wanneer met het werk kan worden begonnen en hoeveel tijd voor die werkzaamheden nodig zijn.
Tot dat alles gereed is kunnen de nu aangebrachte beveiliging worden verwijderd.
Met volle inzet van het gemeentebestuur en ambtenaren zijn de veiligheidsvoorzieningen tijdig voor de Kerstdagen gereed gekomen, zodat de kerkgangers zich niet meer hoeven te behelpen met slechts een toegang. Vanaf Kerstavond kan men weer gewoon gebruik maken van alle ingangen.
Hiervoor onze dank aan het gemeentebestuur en personeel alsook de aannemer die dit karwei heeft uitgevoerd.De noodoplossing is sterk en veilig zoals u op foto kunt zien. U kunt dit zelf komen aanschouwen door tijdens de Kerstdagen naar de kerk te komen en daar de diensten bij te wonen. Ook een bezoek aan de Kerststal en de beelden in beweging zetten en een kaarsje op te steken is aan te bevelen.De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag telkens van 14.00 tot 16.30 uur.

KERKBIJDRAGE

Het jaar 2017 loopt alweer bijna ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2017.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  St. Lambertus parochie onder vermelding van “kerkbijdrage 2017”.

Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.

Bij een  betaling van minimaal € 70,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

LEDENADMINISTRATIE van de parochie

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven.

Een aantal parochianen staan niet vermeld bij SILA. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen adreswijziging ontvangen via SILA. Daarom een verzoek aan alle parocianen om bij verhuizing de adreswijziging door te geven aan de parochie. Zenden aan St. Lambertusparochie, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.

Dit is vooral van belang voor de grafrechthouders en de parochianen waarvan wij kerkbijdrage ontvangen.

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken

Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.aarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.eze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken.

Koperpoetsgroep kan uitbreiding gebruiken

De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- a driemaal per jaar aan de beurt, 1 a 2 uurtjes werk. Tijdens en na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u intresse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.

 

Klik op pagina 2.