ACTUEEL PAROCHIEEL NIEUWS

HERENKOOR kan uitbreiding gebruiken   lees verder.....(6)
OVERLIJDENS BERICHTEN Bij overlijden van een parochiaan en er heeft een kerkelijke uitvaart plaats kunt u bij de kerkberichten lezen wanneer deze plaats heeft en meer gegevens van de betreffende parochiaan kunt bij het "Nieuws" lezen of door hier te klikken.................(2)
BRIM subsidie (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) Verder lezen over het zesjarenplan (2015-2021)  klik hier............
HEILIG HARTBEELD aan de SCHOOLSTRAAT  "ONTHAND"  Het H. Hartbeeld aan de Schoolstraat is een gemeentelijk monument en dient hoognodig gerestaureerd te worden lees verder door hier te klikken......
AGENDA (Agenda kerkdiensten zie hier boven rubriek "Kerkdiensten")
IN DEZE RUBRIEK "Nieuws" treft u pagina's aan van eerder gepubliceerde berichten die pagina's zijn: "Publicaties algemeen""Publicaties Financiën" en "Heilig Hartbeeld".
JAARVERSLAG 2016 tevens PAROCHIEGIDS 2017 ligt achter in kerk om mee te nemen. Door HIER te klikken kunt dat verslag ook downloaden en afdrukken.  Toelichting op verslag lezen klik hier....(8)
 OVERLEDEN Op dinsdag 22 augustus is in de leeftijd van 83 jaar overleden Treesje Bongers, zij woonde in de Acaciastraat 28. Op zaterdag 26 augustus is de uitvaart om 15.30 uur.  Op zaterdag 5 augustus is in de leeftijd van 92 jaar overleden Toos Teeuwen-Peeters, zij woonde voorheen St.Josephstraat 25. Op zaterdag 12 augustus heeft de uitvaart om 11.00 uur plaats gehad.  Op woensdag 2 augustus is in de leeftijd van 78 jaar overleden Mia Truijen. De uitvaartmis heeft plaats gehad op 8 augustus om 10.30 uur. Zij woonde Lindanusstraat 7, Nederweert. Op zondag 23 juli is in de leeftijd van 86 jaar overleden Lies Weekers-Koolen. De avondmis heeft op op 27 juli om 19.00 uur plaats gehad. Zij woonde in zorgcentrum St.Joseph.  Moge zij rusten in vrede Voor overzicht overleden dit jaar ga naar rubriek "Begraafplaats" en vervolgens naar de pagina "Overleden dit jaar"  Naar boven ^  Parochiebedevaart naar Kevelaer Het is gebruikelijk dat we jaarlijks op parochiebedevaart naar Kevelaer gaan. De parochiebedevaart wordt gehouden op dinsdag 26 september. Uiteraard gaan we per bus naar Kevelaer toe. De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf de kerk in Keent. Om 10.00 uur worden de mensen van Nederweert opgehaald bij de Pinnenhof. In Kevelaer zullen we om 12.00 uur samen het middageten gebruiken in het Priesterhuis. Om 13.30 uur hebben we de Eucharistie in de Biechtkapel. Daarna is er tijd voor uzelf en om 16.45 uur sluiten we af met het Lof en keren we weer huiswaarts. Rond 19.00 uur verwachten wij weer thuis te zijn. U kunt zich opgeven bij Pastoor Schuffelers, Schoolstraat 2, 6031 CW, telefoon 631317; Lies Roost, Rooseveltstraat 21, 6031 BR, telefoon 633380; Parochiecentrum Lambertuskerk, telefoon 625887; de heer Götzen, J. van Polanenstraat 18, 6006 ZR Weert, telefoon 530282 (namens het dekenaat). De sluitingsdatum voor opgave is woensdag 20 september, dit i.v.m. het regelen van het vervoer en het reserveren van het diner.  27 COMMUNIECANTJES ONTVINGEN IN 2017 DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE Hieronder enkele foto's van de viering die op zondag 21 mei 2017 plaats had. (Foto studio TON)                   21 VORMELINGEN Vrijdagavond 27 januari ontvingen 21 vormelingen van groep acht het H. Vormsel. Het was een plechtige gebeurtenis, waar de jongeren met hun ouders en familie van harte welkom werden geheten in de volle kerk. Het H. Vormsel werd toegediend door de plaatsvervanger van de Bisschop, Mgr. Snackers, Deze sprak de vormelingen toe en legt uit wat de Heilige Geest in hun leven zal gaan betekenen. Hierna werd door de vormelingen ten overstaande van de kerk hun geloofsbelijdenis uitgesproken. Vervolgens kwamen de vormelingen één voor één met hun ouders of de peetouders naar voren, het altaar op en knielt deze voor de vormheer die hen één voor één de handen op het hoofd legt. Bij elke vormeling wordt een gebed uitgesproken. Na de handoplegging ging deze over tot de zalving en gaf daarbij een kruisje op het voorhoofd. De vormeling beaamt dit door ‘amen’ te zeggen. De vormheer eindigt dit ritueel door de vormeling en de ouders en peetouders vrede te wensen. Het koor Cantantes verzorgde de gezangen tijdens de dienst.  LEDENADMINISTRATIE van de parochie Het is voor het functioneren van de parochie goed om een ledenadministratie te hebben. Via een speciaal systeem worden door de gemeenten adreswijzigingen doorgegeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) geeft deze gegevens dan door aan de betreffende kerkgemeenschappen waartoe de betrokkene behoort. Op deze manier kunnen de ledenadministratie van de verschillende kerkgenootschappen op peil blijven. Nu is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen, die ertoe leidt dat er geen gegevens meer aan SILA worden doorgegeven, waardoor onze ledenadministratie uiteindelijk onbruikbaar worden, omdat ze niet meer up-to-date zijn. De overheid heeft een internetconsultatie geopend waar burgers op dit besluit kunnen reageren alvorens het eventueel tot wet wordt. Vanwege het grote belang voor het functioneren van de parochie roepen wij de parochianen op om inderdaad te reageren en aan te geven dat men het niet eens is met het stopzetten van het doorgegeven van deze gegevens. De internetconsultatie is te vinden op www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen Reacties moeten plaatsvinden vóór 3 februari omdat dan de consultatie sluit. Door hier te klikken komt u direct bij dat onderwerp om te reageren.  BEVEILIGING ST. LAMBERTUS TOREN GEREED “Veiligheid staat voorop. Dat is het belangrijkste” aldus de burgemeester toen bleek dat er stukken steen van de toren waren gevallen. De tijdelijke beveiliging is inmiddels vervangen door een zeer deugdelijke beveiliging, zoals u hier op foto kunt zien. Ambtelijk is men nu bij gemeente bezig om het hele werk voor te bereiden. Zodra dat is afgerond en de financiering rond is kan met de restauratie worden begonnen. Het een en ander zal de nodige tijd kosten en kan men momenteel nog niet zeggen wanneer met het werk kan worden begonnen en hoeveel tijd voor die werkzaamheden nodig zijn. Tot dat alles gereed is kunnen de nu aangebrachte beveiliging worden verwijderd. Met volle inzet van het gemeentebestuur en ambtenaren zijn de veiligheidsvoorzieningen tijdig voor de Kerstdagen gereed gekomen, zodat de kerkgangers zich niet meer hoeven te behelpen met slechts een toegang. Vanaf Kerstavond kan men weer gewoon gebruik maken van alle ingangen. Hiervoor onze dank aan het gemeentebestuur en personeel alsook de aannemer die dit karwei heeft uitgevoerd. De noodoplossing is sterk en veilig zoals u op foto kunt zien. U kunt dit zelf komen aanschouwen door tijdens de Kerstdagen naar de kerk te komen en daar de diensten bij te wonen. Ook een bezoek aan de Kerststal en de beelden in beweging zetten en een kaarsje op te steken is aan te bevelen. De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag telkens van 14.00 tot 16.30 uur.  KERKBIJDRAGE Het jaar 2016 loopt alweer bijna ten einde en daarom willen wij U even herinneren aan de kerkbijdrage voor het jaar 2016. Van velen mocht het kerkbestuur de kerkbijdrage al ontvangen waarvoor onze dank. Een aantal parochianen is echter gewend de kerkbijdrage te betalen in de laatste maand van het jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL80RABO.01355.07227 ten name van St. Lambertus parochie onder vermelding van “kerkbijdrage 2016”. Voor degene die voorheen nog geen kerkbijdrage betaalde is het goed te weten dat de mooie St. Lambertuskerk “het monument van Nederweert” jaarlijks handen vol geld kost aan normaal onderhoud. Zouden wij dat niet doen dan raakt dit monument snel in verval. Daarom doen wij hierbij een beroep op alle parochianen om ook een steentje bij te dragen voor het onderhoud van dit monument. Bij een betaling van minimaal € 70,– per jaar zijn rouw- en trouwdiensten gratis en voor parochianen van onze parochie wordt ook een reductie verleend op de grafrechten bij begraving op het parochiekerkhof, mits de bijdrage is ontvangen gedurende de laatste vier jaar voorafgaande aan deze diensten. Naar boven ^ Herenkoor St. Lambertus kan ook uitbreiding gebruiken Het herenkoor (Gregoriaanskoor) kan aanvulling gebruiken. Zingen is goed voor uw gezondheid. Dat is bij het herenkoor goed te merken gezien de leeftijd die de leden van het koor inmiddels hebben. Daarom doet het koor een beroep op u om bij het koor te komen. Deze repeteert ieder donderdagavond in het Parochiecentrum. Kom eens kijken en meld u aan. Het parochie zaaltje ligt achter tegen kerk. U bent van harte welkom.  Ook de koperpoetsgroep en nog een aantal vrijwilligersgroepen kunnen vrijwilligers gebruiken. Lees verder ..............(8) Koperpoetsploeg kan uitbreiding gebruiken De koperpoetsploeg kan enige aanvulling gebruiken. Per groep zijn ze twee- à driemaal per jaar aan de beurt, 1 à 2 uurtjes werk. Tijdens/na gedane arbeid is er koffie onder een gezellig praatje. Heeft u interesse, kunt u eens komen kijken op de derde maandag in de maand of contact opnemen met het Parochiecentrum tijdens de spreekuren.. VRIJWILLIGERSAVOND De jaarlijkse avond voor de vrijwilligers van de St. Lambertusparochie had plaats op donderdag j.l. De avond werd traditie getrouw in de kerk met een H. Mis uit dankbaarheid ingezet. Na de H. Mis begaven de vrijwilligers zich naar zaal centraal, waar een heerlijk warm buffet werd aangeboden.  Alvorens daaraan te beginnen sprak pastoor Schuffelers de vrijwilligers toe en dankte hun voor de vrijwillige inzet het afgelopen jaar. Zoals gebruikelijke worden de vrijwilligers gehuldigd die 10, 20 of 30 jaar aan een van de werkgroepen heeft deelgenomen. Voor die vrijwillige inzet werden zij gehuldigd en kregen door pastoor het St. Lambertusinsigne opgespeld en werd hun de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Het Bronzen insigne (10 jaar) werd opgespeld bij mvr. E. Gofers, mvr. J. Lenders (beiden bloemsiergroep), dhr. P. Coolen (kerkhof onderhoud), mvr. W. Roost en M. Tullemans (beiden kinder-club-woorddienst). Het Zilver insigne (20) werd opgespeld bij dhr. T. Koolen (kerkhof onderhoud) en mvr. M. Verheggen (collectant vastenactie en vervolgens is zij koster sinds 2011). Enkele vrijwilligers die verhinderd waren aanwezig te zijn, zullen het insigne bij gelegenheid nog opgespeld krijgen Na het buffet kreeg het orkest “Sante Kroam” een aandachtig gehoor met mooie liedjes en afbeeldingen uit het verleden.  St. Lambertusinsigne voor vier koorleden Aansluitend aan de H. Mis van zaterdag 21 januari 2017 sprak pastoor Schuffelers waarderende woorden voor het dameskoor Cantantes en deelde hij mede dat aan vier leden van het koor het St. Lambertusinsigne is toegekend. Op de vrijwilligersavond waren de koorleden niet aanwezig omdat het koor jaarlijks hun eigen avondje organiseren. De koorleden werden verzocht naar voren te komen en kregen zij het insigne opgespeld en werd de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. mvr. T. Linsen-Hoeben ontving het Gouden insigne, zij is 30 jaar lid van het koor en de dames Z. Timmermans en L. Mackus-Hebben, beiden 10 jaar lid van het koor ontvingen het insigne in Brons. Mvr. van Driel-Quashoorn is eveneens het bronzen insigne toegekend, maar kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Zij zal bij gelegenheid het insigne nog opgespeld krijgen. Na deze huldiging kregen zij een hartelijk applaus van de aanwezigen. Hieronder een foto galerij van deze avond. (klik op foto om vergroot in beeld te krijgen)             DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE KAMPT AL ENKELE JAREN MET EEN EXPLOITATIE TEKORT In het jaarverslag 2016 van de parochie is te lezen dat het financieel boekjaar afgesloten is met een tekort van €. 13.741,68. In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met een tekort van ruim 24.000 euro. Het jaarlijks tekort lijkt voor de parochie een trend te worden. Zoals bekend mag zijn moet een parochie zien rond te komen van vrijwillige bijdrage. Dat is de kerkbijdrage, collectes, giften en stipendia. De gezinsbijdrage is de grootste post bij de inkomsten. De parochianen droegen vorig jaar ruim 49 mille bij via de kerkbijdrage, die zij maandelijks of jaarlijks aan de kerk geven. De collecten, de stipendia tijdens de H.H.Missen, uitvaarten, huwelijken en andere diensten mee gerekend komt de totale bijdrage van de parochianen op ruim 80.000 euro. Dat was enkele jaren geleden ruim 10.000 euro meer. Toen betaalde 25% van de gezinnen kerkbijdrage. Het afgelopen boekjaar was dat nog maar 18%. Het aantal deelnemers aan kerkbijdrage loopt terug vooral door overlijdens en er komen weinig jonge parochianen bij. De parochie heeft geen enkele mogelijkheid om op een andere wijze de inkomsten te verhogen, een mogelijkheid die de overheid wel heeft. Op de vraag de kerkbijdrage te verhogen of geen gratis diensten voor degene die kerkbijdrage betalen, wordt opgemerkt dat alles vrijwillig is en uiteindelijk een verhoging eindigt in een negatief resultaat. Uitgaven voor personeel, het onderhoud van de kerk, parochiecentrum en pastorie, energie en zakelijke lasten en verzekeringen belopen ruim 52.000 euro. De kosten van de kerkdiensten (hosties, bloemen, kaarsen, zangkoren) zijn 11.377 euro. De afdracht aan het bisdom, dekenaat, pastorale zaken en bestuurs- en beheerskosten waren vorig jaar ruim 30.000 euro. De minimale kerkbijdrage blijft 70 euro per jaar, dat is nog geen 6 euro per maand. Een bedrag dat vrijwel door ieder gezin zou kunnen worden opgebracht. Wie voldoende kerkbijdrage betaald hoeft voor uitvaartdiensten, huwelijks- en jubilea-missen niets te betalen.. Zoals u in het verschenen jaarverslag kunt lezen is er jaarlijks veel geld nodig voor het instandhouding van de monumentale St. Lambertuskerk. Zo'n gebouw “het monument in ons dorp” ja zelfs in de hele gemeente, zou toch iedereen wat waard moeten zijn om te onderhouden. Als die 82% van de gezinnen in onze parochie, die geen gezinsbijdrage betalen, èèn euro per maand aan de kerk zou geven, is het tekort opgelost en blijft er zelfs iets over om te reserveren voor extra groot onderhoud. Voor meer informatie kunt u elke maandag, woensdag en vrijdag terecht van 10 uur tot 11 uur in het parochiecentrum (Kerkstraat 58). U kunt daar terecht voor kerkbijdrage, het opmaken van stichtingen, het lezen van H. Missen enz…Ook telefonisch bereikbaar op nr. 0495-625887.  Besluit u een steentje bij te dragen specifiek voor groot onderhoud van de mooie monumentale St. Lambertuskerk dan kunt u deze storten op bankrekening nr. NL80RABO.0135.507.227. Vermeld er dan wel bij “onderhoud”. Het verschenen jaarverslag ligt achter in de kerk om mee te nemen. Zo kunt u thuis lezend kennis nemen van de vele activiteiten in de St. Lambertusparochie.                   Naar boven ^        Naar boven ^
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar boven ^  
2017 1b E. Gofers
2017 2a J. Lenders
2017 3a M. Tullemans
2017 4a P. Coolen
2017 5b T. Koolen 2
2017 6a W. Roost
2017 7a W. Verheggen
2017 8a uitgreikte insignes 2
2017 9a vrijwilligers 2
2017 9b vrijwilligers
2017 buffet vrijwavond