KERKDIENSTEN IN PERIODE van 22 mei t/m 10 juni 2017

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Wenst u elders in Nederland een H. MIS bij wonen b.v. tijdens vacantie klik dan hier op: https://miswijzer.nl/
MAANDAG 22 mei
Gedachtenis van H.Rita van Cascia,kloosterlinge.
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph.

DINSDAG 23 mei
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel.- Tot bijzondere intentie.

WOENSDAG  24 mei 
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG  25 mei
Hemelvaart van de Heer
9.30 uur H. Mis – (zang herenkoor, lector mevr.L.Caris) -Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 26 mei
Gedachtenis van H.Filippus Neri, priester.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 27 mei
Gedachtenis van H.Augustinus van Canterbury, bisschop
Vooravond van de zevende zondag van Pasen
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector mevr. H.Dielissen) – jaardienst Petrus Hubertus Verheijen, familie Kneepkens-Pustjens.

ZONDAG 28 mei
7e zondag van Pasen
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lectormevr. L.Roost) – jaardienst Miet Feijen, overleden echtgenoten van Hulsen-Konings.

MAANDAG 29 mei
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph.

DINSDAG 30 mei
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel.- Tot bijzondere intentie.

WOENSDAG  31 mei 
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG  1 juni
Gedachtenis van H.Justinus, martelaar.
Geen rozenkransgebed en H. Mis

VRIJDAG 2 juni
Gedachtenis van HH. Marcellinus en Petrus, martelaren.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel – jaardienst Toon van Dijk, Tot bijzondere intentie.

ZATERDAG 3 juni
Gedachtenis van HH.Carolus Lwanga en gezellen, martelaren.
vooravond van het hoogfeest van Pinksteren.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector mevr. L.Roost) – Zeswekendienst Hermana Coolen-Coumans tevens voor Jan Coolen en Thijs Coolen,
jaardienst Neske Horijon-Reemers tevens voor Frits Horijon en zonen Thijs en Harrie, jaardienst Pierre Stienen.

ZONDAG 4 juni
Hoogfeest van Pinksteren
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector mevr. L. Caris) – maanddienst Gerrit Haenen, jaardienst Mathias Stals en Anna Stals-Driessen, jaardienst Anna
Feijen.
Na de H.Mis koffie en thee en fris voor de kinderen in het parochiecentrum.

MAANDAG 5 juni
2e Pinksterdag
9.30 uur H.Mis (zang herenkoor, lector dhr.W.Engelen) – jaardienst Theo en To Beijes-Mortelmans.

DINSDAG 6 juni
Gedachtenis van H.Norbertus, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel.- Tot bijzondere intentie.

WOENSDAG  7 juni
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG  8 juni
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
18.15 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 9 juni
Gedachtenis van H.Efrem, diaken en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 10 juni
Vooravond van de Heilige Drie-eenheid
18.00  uur (zang accordeongroep Correto, lector mevr. L. Caris).- jaardienst Jos Saes en Toos Saes-Davits, ouders Heijmans-Beerens en Toon Beerens
en dochter Maria Heijmans en zoon Sjra Heijmans.
MISTIJDEN ELDERS IN NEDERLAND klik hier op: https://miswijzer.nl/


VOOR NIEUWS DEZE WEEK en dat o.a. OOK BETREKKING HEEFT OP DE HIERBOVEN STAANDE LITURGISCHE KALENDER KLIK HIERVOOR
OP rubriek NIEUWS  boven in banner.


KAPEL O.L. VROUW VAN LOURDES SCHOOR
                                                     

Donderdag  25  Mei    Hemelvaartsdag
10.00 uur    H. Mis   -   Tot  bijzondere Intentie

Zondag  28  Mei
10.00 uur - Woord en Communiedienst   

Zondag  4 juni
Hoogfeest van Pinksteren
10.00 uur - Woord en Communiedienst   
Doopsel

Op 13 mei is  Raf Bongers en Mats Bongers door het H. Doopsel te ontvangen opgenomen in onze geloofsgemeenschap en wij wensen  hen hierbij, en 
ook de ouders en verdere familie veel geluk toe in hun verdere leven.

Meimaand in de kapel.

Van oudsher is de meimaand altijd de Mariamaand geweest.
Het was in bijna elk gezin een goed gebruik om in de meimaand 's avonds na het eten de rozenkrans te bidden. Het "usterke."
Veel is er veranderd in de afgelopen decennia, maar in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Schoor vieren we nog steeds de Mariamaand.
Het koor zal de komende weken tijdens alle diensten steeds enkele Maria liederen zingen.
In de Lourdes grot zullen weer veel kaarsen branden en menigeen zal een intentie in het intentieboek schrijven.
Graag vieren wij samen met U deze Mariamaand in onze kapel en nodigen jullie dus graag uit voor de dienst op zondagmorgen om 10.00 uur.

Koorleden gezocht

Elke zondag om 10.00uur is er in onze kapel een H. Mis of een Woord- en Communiedienst.
Altijd worden de diensten opgeluisterd door ons vast gemengd koor, dat al meer dan 25 jaar o.l.v. Hans Sieben staat.
Er worden uitsluitend Nederlandstalige liederen gezongen, meestal tweestemmig.
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden. Mensen die op zondagmorgen ons koor willen komen versterken.
Na afloop van de dienst wordt er regelmatig een korte repetitie gehouden.
Op deze manier hoeft niemand meer extra naar de kapel te komen om nieuwe liedjes in te studeren.
Kom gerust eens op zondagmorgen naar onze kapel.
Er heerst een ongewoon warme en intieme sfeer en iedereen kent iedereen.
Iedereen is er van harte welkom.