Pagina 2
Mothers prayers

Een goed initiatief is ontstaan: moeders bidden met regelmaat voor hun gezinnen. In korte tijd zijn er verschillende gebedsgroepen ontstaan en wij willen
van harte onze sympathie uitspreken voor deze goede en belangrijke zaak: bidden voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van jonge mensen. Wij bidden in
het rozenkransgebed op woensdagmiddag, bij de aanbidding op vrijdag en in de Misviering voor deze intentie. Wellicht kan er in onze parochie een groep
van moeders het voortouw nemen. Meldt u zich bij de pastoor die graag zijn medewerking zal verlenen.

Mariakapel open

De Mariakapel in onze kerk is dagelijks geopend en velen maken er gebruik van om te bidden bij Onze Lieve Heer en Zijn Moeder, of de voorspraak van
andere heiligen in te roepen. Een ruimte van gebed, bezinning en stilte, waar iedereen welkom is, om tevens te bidden voor de intenties die je ter harte
gaan.

Loopt u gerust binnen, het omgaan met God en Zijn heiligen komt een mens altijd ten goede..Velen maken hiervan gebruik om te bidden bij de
beeltenissen van de heilige Familie, Maria, Sint-Antonius en Sint-Gerardus. U bent van harte welkom voor stil gebed, voor het meebidden van het
rozenkransgebed woensdagmiddag om drie uur, om het aansteken van een kaars. Een bezoek aan deze bijzondere gebedsruimte doet een mens echt
goed. Welkom!

Mariakapel

Het was in de Mariakapel goed te merken, dat de toegang enige dagen lastig was door de afsluiting van een stukje Kerkstraat. De opbrengst van het
kaarsengeld en giften was in een week tijd bijjna tweehonderd euro minder dan anders.

De Mariakapel is nu weer gewoon geopend, van acht uur ’s morgens tot de avondmis van zeven uur. Op woensdagavond is geen H. Mis en sluit de kapel
om zes uur.

Bloemen in Mariakapel

Bijna iedere week ligt er wel een bos bloemen in de Mariakapel. Soms ook wel meer. De bloemen worden in vazen gedaan en bij het Maria-altaar gezet. Omdat de kapel
een paar keer per dag gecontroleerd wordt, blijven de bloemen nooit lang zonder water. Dank u wel aan de onbekende gevers. En…goed voorbeeld doet goed volgen!

Dank voor de bloemen

In de Mariakapel laten bezoekers nogal eens bloemen achter. De kosters zorgen voor een goede plaats en verversen regelmatig het water. Hartelijk dank
hiervoor. Kaarsen en bloemen horen bij Maria.

Jongerenkoor Voices moet stoppen

Jongerenkoor Voices heeft het kerkbestuur bericht dat het per 1 januari 2008 stopt. Dirigente Lieke Smeets kan zich door studie en werk niet meer voor
honderd procent inzetten voor het koor. Een vervanger is op dit moment moeilijk te vinden. Bij het besluit om te stoppen speelt ook mee dat enige
koorleden zich ook niet meer voor honderd procent kunnen geven. Enige leden moeten bedanken omdat zij wegens studie buiten Nederweert gaan
wonen en anderen hebben werk. Hierdoor daalt het aantal leden tot tien of minder.

Het bestuur van Voices overweegt in juli/augustus van dit jaar tot een herstart te komen.

Afscheid ouderenkoor 2010

Het Ouderenkoor Sint-Lambertus heeft tijdens de H. Mis op de jaarlijkse vrijwilligersavond voor het laatst gezongen. Er waren te weinig mensen over om
te zingen. In de loop der jaren zijn er tachtig leden geweest. Pastoor Schuffelers sprak niet alleen over een afscheid, maar ook over uitbreiden. De leden
van ouderenkoor kunnen zich nu tijdens de HH. Missen over de hele kerk verdelen en meezingen.

Herenkoor

Het herenkoor kon fris en jong bloed gebruiken. Het jongste lid wil een cursus Gregoriaans gaan volgen, maar zou graag met een lid van het herenkoor
daar naartoe gaan.

Wie met het herenkoor wil meezingen, kan zich aanmelden op de pastorie of bij een van de leden van het koor. Aanmelden houdt niet de verplichting
in om de cursus Gregoriaans te gaan volgen. Het koor repeteert op donderdagavond in het parochiecentrum. Loop daar eens binnen voor een
kennismaking.

Gratis vakantie

In 2004 is opgericht de Stichting Minima Dekenaat Weert. Deze stichting beschikt over twee chalets in Zuid-Limburg. De stichting stelt deze gratis ter
beschikking voor een vakantie aan mensen uit het dekenaat Weert, met respect voor iedere geloofsovertuiging, die het moeilijk hebben en tot rust willen
komen. De chalets zijn van alle gemakken voorzien en volledig ingericht. Op de camping is een zwembad, zijn er winkels etc. Als het nodig is, wordt u
gratis er naartoe gebracht. Wilt u meer informatie, bel naar het parochiekantoor van de Sint-Martinusparochie te Weert, op werkdagen tussen 10.00 en
12.30 uur, en vraag naar de heer Ton Leenen (tel. 532110). Hij zal u graag meer informatie verschaffen.

Zuster Anima herkozen als generaal-overste

Zuster Anima Christi van Eijk, die vroeger langdurig in Nederweert verbleef en daar regelmatig terugkeert, is afgelopen week opnieuw herkozen tot
generaal-overste van de Dienaressen van de Heer en de maagd van Matará. De 40-jarige religieuze gaat nu voor de derde termijn deze wereldwijde
zustercongregatie vanuit Rome leiden.

Zuster Anima werd op haar 28ste gekozen tot generaal-overste voor een termijn van zes jaar. Toen die verstreken was, werd de Nederweertse herkozen
voor een tweede termijn. Volgens de statuten is een derde termijn eigenlijk niet mogelijk, maar de bisschop die toezicht op de congregatie houdt, gaf
dispensatie.

De Servidoras del Seň y de la virgin de Matará vormen de vrouwelijke taak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Deze congregatie
werd in 1984 in Argentinië door pater Carlos Miguel Buela gesticht. Inmiddels heeft de congregatie in ruim twintig landen kloosters gesticht. In ons land
zijn vier kloosters, waarvan twee in Limburg (Brunssum en Valkenburg).

Het aantal blauwe zusters, die ook wel zo genoemd worden naar hun felblauwe habijt, is wereldwijd meer dan zevenhonderd.Terug naar de inhoud van deze pagina
Terug naar de inhoud van deze pagina
Terug naar de inhoud van deze pagina
 
 
 
 
 
 
Double click to edit