ACTUEEL PAROCHIEEL NIEUWS

HERENKOOR kan uitbreiding gebruiken   lees verder.....(6)
OVERLIJDENS BERICHTEN Bij overlijden van een parochiaan en er heeft een kerkelijke uitvaart plaats kunt u bij de kerkberichten lezen wanneer deze plaats heeft en meer gegevens van de betreffende parochiaan kunt bij het "Nieuws" lezen of door hier te klikken.................(2)
BRIM subsidie (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) Verder lezen over het zesjarenplan (2015-2021)  klik hier............
HEILIG HARTBEELD aan de SCHOOLSTRAAT  "ONTHAND"  Het H. Hartbeeld aan de Schoolstraat is een gemeentelijk monument en dient hoognodig gerestaureerd te worden lees verder door hier te klikken......
AGENDA (Agenda kerkdiensten zie hier boven rubriek "Kerkdiensten")
IN DEZE RUBRIEK "Nieuws" treft u pagina's aan van eerder gepubliceerde berichten die pagina's zijn: "Publicaties algemeen""Publicaties Financiën" en "Heilig Hartbeeld".

OVERLEDEN

Op woensdag 7 juni was de uitvaart van Leen Hoeben-Flupsen,  zij woonde de laatste jaren in Kelpen-Oler, Kuiperweg 17. Zij overleed op 1 juni in de leeftijd van 93 jaar

Op 27 mei is op het parochiekerkhof begraven Truus Houtappels-Lempens. De kerkelijke uitvaart had in Weert plaats.

Op dinsdag 16 mei is overleden Theu Janssen (St. Willibrordusstraat 2-a2), hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.
De uitvaartmis heeft plaats gehad op zaterdag 20 mei in de St. Lambertuskerk om 14.30 uur.

Op vrijdag 21 april is overleden Bèr Moonen (Heijsterstraat 1), hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.
De uitvaartmis heeft plaats gehad op zaterdag 29 april in de St. Lambertuskerk om 11.00 uur.

Op 8 april is de uitvaart van Hermana Coolen-Coumans, zij overleed in de leeftijd van 87 jaar en woonde Ribesstraat 50.

Op 6 april is op het parochiekerkhof begraven Wiel Saes, de uitvaart was in de kerk van Budschop.Moge zij rusten in vrede

Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek "Begraafplaats" en vervolgens naar de pagina  "Overleden dit jaar"


Orgelconcert

Op 23 juni om 20.00 uur zal er een concert van de orgelkring Nederweert plaatsvinden in onze kerk, met Jan Vermeire op orgel en Bogdan Nesterenko met accordeon.


27 COMMUNIECANTJES ONTVINGEN IN 2017 DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hieronder enkele foto's van de viering die op  zondag 21 mei 2017 plaats had. (Foto studio TON)
21 VORMELINGEN

Vrijdagavond 27 januari ontvingen 21 vormelingen van groep acht
het H. Vormsel. Het was een plechtige gebeurtenis, waar de
jongeren met hun ouders en familie van harte welkom werden
geheten in de volle kerk. Het H. Vormsel werd toegediend door
de plaatsvervanger van de Bisschop, Mgr. Snackers,  Deze sprak
de vormelingen toe en legt uit wat de Heilige Geest in hun leven
zal gaan betekenen. Hierna werd door de vormelingen ten
overstaande van de kerk hun geloofsbelijdenis uitgesproken.
Vervolgens kwamen de vormelingen één voor één met hun ouders
of de peetouders naar voren, het altaar op en knielt deze voor de
vormheer die hen één voor één de handen op het hoofd legt.
Bij elke vormeling wordt een gebed uitgesproken. Na de
handoplegging ging deze over tot de zalving en gaf daarbij een
kruisje op het voorhoofd. De vormeling beaamt dit door ‘amen’ te
zeggen. De vormheer eindigt dit ritueel door de vormeling en de
ouders en peetouders vrede te wensen.
Het koor Cantantes verzorgde de gezangen tijdens de dienst.


LEDENADMINISTRATIE van de parochie

Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven. Nu is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen, die ertoe leidt dat er geen gegevens meer aan SILA worden doorgegeven, waardoor onze ledenadministratie uiteindelijk onbruikbaar worden, omdat ze niet meer up-to-date zijn. De overheid heeft een internetconsultatie geopend waar burgers op dit besluit kunnen reageren alvorens het eventueel tot wet wordt. Vanwege het grote belang voor het functioneren van de parochie roepen wij de parochianen op om inderdaad te reageren en aan te geven dat men het niet eens is met het stopzetten van het doorgegeven van deze gegevens. De internetconsultatie is te vinden op www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen Reacties moeten plaatsvinden vóór 3 februari omdat dan de consultatie sluit.


BEVEILIGING ST. LAMBERTUS TOREN GEREED

“Veiligheid staat voorop. Dat is het belangrijkste” aldus de
burgemeester toen bleek dat er stukken steen van de toren
waren gevallen. De tijdelijke beveiliging is inmiddels vervangen
door een zeer deugdelijke beveiliging, zoals u hier op foto
kunt zien. Ambtelijk is men nu bij gemeente bezig om het
hele werk voor te bereiden. Zodra dat is afgerond en de
financiering rond is kan met de restauratie worden begonnen.
Het een en ander zal de nodige tijd kosten en kan men
momenteel nog niet zeggen wanneer met het werk kan worden
begonnen en hoeveel tijd voor die werkzaamheden nodig zijn.
Tot dat alles gereed is kunnen de nu aangebrachte beveiliging
worden verwijderd.

Met volle inzet van het gemeentebestuur en ambtenaren zijn
de veiligheidsvoorzieningen tijdig voor de Kerstdagen gereed
gekomen, zodat de kerkgangers zich niet meer hoeven te
behelpen met slechts een toegang. Vanaf Kerstavond kan
men weer gewoon gebruik maken van alle ingangen.
Hiervoor onze dank aan het gemeentebestuur en
personeel alsook de aannemer die dit karwei heeft uitgevoerd.

De noodoplossing is sterk en veilig zoals u op foto kunt zien. U kunt dit zelf komen aanschouwen door tijdens de Kerstdagen naar de kerk te komen en daar de diensten bij te wonen. Ook een bezoek aan de Kerststal en de beelden in beweging zetten en een kaarsje op te steken is aan te bevelen.
De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag telkens van 14.00 tot 16.30 uur.

KERKBIJDRAGE

Het jaar 2016 loopt alweer bijna ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2016.
Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank.
Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227  ten name van  St. Lambertus parochie onder vermelding van “kerkbijdrage 2016”.
Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk  “het monument van Nederweert”  jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval.  Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument.
Bij een  betaling van minimaal € 70,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het  parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen  gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten.

Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken

Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben.
Daarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen.
Deze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.

Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. Lees verder ..............(8)

Koperpoetsploeg kan uitbreiding gebruiken

De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- à driemaal per jaar aan de beurt, 1 à 2 uurtjes werk. Tijdens/na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje.
Heeft u interesse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren..

VRIJWILLIGERSAVOND

De jaarlijkse avond voor de vrijwilligers van de St. Lambertusparochie had plaats op donderdag j.l. De avond werd traditie getrouw in de kerk met een H. Mis uit dankbaarheid ingezet. Na de H. Mis begaven de vrijwilligers zich naar zaal centraal, waar een heerlijk warm buffet werd aangeboden.

Alvorens daaraan te beginnen sprak pastoor Schuffelers de vrijwilligers toe en dankte hun voor de vrijwillige inzet het afgelopen jaar. Zoals gebruikelijke worden de vrijwilligers gehuldigd die 10, 20 of 30 jaar aan een van de werkgroepen heeft deelgenomen. Voor die vrijwillige inzet werden zij gehuldigd en kregen door pastoor het St. Lambertusinsigne opgespeld en werd hun de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Het Bronzen insigne (10 jaar) werd opgespeld bij mvr. E. Gofers, mvr. J. Lenders (beiden bloemsiergroep), dhr. P. Coolen (kerkhof onderhoud), mvr. W. Roost en M. Tullemans (beiden kinder-club-woorddienst).
Het Zilver insigne (20)  werd opgespeld bij dhr. T. Koolen (kerkhof onderhoud) en mvr. M. Verheggen (collectant vastenactie en vervolgens is zij koster sinds 2011). Enkele vrijwilligers die verhinderd waren aanwezig te zijn, zullen het insigne bij gelegenheid nog opgespeld krijgen

Na het buffet kreeg het orkest “Sante Kroam” een aandachtig gehoor met mooie liedjes en afbeeldingen uit het verleden.

St. Lambertusinsigne voor vier koorleden

Aansluitend aan de H. Mis van zaterdag 21 januari 2017 sprak pastoor Schuffelers waarderende woorden voor het dameskoor Cantantes en deelde hij mede dat aan vier leden van het koor het St. Lambertusinsigne is toegekend. Op de vrijwilligersavond waren de koorleden niet aanwezig omdat het koor jaarlijks hun eigen avondje organiseren. De koorleden werden verzocht naar voren te komen en kregen zij het insigne opgespeld en werd de daarbij behorende oorkonde uitgereikt.  mvr. T. Linsen-Hoeben ontving het Gouden insigne, zij is 30 jaar lid van het koor en de dames Z. Timmermans en L. Mackus-Hebben, beiden 10 jaar lid van het koor ontvingen het insigne in Brons. Mvr. van Driel-Quashoorn is eveneens het bronzen insigne toegekend, maar kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Zij zal bij gelegenheid het insigne nog opgespeld krijgen.
Na deze huldiging kregen zij een hartelijk applaus van de aanwezigen.

Hieronder een foto galerij van deze avond. (klik op foto om vergroot in beeld te krijgen) 
 
 
 
 
 
 
 
 


2017 1b E. Gofers
2017 2a J. Lenders
2017 3a M. Tullemans
2017 4a P. Coolen
2017 5b T. Koolen 2
2017 6a W. Roost
2017 7a W. Verheggen
2017 8a uitgreikte insignes 2
2017 9a vrijwilligers 2
2017 9b vrijwilligers
2017 buffet vrijwavond