BEURZENSTICHTING REIJNIER STAPPERSAlgemeen

De studiebeurs is op 30 januari 1570 gesticht door Reijnier Stappers priester. De laatste wijziging van de statuten is op 19 december 2013 notarieel
vastgesteld.

De laatste uitkering uit de studiebeurs had plaats in 1999. Sindsdien heeft er geen uitkering plaats gehad.
Het laatste verzoek om een studiebeurs is in 2003 ontvangen. Dat verzoek voldeed niet aan de voorwaarden van de gewijzigde statuten en is op grond
daarvan in datzelfde jaar afgewezen. Sindsdien is er geen verzoek om een beurs ontvangen.
Doel van de Beurzenstichting Reijnier Stappers

De Beurzenstichting Reijnier Stappers is statutair gevestigd te Nederweert.
Het bestuur heeft op 12 november 2013 de statuten als volgt gewijzigd (notarieel vastgesteld 19-12-2013): Hierin zijn verwerkt de wzijgingen die op 10
maart 2010 notarieel zijn vastgesteld.

Artikel 2:

1. De stichting heeft ten doel het ter beschikking stellen van gelden voor groot onderhoud van de Sint Lambertusparochie in de parochie Nederweert.

2. Voorts heeft de stichting ten doel de uitkering van een studiebeurs aan:

a. die naaste bloedverwant van stichter der beurs, wijlen de heer Reijnier Stappers, die de opleiding tot Rooms-katholiek
priester volgt;

b. die inwoner van de gemeente Nederweert die een opleiding tot Rooms-katholiek priester volgt;

c. die student of studente die een wetenschappelijk onderzoek verricht in historische of bouwkundige zin naar de
St-Lambertuskerk of
Sint-Lambertusparochie van Nederweert.

lid 4.
Indien aan een student(e) een beurs is toegekend, duurt de beurs voort tot deze zijn priesteropleiding of zijn/haar wetenschappelijk
onderzoek heeft beëindigd, zulks ter beoordeling van het bestuur van de stichting.


Bestuur van de stichting

Het bestuur bestaat statutair uit de leden van het R.K. Kerkbestuur (sinds 2014 Parochiecommissie) van de St. Lambertusparochie te Nederweert.


 
 
 
  Naar boven
  Naar boven
 
Functie
Naam
Straat
Woonplaats
Datum benoeming
Voorzitter/pastoor
R.H.P. Schuffelers
Schoolstraat 2
Nederweert
01-12-2007
Secretaris
vacantPenningmeester
M.T. Tinnemans
Geer 14
Nederweert
01-10-2009
Bestuurslid
Vacant

Bestuurslid
C.M. Steijn
Meidoornstraat 7
Nederweert
01-12-2001
Bestuurslid/webmaster
G.P.H. Vissers
Schoolstraat 6
Nederweert
01-07-1997
POSTADRES STICHTING:
Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert. telefoon: 0495-625887 (met doorschakeling naar penningmeester)
E-mail adres
Bank nr. stichting:  NL52RABO.0140.3221.32