KERKDIENSTEN IN PERIODE van 19 oktober t/m 4 november 2017

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE

DONDERDAG  19 oktober
HH.Johannes de Brèbeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

VRIJDAG 20 oktober
O.L.Vrouw ter Weghe
Geen rozenkransgebed en H.Mis

ZATERDAG 21 oktober
H.Maria
Vooravond van de 29e zondag door het jaar.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector dhr.W.Engelen.) –
.
ZONDAG 22 oktober
29e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector mevr.L.Roost) – jaardienst Frans Jetten.
.
MAANDAG 23 oktober
H.Johannes van Capestrano,priester, patroon van de aalmoezeniers
Geen H.Mis maar gebedsdienst in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 24 oktober
H.Antonius Maria Claret, bisschop
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

WOENSDAG  25 oktober
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG  26 oktober
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel- tot bijzondere intentie

ZATERDAG 28 oktober
HH.Simon en Judas, apostelen
Viering Allerheiligen/Allerzielen
Vooravond van de 30e zondag door het jaar.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector koorleden ) – maanddienst Mia Truijen, jaardienst Antoon en Lien van Deursen-Bloemers, jaardienst Dina
Verheijen-Horijon, jaardienst Hub Hoche, Ricky Bours-Versteden, ouders Gielen-van Nieuwenhoven en overleden familieleden, overleden ouders
Scheijven-Caris en kinderen.

ZONDAG 29 oktober
Viering Allerheiligen/Allerzielen
30e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis  (zang Bel Canto, lector mevr.L.Roost) – jaardienst Tjeu van Deursen en ouders Kooijman-Rullens, ouders van Deursen-Veugen,  zonen
Andrè en Michel en schoondochter Grè, Jan de Loos vanwege verjaardag, voor de levende en overleden leden van zangvereniging Bel Canto.
15.00 uur Allerzielenlof (zang dameskoor Cantantes, lector Lies Roost).

MAANDAG 30 oktober
Z.Maria Teresa van de H.Jozef, maagd.
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 31 oktober
18.30 Rozenkransgebed
19.00 H. Mis in Mariakapel -tot bijzondere intentie

WOENSDAG  1 november
Allerheiligen
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG  2 november
Allerzielen
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis Anna Feijen,- tot bijzondere intentie, Voor oude stichtingen.

VRIJDAG 3 november
H.Martinus de Porres, kloosterling
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 4 november
H.Carolus Borromeüs, bisschop
Vooravond van de 31e zondag door het jaar.Feestmis dameskoor Cantantes
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector  koorleden) – maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Teng Timmermans, ouders
Tullemans-Pellemans en kinderen, Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, Familie Kneepkens-Pustjens, overleden ouders Coolen-Stienen,
zonen Jan en Andrè en schoondochter Toos, bij gelegenheid van het 40 jarig jubileum van dameskoor Cantantes voor de leden en overleden leden.


.
Heilig Vormsel

MISTIJDEN ELDERS IN NEDERLAND klik hier op: https://miswijzer.nl/


VOOR NIEUWS DEZE WEEK en dat o.a. OOK BETREKKING HEEFT OP DE HIERBOVEN STAANDE LITURGISCHE KALENDER KLIK HIERVOOR
OP rubriek NIEUWS  boven in banner.