INHOUD van deze pagina


 
 

VRIJWILLIGERSZAKEN

Oproep: Koorleden gevraagd
Koren hebben behoefte aan nieuwe leden om hun diensten te kunnen blijven aanbieden. Gelukkig hebben verschillende koren het afgelopen jaar nieuwe
leden gekregen. Maar toch, aanvulling is gewenst! Het is een ondersteuning van de muziek. In een prettige sfeer bent u samen voor een repetitieavond
om steeds kennis te blijven nemen van de muziek. Voor informatie over het herenkoor kunt u terecht bij de heer H. Engelen (tel. 633236) en voor het
dameskoor bij mevrouw T. Linsen-van Roy (tel. 0495-552393)

Vrijwilligers actief
Rondom de kerk en de pastorie hebben vrijwilligers hard gewerkt bij allerlei activiteiten van herstel, reparatie en bouw. Wij zijn allen zeer erkentelijk voor
hun grote inzet om onze parochie met hun talenten en vaardigheden te ondersteunen. Daardoor vormt onze geloofsgemeenschap een grote familie van
mensen die zich inzetten om dienstbaar te zijn aan onze St.-Lambertusparochie. Heel veel dank.
Pastoor

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers betekenen voor het leven in de parochie een grote steun. Op het kerkhof is na de winterperiode een begin gemaakt met het onderhoud van
het kerkhof. Nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld om onze groep kerkhofmedewerkers te versterken. Andere vrijwilligers zijn ijverig bezig om
verlichting op het oksaal te verbeteren, geluidsapparatuur up to date te maken en het Kruisaltaar te renoveren. Om niet te spreken van zovele anderen
die de parochie hun diensten bewijzen. Heel veel dank voor alle ondersteuning, voor zoveel betrokkenheid bij de parochie en ons kerkgebouw.

Vrijwilligersavond
Het lijkt ongelooflijk, maar het is waar: onze parochie heeft meer dan honderd vrijwilligers. Parochianen die zich op de een of andere manier inzetten. Als
kerkhofmedewerker, als collectant in de kerk voor de Vastenactie, voor het bezorgen van post bijv. voor de jaarlijkse actie Kerkbalans die er weer aan zit
te komen, voor de jaarlijkse grote schoonmaak van de kerk. Als koperpoetsster, als lid van de bloemsiergroep, als klusser, als koster. Zij sparen de
parochie veel geld uit. Sterker nog: zonder vrijwilligers is de parochie niet draaiend te houden.
Bij de ruim honderd vrijwilligers zijn de koorzangers en -zangeressen niet eens meegeteld en ook de misdienaars en acolieten. Die hebben hun eigen
feestje, de koren een Ceciliaviering en de misdienaars een spelletjesmiddag en een barbecue en soms een uitstapje.

Zonder vrijwilligers geen kerststal in Lambertuskerk
Vrijwilligers hebben in de aanlooptijd naar Kerstmis in de
Sint-Lambertuskerk weer de kerststal opgebouwd.
Het is een trouwe groep kerststalbouwers. ”Zonder vrijwilligers
zouden we dit niet klaar spelen”, zegt het bestuur.
Dat geldt volgens de pastoor voor veel meer werken in de kerk
en in de parochie, waarvoor mensen vrije tijd beschikbaar stellen.
De grote kerststal is opgesteld achter in de kerk. De kerststal
heeft bewegende beelden. Zie video hieronder.
Beelden, die ’op commando’ van een muntje in werking treden.
Voor 50 eurocent ongeveer een minuut. Bij de grote kerststal
zaagt een timmerman, werkt een vrouw aan het spinnewiel,
speelt een muzikant op zijn doedelzak en draait een watermolen
die pompt water rond.


WEDEROM KERSTSTAL MET BEWEGENDE BEELDEN
IN DE ST. LAMBERTUSKERK TE NEDERWEERT 2013

Vele vrijwilligers zijn bezig geweest met de versiering van de kerk en de bouw van de Kerstal met beweegbare beelden. Het is nu wachten op het open
gaan tijdens de gezinsmis die om zeven uur op Kerstavond begint. Op Kerstavond is er ook om elfuur een nachtmis.

De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van 25 december tot en met 1 januari. Alle middagen van twee uur tot half vijf. En natuurlijk ook
na de H.H. Missen tot ca elf uur.
Het is beslist de moeite waard om een kijkje te nemen, de beelden in beweging te zetten en een kaarsje op te steken.

Op verzoek is de Kerststal voor groepen ook op nader af te spreken tijden open. Hiervoor dient u contact op te nemen met Tjeu Tinnemans (koster)
tel. 633421 


Ton van der Sande secretaris van de St. Lambertusparochie overleden


Op 16 november 2016 bereikte ons het droevige bericht dat onze secretaris Ton van der Sande (Strateris 2e)
op 78 jarige leeftijd is overleden.

Ton was van 20 september 2000 secretaris van het kerkbestuur en na de oprichting van de parochie federatie
tot zijn overlijden secretaris van de Parochiecommissie St. Lambertus. Voor dat Ton door de Bisschop
benoemd werd tot lid van het kerkbestuur deed hij al enkele jaren administratief werk voor de parochie en was
hij vele jaren Lector in onze parochie.

Vanaf de oprichting van de Orgelkring Nederweert was hij bestuurslid daarvan.

Wij kenden hem als een zeer betrokken gewaardeerd toegewijd bestuurslid / secretaris. Wij zullen zijn inbreng
met node missen en nemen dan ook met pijn in ons hart afscheid van hem.

Wij wensen zijn kinderen en overige familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Moge hij rusten in vrede.
 
 
Terug naar inhoud van deze pagina
Terug naar inhoud van deze pagina