WELKOM bij de Sint Lambertusparochie Nederweert
Op deze site kunt u kennisnemen van actuele zaken en de geschiedenis van onze parochie.
De inhoud van deze site treft u hier boven in de banner aan met onder die rubrieken verschillende pagina's met
onder "Algemeen" adressen, bank nummer enz.......


MONUMENTAAL CLERINXORGEL 1849 Toegevoegd is een pagina over het Clerinxorgel in de St. Lambertuskerk. Voor behoud
hiervan is er op korte termijn een grote restauratie nodig. Daarover op termijn meer. Lees verder.......

INCASSO-REGELING KERKBIJDRAGE. Alles daarover kunt u lezen in de
rubriek "NIEUWS" alsook in de daaronder liggende pagina "Publicaties Financiën"

FEDERATIE van vier parochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel.
Meer hierover kunt u lezen in de rubriek "Parochiefederatie"  met foto's en video

H. HARTBEELD lees meer hierover onder de rubriek "NIEUWS"

ONDERHOUDSPLAN BRIM lees meer hierover in de rubriek "NIEUWS"

Enz.... enz....... in de verschillende rubrieken en daarbij behorende pagina's kunt u verder lezen over vele zaken betreffende de
Sint-Lambertusparochie Nederweert..........